Задать вопрос о книге:

Інформаційна безпека: проблеми приватного права

Інформаційна безпека: проблеми приватного права - фото
153162
Нет в наличии

280 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Харитонов Є.О., Давидова І.В., Клименко Н.І.

Количество страниц: 276

ISBN: 978-966-419-340-2

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У посібнику відповідно до програми курсу «Інформаційна безпека: проблеми приватного права» викладаються основи правового забезпечення інформаційної безпеки, характеризуються правопорушення в інформаційній сфері, розглянуті основні приватноправові способи забезпечення інформаційної безпеки, особливості забезпечення прав інтелектуальної власності в інформаційній сфері, цивільно-правової відповідальності та застосування спеціальних знань (експертизи) у сфері забезпечення інформаційної безпеки.

Посібник призначений для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів юридичного профілю, практикуючих правознавців. Може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами інформаційної безпеки.

Авторы

Авторы книги Інформаційна безпека: проблеми приватного права
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Предисловие

Без виваженої інформаційної політики, що відповідає потребам науково-технічного прогресу, вирішити завдання розвитку будь-якої сучасної держави є неможливим.

Сфера інформатизації перетворюється на дужий чинник, що активно впливає на розвиток людства. Інформаційні технології вагомо сприяють перетворенням у житті конкретної людини і суспільства в цілому.

Високі технології мають сприяти розширенню відносин між державою і громадянським суспільством, активізувати участь громадян у державному управлінні та саморегуляції суспільства, сприяти інтеграційним процесам, піднімати на більш високий рівень збір, обробку і аналіз інформації про розвиток держави і суспільства. На цій базі має вдосконалюватися як імперативна, так і диспозитивна складові правового регулювання.

Інформатизація несе з собою нові можливості щодо підвищення професійної та загальної культури людини шляхом оптимізації шляхів пошуку, отримання і поширення різного роду відомостей, стверджуючи та зміцнюючи пріоритет прав людини, що має бути головним орієнтиром державної політики. У свою чергу, реалізація зазначеного положення залежить від рівня комп’ютеризації в державі, об’єму інформаційних послуг та розвитку сегмента Інтернету держави, рівня комп’ютерної обізнаності в суспільстві.

Збалансований стан розвинутої інформаційної сфери має підвищувати рівень правової захищеності людини. Важливе значення у цьому процесі відводиться поширенню інформації про механізми захисту прав людини.

Інформатизація має сприяти раціоналізації суспільства, врівноваженню співвідношення приватноправових та публічно-правових форм впорядкування його існування. Яскраво зазначені процеси проявляють себе і в економічній сфері.Інформатизація допомагає проявитися, а згодом бузи врахованим при визначенні загального економічного інтересу, економічному інтересу приватному, регіональному, груповому. Інформаційні технології мають сприяти такому впливу держави на економічний розвиток країни, який забезпечує узгодження зазначених вище інтересів.

Рівень інформаційної безпеки відображає роль і місце інформатизації в житті країни, ставлення до неї з боку суспільства. Значною мірою інформаційна безпека зумовлена об’ємом, характером і призначенням усієї інформаційної сфери, при цьому, у свою чергу, впливає на хід інформаційних процесів. Суспільство вагомо виграє, якщо вимоги інформаційної безпеки підтримують прогрес інформаційної сфери, сприймають виклики часу і відповідають на них. Інформаційна безпека не лише спрямована на стан захищеності суспільних відносин, але й відкриває простір для їх підйому на більш високий рівень. Отже, наявність стану інформаційної безпеки вимагає використання інформаційних технологій, створення нових систем інформаційного менеджменту, розвитку виробництва інформаційного продукту, формування ринку інформаційних послуг. Безумовно, у цьому аспекті важливим є й врахування протилежних тенденцій та можливих перебільшень, коли вимоги інформаційної безпеки можуть стати перешкодами на шляху прогресу, заважати виникненню та розвитку нових відносин.

У зв’язку із зазначеним курс «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», що наразі впроваджується в освітній процес у Національному університеті «Одеська юридична академія», повною мірою може вважатися таким, що відповідає вимогам сучасної юридичної педагогіки щодо процесу формування сукупності систематизованих знань, умінь, навичок юриста, а також інтелектуальних, особистісних, поведінкових його якостей. Його засвоєння на базі раніше отриманих студентом знань цивілістичної сфери сприятиме повному сприйняттю правильних ціннісних орієнтацій професійних юристів, що, у кінцевому підсумку, має забезпечити високий рівень індивідуального сприйняття застосування приватноправового методу в інформаційній сфері, міру впевненості в його необхідності, готовність послідовно втілювати принципи приватного права в життя у процесі повсякденної юридичної діяльності.

Разом із тим вивчення студентами курсу «Інформаційна безпека: проблеми приватного права» має впливати на формування майбутнього юриста через визначення, доведення, тлумачення усталених юридичних понять, що закладають основу сучасної цивілістики, а також оцінку тих чи інших фактів соціального життя і поведінки людей в інформаційній сфері.

Призначенням цього, посібника є забезпечення виконання згаданих завдань у навчальній сфері, а також створення можливості не лише для студентів, а й для усіх зацікавлених осіб ознайомитись з приватноправовими проблемами у сфері інформаційної безпеки та шляхами їхнього вирішення.

Отзывы

Отзывы к книге Інформаційна безпека: проблеми приватного права

У посібнику відповідно до програми курсу «Інформаційна безпека: проблеми приватного права» викладаються основи правового забезпечення інформаційної безпеки, характеризуються правопорушення в інформаційній сфері, розглянуті основні приватноправові способи забезпечення інформаційної безпеки, особливості забезпечення прав інтелектуальної власності в інформаційній сфері, цивільно-правової відповідальності та застосування спеціальних знань (експертизи) у сфері забезпечення інформаційної безпеки.

Посібник призначений для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів юридичного профілю, практикуючих правознавців. Може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами інформаційної безпеки.

Авторы книги Інформаційна безпека: проблеми приватного права
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Без виваженої інформаційної політики, що відповідає потребам науково-технічного прогресу, вирішити завдання розвитку будь-якої сучасної держави є неможливим.

Сфера інформатизації перетворюється на дужий чинник, що активно впливає на розвиток людства. Інформаційні технології вагомо сприяють перетворенням у житті конкретної людини і суспільства в цілому.

Високі технології мають сприяти розширенню відносин між державою і громадянським суспільством, активізувати участь громадян у державному управлінні та саморегуляції суспільства, сприяти інтеграційним процесам, піднімати на більш високий рівень збір, обробку і аналіз інформації про розвиток держави і суспільства. На цій базі має вдосконалюватися як імперативна, так і диспозитивна складові правового регулювання.

Інформатизація несе з собою нові можливості щодо підвищення професійної та загальної культури людини шляхом оптимізації шляхів пошуку, отримання і поширення різного роду відомостей, стверджуючи та зміцнюючи пріоритет прав людини, що має бути головним орієнтиром державної політики. У свою чергу, реалізація зазначеного положення залежить від рівня комп’ютеризації в державі, об’єму інформаційних послуг та розвитку сегмента Інтернету держави, рівня комп’ютерної обізнаності в суспільстві.

Збалансований стан розвинутої інформаційної сфери має підвищувати рівень правової захищеності людини. Важливе значення у цьому процесі відводиться поширенню інформації про механізми захисту прав людини.

Інформатизація має сприяти раціоналізації суспільства, врівноваженню співвідношення приватноправових та публічно-правових форм впорядкування його існування. Яскраво зазначені процеси проявляють себе і в економічній сфері.Інформатизація допомагає проявитися, а згодом бузи врахованим при визначенні загального економічного інтересу, економічному інтересу приватному, регіональному, груповому. Інформаційні технології мають сприяти такому впливу держави на економічний розвиток країни, який забезпечує узгодження зазначених вище інтересів.

Рівень інформаційної безпеки відображає роль і місце інформатизації в житті країни, ставлення до неї з боку суспільства. Значною мірою інформаційна безпека зумовлена об’ємом, характером і призначенням усієї інформаційної сфери, при цьому, у свою чергу, впливає на хід інформаційних процесів. Суспільство вагомо виграє, якщо вимоги інформаційної безпеки підтримують прогрес інформаційної сфери, сприймають виклики часу і відповідають на них. Інформаційна безпека не лише спрямована на стан захищеності суспільних відносин, але й відкриває простір для їх підйому на більш високий рівень. Отже, наявність стану інформаційної безпеки вимагає використання інформаційних технологій, створення нових систем інформаційного менеджменту, розвитку виробництва інформаційного продукту, формування ринку інформаційних послуг. Безумовно, у цьому аспекті важливим є й врахування протилежних тенденцій та можливих перебільшень, коли вимоги інформаційної безпеки можуть стати перешкодами на шляху прогресу, заважати виникненню та розвитку нових відносин.

У зв’язку із зазначеним курс «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», що наразі впроваджується в освітній процес у Національному університеті «Одеська юридична академія», повною мірою може вважатися таким, що відповідає вимогам сучасної юридичної педагогіки щодо процесу формування сукупності систематизованих знань, умінь, навичок юриста, а також інтелектуальних, особистісних, поведінкових його якостей. Його засвоєння на базі раніше отриманих студентом знань цивілістичної сфери сприятиме повному сприйняттю правильних ціннісних орієнтацій професійних юристів, що, у кінцевому підсумку, має забезпечити високий рівень індивідуального сприйняття застосування приватноправового методу в інформаційній сфері, міру впевненості в його необхідності, готовність послідовно втілювати принципи приватного права в життя у процесі повсякденної юридичної діяльності.

Разом із тим вивчення студентами курсу «Інформаційна безпека: проблеми приватного права» має впливати на формування майбутнього юриста через визначення, доведення, тлумачення усталених юридичних понять, що закладають основу сучасної цивілістики, а також оцінку тих чи інших фактів соціального життя і поведінки людей в інформаційній сфері.

Призначенням цього, посібника є забезпечення виконання згаданих завдань у навчальній сфері, а також створення можливості не лише для студентів, а й для усіх зацікавлених осіб ознайомитись з приватноправовими проблемами у сфері інформаційної безпеки та шляхами їхнього вирішення.

Отзывы к книге Інформаційна безпека: проблеми приватного права
153162
Нет в наличии

280 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток