Задать вопрос о книге:

Кримінальне право України (Загальна частина): Практикум дистанційного навчання

Кримінальне право України (Загальна частина): Практикум дистанційного навчання - фото

Автор: Вереша Р.В.

Издательство: Алерта

Год издания: 2021

Количество страниц: 110

ISBN: 978-617-566-668-5

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У посібнику визначено структуру програми та зміст курсу Загальної частини кримінального права України за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу. 

Окреслені методика виконання семінарських (практичних) занять, написання рефератів, курсових (дипломних) робіт та особливості підготовки до складення екзамену. Передбачені основні питання з відповідних тем навчального курсу, а також політика оцінювання. Рекомендована література сформульована з урахуванням сучасних національних джерел.

Посібник розрахований на студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів, викладачів вищих освітніх закладів правового спрямування, працівників правоохоронних органів, науковців та всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.

Авторы

Авторы книги Кримінальне право України (Загальна частина): Практикум дистанційного навчання
Вереша Р.В. Вереша Р.В. Доктор юридичних наук, професор Академії адвокатури України, адвокат.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, підручника з грифом МОН України, 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 5 монографій, 2 бібліографічних видань, 8 науково-практичних посібників, 4 видань узагальнення правозастосовної практики Верховного Суду, 5 публікацій у виданням іноземних держав, що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus.

Предисловие

Державна політика України в освітній сфері спрямована на подальший розвиток юридичної освіти з підготовки правника відповідно до його фундаментальної ролі - утверджувати верховенство права шляхом захисту прав і свобод людини. Такий розвиток має здійснюватися шляхом гарантування якості правничої освіти. Стандар правничої освіти має забезпечувати у студентів, курсантів, слухачів формування інтегральної, загальної і спеціальної компетентностей. Якщо загальна компетентність охоплює сприйняття світоглядних та морально-етичних цінностей, широку соціально-гуманітарну ерудованість і усвідомлення мультикультурного розмаїття сучасного життя, то спеціальна - теоретичні і прикладні знання про природу і призначення права, його доктрини, принципи та інститути, а також уміння і навички у процесі правозастосування. Фахова підготовка правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії вимагає від вищих юридичних освітніх закладів забезпечення якісного та прозорого оцінювання рівня кваліфікації випускників.

В Україні, як і в інших розвинутих державах світу, вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти визначено Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України.

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України було ухвалено комплекс заходів щодо виходу національної вищої школи на міжнародний ринок освітніх послуг та комплекс заходів щодо організаційного забезпечення приєднання України до Болонського процесу.

«Болонським процесом» в останні роки називають діяльність європейських країн, яка спрямована на те, щоб зробити узгодженими системи вищої освіти цих країн. Основний зміст Болонської декларації, полягає в тому, що країни-учасниці зобов’язалися привести свої освітні системи у відповідність до єдиного стандарту.

Запропонований увазі читача посібник написано на основі відповідних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодозапровадження вимог Болонського процесу у освітній процес вищих освітніх закладів України.

Практикум включає:

 • структуру програми навчального курсу;
 • словник основних термінів;
 • зміст курсу;
 • політику оцінювання;
 • семінарські заняття;
 • реферати;
 • курсові (дипломні) роботи;
 • завдання для самостійної роботи;
 • структуру навчальної дисципліни;
 • рекомендації щодо складення екзамену;
 • рекомендовану літературу;
 • окреслюються методичні поради щодо проведення окремих видів навчальних занять.

У посібнику із сучасних навчально-методичних позицій розкрито зміст курсу «Кримінальне право України. Загальна чистина», визначено політику оцінювання знань студентів за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу.

Після вивчення даного курсу студенти:

знають:

 • законодавство України про кримінальну відповідальність;
 • предмет та метод кримінального права як галузі права;
 • підставу кримінальної відповідальності;
 • окремі інститути кримінального права;
 • правила кваліфікації кримінальних правопорушень;
 • види та ознаки окремих кримінальних правопорушень;
 • постанови Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства;

вміють:

 • орієнтуватися в системі законодавства України про кримінальну відповідальність;
 • правильно тлумачити чинне законодавство України про кримінальну відповідальність;
 • кваліфікувати кримінальні правопорушення у повній відповідності із законодавством України про кримінальну відповідальність;
 • визначати характер та справедливість покарання, обраного за конкретним кримінальним провадженням;
 • правильно оцінювати застосування покарання з випробуванням та призначенням іспитового строку і умовно-дострокового звільнення від відбування покарання;
 • обчислювати строки давності та погашення судимості;
 • аналізувати тенденції юридичної практики, практики Європейського суду з прав людини та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству України про кримінальну відповідальність;
 • користуватися Єдиним державним реєстром судових рішень.

Отзывы

Отзывы к книге Кримінальне право України (Загальна частина): Практикум дистанційного навчання

У посібнику визначено структуру програми та зміст курсу Загальної частини кримінального права України за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу. 

Окреслені методика виконання семінарських (практичних) занять, написання рефератів, курсових (дипломних) робіт та особливості підготовки до складення екзамену. Передбачені основні питання з відповідних тем навчального курсу, а також політика оцінювання. Рекомендована література сформульована з урахуванням сучасних національних джерел.

Посібник розрахований на студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів, викладачів вищих освітніх закладів правового спрямування, працівників правоохоронних органів, науковців та всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.

Авторы книги Кримінальне право України (Загальна частина): Практикум дистанційного навчання
Вереша Р.В. Вереша Р.В. Доктор юридичних наук, професор Академії адвокатури України, адвокат.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, підручника з грифом МОН України, 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 5 монографій, 2 бібліографічних видань, 8 науково-практичних посібників, 4 видань узагальнення правозастосовної практики Верховного Суду, 5 публікацій у виданням іноземних держав, що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus.

Державна політика України в освітній сфері спрямована на подальший розвиток юридичної освіти з підготовки правника відповідно до його фундаментальної ролі - утверджувати верховенство права шляхом захисту прав і свобод людини. Такий розвиток має здійснюватися шляхом гарантування якості правничої освіти. Стандар правничої освіти має забезпечувати у студентів, курсантів, слухачів формування інтегральної, загальної і спеціальної компетентностей. Якщо загальна компетентність охоплює сприйняття світоглядних та морально-етичних цінностей, широку соціально-гуманітарну ерудованість і усвідомлення мультикультурного розмаїття сучасного життя, то спеціальна - теоретичні і прикладні знання про природу і призначення права, його доктрини, принципи та інститути, а також уміння і навички у процесі правозастосування. Фахова підготовка правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії вимагає від вищих юридичних освітніх закладів забезпечення якісного та прозорого оцінювання рівня кваліфікації випускників.

В Україні, як і в інших розвинутих державах світу, вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти визначено Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України.

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України було ухвалено комплекс заходів щодо виходу національної вищої школи на міжнародний ринок освітніх послуг та комплекс заходів щодо організаційного забезпечення приєднання України до Болонського процесу.

«Болонським процесом» в останні роки називають діяльність європейських країн, яка спрямована на те, щоб зробити узгодженими системи вищої освіти цих країн. Основний зміст Болонської декларації, полягає в тому, що країни-учасниці зобов’язалися привести свої освітні системи у відповідність до єдиного стандарту.

Запропонований увазі читача посібник написано на основі відповідних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодозапровадження вимог Болонського процесу у освітній процес вищих освітніх закладів України.

Практикум включає:

 • структуру програми навчального курсу;
 • словник основних термінів;
 • зміст курсу;
 • політику оцінювання;
 • семінарські заняття;
 • реферати;
 • курсові (дипломні) роботи;
 • завдання для самостійної роботи;
 • структуру навчальної дисципліни;
 • рекомендації щодо складення екзамену;
 • рекомендовану літературу;
 • окреслюються методичні поради щодо проведення окремих видів навчальних занять.

У посібнику із сучасних навчально-методичних позицій розкрито зміст курсу «Кримінальне право України. Загальна чистина», визначено політику оцінювання знань студентів за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу.

Після вивчення даного курсу студенти:

знають:

 • законодавство України про кримінальну відповідальність;
 • предмет та метод кримінального права як галузі права;
 • підставу кримінальної відповідальності;
 • окремі інститути кримінального права;
 • правила кваліфікації кримінальних правопорушень;
 • види та ознаки окремих кримінальних правопорушень;
 • постанови Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства;

вміють:

 • орієнтуватися в системі законодавства України про кримінальну відповідальність;
 • правильно тлумачити чинне законодавство України про кримінальну відповідальність;
 • кваліфікувати кримінальні правопорушення у повній відповідності із законодавством України про кримінальну відповідальність;
 • визначати характер та справедливість покарання, обраного за конкретним кримінальним провадженням;
 • правильно оцінювати застосування покарання з випробуванням та призначенням іспитового строку і умовно-дострокового звільнення від відбування покарання;
 • обчислювати строки давності та погашення судимості;
 • аналізувати тенденції юридичної практики, практики Європейського суду з прав людини та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству України про кримінальну відповідальність;
 • користуватися Єдиним державним реєстром судових рішень.
Отзывы к книге Кримінальне право України (Загальна частина): Практикум дистанційного навчання
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Військове право
400 грн.

Військове право

В наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток