Задать вопрос о книге:

Господарське право. Практикум

Господарське право. Практикум - фото
14647
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Бобкова А.Г.

Издательство: Право

Год издания: 2018

Количество страниц: 592

ISBN: 978‑966‑937-248-2

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 1.2 кг

Тираж: 300

Аннотация

 У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.

Навчальне видання також містить робочу програму навчальної дисципліни «Господарське право», перелік рекомендованих підручників та навчальних посібників, науково-практичних коментарів Господарського кодексу України, які склали основу для підготовки цієї книги. Матеріал практикуму спрямований на опанування курсу господарського права, набуття відповідних знань, формування умінь і навичок, їх систематизацію та узагальнення, перевірку якості їх засвоєння.

Для студентів та аспірантів юридичних та економічних спеціальностей, викладачів господарського права й інших навчальних дисциплін господарсько-правового спрямування, юристів-практиків, підприємців і інших фахівців.

Авторы

Авторы книги Господарське право. Практикум
Бобкова А.Г. Бобкова А.Г. Декан факультета, заведующая кафедрой хозяйственного права, профессор, доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук Украины.

Специализация: хозяйственное право, экологическое право, земельное право, аграрное право, рекреационное право. Антонина Григорьевна Бобкова является автором проекта Концепции правового обеспечения рекреационной деятельности в Украине, проектов законов Украины «О хозяйственной деятельности в сфере рекреации», «О приоритетном развитии рекреационного хозяйства Украины», «О рекреационном фонде Украины» и ряда проектов нормативно-правовых актов по развитию региона. Ею подготовлены и опубликованы предложения в Хозяйственный, Налоговый, Земельный кодексы Украины, Законы Украины «Об охране окружающей среды», «О библиотеках и библиотечном деле», «О музеях и музейном деле», Основы законодательства об охране здоровья, «О безопасности и качестве пищевых продуктов», «О туризме», проекты Экологического кодекса Украины, законов Украины «О сельском хозяйстве», «Об экологическом предпринимательстве».

Предисловие

Теперішній стан соціально-економічних відносин як відносин, які виникають між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних і духовних благ, викликає занепокоєння багатьох фахівців. Відтак залишається актуальною реалізація мети, поставленої ГК України щодо забезпечення зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвитку підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості відповідно до вимог Конституції України, утвердження суспільного господарського порядку в економічній системі України, сприяння гармонізації її з іншими економічними системами.

Важлива роль у досягненні цієї мети належить фахівцям з юриспруденції, які розуміються на правових засадах організації та здійснення господарювання, володіють теоретичними знаннями господарського права, уміють застосовувати господарське законодавство, набули навички щодо юридичного супроводу господарської діяльності.

Базові знання щодо правового забезпечення функціонування сфери господарювання даються при викладанні навчальної дисципліни «Господарське право», що ґрунтується на загальних положеннях теорії держави і права, адміністративного, цивільного, комунального, фінансового та інших галузей права.

З метою забезпечення ефективного засвоєння таких знань, формування відповідних умінь і навичок майбутніми фахівцями з правознавства підготовлено це навчальне видання - практикум. При підготовці практикуму враховано, що метою навчальної дисципліни «Господарське право» є засвоєння студентами основних положень правового регулювання господарських відносин, законодавства, теоретичних знань та набуття практичних навичок, які необхідні для застосування норм господарського права.

Для досягнення такої мети у практикумі втілено завдання, що допоможуть студентам:

- орієнтуватися в господарському законодавстві;

- застосовувати відповідні нормативно-правові акти, які утворюють господарське законодавство;

- складати нормативно-правові акти локального характеру для забезпечення господарської діяльності конкретного суб’єкта господарювання;

- виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню порушень господарського законодавства;

- визначати порядок і засоби захисту прав та законних інтересів учасників господарських відносин.

У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.

Навчальне видання також містить робочу програму навчальної дисципліни «Господарське право», перелік рекомендованих підручників та навчальних посібників, науково-практичних коментарів ГК України, які склали основу для підготовки цієї книги. Матеріал практикуму спрямований на опанування курсу господарського права, набуття відповідних знань, формування вмінь і навичок, їх систематизацію та узагальнення, перевірку якості їх засвоєння.

Практикум підготовлено колективом авторів, що є представниками донецької наукової школи господарського права на чолі з академіком НАН України В. К. Мамутовим. Серед них: викладачі кафедри господарського права та інших кафедр юридичного факультету Донецького національного університету, наукові співробітники Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Структура практикуму направлена на передавання студентові певної інформації, його спрямування на самостійне вивчення навчальної дисципліни, формування у студента практичних прийомів і навичок логічного мислення при використанні господарського законодавства. Матеріал практикуму викладено на основі діючого законодавства та практики його застосування станом на 1 серпня 2017 р.

Видання буде корисним для студентів та аспірантів юридичних та економічних спеціальностей, викладачів господарського права й інших навчальних дисциплін господарсько-правового спрямування, юристів-практиків, підприємців і широкого кола читачів.

Колектив авторів висловлює вдячність нашим рецензентам - В. С. Щербині, академіку Національної академії правових наук України, професору, доктору юридичних наук, та О. П. Подцерковному - члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, професору, доктору юридичних наук за підтримку ідеї цього видання та його позитивну оцінку.

Отзывы

Отзывы к книге Господарське право. Практикум

 У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.

Навчальне видання також містить робочу програму навчальної дисципліни «Господарське право», перелік рекомендованих підручників та навчальних посібників, науково-практичних коментарів Господарського кодексу України, які склали основу для підготовки цієї книги. Матеріал практикуму спрямований на опанування курсу господарського права, набуття відповідних знань, формування умінь і навичок, їх систематизацію та узагальнення, перевірку якості їх засвоєння.

Для студентів та аспірантів юридичних та економічних спеціальностей, викладачів господарського права й інших навчальних дисциплін господарсько-правового спрямування, юристів-практиків, підприємців і інших фахівців.

Авторы книги Господарське право. Практикум
Бобкова А.Г. Бобкова А.Г. Декан факультета, заведующая кафедрой хозяйственного права, профессор, доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук Украины.

Специализация: хозяйственное право, экологическое право, земельное право, аграрное право, рекреационное право. Антонина Григорьевна Бобкова является автором проекта Концепции правового обеспечения рекреационной деятельности в Украине, проектов законов Украины «О хозяйственной деятельности в сфере рекреации», «О приоритетном развитии рекреационного хозяйства Украины», «О рекреационном фонде Украины» и ряда проектов нормативно-правовых актов по развитию региона. Ею подготовлены и опубликованы предложения в Хозяйственный, Налоговый, Земельный кодексы Украины, Законы Украины «Об охране окружающей среды», «О библиотеках и библиотечном деле», «О музеях и музейном деле», Основы законодательства об охране здоровья, «О безопасности и качестве пищевых продуктов», «О туризме», проекты Экологического кодекса Украины, законов Украины «О сельском хозяйстве», «Об экологическом предпринимательстве».

Теперішній стан соціально-економічних відносин як відносин, які виникають між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних і духовних благ, викликає занепокоєння багатьох фахівців. Відтак залишається актуальною реалізація мети, поставленої ГК України щодо забезпечення зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвитку підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості відповідно до вимог Конституції України, утвердження суспільного господарського порядку в економічній системі України, сприяння гармонізації її з іншими економічними системами.

Важлива роль у досягненні цієї мети належить фахівцям з юриспруденції, які розуміються на правових засадах організації та здійснення господарювання, володіють теоретичними знаннями господарського права, уміють застосовувати господарське законодавство, набули навички щодо юридичного супроводу господарської діяльності.

Базові знання щодо правового забезпечення функціонування сфери господарювання даються при викладанні навчальної дисципліни «Господарське право», що ґрунтується на загальних положеннях теорії держави і права, адміністративного, цивільного, комунального, фінансового та інших галузей права.

З метою забезпечення ефективного засвоєння таких знань, формування відповідних умінь і навичок майбутніми фахівцями з правознавства підготовлено це навчальне видання - практикум. При підготовці практикуму враховано, що метою навчальної дисципліни «Господарське право» є засвоєння студентами основних положень правового регулювання господарських відносин, законодавства, теоретичних знань та набуття практичних навичок, які необхідні для застосування норм господарського права.

Для досягнення такої мети у практикумі втілено завдання, що допоможуть студентам:

- орієнтуватися в господарському законодавстві;

- застосовувати відповідні нормативно-правові акти, які утворюють господарське законодавство;

- складати нормативно-правові акти локального характеру для забезпечення господарської діяльності конкретного суб’єкта господарювання;

- виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню порушень господарського законодавства;

- визначати порядок і засоби захисту прав та законних інтересів учасників господарських відносин.

У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.

Навчальне видання також містить робочу програму навчальної дисципліни «Господарське право», перелік рекомендованих підручників та навчальних посібників, науково-практичних коментарів ГК України, які склали основу для підготовки цієї книги. Матеріал практикуму спрямований на опанування курсу господарського права, набуття відповідних знань, формування вмінь і навичок, їх систематизацію та узагальнення, перевірку якості їх засвоєння.

Практикум підготовлено колективом авторів, що є представниками донецької наукової школи господарського права на чолі з академіком НАН України В. К. Мамутовим. Серед них: викладачі кафедри господарського права та інших кафедр юридичного факультету Донецького національного університету, наукові співробітники Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Структура практикуму направлена на передавання студентові певної інформації, його спрямування на самостійне вивчення навчальної дисципліни, формування у студента практичних прийомів і навичок логічного мислення при використанні господарського законодавства. Матеріал практикуму викладено на основі діючого законодавства та практики його застосування станом на 1 серпня 2017 р.

Видання буде корисним для студентів та аспірантів юридичних та економічних спеціальностей, викладачів господарського права й інших навчальних дисциплін господарсько-правового спрямування, юристів-практиків, підприємців і широкого кола читачів.

Колектив авторів висловлює вдячність нашим рецензентам - В. С. Щербині, академіку Національної академії правових наук України, професору, доктору юридичних наук, та О. П. Подцерковному - члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, професору, доктору юридичних наук за підтримку ідеї цього видання та його позитивну оцінку.

Отзывы к книге Господарське право. Практикум
14647
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

ІТ-право та цифрове суспільство
120 грн.

ІТ-право та цифрове суспільство

Нет в наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток