Задать вопрос о книге:

Адміністративне право України (у схемах та коментарях). Друге видання, перероблене та доповнене

Адміністративне право України (у схемах та коментарях). Друге видання, перероблене та доповнене - фото
15349
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Мельник Р.С., Мосьондз С.О.

Издательство: Юрінком Iнтер

Год издания: 2019

Количество страниц: 344

ISBN: 978-966-667-705-4

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 220х290 мм

Тираж: 70

Аннотация

У навчальному посібнику «Адміністративне право України (у схемах та коментарях)» викладено авторське бачення сучасного стану, завдань та напрямків розвитку українського адміністративного права та відповідної правової теорії, засноване на переконанні про необхідність пошуку інновацій та їх запровадження у будь-яку сферу суспільного життя.

Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів, викладачів закладів різного рівня акредитації, а також наукових та практичних працівників.

Авторы

Авторы книги Адміністративне право України (у схемах та коментарях). Друге видання, перероблене та доповнене
Мельник Р.С. Мельник Р.С. Доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права юридичного факультету КНУ, директор Центру німецького права КНУ

Предисловие

Адміністративне право України є однією з найважливіших галузей у системі вітчизняного права, покликаною регулювати широкий спектр суспільних відносин, що складаються у багатьох сферах життєдіяльності держави і суспільства - економічній, правоохоронній, соціальній, духовній тощо. З іншого боку, не можна не згадати і про значення адміністративного права для окремої приватної особи, яка завдяки нормам останнього отримує потужний та дієвий захист від зловживань з боку представників публічної влади. Адміністративне право, писав свого часу А. І. Єлістратов, захищає особистість від надмірного, несумісного з умовами її вільного розвитку, державного втручання.
 
З огляду на викладене, вивчення та належне опанування адміністративного права є вкрай необхідним та надзвичайно важливим етапом на шляху підготовки висококваліфікованого юриста.
 
Вітчизняне адміністративне право останні двадцять років перебуває у стані планомірного реформування, результатом якого стала велика кількість нових як за змістом, так і за своєю ідеологію нормативних актів, кожен з яких зорієнтований на забезпечення становлення України як демократичної, соціальної та правової держави. Такі зміни на нормативному рівні, безумовно, впливають і на доктрину адміністративного права, яка поступово наповнюється новими категоріями та інститутами, висвітлення сутності, змісту та особливостей яких, власне, і складає головне завдання даного навчального посібника.
 
Приступаючи до роботи над представленою вашій увазі, шановні читачі, книгою, ми ставили перед собою низку завдань: по-перше, зменшити, а подекуди і взагалі ліквідувати, існуючий на сьогоднішній день розрив між теорією та практикою, між чинними нормативними актами та адміністративно-правовою доктриною. На наше переконання, наука адміністративного права повинна бути «живим» знанням, яке має постійно реагувати на зміни у нормативних актах та супроводжувати правозастосовну практику, пропонуючи їй варіанти і шляхи розв’язання тих або інших проблем, що виникають у сфері публічного адміністрування.
 
Надзвичайно слушними у цьому плані виглядають слова Г. Ф. Шершеневича, який писав, що правознавство - наука жива, покликана слугувати сучасності, і у підгрунті її знаходиться переконання, що цінність права обумовлюється відповідністю його життю; по-друге, важливим було наблизити термінологічний інструментарій навчального посібника та його систему до відповідних європейських стандартів, адже без цього, на наше переконання, реалізувати євроінтеграційні прагнення України буде неможливо.
 
Українські та європейські правники мають спілкуватися єдиною юридичною мовою, основи якої в галузі адміністративного права закладено у даному навчальному посібнику; по-третє, необхідним уявлялося максимальне спрощення сприйняття та підвищення рівня засвоюваності опанованого навчального матеріалу. З огляду на це, нами була зроблена спроба викладення матеріалу у вигляді схем та таблиць, які супроводжуються відповідними коментарями і поясненнями.
 
Зібраний у посібнику матеріал систематизовано за розділами (модулями), зміст яких максимально наближено до програми навчальної дисципліни «Адміністративне право України». У кінці кожного модуля міститься перелік додаткових питань та список рекомендованої літератури, самостійна робота з якими сприятиме більш глибокому та всебічному засвоєнню навчального матеріалу.
 
Автори висловлюють щиру вдячність шановним рецензентам, а також практичним працівникам органів публічної адміністрації за надані матеріали та консультації та залишаються відкритими до критичних відгуків і дружніх побажань читачів.
 
 
Роман Мельник
 
Сергій Мосьондз

Отзывы

Отзывы к книге Адміністративне право України (у схемах та коментарях). Друге видання, перероблене та доповнене

У навчальному посібнику «Адміністративне право України (у схемах та коментарях)» викладено авторське бачення сучасного стану, завдань та напрямків розвитку українського адміністративного права та відповідної правової теорії, засноване на переконанні про необхідність пошуку інновацій та їх запровадження у будь-яку сферу суспільного життя.

Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів, викладачів закладів різного рівня акредитації, а також наукових та практичних працівників.

Авторы книги Адміністративне право України (у схемах та коментарях). Друге видання, перероблене та доповнене
Мельник Р.С. Мельник Р.С. Доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права юридичного факультету КНУ, директор Центру німецького права КНУ

Адміністративне право України є однією з найважливіших галузей у системі вітчизняного права, покликаною регулювати широкий спектр суспільних відносин, що складаються у багатьох сферах життєдіяльності держави і суспільства - економічній, правоохоронній, соціальній, духовній тощо. З іншого боку, не можна не згадати і про значення адміністративного права для окремої приватної особи, яка завдяки нормам останнього отримує потужний та дієвий захист від зловживань з боку представників публічної влади. Адміністративне право, писав свого часу А. І. Єлістратов, захищає особистість від надмірного, несумісного з умовами її вільного розвитку, державного втручання.
 
З огляду на викладене, вивчення та належне опанування адміністративного права є вкрай необхідним та надзвичайно важливим етапом на шляху підготовки висококваліфікованого юриста.
 
Вітчизняне адміністративне право останні двадцять років перебуває у стані планомірного реформування, результатом якого стала велика кількість нових як за змістом, так і за своєю ідеологію нормативних актів, кожен з яких зорієнтований на забезпечення становлення України як демократичної, соціальної та правової держави. Такі зміни на нормативному рівні, безумовно, впливають і на доктрину адміністративного права, яка поступово наповнюється новими категоріями та інститутами, висвітлення сутності, змісту та особливостей яких, власне, і складає головне завдання даного навчального посібника.
 
Приступаючи до роботи над представленою вашій увазі, шановні читачі, книгою, ми ставили перед собою низку завдань: по-перше, зменшити, а подекуди і взагалі ліквідувати, існуючий на сьогоднішній день розрив між теорією та практикою, між чинними нормативними актами та адміністративно-правовою доктриною. На наше переконання, наука адміністративного права повинна бути «живим» знанням, яке має постійно реагувати на зміни у нормативних актах та супроводжувати правозастосовну практику, пропонуючи їй варіанти і шляхи розв’язання тих або інших проблем, що виникають у сфері публічного адміністрування.
 
Надзвичайно слушними у цьому плані виглядають слова Г. Ф. Шершеневича, який писав, що правознавство - наука жива, покликана слугувати сучасності, і у підгрунті її знаходиться переконання, що цінність права обумовлюється відповідністю його життю; по-друге, важливим було наблизити термінологічний інструментарій навчального посібника та його систему до відповідних європейських стандартів, адже без цього, на наше переконання, реалізувати євроінтеграційні прагнення України буде неможливо.
 
Українські та європейські правники мають спілкуватися єдиною юридичною мовою, основи якої в галузі адміністративного права закладено у даному навчальному посібнику; по-третє, необхідним уявлялося максимальне спрощення сприйняття та підвищення рівня засвоюваності опанованого навчального матеріалу. З огляду на це, нами була зроблена спроба викладення матеріалу у вигляді схем та таблиць, які супроводжуються відповідними коментарями і поясненнями.
 
Зібраний у посібнику матеріал систематизовано за розділами (модулями), зміст яких максимально наближено до програми навчальної дисципліни «Адміністративне право України». У кінці кожного модуля міститься перелік додаткових питань та список рекомендованої літератури, самостійна робота з якими сприятиме більш глибокому та всебічному засвоєнню навчального матеріалу.
 
Автори висловлюють щиру вдячність шановним рецензентам, а також практичним працівникам органів публічної адміністрації за надані матеріали та консультації та залишаються відкритими до критичних відгуків і дружніх побажань читачів.
 
 
Роман Мельник
 
Сергій Мосьондз
Отзывы к книге Адміністративне право України (у схемах та коментарях). Друге видання, перероблене та доповнене
15349
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Курс адміністративного права України
500 грн.

Курс адміністративного права України

Нет в наличии

Основи публічного адміністрування
150 грн.

Основи публічного адміністрування

Нет в наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток