Задать вопрос о книге:

Англійська для юристів

Англійська для юристів - фото
14701
Нет в наличии

90 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Кнодель Л.В.

Издательство: Паливода А.В.

Год издания: 2007

Количество страниц: 260

ISBN: 966-8037-92-8

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 1000

Аннотация

Навчальний посібник – це своєрідна хрестоматія англійських текстів, яка розширює лексичний запас студентів, допомагає зрозуміти своє професійне покликання, поглиблює їхні знання в професійному аспекті, розширює кругозір, зачіпає широкий спектр професійних проблем і пропонує їх вирішення. 

Автор детально розкриває систему державних структур Великої Британії, дає характеристику трьом гілкам влади : виконавчій, законодавчій та судовій, розкриває такі поняття, як «держава», «влада», «правосуддя» «право», «конституція» тощо. 

Більшість текстів взято з оригінальних джерел.

Навчальний посібник містить діалоги, лексико-граматичні вправи, що допомагають закріпити рекомендований лексико-граматичний матеріал, а також пояснення до текстів.

Зорієнтований на викладачів, студентів, курсантів вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв та гімназій юридичного профілю.

Авторы

Авторы книги Англійська для юристів
Кнодель Л.В. Кнодель Л.В. Доктор філологічних наук, професор

Закінчила Тульський державний педагогічний інститут ім. Л.Н. Толстого у 1972 році за спеціальністю «Німецька, англійська мова», отримавши кваліфікацію «вчитель німецької та англійської мов».

2 липня 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему " Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО" за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

На посаді завідувача кафедри НАВС з вересня 1997 року, професора кафедри іноземних мов з 30 квітня 2010 року. 

З 2012 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, із яких 70 наукового (66 статей і 4 монографії) та 130 навчально-методичного характеру, в т. ч. 80 навчальних програм, 20 навчальних посібників, у т.ч. 8 із грифом МОН України.

Предисловие

На сьогодні в Україні чимало зроблено для реформування політики в сфері вивчення іноземних мов. Розроблено проект концепції викладання, проект державного освітнього стандарту та навчальні програм и з іноземних мов. Політика країн Європи в цій галузі спрямована на заохочення лінгвістичного й культурного співробітництва країн-учасниць для досягнення більшої спільності Європейського Співтовариства. Однією з основних характеристик професійної підготовки фахівців будь-якої сфери є добрі знання з іноземної мови. Теорія та практика сучасної освіти повинні бути перетворені: професійна іншомовна компетентність стає важливою рисою фахівця будь-якої сфери економіки й управління.

Робота з реформування системи підготовки фахівців щодо вивчення іноземних мов відбувається у співпраці з провідними вищими навчальними закладами України та закордоння - культурними й освітніми центрами Росії, Німеччини, Китаю, Великої Британії, Франції, США, Бельгії та ПАР. У межах зазначеного проекту розроблено якісно новий зміст мовної підготовки студентів, які навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні "Бакалавр". У підготовленій "Програмі з іноземних мов" для університетів, інститутів і факультетів, де ви­вчення іноземних мов має пріоритетне значення, реалізується новий концеп­туальний підхід до навчання майбутніх фахівців.

Новий підхід передбачає взяти до уваги не тільки професійних потреб майбутніх фахівців, а й вимог суспільства, в якому їм доведеться працювати. Адже фахове знання іноземних мов стане у пригоді при вивченні теоретичного та практичного світового досвіду в певній галузі, допоможе майбутньому фахівцеві постійно тримати руку на пульсі подій.

Водночас вивчення іноземних мов має пов’язуватися з навчальним про­цесом, зокрема з дисциплінами профорієнтації. Йдеться про засвоєння від­повідної лексики, специфічної термінології.

Саме беручи до уваги такі вимоги сьогодення й написано пропонований посібник. У ньому автор детально розкриває систему державних структур Великої Британії, дає характеристику трьом гілкам влади: виконавчій, законо­давчій і судовій, - розкриває такі поняття, як "держава", "влада", "правосуддя" та "право", "конституція" в британський правовій традиції. Більшість текстів взято з оригінальних джерел, що дасть змогу студентові звикнути до неадаптованого наукового викладу англійською мовою.

Матеріал згруповано в шість розділів, відповідно до галузей юстиції:

1. Суспільство та закон (історія права; держава та її сутність)

2. Політична си­стема Великої Британії (характеристика держави й управління нею)

3. Адміні­стративне право (система управління Британії, Британія та європейська політика)

4. Цивільне право (сімейне право, законодавство про компанії, профспілки)

5. Законодавча система Великої Британії (судова система; професії юридичного профілю)

6. Судові переслідування.

Частини поділяються на пункти, в яких детально розглядається та харак­теризується одна з юридичних проблем на основі оригінальних англійських текстів, до яких додається необхідний словник специфічної лексики. Навчально- методичний посібник містить багато діалогів, лексико-граматичних вправ, які допомагають закріпити рекомендований лексико-граматичний матеріал, також дано пояснення щодо текстів.

Навчальний посібник "English for law" - це хрестоматія англійських текстів, які розширюють лексичний запас студентів, допомагають зрозуміти своє професійне покликання, поглибити знання у фаховому аспекті, розширити кругозір, він розкриває широкий спектр професійних проблем і пропонує їх вирішення.

Велика увага приділяється глибокому лексичному наповненню професійно орієнтованих текстів, це дає можливість якісно підготувати спеціалістів у сфері права. Фразеологізми дають уявлення про поетику англійської мови, менталітет нації. Прислів'я та приказки, афоризми й метафори - краще та швидше засвоїти, автоматично запам'ятати й вживати в усній мові класичну англійську.

Навчальний посібник рекомендовано широкому колу охочих глибше пізнати себе в своєму професійному полі - професіях, пов'язаних з правознавством.

Отзывы

Отзывы к книге Англійська для юристів

Навчальний посібник – це своєрідна хрестоматія англійських текстів, яка розширює лексичний запас студентів, допомагає зрозуміти своє професійне покликання, поглиблює їхні знання в професійному аспекті, розширює кругозір, зачіпає широкий спектр професійних проблем і пропонує їх вирішення. 

Автор детально розкриває систему державних структур Великої Британії, дає характеристику трьом гілкам влади : виконавчій, законодавчій та судовій, розкриває такі поняття, як «держава», «влада», «правосуддя» «право», «конституція» тощо. 

Більшість текстів взято з оригінальних джерел.

Навчальний посібник містить діалоги, лексико-граматичні вправи, що допомагають закріпити рекомендований лексико-граматичний матеріал, а також пояснення до текстів.

Зорієнтований на викладачів, студентів, курсантів вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв та гімназій юридичного профілю.

Авторы книги Англійська для юристів
Кнодель Л.В. Кнодель Л.В. Доктор філологічних наук, професор

Закінчила Тульський державний педагогічний інститут ім. Л.Н. Толстого у 1972 році за спеціальністю «Німецька, англійська мова», отримавши кваліфікацію «вчитель німецької та англійської мов».

2 липня 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему " Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО" за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

На посаді завідувача кафедри НАВС з вересня 1997 року, професора кафедри іноземних мов з 30 квітня 2010 року. 

З 2012 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, із яких 70 наукового (66 статей і 4 монографії) та 130 навчально-методичного характеру, в т. ч. 80 навчальних програм, 20 навчальних посібників, у т.ч. 8 із грифом МОН України.

На сьогодні в Україні чимало зроблено для реформування політики в сфері вивчення іноземних мов. Розроблено проект концепції викладання, проект державного освітнього стандарту та навчальні програм и з іноземних мов. Політика країн Європи в цій галузі спрямована на заохочення лінгвістичного й культурного співробітництва країн-учасниць для досягнення більшої спільності Європейського Співтовариства. Однією з основних характеристик професійної підготовки фахівців будь-якої сфери є добрі знання з іноземної мови. Теорія та практика сучасної освіти повинні бути перетворені: професійна іншомовна компетентність стає важливою рисою фахівця будь-якої сфери економіки й управління.

Робота з реформування системи підготовки фахівців щодо вивчення іноземних мов відбувається у співпраці з провідними вищими навчальними закладами України та закордоння - культурними й освітніми центрами Росії, Німеччини, Китаю, Великої Британії, Франції, США, Бельгії та ПАР. У межах зазначеного проекту розроблено якісно новий зміст мовної підготовки студентів, які навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні "Бакалавр". У підготовленій "Програмі з іноземних мов" для університетів, інститутів і факультетів, де ви­вчення іноземних мов має пріоритетне значення, реалізується новий концеп­туальний підхід до навчання майбутніх фахівців.

Новий підхід передбачає взяти до уваги не тільки професійних потреб майбутніх фахівців, а й вимог суспільства, в якому їм доведеться працювати. Адже фахове знання іноземних мов стане у пригоді при вивченні теоретичного та практичного світового досвіду в певній галузі, допоможе майбутньому фахівцеві постійно тримати руку на пульсі подій.

Водночас вивчення іноземних мов має пов’язуватися з навчальним про­цесом, зокрема з дисциплінами профорієнтації. Йдеться про засвоєння від­повідної лексики, специфічної термінології.

Саме беручи до уваги такі вимоги сьогодення й написано пропонований посібник. У ньому автор детально розкриває систему державних структур Великої Британії, дає характеристику трьом гілкам влади: виконавчій, законо­давчій і судовій, - розкриває такі поняття, як "держава", "влада", "правосуддя" та "право", "конституція" в британський правовій традиції. Більшість текстів взято з оригінальних джерел, що дасть змогу студентові звикнути до неадаптованого наукового викладу англійською мовою.

Матеріал згруповано в шість розділів, відповідно до галузей юстиції:

1. Суспільство та закон (історія права; держава та її сутність)

2. Політична си­стема Великої Британії (характеристика держави й управління нею)

3. Адміні­стративне право (система управління Британії, Британія та європейська політика)

4. Цивільне право (сімейне право, законодавство про компанії, профспілки)

5. Законодавча система Великої Британії (судова система; професії юридичного профілю)

6. Судові переслідування.

Частини поділяються на пункти, в яких детально розглядається та харак­теризується одна з юридичних проблем на основі оригінальних англійських текстів, до яких додається необхідний словник специфічної лексики. Навчально- методичний посібник містить багато діалогів, лексико-граматичних вправ, які допомагають закріпити рекомендований лексико-граматичний матеріал, також дано пояснення щодо текстів.

Навчальний посібник "English for law" - це хрестоматія англійських текстів, які розширюють лексичний запас студентів, допомагають зрозуміти своє професійне покликання, поглибити знання у фаховому аспекті, розширити кругозір, він розкриває широкий спектр професійних проблем і пропонує їх вирішення.

Велика увага приділяється глибокому лексичному наповненню професійно орієнтованих текстів, це дає можливість якісно підготувати спеціалістів у сфері права. Фразеологізми дають уявлення про поетику англійської мови, менталітет нації. Прислів'я та приказки, афоризми й метафори - краще та швидше засвоїти, автоматично запам'ятати й вживати в усній мові класичну англійську.

Навчальний посібник рекомендовано широкому колу охочих глибше пізнати себе в своєму професійному полі - професіях, пов'язаних з правознавством.

Отзывы к книге Англійська для юристів
14701
Нет в наличии

90 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток