Задать вопрос о книге:

Судовий прецедент в системі податково-правового регулювання в Україні

Судовий прецедент в системі податково-правового регулювання в Україні - фото

Автор: Карпушова К.Г.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2019

Количество страниц: 168

ISBN: 978-966-916-877-1

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії проаналізовано поняття та види судових прецедентів і їх місце в системі права зарубіжних країн, досліджено розвиток теоретико-правових підходів до визначення місця судових рішень в системі права України, сформульовано власний підхід до визначення місця судових рішень, що мають ознаки нормативних регуляторів правовідносин у системі правового регулювання в Україні, розглянуто судові прецеденти в податковому праві, охарактеризовано судові рішення національних та європейських судів в системі податково-правового регулювання в Україні.

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться та небайдужий до проблем визначення місця та ролі судового прецеденту в системі податково-правового регулювання в Україні.

Авторы

Авторы книги Судовий прецедент в системі податково-правового регулювання в Україні

Предисловие

Актуальність теми. Система податково-правового регулювання повинна бути динамічною, оскільки норми податкового права є не лише засобом врегулювання процесу формування дохідної частини бюджету, але й визначають оподаткування як засіб впливу на економічну систему загалом. На сучасному етапі розвитку суспільства повнота правового регулювання податкових відносин законодавством повністю не охоплюється. У свою чергу, податково-правове регулювання потребує засобів актуалізації системи права, які б забезпечували адекватний розвиток податкових правовідносин, оскільки внутрішні протиріччя та прогалини в податковому праві повинні своєчасно усуватися. У зв’язку з цим, посилилася роль судових прецедентів як засобу усунення прогалин законодавства та вирішення правових колізій.

Загальновизнано, що незважаючи на те, що судові прецеденти традиційно не визнаються джерелом права в Україні, вони заповнюють законодавчі прогалини, при цьому суди відійшли від виключного застосування правових норм, а здійснюють їх тлумачення. Підвищується вплив судових рішень на податково-правове регулювання ще й через конфліктність податкових правовідносин, що передбачають відчуження частини матеріальних благ від платників податків і перерозподілення їх в бюджети всіх рівнів, а судові органи є тими органами, які уповноважені на вирішення спорів в правовій державі.

Відсутність офіційного визнання за судовими прецедентами ознак нормативних регуляторів стало причиною того, що ускладнюється застосування норм податкового права, які містяться в них. Отже, постає потреба не лише в визначенні місця судових прецедентів у системі податково-правового регулювання, але й розробленні основних підходів до їх формування та застосування.

У науковій літературі роль та місце судових прецедентів в системі податково-правового регулювання висвітлені недостатньо.

С. Алексєєв, С. Братусь, М. Бондарь, В. Гергелійник, М. Гультай, І. Домбровський, Л. Заморська, В. Кампо, О. Кравчук, М. Курило, В. Лазарєв, М. Марченко, М. Мазур, А. Пастельняк, Х. Приходько, В. Реутов, О. Рогач, В. Скоромох, В. Степанков, М. Тесленко, П. Ткачук, Ю. Тодика, Г. Христова, В. Шаповал, В. Шевчук приділяли увагу визначенням судових прецедентів як нормативних регуляторів правовідносин.

Вивченням теоретичних основ судових прецедентів як джерела права займалися Н. Блек, С. Боботов, П. Гук, Р. Давід, І. Дівін, В. Зорькин, О. Зубко, О. Каргальцев, Р. Кросс, О. Клішин, Л. Лазарев, О. Лукьянова, М. Марченко, В. Мозолін, В. Нерсесянц С. Погребняк, І. Подтинніков, Т. Пряхіна, В. Резнікова, О. Розанова, А. Селіванов, О. Сергєєв, Є. Спектр, Ю. Толстой, Д. Туманов, Н. Хімчук, Г. Шершеневич, О. Шугаєв, О.Фармушина, О. Уварова та інші вчені.

Рішення судів як нормативні регулятори фінансових (в тому числі і податкових) правовідносин розглядали М. Бондар, Л. Власенко, Л. Воронова, Р. Гарилюк, О. Дмитрик, І. Долгополов, О. Золотарьова, І. Кривих, М. Кучерявенко, О. Орлюк, О. Пауль, С. Пепеляєв, К. Сасов, Г. Толстопятенко, Р. Уолкер, І. Федотова, І. Цветков, Н. Чужикова, С. Шаталов, А. Якушев та інші.

Вплив рішень Європейського суду з прав людини на податкові правовідносини досліджували З. Бортновська, Р. Вахітов, В. Верніченко, С. Калінін, М. Куц, О. Макух, А. Монаєнко, О. Музика-Стефанчук, П. Селезень та інші науковці. Питанням впливу рішень Європейського суду на податкові правовідносини приділяв увагу С. Нотін.

Утім, за всього розмаїття досліджень щодо сутності, ознак судових прецедентів, їх місця в системі правового регулювання тощо, питанням визначення місця та ролі судових прецедентів в системі податково-правових регуляторів приділено недостатньо уваги. Зокрема, не сформовано єдиної позиції щодо значення судових прецедентів як нормативного регулятора податкових правовідносин, немає комплексного дослідження впливу судових актів на податкові правовідносини, залишається відкритою дискусія щодо місця судових актів в системі джерел податкового права. Саме вирішенню цих питань присвячена монографія, яка може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх,хто цікавиться та небайдужий до проблем визначення місця та ролі судового прецеденту в системі податково-правового регулювання в Україні.

Отзывы

Отзывы к книге Судовий прецедент в системі податково-правового регулювання в Україні

У монографії проаналізовано поняття та види судових прецедентів і їх місце в системі права зарубіжних країн, досліджено розвиток теоретико-правових підходів до визначення місця судових рішень в системі права України, сформульовано власний підхід до визначення місця судових рішень, що мають ознаки нормативних регуляторів правовідносин у системі правового регулювання в Україні, розглянуто судові прецеденти в податковому праві, охарактеризовано судові рішення національних та європейських судів в системі податково-правового регулювання в Україні.

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться та небайдужий до проблем визначення місця та ролі судового прецеденту в системі податково-правового регулювання в Україні.

Авторы книги Судовий прецедент в системі податково-правового регулювання в Україні

Актуальність теми. Система податково-правового регулювання повинна бути динамічною, оскільки норми податкового права є не лише засобом врегулювання процесу формування дохідної частини бюджету, але й визначають оподаткування як засіб впливу на економічну систему загалом. На сучасному етапі розвитку суспільства повнота правового регулювання податкових відносин законодавством повністю не охоплюється. У свою чергу, податково-правове регулювання потребує засобів актуалізації системи права, які б забезпечували адекватний розвиток податкових правовідносин, оскільки внутрішні протиріччя та прогалини в податковому праві повинні своєчасно усуватися. У зв’язку з цим, посилилася роль судових прецедентів як засобу усунення прогалин законодавства та вирішення правових колізій.

Загальновизнано, що незважаючи на те, що судові прецеденти традиційно не визнаються джерелом права в Україні, вони заповнюють законодавчі прогалини, при цьому суди відійшли від виключного застосування правових норм, а здійснюють їх тлумачення. Підвищується вплив судових рішень на податково-правове регулювання ще й через конфліктність податкових правовідносин, що передбачають відчуження частини матеріальних благ від платників податків і перерозподілення їх в бюджети всіх рівнів, а судові органи є тими органами, які уповноважені на вирішення спорів в правовій державі.

Відсутність офіційного визнання за судовими прецедентами ознак нормативних регуляторів стало причиною того, що ускладнюється застосування норм податкового права, які містяться в них. Отже, постає потреба не лише в визначенні місця судових прецедентів у системі податково-правового регулювання, але й розробленні основних підходів до їх формування та застосування.

У науковій літературі роль та місце судових прецедентів в системі податково-правового регулювання висвітлені недостатньо.

С. Алексєєв, С. Братусь, М. Бондарь, В. Гергелійник, М. Гультай, І. Домбровський, Л. Заморська, В. Кампо, О. Кравчук, М. Курило, В. Лазарєв, М. Марченко, М. Мазур, А. Пастельняк, Х. Приходько, В. Реутов, О. Рогач, В. Скоромох, В. Степанков, М. Тесленко, П. Ткачук, Ю. Тодика, Г. Христова, В. Шаповал, В. Шевчук приділяли увагу визначенням судових прецедентів як нормативних регуляторів правовідносин.

Вивченням теоретичних основ судових прецедентів як джерела права займалися Н. Блек, С. Боботов, П. Гук, Р. Давід, І. Дівін, В. Зорькин, О. Зубко, О. Каргальцев, Р. Кросс, О. Клішин, Л. Лазарев, О. Лукьянова, М. Марченко, В. Мозолін, В. Нерсесянц С. Погребняк, І. Подтинніков, Т. Пряхіна, В. Резнікова, О. Розанова, А. Селіванов, О. Сергєєв, Є. Спектр, Ю. Толстой, Д. Туманов, Н. Хімчук, Г. Шершеневич, О. Шугаєв, О.Фармушина, О. Уварова та інші вчені.

Рішення судів як нормативні регулятори фінансових (в тому числі і податкових) правовідносин розглядали М. Бондар, Л. Власенко, Л. Воронова, Р. Гарилюк, О. Дмитрик, І. Долгополов, О. Золотарьова, І. Кривих, М. Кучерявенко, О. Орлюк, О. Пауль, С. Пепеляєв, К. Сасов, Г. Толстопятенко, Р. Уолкер, І. Федотова, І. Цветков, Н. Чужикова, С. Шаталов, А. Якушев та інші.

Вплив рішень Європейського суду з прав людини на податкові правовідносини досліджували З. Бортновська, Р. Вахітов, В. Верніченко, С. Калінін, М. Куц, О. Макух, А. Монаєнко, О. Музика-Стефанчук, П. Селезень та інші науковці. Питанням впливу рішень Європейського суду на податкові правовідносини приділяв увагу С. Нотін.

Утім, за всього розмаїття досліджень щодо сутності, ознак судових прецедентів, їх місця в системі правового регулювання тощо, питанням визначення місця та ролі судових прецедентів в системі податково-правових регуляторів приділено недостатньо уваги. Зокрема, не сформовано єдиної позиції щодо значення судових прецедентів як нормативного регулятора податкових правовідносин, немає комплексного дослідження впливу судових актів на податкові правовідносини, залишається відкритою дискусія щодо місця судових актів в системі джерел податкового права. Саме вирішенню цих питань присвячена монографія, яка може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх,хто цікавиться та небайдужий до проблем визначення місця та ролі судового прецеденту в системі податково-правового регулювання в Україні.

Отзывы к книге Судовий прецедент в системі податково-правового регулювання в Україні
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток