Задать вопрос о книге:

Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу

Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу - фото
12904
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Харитонов Є.О., Харитонов О.І.

Издательство: -

Год издания: 2018

Количество страниц: 248

ISBN: 978-966-419-337-2

Переплет: мягкий

Тираж: 300

Аннотация

У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку із інтенсивним розвитком інформаційних технологій та ІТ-права, призначеного забезпечити регулювання відносин у сфері ІТ.

Досліджені категорії інформаційного суспільства та ІТ-права. Аналізуються особливості правового регулювання окремих видів суспільних відносин у ІТ-сфері, зокрема, відносин власності, договірних відносин, проблеми Інтернету речей та штучного інтелекту, піратства в Інтернеті, проблеми авторського права у цифрову добу та ін.

Призначена для науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів юридичних спеціальностей, практикуючих правознавців. Може бути корисною усім, хто цікавиться проблемами ІТ-права.

Авторы

Авторы книги Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Предисловие

Сьогодні так зване «ІТ-право» викликає усе більший інтерес практиків, що зумовлено потребами інформаційного суспільства, зростанням питомої ваги юридичної активності у ІТ-сфері, необхідністю забезпечення інформаційної безпеки у різних галузях громадського життя.

Національний університет «Одеська юридична академія» завжди йшов у ногу з часом - зберігаючи традиції, колектив викладачів-науковців водночас враховує останні тенденції та новації, що відбуваються у галузі права. Тому не дивно, що з настанням змін, зумовлених розвитком інформаційних технологій, та виникненням потреби у підготовці фахівців-юристів у сфері ІТ, науковці університету, адекватно зреагувавши на запити суспільства, зосередили зусилля на дослідженні особливостей правового регулювання відносин у ІТ-сфері.

Результати цієї праці знайшли відображення у кількох наукових, навчальних та навчально-методичних виданнях з тематики ІТ-права: зокрема, підготовані чотири колективних монографії, два навчальних посібники, спеціальний випуск «Часопису цивілістики». Лише за минулий рік представниками кафедри цивільного права і кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права, які займаються дослідженням проблем у ІТ-сфері, було проведено дві наукові конференції з проблем ІТ-права, розроблений спеціальний курс з ІТ-права для магістрів. Активна та плідна робота, що проводиться фахівцями університету у цій галузі, свідчить про формування та функціонування нової школи ІТ-права у стінах Національного університету «Одеська юридична академія».

До того ж її представники не лише читають спеціальний курс з ІТ-права для студентів університету, але й провели для випускників шкіл оглядові лекції з ІТ-права, присвячені цікавим для них питанням, таким як правові аспекти функціонування соціальних мереж, комп’ютерних ігор, криптовалюти тощо.

З метою сприяння дослідженням у сфері ІТ-права в Національному університеті «Одеська юридична академія» було створено спеціальний ІТ-центр, облаштований сучасною технікою і призначений для проведення лекцій, конференцій, круглих столів з проблем ІТ-права.

Слід підкреслити, що юристи у сфері ІТ є затребуваними фахівцями, що зумовлює необхідність підготовки фахівців у цій галузі, забезпечення навчального процесу відповідними методичними матеріалами. У процесі підготовки юристів у сфері ІТ необхідним є детальне вивчення правового регулювання інформаційних відносин, технологій, охорони та захисту прав інтелектуальної власності в ІТ, структури договорів та особливостей оподаткування в ІТ, електронної комерції, інформаційної безпеки та захисту інформації в системах, відповідальності за порушення законодавства у сфері інформаційних технологій, відшкодування заподіяної такими порушеннями шкоди.

Викладене вище зумовлює доцільність підготовки серії монографій, присвячених проблемам ІТ-права та дотичних до нього галузей вітчизняного законодавства в інформаційному суспільстві (у цифрову добу).

Увазі читачів представляється перша праця зі згаданої серії - «Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу», яка підготовлена кваліфікованим колективом авторів. Авторський колектив спрямував зусилля на проведення комплексного аналізу норм, що регулюють інформаційно-технологічні відносини в Україні.

Попри відсутність належного правового регулювання ІТ-відносин, існування суттєвих прогалин у законодавстві, відсутність усталеної судової практики, автори зробили плідну спробу розкрити особливості правового регулювання цих відносин, а також запропонувати власне бачення шляхів вирішення проблем, що виникають у цій сфері.

Можна сподіватись, що представлена увазі читачів монографія не лише стане цікавим науковим доробком та одним із засобів навчально-методичного забезпечення проведення практичних занять, самостійної підготовки студентів, але й водночас буде корисною широкій аудиторії — практикуючим юристам, викладачам, аспірантам та усім членам нашого суспільства, що цікавляться проблемами правового регулювання у сфері ІТ.

С. В. Ківалов

Отзывы

Отзывы к книге Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу

У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку із інтенсивним розвитком інформаційних технологій та ІТ-права, призначеного забезпечити регулювання відносин у сфері ІТ.

Досліджені категорії інформаційного суспільства та ІТ-права. Аналізуються особливості правового регулювання окремих видів суспільних відносин у ІТ-сфері, зокрема, відносин власності, договірних відносин, проблеми Інтернету речей та штучного інтелекту, піратства в Інтернеті, проблеми авторського права у цифрову добу та ін.

Призначена для науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів юридичних спеціальностей, практикуючих правознавців. Може бути корисною усім, хто цікавиться проблемами ІТ-права.

Авторы книги Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Сьогодні так зване «ІТ-право» викликає усе більший інтерес практиків, що зумовлено потребами інформаційного суспільства, зростанням питомої ваги юридичної активності у ІТ-сфері, необхідністю забезпечення інформаційної безпеки у різних галузях громадського життя.

Національний університет «Одеська юридична академія» завжди йшов у ногу з часом - зберігаючи традиції, колектив викладачів-науковців водночас враховує останні тенденції та новації, що відбуваються у галузі права. Тому не дивно, що з настанням змін, зумовлених розвитком інформаційних технологій, та виникненням потреби у підготовці фахівців-юристів у сфері ІТ, науковці університету, адекватно зреагувавши на запити суспільства, зосередили зусилля на дослідженні особливостей правового регулювання відносин у ІТ-сфері.

Результати цієї праці знайшли відображення у кількох наукових, навчальних та навчально-методичних виданнях з тематики ІТ-права: зокрема, підготовані чотири колективних монографії, два навчальних посібники, спеціальний випуск «Часопису цивілістики». Лише за минулий рік представниками кафедри цивільного права і кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права, які займаються дослідженням проблем у ІТ-сфері, було проведено дві наукові конференції з проблем ІТ-права, розроблений спеціальний курс з ІТ-права для магістрів. Активна та плідна робота, що проводиться фахівцями університету у цій галузі, свідчить про формування та функціонування нової школи ІТ-права у стінах Національного університету «Одеська юридична академія».

До того ж її представники не лише читають спеціальний курс з ІТ-права для студентів університету, але й провели для випускників шкіл оглядові лекції з ІТ-права, присвячені цікавим для них питанням, таким як правові аспекти функціонування соціальних мереж, комп’ютерних ігор, криптовалюти тощо.

З метою сприяння дослідженням у сфері ІТ-права в Національному університеті «Одеська юридична академія» було створено спеціальний ІТ-центр, облаштований сучасною технікою і призначений для проведення лекцій, конференцій, круглих столів з проблем ІТ-права.

Слід підкреслити, що юристи у сфері ІТ є затребуваними фахівцями, що зумовлює необхідність підготовки фахівців у цій галузі, забезпечення навчального процесу відповідними методичними матеріалами. У процесі підготовки юристів у сфері ІТ необхідним є детальне вивчення правового регулювання інформаційних відносин, технологій, охорони та захисту прав інтелектуальної власності в ІТ, структури договорів та особливостей оподаткування в ІТ, електронної комерції, інформаційної безпеки та захисту інформації в системах, відповідальності за порушення законодавства у сфері інформаційних технологій, відшкодування заподіяної такими порушеннями шкоди.

Викладене вище зумовлює доцільність підготовки серії монографій, присвячених проблемам ІТ-права та дотичних до нього галузей вітчизняного законодавства в інформаційному суспільстві (у цифрову добу).

Увазі читачів представляється перша праця зі згаданої серії - «Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу», яка підготовлена кваліфікованим колективом авторів. Авторський колектив спрямував зусилля на проведення комплексного аналізу норм, що регулюють інформаційно-технологічні відносини в Україні.

Попри відсутність належного правового регулювання ІТ-відносин, існування суттєвих прогалин у законодавстві, відсутність усталеної судової практики, автори зробили плідну спробу розкрити особливості правового регулювання цих відносин, а також запропонувати власне бачення шляхів вирішення проблем, що виникають у цій сфері.

Можна сподіватись, що представлена увазі читачів монографія не лише стане цікавим науковим доробком та одним із засобів навчально-методичного забезпечення проведення практичних занять, самостійної підготовки студентів, але й водночас буде корисною широкій аудиторії — практикуючим юристам, викладачам, аспірантам та усім членам нашого суспільства, що цікавляться проблемами правового регулювання у сфері ІТ.

С. В. Ківалов

Отзывы к книге Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу
12904
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Основи ІТ-права
  • Эксклюзив
380 грн.

Основи ІТ-права

В наличии

просмотренные товары

Спортивне право: актуальні проблеми
350 грн.

Спортивне право: актуальні проблеми

Нет в наличии

Право власності: навчальний посібник
240 грн.

Право власності: навчальний посібник

Нет в наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток