Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи

(0)
Артикул: 153580
Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи

Смотреть содержание

Автор
Крет Г.Р.
Год издания
2020
Переплет
твердый

Все характеристики

Аннотация

У монографії комплексно досліджено поняття і сутність міжнародних стандартів доказування, розкрито їх систему за критерієм функціонального призначення, узагальнено міжнародні стандарти формування достатньої сукупності належних, допустимих і достовірних доказів та міжнародні стандарти формування... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
Нет в наличии
Узнайте первым, когда появится в наличии
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 65 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 90 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

У монографії комплексно досліджено поняття і сутність міжнародних стандартів доказування, розкрито їх систему за критерієм функціонального призначення, узагальнено міжнародні стандарти формування достатньої сукупності належних, допустимих і достовірних доказів та міжнародні стандарти формування рівня переконання, необхідного для прийняття відповідного процесуального рішення, охарактеризовано стан їх нормативного закріплення в КПК України і практику застосування.

Монографія адресована викладачам і студентам вищих юридичних навчальних закладів, суддям, працівникам правоохоронних органів, адвокатам.

Предисловие

Основним пріоритетом зовнішньої політики України є європейська інтеграція в різних сферах суспільного життя. Неодмінною умовою її здійснення є запровадження у вітчизняне законодавство, у тому числі й кримінальне процесуальне, та неухильне дотримання визнаних європейським співтовариством прав та основоположних свобод людини.

Визнавши людину, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю в Україні та проголосивши утвердження і забезпечення прав і свобод людини головним обов’язком держави (ст. З Конституції України), вітчизняний законодавець істотну увагу присвятив удосконаленню законодавства з урахуванням міжнародних стандартів прав людини. У сфері кримінального процесу вони значною мірою знайшли відображення в чинному КПК України, який, ще будучи проектом, у цілому зазнав схвальної оцінки з боку європейського співтовариства. Так, Директорат з питань правосуддя та захисту людської гідності Генерального директорату І - Права людини і верховенство права РЄ зазначив, що проект Кодексу ясно свідчить про суттєві зусилля, спрямовані на вдосконалення попередніх проектів, коли йдеться і про його організацію та форму вираження думки, і про відповідність європейським стандартам, зокрема Конвенції та практиці ЄСПЛ (п. 358 висновку від 02.11.2011 р.).

Покладення законодавцем в основу чинного КПК України міжнародних стандартів прав людини зумовило перегляд традиційних для вітчизняного кримінального процесу підходів до кримінального процесуального доказування. Зокрема, в ньому, на відміну від КПК України 1960 року, знайшла нормативне закріплення значна частина міжнародних стандартів доказування, відображених у Конвенції та сформованих у практиці ЄСПЛ.

Їх вагоме значення в забезпеченні прав та основоположних свобод, визнаних Конвенцією, зумовлює необхідність дослідження системи міжнародних стандартів доказування в цілому та змісту кожного з них зокрема. Так, у п. 5.9 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 -2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015, одним із заходів, спрямованих на удосконалення процесуального забезпечення справедливості і права на захист під час кримінального провадження, визначається формалізація стандартів доказування для більшої зрозумілості та передбачуваності процесуального законодавства і відповідної практики. Оскільки міжнародні стандарти доказування, з огляду на формування переважної більшості з них у практиці ЄСПЛ шляхом тлумачення Конвенції, є динамічним правовим явищем, вирішення завдання щодо їх формалізації зумовлює необхідність постійного вивчення його практики та напрацювання змін і доповнень до КПК України.

Поряд з кримінальним процесуальним законодавством, міжнародним стандартам прав людини повинна відповідати сформована на його основі слідча та судова практика. Звертаючи на це увагу, Директорат з питань правосуддя та захисту людської гідності Генерального директорату І - Права людини і верховенство права РЄ свого часу вказував, що потрібно мати на увазі те, що не тільки текст закону має бути сумісний з європейськими стандартами і, зокрема, вимогами Конвенції. Не менш важливим за текст національного законодавства є те, як закон застосовується в повсякденній практиці (п. 367 висновку від 02.11.2011 р.). Міжнародні стандарти доказування, закріплені нормами КПК України, знаходять широке застосування в практиці національних органів досудового розслідування та судів. Однак її дослідження дозволяє виявити низку недоліків, пов’язаних як з неправильним тлумаченням і застосуванням частини з них, так і з незастосуванням окремих міжнародних стандартів доказування, які хоча й напрацьовані у практиці ЄСПЛ, але не знайшли нормативного закріплення в КПК України.

У теорії кримінального процесуального доказування поняття «міжнародні стандарти доказування» є відносно новим, у зв’язку з чим його впровадження у вітчизняний кримінальний процес викликало жваву дискусію серед вчених-процесуалістів, зумовлену, з однієї сторони, потребою в чіткому розумінні їх поняття, сутності та системи, а з іншої сторони, — необхідністю їх узгодження з національними правовими традиціями у сфері кримінального процесу. Істотний внесок у розробку поняття, сутності та системи стандартів доказування, сфери і механізму їх застосування в ході кримінального провадження здійснили В.Д. Басай, В.В. Вапнярчук, І.В. Гловюк, В.О. Гринюк, В. А. Завтур, І.П. Зіньковський, О.В. Капліна, С.О. Ковальчук, В.І. Маринів, А.А. Павлишин, М.А. Погорецький, Х.Р. Слюсарчук, А.С. Степаненко, В.В. Степаненко, О.М. Толочко, В.М. Трофимснко, О.Г. Шило, О.Г. Яновська та інші вітчизняні і зарубіжні вчені. Зокрема, комплексному дослідженню вказаної проблематики присвячені кандидатські дисертації Х.Р. Слюсарчук «Стандарти доказування у кримінальному провадженні» (м. Львів, 2017 р.) та А.С. Степаненка «Стандарт доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні» (м. Одеса, 2017 р.).

Незважаючи на істотний внесок науковців у розробку проблематики стандартів доказування, значна кількість її теоретичних і практичних аспектів у теорії кримінального процесуального доказування на сьогодні досліджена недостатньо повно або характеризується дискусійними підходами до їх розкриття. Так, фрагментарно дослідженими є питання щодо системи стандартів доказування, їх співвідношення з метою та межами кримінального процесуального доказування, а також з внутрішнім переконанням суб’єктів доказування. Стосовно окремих питань вченими наводяться різні, нерідко діаметрально протилежні підходи до їх вирішення. Зокрема, стандарти доказування здебільшого зводяться до стандартів доведеності, що призводить до істотного звуження науковцями їх системи і позначається на розкритті сфери їх застосування.

Поняття та правова природа міжнародних стандартів доказування, їх система і класифікація залишаються поза увагою вчених. Відсутність розробок, присвячених розкриттю сутності та системи міжнародних стандартів доказування, зумовила підвищений науковий інтерес до розробки трьох з них - «обґрунтована підозра», «достатня підстава» та «поза розумним сумнівом», внаслідок чого зміст і сфера застосування інших стандартів доказування практично не досліджується. У свою чергу, це негативно позначається на повноті відображення теорією кримінального процесуального доказування проблематики, яка існує на сучасному етапі її розвитку, оскільки міжнародні стандарти доказування як правове явище є невід’ємною складовою її предмету.

Сукупність наведених теоретико-правових і практичних проблем зумовлює необхідність звернення до комплексного дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України.

Автор висловлює щиру вдячність за надані поради і висловлені зауваження науковому консультанту - доктору юридичних наук, професору В.Д. Басаю, докторам юридичних наук, професорам І.В. Гловюк, В.О. Попелюшку та В.М. Трофименку, докторам юридичних наук, доцентам В.О. Гринюку та С.О. Ковальчуку, а також колективу кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія».

Характеристики
Автор
Крет Г.Р.
Тип издания
Монография
Год издания
2020
Количество страниц
452
ISBN
978-617-7362-51-6
Переплет
твердый
Язык
украинский
Вес
0.5 кг
Формат
145х200 мм
Тираж
300
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог