Задать вопрос о книге:

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
СКИДКА

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України - фото
13476
Нет в наличии

900 грн.

500 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Джужа О.М., Чернєй В.В., Савченка А.В.

Издательство: Юрінком Iнтер

Год издания: 2018

Количество страниц: 1104

ISBN: 978-966-667-711-5

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 2.5 кг

Тираж: 500

Аннотация

2-ге видання, перероблене і доповнене станом на 5 березня 2018 року. Додаток до видання містить зміни до Кримінального Кодексу України станом на 11 січня 2019 року.

У книзі докладно прокоментовано Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III з посиланнями більше ніж на тисячу нормативно-правових актів. Крім того, до кожного розділу подано перелік основних наукових джерел.

Видання буде корисним не тільки співробітникам системи органів внутрішніх справ, викладачам і слухачам навчальних закладів МВС України, а й працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, командирам військових частин і начальникам військових установ, суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів, а також усім особам, зацікавленим у належному захисті від злочинних пося­гань національної безпеки України, прав та свобод людини і громадянина, власності, довкілля, громадського порядку, інших об’єктів кримінально-правової охорони.

Авторы

Авторы книги Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
Джужа О.М. Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник міліції. Проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ.

Головними напрямами наукової діяльності є кримінологічні засади злочинності, кримінальна віктимологія, пенітенціарна кримінологія, профілактика злочинів, кримінально-виконавче право, правова статистика, кримінальне право. Підготував 9 докторів та 25 кандидатів юридичних наук. Автор та співавтор понад 300 науково-методичних праць, в тому числі 11 монографій, 75 підручників та навчальних посібників.

Предисловие

Чинний Кримінальний кодекс України неодноразово був підданий коментуванню декіль­кома авторськими колективами. Вони представляли різні юридичні школи і викладали по­статейний коментар із різним ступенем деталізації, з урахуванням судової практики та вимог читацької аудиторії.

Пропонований науково-практичний коментар вирізняється з поміж усіх інших тим, що він уперше підготований авторським колективом, який складається переважно з науковців вищих навчальних закладів та наукових установ МВС України, і водночас розрахований на як найширшу читацьку аудиторію, передусім на правозастосовників.

У цьому виданні коментування традиційно здійснюється за структурою складу злочину: об’єкт-об’єктивна сторона, суб’єкт-суб’єктивна сторона. При цьому автори намагаються максимально деталізувати юридичні ознаки складу злочину, виокремлюючи наукову, прак­тичну, інформаційну частини коментування, а також посилаючись на нормативні джерела суміжних галузей законодавства, зокрема конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, цивільного, земельного.

Завдання коментування автори вирішують шляхом системно-структурного аналізу за­гальнотеоретичних і галузевих понять, розкриття системних зв’язків між кримінально-пра­вовими інститутами, статтями (нормами, складами злочинів), вміщеними у Кримінальному кодексі України та в інших нормативно-правових актах. Роз’яснення положень цього Кодек­су здійснено шляхом конкретизації правового матеріалу, визначення виду і структури кри­мінально-правових норм, розмежування окремих складів злочинів. Конкретизацію кримі­нально-правових норм проведено як однотипне викладення аналізу кожної статті (частини, пункту статті) з наведенням відповідних дефініцій, виділенням у змісті кожної норми статті (яка містить дві або більше норм) окремих ознак та логічних зв’язків, тлумаченням ознак правових норм.

Наукову частину коментарю становлять чітке визначення основних понять, додаткових і (або) допоміжних термінів, відсилання до відповідних статей Кримінального кодексу Украї­ни та інших нормативно-правових актів, постанов Пленуму Верховного Суду України, ін­ших судових органів.

Практична частина коментарю полягає в наведенні типових правових позицій судових ін­станцій, обгрунтуванні дії правових норм у тій чи іншій ситуації, яка відповідає вимогам су­дової практики або характеризує їх.

Інформаційну частину коментарю утворює точне визначення місця кримінально-правової норми у певному складі нормативно-правових актів або іншої правової інформації. Посилан­ня на той чи інший нормативно-правовий акт відповідає його чинній редакції.

Вважаємо, що авторам вдалося здійснити коментування Кримінального кодексу України на належному рівні. Утім, судити про це мають користувачі видання. Тому просимо, шанов­ні читачі, направляти видавничій організації «Юрінком Інтер» свої зауваження, пропозиції, побажання щодо подальшого доопрацювання коментарю.

Автори присвятили коментар працівникам органів внутрішніх справ, які загинули у бо­ротьбі зі злочинністю. І це багато до чого зобов’язує. Сподіваємося, що зроблена авторським колективом та першим в історії незалежної України юридичним видавництвом справа спри­ятиме виконанню завдання Кримінального кодексу України і кожен громадянин зможе, ко­ристуючись пропонованим науково-практичним коментарем, захистити права людини та ін­тереси суспільства від злочинних посягань.

Отзывы

Отзывы к книге Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України

2-ге видання, перероблене і доповнене станом на 5 березня 2018 року. Додаток до видання містить зміни до Кримінального Кодексу України станом на 11 січня 2019 року.

У книзі докладно прокоментовано Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III з посиланнями більше ніж на тисячу нормативно-правових актів. Крім того, до кожного розділу подано перелік основних наукових джерел.

Видання буде корисним не тільки співробітникам системи органів внутрішніх справ, викладачам і слухачам навчальних закладів МВС України, а й працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, командирам військових частин і начальникам військових установ, суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів, а також усім особам, зацікавленим у належному захисті від злочинних пося­гань національної безпеки України, прав та свобод людини і громадянина, власності, довкілля, громадського порядку, інших об’єктів кримінально-правової охорони.

Авторы книги Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
Джужа О.М. Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник міліції. Проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ.

Головними напрямами наукової діяльності є кримінологічні засади злочинності, кримінальна віктимологія, пенітенціарна кримінологія, профілактика злочинів, кримінально-виконавче право, правова статистика, кримінальне право. Підготував 9 докторів та 25 кандидатів юридичних наук. Автор та співавтор понад 300 науково-методичних праць, в тому числі 11 монографій, 75 підручників та навчальних посібників.

Чинний Кримінальний кодекс України неодноразово був підданий коментуванню декіль­кома авторськими колективами. Вони представляли різні юридичні школи і викладали по­статейний коментар із різним ступенем деталізації, з урахуванням судової практики та вимог читацької аудиторії.

Пропонований науково-практичний коментар вирізняється з поміж усіх інших тим, що він уперше підготований авторським колективом, який складається переважно з науковців вищих навчальних закладів та наукових установ МВС України, і водночас розрахований на як найширшу читацьку аудиторію, передусім на правозастосовників.

У цьому виданні коментування традиційно здійснюється за структурою складу злочину: об’єкт-об’єктивна сторона, суб’єкт-суб’єктивна сторона. При цьому автори намагаються максимально деталізувати юридичні ознаки складу злочину, виокремлюючи наукову, прак­тичну, інформаційну частини коментування, а також посилаючись на нормативні джерела суміжних галузей законодавства, зокрема конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, цивільного, земельного.

Завдання коментування автори вирішують шляхом системно-структурного аналізу за­гальнотеоретичних і галузевих понять, розкриття системних зв’язків між кримінально-пра­вовими інститутами, статтями (нормами, складами злочинів), вміщеними у Кримінальному кодексі України та в інших нормативно-правових актах. Роз’яснення положень цього Кодек­су здійснено шляхом конкретизації правового матеріалу, визначення виду і структури кри­мінально-правових норм, розмежування окремих складів злочинів. Конкретизацію кримі­нально-правових норм проведено як однотипне викладення аналізу кожної статті (частини, пункту статті) з наведенням відповідних дефініцій, виділенням у змісті кожної норми статті (яка містить дві або більше норм) окремих ознак та логічних зв’язків, тлумаченням ознак правових норм.

Наукову частину коментарю становлять чітке визначення основних понять, додаткових і (або) допоміжних термінів, відсилання до відповідних статей Кримінального кодексу Украї­ни та інших нормативно-правових актів, постанов Пленуму Верховного Суду України, ін­ших судових органів.

Практична частина коментарю полягає в наведенні типових правових позицій судових ін­станцій, обгрунтуванні дії правових норм у тій чи іншій ситуації, яка відповідає вимогам су­дової практики або характеризує їх.

Інформаційну частину коментарю утворює точне визначення місця кримінально-правової норми у певному складі нормативно-правових актів або іншої правової інформації. Посилан­ня на той чи інший нормативно-правовий акт відповідає його чинній редакції.

Вважаємо, що авторам вдалося здійснити коментування Кримінального кодексу України на належному рівні. Утім, судити про це мають користувачі видання. Тому просимо, шанов­ні читачі, направляти видавничій організації «Юрінком Інтер» свої зауваження, пропозиції, побажання щодо подальшого доопрацювання коментарю.

Автори присвятили коментар працівникам органів внутрішніх справ, які загинули у бо­ротьбі зі злочинністю. І це багато до чого зобов’язує. Сподіваємося, що зроблена авторським колективом та першим в історії незалежної України юридичним видавництвом справа спри­ятиме виконанню завдання Кримінального кодексу України і кожен громадянин зможе, ко­ристуючись пропонованим науково-практичним коментарем, захистити права людини та ін­тереси суспільства від злочинних посягань.

Отзывы к книге Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
13476
Нет в наличии

900 грн.

500 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Сімейний кодекс України
100 грн.

Сімейний кодекс України

В наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток