Адміністративна відповідальність. Курс лекцій

(0)
Артикул: 12525
Адміністративна відповідальність. Курс лекцій

Смотреть содержание

Автор
Кузьменко О.В.
Издательство
Юрінком Iнтер
Год издания
2020
Переплет
твердый

Все характеристики

Аннотация

В курсе лекций подается учебный материал по раскрытию сущности общих принципов административной ответственности и определения специфики отдельных видов административных проступков. В лекционных материалах раскрываются особенности как материальных норм, так и процессуальных, что будет... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
Нет в наличии
Узнайте первым, когда появится в наличии
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 65 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 90 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

В курсе лекций подается учебный материал по раскрытию сущности общих принципов административной ответственности и определения специфики отдельных видов административных проступков. В лекционных материалах раскрываются особенности как материальных норм, так и процессуальных, что будет способствовать формированию комплексного представления об институте административной ответственности. Кроме того, в данном издании уделяется внимание практике применения законодательства по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Для преподавателей, аспирантов, магистров, студентов и слушателей высших учебных заведений, а также научных и практических работников, интересующихся проблемами административной ответственности.

Предисловие

Адміністративна відповідальність є одним з визначних інститутів адміністративного права, важливим засобом охорони громадського порядку, якому притаманні усі ознаки юридичної відповідальності. Особлива роль адміністративної відповідальності в адміністративно-правовій сфері визначається тим, що відносини адміністративної відповідальності, разом із відносинами публічного управління, адміністративних послуг і адміністративного судочинства утворюють предмет адміністративного права. Суттєва особливість адміністративної відповідальності полягає у прагматичності її теоретичних концепцій, домінуюча спрямованість яких окреслена проблематикою Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Останніми роками адміністративне право перебуває у стані системної трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної реформи в Україні. Відповідно до її положень формується нова ідеологія взаємовідносин між державою і громадянином. Докорінних змін зазнає адміністративно-правова доктрина. Оновлюється адміністративне законодавство. Відповідно до цих реалій змінився зміст навчальної дисципліни і сформувалися якісно нові вимоги до набуття знань щодо специфіки та особливостей адміністративної відповідальності.

Згідно зі ст. 92 Конституції України адміністративну відповідальність визначено як один з основних видів юридичної відповідальності в Україні. Вона є наслідком невиконання чи неналежного виконання особою норм адміністративного законодавства, що тягне невідворотне реагування держави на адміністративні правопорушення (проступки), та встановлюється виключно законами тощо. А тому опанування даної дисципліни сприятиме формуванню у майбутніх фахівців необхідних знань у визначеній сфері.

Особливістю адміністративної відповідальності є те, що суспільні відносини, які врегульовуються цим інститутом, різні за своїм обсягом та змістом. Даний вид відповідальності реалізується як у матеріальних нормах (які передбачають конкретні права та обов’язки), так і в процесуальних. Вивчення матеріалу, викладеного у запропонованому курсі лекцій, відіграє важливу роль у розумінні змісту адміністративно-правових відносин та формує наявність чітких уявлень про сутність розмежування адміністративного права з правом кримінальним, цивільним, корпоративним і відповідних галузей законодавства, а також про співвідношення відповідальності адміністративної з відповідальністю дисциплінарною, кримінальною, цивільною.

Матеріали даного курсу лекцій підготовлені з урахуванням змін, що відбулися останніми роками в Україні. Зараз, коли адміністративне право зазнає докорінного перегляду його фундаментальних положень, поглядів на сутність управлінської діяльності, коли переосмислюються багато адміністративно-правових інститутів, пропонується відхід від традиційних поглядів на адміністративне право, основу якого становлять відносини державного управління. Це, в свою чергу, знаходить своє відображення у такому правовому інституті як адміністративна відповідальність.

При підготовці даного курсу лекцій особливу увагу авторським колективом було приділено тому, що будь-який адміністративний делікт має велику кількість фактичних ознак. У своїй сукупності зазначені ознаки становлять собою юридичний склад адміністративного проступку.

Логічна конструкція складу проступку закріплюється в праві та стає правовою категорією, обов’язковою і такою, що забезпечується примусовою силою держави. Перелік ознак, закріплених у складі проступку, є достатньою та необхідною умовою для кваліфікації діяння. Це означає, що діяння тільки тоді визнається адміністративним проступком, коли воно містить всі ознаки його складу, відсутність хоча б однієї з них означає відсутність складу взагалі. З іншого боку, для кваліфікації діяння як адміністративного проступку достатньо, коли в ньому мають місце всі ознаки, що входять до його складу, інші ознаки на кваліфікацію не мають впливу. Саме з уразуванням зазначених засад у курсі лекцій надається навчальний матеріал щодо розкриття сутності загальних засад адміністративної відповідальності та визначення специфіки окремих видів адміністративних проступків.

Крім того, для адміністративної відповідальності однією з ключових є проблематика адміністративних стягнень. Адже дана сфера передбачає визначення загальних властивостей адміністративних стягнень, їх правової природи, характерних ознак, підстав, принципів застосування адміністративних стягнень, їх взаємодії та взаємозв'язку з іншими правовими інститутами та виділення найбільш суттєвих особливостей, що зумовлюють їх специфіку. Тому в курсі лекцій приділено також увагу питанням практики щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень.

Характеристики
Автор
Кузьменко О.В.
Издательство
Юрінком Iнтер
Тип издания
Учебное пособие
Год издания
2020
Количество страниц
568
ISBN
978-966-667-649-1
Переплет
твердый
Язык
украинский
Формат
145х215 мм
Тираж
300
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог