Задать вопрос о книге:

Конституційне право зарубіжних країн. Підручник

Конституційне право зарубіжних країн. Підручник - фото
152945
Нет в наличии

620 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Мішина Н.В., Міхальов В.О., Куранін В.О.

Издательство: ОЛДІ-ПЛЮС

Год издания: 2019

Количество страниц: 644

ISBN: 978-966-289-289-5

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Підручник структурно поділений на дві частини - загальну, в якій розглядаються основні інститути конституційного права в зарубіжних країнах (безпосередня демократія, глава держави, парламенти, уряди та ін.) та особливу, яка присвячена основам конституційного права окремих зарубіжних країн, які традиційно включаються до програм навчальних дисциплін з цього курсу у вищих навчальних закладах (Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка, Японія, інші).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та гуманітарних вузів і факультетів. Підручник може бути корисний широкому колу осіб, які цікавляться проблемами конституційного права в зарубіжних країнах.

Авторы

Авторы книги Конституційне право зарубіжних країн. Підручник

Предисловие

Юридична наука не обмежується рамками національного права окремої країни, тому використання зарубіжного досвіду збагачує дослідження вітчизняної правової системи. Відповідні знання формують врівноважене, вільне від упереджень відношення до юридичної дійсності, розширюють світогляд та мають практичну користь. Не є виключенням і наука конституційного права.

Навчальний курс конституційного права зарубіжних країн присвячений узагальненій характеристиці конституційно-правової теорії та практики різних країн світу, загальна кількість яких наближається до двохсот. Ці держави мають відмінності в конституційно-правовому регулюванні, що обумовлено особливостями економічного, соціального та політичного розвитку. Найбільший інтерес об’єктивно викликають демократичні країни: саме в них було започатковано становлення сучасного конституційного права. їх державно-правовий досвід є орієнтиром для України. Проте і досвід держав з антидемократичним режимом також є показовим з погляду врахування недоліків, які йому притаманні.

Вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» має три головні цілі: загальноосвітню, правознавчу і практичну. З загальноосвітньої точки зору значення даного предмета пов’язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів — майбутніх юристів. Правознавча мета курсу полягає у поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості; конституційні засади економічної, соціальної та політичної систем суспільства; засади його духовного життя; різні форми правління, територіально-політичного устрою держави; системи державних органів та органів місцевого самоврядування. З практичної точки зору опанування навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» пов’язане з вивченням конституційно-правових інститутів і методів конституційного регулювання, їх позитивних і негативних сторін. Знання конституційної теорії та практики різних країн сприятиме вдосконаленню конституційно-правового регулювання в Україні з урахуванням її національних особливостей.

Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна - це система знань про відповідну галузь та науку. Навчальний курс «Конституційне право зарубіжних країн» побудований таким чином, щоб забезпечити послідовне і логічне викладення матеріалу, розкрити зміст основних положень конституційної теорії та практики.

Опанування навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» передбачає не тільки прослуховування лекційного курсу, а й значну самостійну роботу студентів, ознайомлення їх з конституціями зарубіжних держав та рекомендованою до практичних занять літературою. Особливу увагу при підготовці до практичних занять і до іспиту доцільно приділити не тільки ключовим, але і проблемним питанням кожної з досліджуваних тем. Ці питання узагальнені й представлені у вигляді тестів і завдань в Робочому зошиті з конституційного права зарубіжних країн, який є логічним продовженням цього навчального посібника і дозволяє закріпити вивчені теоретичні положення на практиці.

Курс конституційного права зарубіжних країн має спеціалізований, політико-правовий характер, його вивчення є найважливішою умовою не тільки юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки студентів, розширенню їх світоглядних уявлень.

Завданням навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» є професійна підготовка юристів, яка відповідає таким кваліфікаційно-нормативним вимогам: 

- знання: джерел конституційного права зарубіжних країн, сучасних особливостей конституцій, моделей конституційного правосуддя, елементів конституційно-правового статусу особистості, інститутів безпосередньої демократії, сучасних форм держави, конституційних моделей законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування, партійних систем, основ конституційного права Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Французької Республіки, ФедеративноїРеспубліки Німеччини, Японської Держави та інших держав; 

- уміння: здійснювати пошук, систематизацію, обробку, використання інформації про конституційне будівництво в зарубіжних країнах, користуватися методиками вивчення і удосконалення законодавства; 

- навички: підготовка інформаційних оглядів і порівняльних таблиць за законодавством зарубіжних країн з метою удосконалення конституційно-правового регулювання в Україні.

Отзывы

Отзывы к книге Конституційне право зарубіжних країн. Підручник

Підручник структурно поділений на дві частини - загальну, в якій розглядаються основні інститути конституційного права в зарубіжних країнах (безпосередня демократія, глава держави, парламенти, уряди та ін.) та особливу, яка присвячена основам конституційного права окремих зарубіжних країн, які традиційно включаються до програм навчальних дисциплін з цього курсу у вищих навчальних закладах (Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка, Японія, інші).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та гуманітарних вузів і факультетів. Підручник може бути корисний широкому колу осіб, які цікавляться проблемами конституційного права в зарубіжних країнах.

Авторы книги Конституційне право зарубіжних країн. Підручник

Юридична наука не обмежується рамками національного права окремої країни, тому використання зарубіжного досвіду збагачує дослідження вітчизняної правової системи. Відповідні знання формують врівноважене, вільне від упереджень відношення до юридичної дійсності, розширюють світогляд та мають практичну користь. Не є виключенням і наука конституційного права.

Навчальний курс конституційного права зарубіжних країн присвячений узагальненій характеристиці конституційно-правової теорії та практики різних країн світу, загальна кількість яких наближається до двохсот. Ці держави мають відмінності в конституційно-правовому регулюванні, що обумовлено особливостями економічного, соціального та політичного розвитку. Найбільший інтерес об’єктивно викликають демократичні країни: саме в них було започатковано становлення сучасного конституційного права. їх державно-правовий досвід є орієнтиром для України. Проте і досвід держав з антидемократичним режимом також є показовим з погляду врахування недоліків, які йому притаманні.

Вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» має три головні цілі: загальноосвітню, правознавчу і практичну. З загальноосвітньої точки зору значення даного предмета пов’язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів — майбутніх юристів. Правознавча мета курсу полягає у поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості; конституційні засади економічної, соціальної та політичної систем суспільства; засади його духовного життя; різні форми правління, територіально-політичного устрою держави; системи державних органів та органів місцевого самоврядування. З практичної точки зору опанування навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» пов’язане з вивченням конституційно-правових інститутів і методів конституційного регулювання, їх позитивних і негативних сторін. Знання конституційної теорії та практики різних країн сприятиме вдосконаленню конституційно-правового регулювання в Україні з урахуванням її національних особливостей.

Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна - це система знань про відповідну галузь та науку. Навчальний курс «Конституційне право зарубіжних країн» побудований таким чином, щоб забезпечити послідовне і логічне викладення матеріалу, розкрити зміст основних положень конституційної теорії та практики.

Опанування навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» передбачає не тільки прослуховування лекційного курсу, а й значну самостійну роботу студентів, ознайомлення їх з конституціями зарубіжних держав та рекомендованою до практичних занять літературою. Особливу увагу при підготовці до практичних занять і до іспиту доцільно приділити не тільки ключовим, але і проблемним питанням кожної з досліджуваних тем. Ці питання узагальнені й представлені у вигляді тестів і завдань в Робочому зошиті з конституційного права зарубіжних країн, який є логічним продовженням цього навчального посібника і дозволяє закріпити вивчені теоретичні положення на практиці.

Курс конституційного права зарубіжних країн має спеціалізований, політико-правовий характер, його вивчення є найважливішою умовою не тільки юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки студентів, розширенню їх світоглядних уявлень.

Завданням навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» є професійна підготовка юристів, яка відповідає таким кваліфікаційно-нормативним вимогам: 

- знання: джерел конституційного права зарубіжних країн, сучасних особливостей конституцій, моделей конституційного правосуддя, елементів конституційно-правового статусу особистості, інститутів безпосередньої демократії, сучасних форм держави, конституційних моделей законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування, партійних систем, основ конституційного права Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Французької Республіки, ФедеративноїРеспубліки Німеччини, Японської Держави та інших держав; 

- уміння: здійснювати пошук, систематизацію, обробку, використання інформації про конституційне будівництво в зарубіжних країнах, користуватися методиками вивчення і удосконалення законодавства; 

- навички: підготовка інформаційних оглядів і порівняльних таблиць за законодавством зарубіжних країн з метою удосконалення конституційно-правового регулювання в Україні.

Отзывы к книге Конституційне право зарубіжних країн. Підручник
152945
Нет в наличии

620 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Хто такий юрист?
150 грн.

Хто такий юрист?

Нет в наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток