Задать вопрос о книге:

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти - фото

Автор: Мельник Р.С., Лукач І.В., Шлоєр Б., Поєдинок В., Косілова О.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2020

Количество страниц: 160

ISBN: 978-966-916-995-2

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

За заг. редакцією доктора юридичних наук, професора  Мельника Романа. 

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка відіграє провідну роль у юридичній освіті Німеччини та низки інших країн, забезпечуючи практичну спрямованість юридичної освіти. 

Читачу пропонується комплексне висвітлення усіх значущих аспектів застосування методики вирішення казусів у вищій юридичній освіті - від теоретичних засад цієї методики до прикладних питань організації впровадження її у навчальний процес.

Видання є першим в Україні практичним керівництвом з повноцінного запровадження методики вирішення казусів як основоположної методики викладання правничих дисциплін.

Навчальний посібник розрахований як на викладачів, які бажають застосовувати сучасні практично орієнтовані методики викладання права, так і на здобувачів юридичної освіти. Він може бути корисний також суддям та адвокатам.

Авторы

Авторы книги Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти
Мельник Р.С. Мельник Р.С. Доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права юридичного факультету КНУ, директор Центру німецького права КНУ

Лукач І.В. Лукач І.В. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Шлоєр Б. доктор права, фахівець Центру німецького права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лектор ДААД.

Поєдинок В. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Косілова О. кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Предисловие

Реформування юридичної освіти в Україні розглядають як необхідну складову утвердження верховенства права в усіх галузях і сферах суспільного життя. Це цілком справедливо, адже випускники закладів вищої освіти юридичного профілю (правничих шкіл) стають суддями, прокурорами, адвокатами, обіймають посади державної службі тощо, тобто, безпосередньо формують профіль України як правової держави.

Проблемою, яка потребує вирішення в результаті реформи, є невідповідність змісту юридичної освіти і якості підготовки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності правників у різних сферах діяльності (проєкт Концепції розвитку юридичної освіти, Міністерство освіти і науки України, 2019).

Юридична (правнича) професія – це професія, що передбачає діяльність із застосування права. Відповідно, ключову роль у юридичній освіті повинні відігравати методики, максимально спрямовані на розвиток у здобувачів цієї освіти навичок практичного правозастосування. У процесі навчання студентам необхідно опанувати універсальний інструментарій, за допомогою якого на практиці можна буде вирішити будь-який правовий спір. Зокрема, й на основі невідомого раніше законодавства (це актуально для нашої держави, де законодавство розвивається стрімко і переважно екстенсивним шляхом). Очевидно, що традиційний для України абстрактно-описовий спосіб викладання права не дає студентам змоги підготуватися до практичної юридичної діяльності.

Величезну допомогу в цьому плані може надати досвід/Німеччини, де упродовж багатьох десятиліть відшліфовувалася методика вирішення юридичних задач (казусів). Ця методика лежить в основі як поточного навчання студентів-правників, так і Першого та Другого державних іспитів, складання яких є умовою допуску до правничої професії. Крім німецькомовних країн, методика вирішення казусів активно практикується також в інших країнах.

Німецька методика вирішення казусів в Україні відома. Так, у 2014 р. юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фінансування та активної підтримки Федерального міністерства освіти і наукових досліджень Федеративної Республіки Німеччина організував міжнародну наукову конференцію «Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід Німецько-український правознавчий діалог», за результатами якої видано Білу книгу з реформування української юридичної освіти1. У 2015 р. в Університеті Ґеттінґена було проведено українсько-німецький семінар, де тривала дискусія щодо процесу рецепції українськими факультетами Білої книги, а також стосовно перших успіхів та перешкод в освітній реформі. Відбулися й численні інші заходи (школи, семінари, воркшопи) за участю німецьких та українських колег, які засвідчили значний інтерес вітчизняної викладацької спільноти до німецького досвіду викладання права. У 2016 р. у світ вийшло 2-е видання навчального посібника Райнголда Циппеліуса «Методика правозастосування»2. У 2019 р. побачив світ навчальний посібник «Німецька методика права», співавторами якого виступили професор юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Р.С. Мельник та колеги з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне3.

Пропонований вашій увазі навчальний посібник, безумовно, спирається на більш ранні видання з відповідної проблематики,однак має й істотні особливості. Українському читачу вперше пропонується комплексне висвітлення усіх значущих аспектів застосування методики вирішення казусів у вищій юридичній освіті - від теоретичних засад цієї методики до прикладних питань організації впровадження її у навчальний процес. При цьому автори навчального посібника не обмежуються інформуванням читача про німецький досвід, а натомість зосереджуються на «приведенні» зазначеного досвіду до вітчизняних правових і освітніх реалій. Таким чином, унікальність цього видання полягає у тому, що воно є першим в Україні практичним керівництвом з повноцінного запровадження методики вирішення юридичних задач (казусів) як основоположної методики викладання правничих дисциплін.

Тимчасом як у Німеччині навчальні видання з методики вирішення задач орієнтовані переважно на студентів, яким необхідно опанувати таку методику, цей навчальний посібник адресований насамперед викладачам права, які бажають брати активну персональну участь у реформуванні юридичної освіти в Україні, та керівникам правничих шкіл. Разом із тим видання буде корисне й студентам, а також законотворцям, суддям, адвокатам та іншим особам, які вже здійснюють правничу професійну діяльність.

Отзывы

Отзывы к книге Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти

За заг. редакцією доктора юридичних наук, професора  Мельника Романа. 

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка відіграє провідну роль у юридичній освіті Німеччини та низки інших країн, забезпечуючи практичну спрямованість юридичної освіти. 

Читачу пропонується комплексне висвітлення усіх значущих аспектів застосування методики вирішення казусів у вищій юридичній освіті - від теоретичних засад цієї методики до прикладних питань організації впровадження її у навчальний процес.

Видання є першим в Україні практичним керівництвом з повноцінного запровадження методики вирішення казусів як основоположної методики викладання правничих дисциплін.

Навчальний посібник розрахований як на викладачів, які бажають застосовувати сучасні практично орієнтовані методики викладання права, так і на здобувачів юридичної освіти. Він може бути корисний також суддям та адвокатам.

Авторы книги Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти
Мельник Р.С. Мельник Р.С. Доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права юридичного факультету КНУ, директор Центру німецького права КНУ

Лукач І.В. Лукач І.В. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Шлоєр Б. доктор права, фахівець Центру німецького права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лектор ДААД.

Поєдинок В. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Косілова О. кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Реформування юридичної освіти в Україні розглядають як необхідну складову утвердження верховенства права в усіх галузях і сферах суспільного життя. Це цілком справедливо, адже випускники закладів вищої освіти юридичного профілю (правничих шкіл) стають суддями, прокурорами, адвокатами, обіймають посади державної службі тощо, тобто, безпосередньо формують профіль України як правової держави.

Проблемою, яка потребує вирішення в результаті реформи, є невідповідність змісту юридичної освіти і якості підготовки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності правників у різних сферах діяльності (проєкт Концепції розвитку юридичної освіти, Міністерство освіти і науки України, 2019).

Юридична (правнича) професія – це професія, що передбачає діяльність із застосування права. Відповідно, ключову роль у юридичній освіті повинні відігравати методики, максимально спрямовані на розвиток у здобувачів цієї освіти навичок практичного правозастосування. У процесі навчання студентам необхідно опанувати універсальний інструментарій, за допомогою якого на практиці можна буде вирішити будь-який правовий спір. Зокрема, й на основі невідомого раніше законодавства (це актуально для нашої держави, де законодавство розвивається стрімко і переважно екстенсивним шляхом). Очевидно, що традиційний для України абстрактно-описовий спосіб викладання права не дає студентам змоги підготуватися до практичної юридичної діяльності.

Величезну допомогу в цьому плані може надати досвід/Німеччини, де упродовж багатьох десятиліть відшліфовувалася методика вирішення юридичних задач (казусів). Ця методика лежить в основі як поточного навчання студентів-правників, так і Першого та Другого державних іспитів, складання яких є умовою допуску до правничої професії. Крім німецькомовних країн, методика вирішення казусів активно практикується також в інших країнах.

Німецька методика вирішення казусів в Україні відома. Так, у 2014 р. юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фінансування та активної підтримки Федерального міністерства освіти і наукових досліджень Федеративної Республіки Німеччина організував міжнародну наукову конференцію «Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід Німецько-український правознавчий діалог», за результатами якої видано Білу книгу з реформування української юридичної освіти1. У 2015 р. в Університеті Ґеттінґена було проведено українсько-німецький семінар, де тривала дискусія щодо процесу рецепції українськими факультетами Білої книги, а також стосовно перших успіхів та перешкод в освітній реформі. Відбулися й численні інші заходи (школи, семінари, воркшопи) за участю німецьких та українських колег, які засвідчили значний інтерес вітчизняної викладацької спільноти до німецького досвіду викладання права. У 2016 р. у світ вийшло 2-е видання навчального посібника Райнголда Циппеліуса «Методика правозастосування»2. У 2019 р. побачив світ навчальний посібник «Німецька методика права», співавторами якого виступили професор юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Р.С. Мельник та колеги з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне3.

Пропонований вашій увазі навчальний посібник, безумовно, спирається на більш ранні видання з відповідної проблематики,однак має й істотні особливості. Українському читачу вперше пропонується комплексне висвітлення усіх значущих аспектів застосування методики вирішення казусів у вищій юридичній освіті - від теоретичних засад цієї методики до прикладних питань організації впровадження її у навчальний процес. При цьому автори навчального посібника не обмежуються інформуванням читача про німецький досвід, а натомість зосереджуються на «приведенні» зазначеного досвіду до вітчизняних правових і освітніх реалій. Таким чином, унікальність цього видання полягає у тому, що воно є першим в Україні практичним керівництвом з повноцінного запровадження методики вирішення юридичних задач (казусів) як основоположної методики викладання правничих дисциплін.

Тимчасом як у Німеччині навчальні видання з методики вирішення задач орієнтовані переважно на студентів, яким необхідно опанувати таку методику, цей навчальний посібник адресований насамперед викладачам права, які бажають брати активну персональну участь у реформуванні юридичної освіти в Україні, та керівникам правничих шкіл. Разом із тим видання буде корисне й студентам, а також законотворцям, суддям, адвокатам та іншим особам, які вже здійснюють правничу професійну діяльність.

Отзывы к книге Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Німецька методика права
150 грн.

Німецька методика права

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток