Задать вопрос о книге:

Міжнародне кримінальне право: навчально-методичні вказівки
НОВИНКА

Міжнародне кримінальне право: навчально-методичні вказівки - фото

Автор: Андрейченко С.С., Хендель Н.В., Громовенко К.В., Колесник В.Ю.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2021

Количество страниц: 44

ISBN: 978-966-928-671-0

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.2 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 100

Аннотация

У навчально-методичних вказівках викладено основні питання міжнародного кримінального права, розкрито зміст тематики курсу, представлено теми рефератів до кожного із семінарських занять, наведено перелік контрольних питань, тести для перевірки знань, бібліографію.

Матеріал систематизований, щоб забезпечити засвоєння курсу «Міжнародне кримінальне право», який викладається в юридичних закладах вищої освіти.

Для студентів юридичних вузів, викладачів, аспірантів.

Авторы

Авторы книги Міжнародне кримінальне право: навчально-методичні вказівки
Хендель Н.В. Хендель Н.В. кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия»

В 2011 г. окончила Международный гуманитарный университет с отличием по специальности «Международное право», получила квалификацию магистр по международному праву, юрист-международник. 

С 2011 по 2013 гг. работала ассистентом кафедры общегуманитарных дисциплин Международного гуманитарного университета. 

С 2012 по 2014 гг.– ассистент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» (по совместительству). 

С 2013 г. – старший преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин Международного гуманитарного университета. 

25.02.2014 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. «Международное право» по теме «Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере здравоохранения» (защита в спецсовете Д 41.086.04, научный руководитель – д.ю.н., профессор Кивалова Т.С., оппоненты: д.ю.н., доцент Буткевич О.В., к.ю.н. Поединок О.Р.).

С 2014 г. – доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия».

Сфера научных интересов:
теория международного права, международное право прав человека, международное гуманитарное право, международное здравоохранительное право, медицинское право, международные отношения и мировая политика.

Предисловие

На початку нового тисячоріччя культура безкарності продовжує стимулювати подальше розширення масштабів насильства і зростання злочинності. Сьогодні більш ніж будь-коли відчувається гостра потреба у функціонуванні судових органів, що мають міжнародну кримінальну юрисдикцію. Сучасні війни супроводжуються злочинами безпрецедентної жорстокості й цинізму. Маніпуляція страхом і стражданнями створює ланцюг насильства, коли тисячі людей стають мимовільним інструментом безжалісної політичної еліти в її боротьбі за владу. Народи світу прагнуть покласти край безкарності. Одним із важливих способів досягнення цієї мети визнане міжнародне кримінальне право.
 
Міжнародне кримінальне право відіграє важливу роль у боротьбі зі злочинністю, яка все більше виходить за межі державного контролю і вступає у протистояння зі світовим правопорядком. Характер, масштаби і вплив злочинності помітно змінилися: вона поширилася на багато країн, тому виявлення злочинців ускладнюється, а міжнародне співробітництво стає як ніколи важливим.
 
Багатостороннє співробітництво, засноване на верховенстві права, ґрунтується на взаємоузгоджених принципах, що вже давно підтримуються міжнародним співтовариством. В умовах міжнародного порядку, в якому використання влади підпорядковується нормам права, держави повинні виконувати свої міжнародні зобов’язання, незалежно від внутрішнього законодавства, і створювати ефективні внутрішні механізми для забезпечення їх дотримання. Тим не менш, у багатьох сферах порушення норм міжнародного права є занадто частими, а політична воля до забезпечення їх неухильного дотримання - занадто слабкою.
 
Тринадцятий конгрес Організації Об’єднаних Націй з попередження злочинності та кримінального правосуддя (м. Доха (Катар), 12-19 квітня 2015 р.) знову підтвердив завдання забезпечення верховенства права і попередження та протидії злочинності у всіх її формах і проявах на національному і міжнародному рівнях; необхідність забезпечення ефективності, справедливості, гуманності та підзвітності систем кримінального правосуддя, надання доступу до правосуддя для всіх, створення ефективних, підзвітних, неупереджених та інклюзивних установ на всіх рівнях і забезпечення дотримання принципу поваги людської гідності і загального дотримання і поваги всіх прав людини і основних свобод.
 
Міжнародна злочинність - це глобальна проблема, яка обумовлює необхідність глобальної реакції. Співробітництво держав у боротьбі з нею здійснюється на як основі міжнародних угод, так і в рамках складного і різнобічного інституціонального механізму. Відбувається «інтернаціоналізація» заходів запобігання і припинення злочинності, розробка й узгодження яких піднімається до міжнародно-правового рівня. Міжнародно-правової регламентації, у числі інших, набувають питання гармонізації кримінально-правової заборони, оптимізації систем кримінального правосуддя, координації превентивних антикримінальних зусиль держав. Це підвищує значення наукових досліджень у цій сфері, а також підготовки спеціалістів, що володіють вагомими знаннями в області міжнародного й міжнародного кримінального права, здатних виконувати ці складні завдання.
 
Дисципліна «Міжнародне кримінальне право» заснована на знаннях та вміннях, набутих студентами під час вивчення курсів «Міжнародне публічне право», «Кримінальне право», «Порівняльне кримінальне право», «Міжнародне гуманітарне право» та інших.
 
Інформаційні джерела - підручники з міжнародного права, міжнародних відносин, фахові монографії, навчальні посібники, наукові статті, міжнародно-правові акти та інші офіційні документи, національне законодавство України і інших країн, міжнародна судова практика.

Отзывы

Отзывы к книге Міжнародне кримінальне право: навчально-методичні вказівки

У навчально-методичних вказівках викладено основні питання міжнародного кримінального права, розкрито зміст тематики курсу, представлено теми рефератів до кожного із семінарських занять, наведено перелік контрольних питань, тести для перевірки знань, бібліографію.

Матеріал систематизований, щоб забезпечити засвоєння курсу «Міжнародне кримінальне право», який викладається в юридичних закладах вищої освіти.

Для студентів юридичних вузів, викладачів, аспірантів.

Авторы книги Міжнародне кримінальне право: навчально-методичні вказівки
Хендель Н.В. Хендель Н.В. кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия»

В 2011 г. окончила Международный гуманитарный университет с отличием по специальности «Международное право», получила квалификацию магистр по международному праву, юрист-международник. 

С 2011 по 2013 гг. работала ассистентом кафедры общегуманитарных дисциплин Международного гуманитарного университета. 

С 2012 по 2014 гг.– ассистент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» (по совместительству). 

С 2013 г. – старший преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин Международного гуманитарного университета. 

25.02.2014 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. «Международное право» по теме «Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере здравоохранения» (защита в спецсовете Д 41.086.04, научный руководитель – д.ю.н., профессор Кивалова Т.С., оппоненты: д.ю.н., доцент Буткевич О.В., к.ю.н. Поединок О.Р.).

С 2014 г. – доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия».

Сфера научных интересов:
теория международного права, международное право прав человека, международное гуманитарное право, международное здравоохранительное право, медицинское право, международные отношения и мировая политика.

На початку нового тисячоріччя культура безкарності продовжує стимулювати подальше розширення масштабів насильства і зростання злочинності. Сьогодні більш ніж будь-коли відчувається гостра потреба у функціонуванні судових органів, що мають міжнародну кримінальну юрисдикцію. Сучасні війни супроводжуються злочинами безпрецедентної жорстокості й цинізму. Маніпуляція страхом і стражданнями створює ланцюг насильства, коли тисячі людей стають мимовільним інструментом безжалісної політичної еліти в її боротьбі за владу. Народи світу прагнуть покласти край безкарності. Одним із важливих способів досягнення цієї мети визнане міжнародне кримінальне право.
 
Міжнародне кримінальне право відіграє важливу роль у боротьбі зі злочинністю, яка все більше виходить за межі державного контролю і вступає у протистояння зі світовим правопорядком. Характер, масштаби і вплив злочинності помітно змінилися: вона поширилася на багато країн, тому виявлення злочинців ускладнюється, а міжнародне співробітництво стає як ніколи важливим.
 
Багатостороннє співробітництво, засноване на верховенстві права, ґрунтується на взаємоузгоджених принципах, що вже давно підтримуються міжнародним співтовариством. В умовах міжнародного порядку, в якому використання влади підпорядковується нормам права, держави повинні виконувати свої міжнародні зобов’язання, незалежно від внутрішнього законодавства, і створювати ефективні внутрішні механізми для забезпечення їх дотримання. Тим не менш, у багатьох сферах порушення норм міжнародного права є занадто частими, а політична воля до забезпечення їх неухильного дотримання - занадто слабкою.
 
Тринадцятий конгрес Організації Об’єднаних Націй з попередження злочинності та кримінального правосуддя (м. Доха (Катар), 12-19 квітня 2015 р.) знову підтвердив завдання забезпечення верховенства права і попередження та протидії злочинності у всіх її формах і проявах на національному і міжнародному рівнях; необхідність забезпечення ефективності, справедливості, гуманності та підзвітності систем кримінального правосуддя, надання доступу до правосуддя для всіх, створення ефективних, підзвітних, неупереджених та інклюзивних установ на всіх рівнях і забезпечення дотримання принципу поваги людської гідності і загального дотримання і поваги всіх прав людини і основних свобод.
 
Міжнародна злочинність - це глобальна проблема, яка обумовлює необхідність глобальної реакції. Співробітництво держав у боротьбі з нею здійснюється на як основі міжнародних угод, так і в рамках складного і різнобічного інституціонального механізму. Відбувається «інтернаціоналізація» заходів запобігання і припинення злочинності, розробка й узгодження яких піднімається до міжнародно-правового рівня. Міжнародно-правової регламентації, у числі інших, набувають питання гармонізації кримінально-правової заборони, оптимізації систем кримінального правосуддя, координації превентивних антикримінальних зусиль держав. Це підвищує значення наукових досліджень у цій сфері, а також підготовки спеціалістів, що володіють вагомими знаннями в області міжнародного й міжнародного кримінального права, здатних виконувати ці складні завдання.
 
Дисципліна «Міжнародне кримінальне право» заснована на знаннях та вміннях, набутих студентами під час вивчення курсів «Міжнародне публічне право», «Кримінальне право», «Порівняльне кримінальне право», «Міжнародне гуманітарне право» та інших.
 
Інформаційні джерела - підручники з міжнародного права, міжнародних відносин, фахові монографії, навчальні посібники, наукові статті, міжнародно-правові акти та інші офіційні документи, національне законодавство України і інших країн, міжнародна судова практика.
Отзывы к книге Міжнародне кримінальне право: навчально-методичні вказівки
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток