Задать вопрос о книге:

Судові експертизи у кримінальному провадженні
НОВИНКА

Судові експертизи у кримінальному провадженні - фото

Автор: Тіщенко В.В., Ріпенко А.І., Самойленко О.А.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2021

Количество страниц: 152

ISBN: 978-966-992-370-7

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У посібнику зібрані теоретичні матеріали щодо визначення сутності та правової природи судової експертизи у кримінальному провадженні, організаційно-правових засад проведення судової експертизи, правового положення експерта та спеціаліста у кримінальному процесі України, використання спеціальних знань у кримінальному провадженні та специфіки окремих форм їх використання.

Посібник призначений для судових експертів, науковців, працівників правоохоронних органів, суддів, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та осіб, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта.

Авторы

Авторы книги Судові експертизи у кримінальному провадженні

Предисловие

Сьогодні в судово-експертній практиці є актуальним питання адаптації законодавства України про судову експертизу до європейського. Через використання єдиних підходів до створення методик експертних досліджень для всіх судово-експертних установ шляхом їх акредитації згідно з міжнародними стандартами якості, питання теорії судової експертизи та використання спеціальних знань у кримінальному процесі все менше привертають увагу науковців, що позначається на практиці досудового розслідування і судового провадження. До цього часу в Україні фактично не оновлювалися шляхи вирішення теоретичних проблем залучення спеціаліста та експерта у кримінальне провадження.

В умовах набуття злочинною діяльністю нових та особливо небезпечних форм, з одного боку, й реформування органів кримінальної юстиції, адаптації законодавства України до європейського – з іншого, актуальним є питання аналізу теоретичного підґрунтя та вивчення судово-експертної практики задля виявлення проблемних питань, які існують у сфері експертного забезпечення правосуддя, та на підставі цього – формування теоретичних положень щодо використання спеціальних знань у кримінальному процесі, конкретизації сутності та правової природи судової експертизи у кримінальному провадженні, правового положення експерта та спеціаліста у кримінальному процесі України.

Судова експертиза все більше стає затребуваною під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, судового розгляду справ у інших видах судочинства. В цьому аспекті одним із найважливіших завдань є визначення природи судово-експертних досліджень та розроблення їх теоретичних і методологічних засад. Ученими і практиками зверталася увага на необхідність розширення використання можливостей судової експертизи шляхом підвищення ефективності дослідження речових доказів та в результаті оновлення теоретичних розробок з цієї тематики.

Застосування спеціальних знань із різних галузей науки і техніки позитивно впливає на результати судово-експертного пізнання, розвиток загальнонаукових основ, складає умови для активної творчості вчених. Через застосування методів різних наук відбувається й інтеграція самих наукових знань, що приводить до їх збагачення та виникнення нових галузей знань, а як наслідок – нових видів судових експертиз, що розширює можливості у збиранні та дослідженні доказової інформації та речових доказів.

Теоретичні й практичні питання проведення судово-експертних досліджень у кримінальному провадженні, використання спеціальних знань під час кримінального провадження, особливостей залучення обізнаних осіб у кримінальне провадження розглядались у наукових працях з кримінального процесу, криміналістики і теорії судової експертизи таких вчених України та зарубіжжя як: Т. В. Авер’янова, Л. Ю. Ароцкер, Р. С. Бєлкін, В. Ф. Берзін, А. І. Вінберг, Л. М. Головченко, В. Г. Гончаренко, Н. І. Клименко, З. О. Ковальчук, В. К. Лисиченко, О. Р. Россинська, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, Е.Б. Сімакова-Єфремян, Т. Е. Сухова, В. В. Тіщенко, Н. М. Ткаченко, О. Р. Шляхов, М. Г. Щербаковський та ін. Положення, викладені в зазначених та інших працях науковців, свідчать про те, що дослідження у галузі судової експертизи – це закономірний процес її розвитку, один із головних важелів змін у нормативній базі, що регулює вказану сферу діяльності. Визначене зумовлює необхідність глибокого теоретичного опрацювання теми «Судові експертизи у кримінальному процесі», з використанням комплексу загальнонаукових, окремонаукових та спеціальнонаукових методів пізнання.

Запропоновані в роботі теоретичні положення призначені для використання в експертній практиці та будуть корисними для практичних працівників слідчих та оперативних підрозділів, слідчих суддів, суду, прокурорів для поліпшення якості, доказовості та обґрунтованості призначення експертних досліджень та залучення спеціаліста та експерта у кримінальне провадження.

Отзывы

Отзывы к книге Судові експертизи у кримінальному провадженні

У посібнику зібрані теоретичні матеріали щодо визначення сутності та правової природи судової експертизи у кримінальному провадженні, організаційно-правових засад проведення судової експертизи, правового положення експерта та спеціаліста у кримінальному процесі України, використання спеціальних знань у кримінальному провадженні та специфіки окремих форм їх використання.

Посібник призначений для судових експертів, науковців, працівників правоохоронних органів, суддів, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та осіб, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта.

Авторы книги Судові експертизи у кримінальному провадженні

Сьогодні в судово-експертній практиці є актуальним питання адаптації законодавства України про судову експертизу до європейського. Через використання єдиних підходів до створення методик експертних досліджень для всіх судово-експертних установ шляхом їх акредитації згідно з міжнародними стандартами якості, питання теорії судової експертизи та використання спеціальних знань у кримінальному процесі все менше привертають увагу науковців, що позначається на практиці досудового розслідування і судового провадження. До цього часу в Україні фактично не оновлювалися шляхи вирішення теоретичних проблем залучення спеціаліста та експерта у кримінальне провадження.

В умовах набуття злочинною діяльністю нових та особливо небезпечних форм, з одного боку, й реформування органів кримінальної юстиції, адаптації законодавства України до європейського – з іншого, актуальним є питання аналізу теоретичного підґрунтя та вивчення судово-експертної практики задля виявлення проблемних питань, які існують у сфері експертного забезпечення правосуддя, та на підставі цього – формування теоретичних положень щодо використання спеціальних знань у кримінальному процесі, конкретизації сутності та правової природи судової експертизи у кримінальному провадженні, правового положення експерта та спеціаліста у кримінальному процесі України.

Судова експертиза все більше стає затребуваною під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, судового розгляду справ у інших видах судочинства. В цьому аспекті одним із найважливіших завдань є визначення природи судово-експертних досліджень та розроблення їх теоретичних і методологічних засад. Ученими і практиками зверталася увага на необхідність розширення використання можливостей судової експертизи шляхом підвищення ефективності дослідження речових доказів та в результаті оновлення теоретичних розробок з цієї тематики.

Застосування спеціальних знань із різних галузей науки і техніки позитивно впливає на результати судово-експертного пізнання, розвиток загальнонаукових основ, складає умови для активної творчості вчених. Через застосування методів різних наук відбувається й інтеграція самих наукових знань, що приводить до їх збагачення та виникнення нових галузей знань, а як наслідок – нових видів судових експертиз, що розширює можливості у збиранні та дослідженні доказової інформації та речових доказів.

Теоретичні й практичні питання проведення судово-експертних досліджень у кримінальному провадженні, використання спеціальних знань під час кримінального провадження, особливостей залучення обізнаних осіб у кримінальне провадження розглядались у наукових працях з кримінального процесу, криміналістики і теорії судової експертизи таких вчених України та зарубіжжя як: Т. В. Авер’янова, Л. Ю. Ароцкер, Р. С. Бєлкін, В. Ф. Берзін, А. І. Вінберг, Л. М. Головченко, В. Г. Гончаренко, Н. І. Клименко, З. О. Ковальчук, В. К. Лисиченко, О. Р. Россинська, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, Е.Б. Сімакова-Єфремян, Т. Е. Сухова, В. В. Тіщенко, Н. М. Ткаченко, О. Р. Шляхов, М. Г. Щербаковський та ін. Положення, викладені в зазначених та інших працях науковців, свідчать про те, що дослідження у галузі судової експертизи – це закономірний процес її розвитку, один із головних важелів змін у нормативній базі, що регулює вказану сферу діяльності. Визначене зумовлює необхідність глибокого теоретичного опрацювання теми «Судові експертизи у кримінальному процесі», з використанням комплексу загальнонаукових, окремонаукових та спеціальнонаукових методів пізнання.

Запропоновані в роботі теоретичні положення призначені для використання в експертній практиці та будуть корисними для практичних працівників слідчих та оперативних підрозділів, слідчих суддів, суду, прокурорів для поліпшення якості, доказовості та обґрунтованості призначення експертних досліджень та залучення спеціаліста та експерта у кримінальне провадження.

Отзывы к книге Судові експертизи у кримінальному провадженні
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток