Задать вопрос о книге:

Українське кримінальне право. Загальна частина

Українське кримінальне право. Загальна частина - фото
13560
Нет в наличии

150 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Навроцький В.О.

Издательство: Юрінком Iнтер

Год издания: 2013

Количество страниц: 712

ISBN: 978-966-667-553-1

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 1.5 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 100

Аннотация

У підручнику висвітлюються питання загальної частини кримінального права України з урахуванням здобутків вітчизняної кримінально-правової науки. Акцент зроблений не на коментуванні чинного КК України, а на аналізі положень, які є стабільними і зберігають актуальність при змінах законодавства.

Для тих, хто вивчає кримінальне право чи вдосконалює свої знання з цієї дисципліни. 

Авторы

Авторы книги Українське кримінальне право. Загальна частина
Навроцький В.О. Навроцький В.О. Український правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «рос. Уголовная ответственность за загрязнение водоемов», у 2000 р. — доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» (обидві за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Досліджує проблеми відповідальності за окремі види злочинів, теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. Викладає в Україні курси кримінального права України, проблем кримінально-правової кваліфікації, кримінально-правового захисту прав людини. Викладав у Школі українського права в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща, 2014), був гостьовим професором Варшавського університету (Варшава, Польща, 2016).

Приймав участь у понад 150 наукових конференціях в Україні, Білорусі, Росії, Польщі, Словаччині, Угорщині, США.

Підготував 24 кандидати та 3 доктори юридичних наук.

Член науково-консультативної ради при Верховному Суду України, член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України та Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Ініціював проведення у Львові щорічних конференцій, присвячених річниці прийняття КК України (з 2002).

Ініціатор заснування та керівник ГО "Львівський форум кримінальної юстиції". Керує розробкою двох проектів цього ГО - "Концепції реформування законодавства про публічні правопорушення в Україні" та "Концепції запровадження в Україні мирових судів".

Предисловие

Розвиток юридичної освіти і науки в нашій державі відзначається багатьма парадоксами. Серед них — стан забезпечення навчальною літературою з курсу загальної частини1 кримінального права України. З одного боку, за роки після відновлення державної незалежності випущено кілька десятків навчальних та методичних видань. Приблизно півтора десятка з них опубліковано до прийняття чинного Кримінального кодексу України (далі — КК). Ще більшою стала активність авторів після прийняття КК 2001 року, коли було опубліковано понад три десятки підручників, навчальних посібників, текстів лекцій та інших навчальних видань із загальної частини кримінального права України. З інщого ж боку, наявність доволі великого переліку джерел аж ніяк не вирішила проблеми, пов’язаної з нестачею навчальної літератури. Її суть скоріше не в кількості, а в якості  випущених у світ багатьох підручників і навчальних посібників з особливої частини кримінального права України. Це є характерним не лине для нашої держави. На одній з наукових конференцій, що відбувся в січні 2009 р. в Московській правовій академії Міністерства -юстиції Російської Федерації, головний редактор журналу «Уголов-ное право» П. І. Яні зауважив, що в Росії з 1996 р. (коли завершилася кодифікація кримінального законодавства і було прийнято чинний КК РФ) було видано 335 підручників, курсів з кримінального трава та коментарів до Кримінального кодексу. Проте рівень більшості видань залишає бажати кращого.

Переважно вони написані з позитивістських позицій — основою викладу матеріалу є коментування відповідних норм чинного КК. За такого підходу практично всі видані підручники та навчальні посібники з кримінального права за змістом не відрізняються від коментарів до КК, присвячених викладу законодавчих положень, коментуванню тексту кримінального закону.

Водночас, нестабільність вітчизняного кримінального законодавства зумовлює постійне видання все нових і нових підручників та перевидання існуючих. Відрізняються вони від попередніх зазвичай не більшою глибиною аналізу раніше порушених проблем, а лише тим, що у них відображені (прокоментовані) нові кримінально-правові норми, які з’явилися у КК за період від появи попереднього видання. 

Зазначений підхід до підготовки підручників призводить ще й до того, що ті чи інші положення висвітлюються статично — так, як вони зафісковані в чинних на певний момент статтях КК. При цьому не розглядаються питання, які стосуються їх витоків і розвитку, не аналізуються перспективи удосконалення відповідних кримінально-правових норм. Разом із тим, юрист вищої кваліфікації повинен не лише знати чинне право, а й вміти прогнозувати розвиток законодавства та бути здатним самостійно опановувати законодавчі новели.

Ще однією вадою наявної навчальної літератури з кримінального права є її відірваність від життя. Обсяг матеріалу, присвяченого окремим темам (розділам, главам), зовсім не узгоджується з тим, наскільки часто зустрічаються відповідні питання у правозастосовній практиці. Не виділяються ситуації, які неоднозначно вирішуються на практиці, спричиняють труднощі і помилки. Врешті-решт, у підручниках і навчальних посібниках, як правило, не наводяться дані про поширеність тих чи інших ситуацій, які вивчаються у відповідному навчальному курсі.

Треба відзначити й те, що в існуючій навчальній літературі із загальної частини кримінального права України переважає «односторонній» виклад матеріалу — висвітлюється позиція автора, а про альтернативні підходи навіть не згадується. Водночас, у кримінальному праві є багато нюансів, спірних, навіть взаємовиключних, точок зору. І людина, яка звертається до підручника, повинна принаймні уявляти, що у книзі, яка лежить перед нею, викладено далеко не все кримінальне право, що існує величезна кількість інших джерел, у яких обґрунтовуються інші позиції, наводяться переконливі аргументи на їх користь.

Тому виникла потреба підготувати підручник, який був би позбавлений вказаних вище вад. Наскільки це вдалося — судити читачеві. Автори ж будуть вдячні за будь-які зауваження, спрямовані на покращення цієї праці.

Отзывы

Отзывы к книге Українське кримінальне право. Загальна частина

У підручнику висвітлюються питання загальної частини кримінального права України з урахуванням здобутків вітчизняної кримінально-правової науки. Акцент зроблений не на коментуванні чинного КК України, а на аналізі положень, які є стабільними і зберігають актуальність при змінах законодавства.

Для тих, хто вивчає кримінальне право чи вдосконалює свої знання з цієї дисципліни. 

Авторы книги Українське кримінальне право. Загальна частина
Навроцький В.О. Навроцький В.О. Український правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «рос. Уголовная ответственность за загрязнение водоемов», у 2000 р. — доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» (обидві за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Досліджує проблеми відповідальності за окремі види злочинів, теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. Викладає в Україні курси кримінального права України, проблем кримінально-правової кваліфікації, кримінально-правового захисту прав людини. Викладав у Школі українського права в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща, 2014), був гостьовим професором Варшавського університету (Варшава, Польща, 2016).

Приймав участь у понад 150 наукових конференціях в Україні, Білорусі, Росії, Польщі, Словаччині, Угорщині, США.

Підготував 24 кандидати та 3 доктори юридичних наук.

Член науково-консультативної ради при Верховному Суду України, член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України та Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Ініціював проведення у Львові щорічних конференцій, присвячених річниці прийняття КК України (з 2002).

Ініціатор заснування та керівник ГО "Львівський форум кримінальної юстиції". Керує розробкою двох проектів цього ГО - "Концепції реформування законодавства про публічні правопорушення в Україні" та "Концепції запровадження в Україні мирових судів".

Розвиток юридичної освіти і науки в нашій державі відзначається багатьма парадоксами. Серед них — стан забезпечення навчальною літературою з курсу загальної частини1 кримінального права України. З одного боку, за роки після відновлення державної незалежності випущено кілька десятків навчальних та методичних видань. Приблизно півтора десятка з них опубліковано до прийняття чинного Кримінального кодексу України (далі — КК). Ще більшою стала активність авторів після прийняття КК 2001 року, коли було опубліковано понад три десятки підручників, навчальних посібників, текстів лекцій та інших навчальних видань із загальної частини кримінального права України. З інщого ж боку, наявність доволі великого переліку джерел аж ніяк не вирішила проблеми, пов’язаної з нестачею навчальної літератури. Її суть скоріше не в кількості, а в якості  випущених у світ багатьох підручників і навчальних посібників з особливої частини кримінального права України. Це є характерним не лине для нашої держави. На одній з наукових конференцій, що відбувся в січні 2009 р. в Московській правовій академії Міністерства -юстиції Російської Федерації, головний редактор журналу «Уголов-ное право» П. І. Яні зауважив, що в Росії з 1996 р. (коли завершилася кодифікація кримінального законодавства і було прийнято чинний КК РФ) було видано 335 підручників, курсів з кримінального трава та коментарів до Кримінального кодексу. Проте рівень більшості видань залишає бажати кращого.

Переважно вони написані з позитивістських позицій — основою викладу матеріалу є коментування відповідних норм чинного КК. За такого підходу практично всі видані підручники та навчальні посібники з кримінального права за змістом не відрізняються від коментарів до КК, присвячених викладу законодавчих положень, коментуванню тексту кримінального закону.

Водночас, нестабільність вітчизняного кримінального законодавства зумовлює постійне видання все нових і нових підручників та перевидання існуючих. Відрізняються вони від попередніх зазвичай не більшою глибиною аналізу раніше порушених проблем, а лише тим, що у них відображені (прокоментовані) нові кримінально-правові норми, які з’явилися у КК за період від появи попереднього видання. 

Зазначений підхід до підготовки підручників призводить ще й до того, що ті чи інші положення висвітлюються статично — так, як вони зафісковані в чинних на певний момент статтях КК. При цьому не розглядаються питання, які стосуються їх витоків і розвитку, не аналізуються перспективи удосконалення відповідних кримінально-правових норм. Разом із тим, юрист вищої кваліфікації повинен не лише знати чинне право, а й вміти прогнозувати розвиток законодавства та бути здатним самостійно опановувати законодавчі новели.

Ще однією вадою наявної навчальної літератури з кримінального права є її відірваність від життя. Обсяг матеріалу, присвяченого окремим темам (розділам, главам), зовсім не узгоджується з тим, наскільки часто зустрічаються відповідні питання у правозастосовній практиці. Не виділяються ситуації, які неоднозначно вирішуються на практиці, спричиняють труднощі і помилки. Врешті-решт, у підручниках і навчальних посібниках, як правило, не наводяться дані про поширеність тих чи інших ситуацій, які вивчаються у відповідному навчальному курсі.

Треба відзначити й те, що в існуючій навчальній літературі із загальної частини кримінального права України переважає «односторонній» виклад матеріалу — висвітлюється позиція автора, а про альтернативні підходи навіть не згадується. Водночас, у кримінальному праві є багато нюансів, спірних, навіть взаємовиключних, точок зору. І людина, яка звертається до підручника, повинна принаймні уявляти, що у книзі, яка лежить перед нею, викладено далеко не все кримінальне право, що існує величезна кількість інших джерел, у яких обґрунтовуються інші позиції, наводяться переконливі аргументи на їх користь.

Тому виникла потреба підготувати підручник, який був би позбавлений вказаних вище вад. Наскільки це вдалося — судити читачеві. Автори ж будуть вдячні за будь-які зауваження, спрямовані на покращення цієї праці.

Отзывы к книге Українське кримінальне право. Загальна частина
13560
Нет в наличии

150 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Фінансове право. Підручник
280 грн.

Фінансове право. Підручник

Нет в наличии

Англійська для юристів
90 грн.

Англійська для юристів

Нет в наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток