Задать вопрос о книге:

Адміністративна відповідальність. Курс лекцій

Адміністративна відповідальність. Курс лекцій - фото
12525
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Кузьменко О.В.

Издательство: Юрінком Iнтер

Год издания: 2020

Количество страниц: 568

ISBN: 978-966-667-649-1

Переплет: твердый

Язык: украинский

Формат: 145х215 мм

Тираж: 300

Аннотация

В курсе лекций подается учебный материал по раскрытию сущности общих принципов административной ответственности и определения специфики отдельных видов административных проступков. В лекционных материалах раскрываются особенности как материальных норм, так и процессуальных, что будет способствовать формированию комплексного представления об институте административной ответственности. Кроме того, в данном издании уделяется внимание практике применения законодательства по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Для преподавателей, аспирантов, магистров, студентов и слушателей высших учебных заведений, а также научных и практических работников, интересующихся проблемами административной ответственности.

Авторы

Авторы книги Адміністративна відповідальність. Курс лекцій

Предисловие

Адміністративна відповідальність є одним з визначних інститутів адміністративного права, важливим засобом охорони громадського порядку, якому притаманні усі ознаки юридичної відповідальності. Особлива роль адміністративної відповідальності в адміністративно-правовій сфері визначається тим, що відносини адміністративної відповідальності, разом із відносинами публічного управління, адміністративних послуг і адміністративного судочинства утворюють предмет адміністративного права. Суттєва особливість адміністративної відповідальності полягає у прагматичності її теоретичних концепцій, домінуюча спрямованість яких окреслена проблематикою Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Останніми роками адміністративне право перебуває у стані системної трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної реформи в Україні. Відповідно до її положень формується нова ідеологія взаємовідносин між державою і громадянином. Докорінних змін зазнає адміністративно-правова доктрина. Оновлюється адміністративне законодавство. Відповідно до цих реалій змінився зміст навчальної дисципліни і сформувалися якісно нові вимоги до набуття знань щодо специфіки та особливостей адміністративної відповідальності.

Згідно зі ст. 92 Конституції України адміністративну відповідальність визначено як один з основних видів юридичної відповідальності в Україні. Вона є наслідком невиконання чи неналежного виконання особою норм адміністративного законодавства, що тягне невідворотне реагування держави на адміністративні правопорушення (проступки), та встановлюється виключно законами тощо. А тому опанування даної дисципліни сприятиме формуванню у майбутніх фахівців необхідних знань у визначеній сфері.

Особливістю адміністративної відповідальності є те, що суспільні відносини, які врегульовуються цим інститутом, різні за своїм обсягом та змістом. Даний вид відповідальності реалізується як у матеріальних нормах (які передбачають конкретні права та обов’язки), так і в процесуальних. Вивчення матеріалу, викладеного у запропонованому курсі лекцій, відіграє важливу роль у розумінні змісту адміністративно-правових відносин та формує наявність чітких уявлень про сутність розмежування адміністративного права з правом кримінальним, цивільним, корпоративним і відповідних галузей законодавства, а також про співвідношення відповідальності адміністративної з відповідальністю дисциплінарною, кримінальною, цивільною.

Матеріали даного курсу лекцій підготовлені з урахуванням змін, що відбулися останніми роками в Україні. Зараз, коли адміністративне право зазнає докорінного перегляду його фундаментальних положень, поглядів на сутність управлінської діяльності, коли переосмислюються багато адміністративно-правових інститутів, пропонується відхід від традиційних поглядів на адміністративне право, основу якого становлять відносини державного управління. Це, в свою чергу, знаходить своє відображення у такому правовому інституті як адміністративна відповідальність.

При підготовці даного курсу лекцій особливу увагу авторським колективом було приділено тому, що будь-який адміністративний делікт має велику кількість фактичних ознак. У своїй сукупності зазначені ознаки становлять собою юридичний склад адміністративного проступку.

Логічна конструкція складу проступку закріплюється в праві та стає правовою категорією, обов’язковою і такою, що забезпечується примусовою силою держави. Перелік ознак, закріплених у складі проступку, є достатньою та необхідною умовою для кваліфікації діяння. Це означає, що діяння тільки тоді визнається адміністративним проступком, коли воно містить всі ознаки його складу, відсутність хоча б однієї з них означає відсутність складу взагалі. З іншого боку, для кваліфікації діяння як адміністративного проступку достатньо, коли в ньому мають місце всі ознаки, що входять до його складу, інші ознаки на кваліфікацію не мають впливу. Саме з уразуванням зазначених засад у курсі лекцій надається навчальний матеріал щодо розкриття сутності загальних засад адміністративної відповідальності та визначення специфіки окремих видів адміністративних проступків.

Крім того, для адміністративної відповідальності однією з ключових є проблематика адміністративних стягнень. Адже дана сфера передбачає визначення загальних властивостей адміністративних стягнень, їх правової природи, характерних ознак, підстав, принципів застосування адміністративних стягнень, їх взаємодії та взаємозв'язку з іншими правовими інститутами та виділення найбільш суттєвих особливостей, що зумовлюють їх специфіку. Тому в курсі лекцій приділено також увагу питанням практики щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень.

Отзывы

Отзывы к книге Адміністративна відповідальність. Курс лекцій

В курсе лекций подается учебный материал по раскрытию сущности общих принципов административной ответственности и определения специфики отдельных видов административных проступков. В лекционных материалах раскрываются особенности как материальных норм, так и процессуальных, что будет способствовать формированию комплексного представления об институте административной ответственности. Кроме того, в данном издании уделяется внимание практике применения законодательства по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Для преподавателей, аспирантов, магистров, студентов и слушателей высших учебных заведений, а также научных и практических работников, интересующихся проблемами административной ответственности.

Авторы книги Адміністративна відповідальність. Курс лекцій

Адміністративна відповідальність є одним з визначних інститутів адміністративного права, важливим засобом охорони громадського порядку, якому притаманні усі ознаки юридичної відповідальності. Особлива роль адміністративної відповідальності в адміністративно-правовій сфері визначається тим, що відносини адміністративної відповідальності, разом із відносинами публічного управління, адміністративних послуг і адміністративного судочинства утворюють предмет адміністративного права. Суттєва особливість адміністративної відповідальності полягає у прагматичності її теоретичних концепцій, домінуюча спрямованість яких окреслена проблематикою Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Останніми роками адміністративне право перебуває у стані системної трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної реформи в Україні. Відповідно до її положень формується нова ідеологія взаємовідносин між державою і громадянином. Докорінних змін зазнає адміністративно-правова доктрина. Оновлюється адміністративне законодавство. Відповідно до цих реалій змінився зміст навчальної дисципліни і сформувалися якісно нові вимоги до набуття знань щодо специфіки та особливостей адміністративної відповідальності.

Згідно зі ст. 92 Конституції України адміністративну відповідальність визначено як один з основних видів юридичної відповідальності в Україні. Вона є наслідком невиконання чи неналежного виконання особою норм адміністративного законодавства, що тягне невідворотне реагування держави на адміністративні правопорушення (проступки), та встановлюється виключно законами тощо. А тому опанування даної дисципліни сприятиме формуванню у майбутніх фахівців необхідних знань у визначеній сфері.

Особливістю адміністративної відповідальності є те, що суспільні відносини, які врегульовуються цим інститутом, різні за своїм обсягом та змістом. Даний вид відповідальності реалізується як у матеріальних нормах (які передбачають конкретні права та обов’язки), так і в процесуальних. Вивчення матеріалу, викладеного у запропонованому курсі лекцій, відіграє важливу роль у розумінні змісту адміністративно-правових відносин та формує наявність чітких уявлень про сутність розмежування адміністративного права з правом кримінальним, цивільним, корпоративним і відповідних галузей законодавства, а також про співвідношення відповідальності адміністративної з відповідальністю дисциплінарною, кримінальною, цивільною.

Матеріали даного курсу лекцій підготовлені з урахуванням змін, що відбулися останніми роками в Україні. Зараз, коли адміністративне право зазнає докорінного перегляду його фундаментальних положень, поглядів на сутність управлінської діяльності, коли переосмислюються багато адміністративно-правових інститутів, пропонується відхід від традиційних поглядів на адміністративне право, основу якого становлять відносини державного управління. Це, в свою чергу, знаходить своє відображення у такому правовому інституті як адміністративна відповідальність.

При підготовці даного курсу лекцій особливу увагу авторським колективом було приділено тому, що будь-який адміністративний делікт має велику кількість фактичних ознак. У своїй сукупності зазначені ознаки становлять собою юридичний склад адміністративного проступку.

Логічна конструкція складу проступку закріплюється в праві та стає правовою категорією, обов’язковою і такою, що забезпечується примусовою силою держави. Перелік ознак, закріплених у складі проступку, є достатньою та необхідною умовою для кваліфікації діяння. Це означає, що діяння тільки тоді визнається адміністративним проступком, коли воно містить всі ознаки його складу, відсутність хоча б однієї з них означає відсутність складу взагалі. З іншого боку, для кваліфікації діяння як адміністративного проступку достатньо, коли в ньому мають місце всі ознаки, що входять до його складу, інші ознаки на кваліфікацію не мають впливу. Саме з уразуванням зазначених засад у курсі лекцій надається навчальний матеріал щодо розкриття сутності загальних засад адміністративної відповідальності та визначення специфіки окремих видів адміністративних проступків.

Крім того, для адміністративної відповідальності однією з ключових є проблематика адміністративних стягнень. Адже дана сфера передбачає визначення загальних властивостей адміністративних стягнень, їх правової природи, характерних ознак, підстав, принципів застосування адміністративних стягнень, їх взаємодії та взаємозв'язку з іншими правовими інститутами та виділення найбільш суттєвих особливостей, що зумовлюють їх специфіку. Тому в курсі лекцій приділено також увагу питанням практики щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень.

Отзывы к книге Адміністративна відповідальність. Курс лекцій
12525
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток