Эксклюзив

Право Європейського Союзу. Академічний курс

(0)
Артикул: 154252
Право Європейського Союзу. Академічний курс

Смотреть содержание

Автор
Муравйов В.І., ещё 2
Издательство
Фенікс
Год издания
2021
Переплет
твердый

Все характеристики

Аннотация

У роботі досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського Союзу. Висвітлюється юридична природа Європейського Союзу та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання, основні свободи внутрішнього ринку... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
В наличии
1 100 грн.
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
ПонедельникОтправка до 19.00
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 65 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 90 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

У роботі досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського Союзу. Висвітлюється юридична природа Європейського Союзу та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання, основні свободи внутрішнього ринку ЄС, напрями діяльності і політики ЄС, правові засади зовнішніх зносин Європейського Союзу. Спеціальний розділ присвячено правовому регулюванню відносин України з Європейським Союзом та гармонізації законодавства України з правом ЄС.

Наведено переклад Лісабонського договору про Європейський Союз та Лісабонського договору про функціонування Європейського Союзу, Хартії основоположних прав Європейського Союзу, Договору про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, здійснений доктором юридичних наук, професором Муравйовим В. І.

Робота призначена для викладачів, студентів, аспірантів, наукових та практичних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання європейської інтеграції.

Предисловие
Протягом кількох десятиліть суспільні відносини у світі розвиваються під впливом інтеграційних процесів, які охопили вже всі регіони земної кулі. Інтеграція здійснюється в тій чи іншій частині світу за різних соціально-економічних та політико-правових умов, однак їй притаманні певні закономірності. Як свідчить практика, розвиток інтеграції відбувається у декілька етапів: від створення умов для вільної торгівлі до координації країнами напрямів своєї політики в різних галузях. І хоча кількість інтеграційних організацій, які створюються для управління відповідними процесами, постійно збільшується, тільки Європейський Союз (ЄС) досяг такого ступеня інтеграції, коли перед його країнами-членами постало питання про проведення спільної економічної, зовнішньої та внутрішньої політики. Значного розвитку набули й правові форми регулювання інтеграційних процесів в Євросоюзі. У ньому активно формується власна система правових норм, створених європейськими інтеграційними об’єднаннями. Її доповнюють приведені шляхом гармонізації у відповідність до єдиних європейських стандартів норми внутрішнього права держав-членів. Членство країн у Євросоюзі вимагає час від часу внесення змін до конституційного та іншого національного законодавства, що зумовлено необхідністю подальшого вдосконалення правових засад для забезпечення діяльності правового механізму європейської інтеграції і спрямовано на створення передумов для повноцінної участі країн в інтеграційних процесах.
 
Національні інтереси України безпосередньо пов’язані з поступовою інтеграцією нашої держави в Євросоюз. Одним із найважливіших інструментів для реалізації цієї задачі є право ЄС. Це пояснюється тим, що складовою права Єв-росоюзу стала Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, Європейським Союзом та його державами-членами, з іншого боку, яка регулює широкий спектр відносин між сторонами на сучасному етапі. З набранням чинності УА у 2017 р. закріплені в цьому документі норми права ЄС стали також частиною українського законодавства і створили унікальні умови для регулювання процесів зближення України з європейським інтеграційним об’єднанням. УА завдяки створенню зони вільної торгівлі має стати першим кроком на шляху інтеграції нашої країни в Євросоюз.
 
Має місце стійка тенденція розширення впливу права Євросоюзу на правопорядок України у зв’язку з подальшим поглибленням співпраці між партнерами, а також спрямуванням процесу європейської інтеграції на схід континенту. Це зумовлено вступом до Євросоюзу у 2004 та 2007 рр. країн Центральної та Східної Європи, що призвело до появи спільного кордону між Україною і державами-членами Євросоюзу.
 
З огляду на зазначене вище перед Україною стоїть завдання вміло використати потенціал права Євросоюзу для досягнення у стислі строки своєї стратегічної мети - входження до цього об’єднання.
Тому знання права ЄС, особливостей правового регулювання відносин між європейським інтеграційним об’єднанням та Україною, питань гармонізації законодавства нашої країни з правом Євросоюзу необхідні юристам, бізнесменам, працівникам державних установ, усім тим, хто бажає орієнтуватися в європейській економіці й політиці.
 
Запропонований підручник «Вступ до права Європейського Союзу», підготовлений колективом професорів кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету є підручником, який створений з урахуванням кардинальних змін, внесених у правове регулювання європейської інтеграції Лісабонськими договорами про Євросоюз і функціонування Європейського Союзу. Тексти Договорів про Європейський Союз та про функціонування Європейського Союзу, Хартії основоположних прав Європейського Союзу, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом додаються до другого тому підручника.
 
У підручнику викладено огляд сучасних проблем права ЄС. У розділах, присвячених інституційному праву Євросоюзу, детально розглядаються такі питання, як виникнення і розвиток європейських інтеграційних об’єднань, поняття права Євросоюзу, його юридична природа, суб’єкти, джерела права, співвідношення права Євросоюзу та міжнародного і внутрішнього права держав-членів, структура і діяльність інститутів Євросоюзу, процедури ухвалення актів об’єднання.
 
Розділ з матеріального права містить підрозділи, присвячені, правовому регулюванню відносин на внутрішньому ринку Євросоюзу, контрактному праву,корпоративному праву, праву захисту прав споживачів, праву інтелектуальної власності, гармонізації законодавства в ЄС. Розділ, присвячений видам політики і напрямам діяльності Євросоюзу, охоплює підрозділи, в яких розглядаються спільна зовнішня політика і політика безпеки, спільна торговельна політика, створення простору свободи, безпеки і юстиції, захист прав людини в Євросоюзі, спільна імміграціна політика, спільна візова політика, та гармонізація законодавства.
 
У розділі стосовно права ЄС зовнішніх зносин Євросоюзу висвітлюються, насамперед, питання міжнародної правосуб’єктності цього об’єднання, його зовнішньої компетенції та договірної практики, вирішення суперечок в рамках угод ЄС про економічну співпрацю, правового регулювання в Шенгенсько-му просторі.
 
До розділу з правового регулювання відносин України з ЄС включено підрозділи про взаємодію правопорядку Євросоюзу з правопорядком України, договірний та інституційний механізми регулювання відносин України з європейським інтеграційним об’єднанням, гармонізацію законодавства нашої держави з правом ЄС, а також про основні напрями політики Євросоюзу щодо України.
Тому знання права ЄС, особливостей правового регулювання відносин між європейським інтеграційним об’єднанням та Україною, питань гармонізації законодавства нашої країни з правом Євросоюзу необхідні юристам, бізнесменам, працівникам державних установ, усім тим, хто бажає орієнтуватися в європейській економіці й політиці.
 
Запропонований підручник підготовлений колективом професорів кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету є підручником, який створений з урахуванням кардинальних змін, внесених у правове регулювання європейської інтеграції Лісабонськими договорами про Євросоюз і функціонування Європейського Союзу. Тексти Договорів про Європейський Союз та про функціонування Європейського Союзу, Хартії основоположних прав Європейського Союзу, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом додаються до другого тому підручника.
 
У підручнику викладено огляд сучасних проблем права ЄС. У розділах, присвячених інституційному праву Євросоюзу, детально розглядаються такі питання, як виникнення і розвиток європейських інтеграційних об’єднань, поняття права Євросоюзу, його юридична природа, суб’єкти, джерела права, співвідношення права Євросоюзу та міжнародного і внутрішнього права держав-членів, структура і діяльність інститутів Євросоюзу, процедури ухвалення актів об’єднання.
 
Розділ з матеріального права містить підрозділи, присвячені, правовому регулюванню відносин на внутрішньому ринку Євросоюзу, контрактному праву,корпоративному праву, праву захисту прав споживачів, праву інтелектуальної власності, гармонізації законодавства в ЄС. Розділ, присвячений видам політики і напрямам діяльності Євросоюзу, охоплює підрозділи, в яких розглядаються спільна зовнішня політика і політика безпеки, спільна торговельна політика, створення простору свободи, безпеки і юстиції, захист прав людини в Євросоюзі, спільна імміграціна політика, спільна візова політика, та гармонізація законодавства.
 
У розділі стосовно права ЄС зовнішніх зносин Євросоюзу висвітлюються, насамперед, питання міжнародної правосуб’єктності цього об’єднання, його зовнішньої компетенції та договірної практики, вирішення суперечок в рамках угод ЄС про економічну співпрацю, правового регулювання в Шенгенсько-му просторі.
 
До розділу з правового регулювання відносин України з ЄС включено підрозділи про взаємодію правопорядку Євросоюзу з правопорядком України, договірний та інституційний механізми регулювання відносин України з європейським інтеграційним об’єднанням, гармонізацію законодавства нашої держави з правом ЄС, а також про основні напрями політики Євросоюзу щодо України.

 

Характеристики
Автор
Муравйов В.І., Мушак Н.Б., Волошин Ю.О.
Издательство
Фенікс
Год издания
2021
Количество страниц
436
ISBN
978-966-928-699-4
Переплет
твердый
Язык
украинский
Вес
0.3 кг
Формат
145х200 мм
Тираж
100
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог