Задать вопрос о книге:

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах - фото

Автор: Дзера О.В., Луць В.В., Кузнєцова Н.С.

Издательство: Юрінком Iнтер

Год издания: 2019

Количество страниц: 1800

ISBN: 978-966-667-731-3

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 2 кг

Формат: 170х240 мм

Тираж: 500

Аннотация

У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнення судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. 

Використані нові, оригінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовчій діяльності. У підготовці Коментаря брали участь вчені-цивілісти усіх наукових центрів України, судді ВС України та інших судових ланок, нотаріуси.

У новому, 6-му виданні Коментаря враховані зміни, внесені до ЦК, положення нових актів законодавства, новітня судова практика тощо.

Видання розраховане на суддів, працівників прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатів, спеціалістів юридичних служб підприємств та організацій усіх форм власності, науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів.

Авторы

Авторы книги Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах
Дзера О.В. Дзера О.В. Доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України

Напрями наукової діяльності: цивільне право, сімейне право. Опублікував понад 160 наукових та навчально-методичних праць. Член редакційних колегій наукових видань «Юридична Україна», «Вісник господарського судочинства», «Приватне право», «Альманах цивілістики». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук Вищої школи України (1997).

Заслужений юрист України (2009), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2002), Лауреат премії Спілки юристів України (2005).

Предисловие

З 1 січня 2004 р. набрав чинності новий Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р., який прийшов на зміну Цивільному кодексу УРСР 1963 р. Новий ЦК регулює надзвичайно важливу сферу особистих немайнових та майнових відносин за участю фізичних та юридичних осіб, держави, територіальних громад. Невипадково його ще називають «Громадянською Конституцією», «Кодексом громадянського суспільства», «Кодексом приватного життя». До нього ввійшли численні новели у регулюванні цивільних відносин (порівняно з ЦК УРСР), обумовлені здійснюваними в Україні соціально-економічними і політичними реформами. У ньому застосовуються також складні конструкції правових норм, зміст яких може по-різному тлумачитися на практиці. Все це вимагає ретельного наукового аналізу кожної статті Кодексу. Однак цивільні відносини регулюються не лише нормами ЦК, на них поширюються сотні законів та інших актів законодавства України. Тому в запропонованому читачеві Коментарі їм також дано правову оцінку.

Як відомо, одночасно з ЦК набрали чинності нові Сімейний кодекс України та Господарський кодекс України, які також певною мірою регулюють цивільні відносини. Паралельне регулювання одних і тих самих відносин ЦК і ГК виявилося не досить вдалим експериментом, адже норми ГК вступили в суперечність із багатьма нормами ЦК. Відповідно, авторський колектив Коментаря прагнув запропонувати фахівцям оптимальні варіанти вирішення цих правових колізій.

В Україні вже було видано кілька постатейних науково-практичних коментарів ЦК (зокрема, за редакцією доктора юридичних наук, професора Є. О. Харитонова - 2003 р.; за редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Я. М. Шевченко - 2004 р.; за редакцією доктора юридичних наук, професора В. М. Коссака - 2004 р.). Останніми роками видано багатотомний коментар до ЦК за редакцією доктора юридичних наук, професора І. В. Спасибо-Фатєєвої. Однак цих видань недостатньо для вирішення всіх проблем цивільного законодавства України. Крім того, практика застосування ЦК постійно ставить перед юристами нові завдання, адже приймаються нові законодавчі акти, вносяться зміни до прийнятого раніше законодавства, юридичні терміни наповнюються новим змістом, оскільки вони обслуговують нові відносини, що виникають у суспільстві.

З урахуванням викладеного видавництво «Юрінком Інтер» сприяло створенню для підготовки Науково-практичного коментаря ЦК такого авторського колективу, який врахував би досвід видання попередніх праць, позиції відомих фахівців, а також юристів-практиків. У запропонованому Коментарі використано нові, оригінальні підходи до тлумачення складних правових норм і найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовній діяльності. У його пі дготовні брали участь вчені-цивілісти всіх наукових центрів України, судці Верховного Суду України у відставці, судді нового Верховного Суду, судді інших судів, нотаріуси.

У новому виданні Науково-практичного коментаря враховано зміни, внесені до ЦК, положення нових актів законодавства, нову судову практику тощо.

З моменту набрання чинності новим ЦК (з 1 січня 2004 р.) було змінено та доповнено велику кількість його статей, введено нові статті, внесено численні зміни до окремих законів, прийнято нові закони, які так чи інакше стосуються регулювання цивільних відносин.

Значною подією для юридичної спільноти стала конституційна судова реформа, яка зумовила запровадження адвокатської монополії, формування нового Верховного Суду, створення Вищої ради правосуддя та розроблення нових процесуальних кодексів, які радикально змінюють підходи до деяких «класичних» юридичних конструкцій.

Авторський колектив сподівається, що оновлений Науково-практичний коментар ЦК буде корисним суддям, усім практикуючим юристам, науковцям, студентам, а також пересічним громадянам. Він сприятиме підвищенню ефективності реалізації та захисту цивільних прав фізичних і юридичних осіб.

Отзывы

Отзывы к книге Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах

У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнення судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. 

Використані нові, оригінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовчій діяльності. У підготовці Коментаря брали участь вчені-цивілісти усіх наукових центрів України, судді ВС України та інших судових ланок, нотаріуси.

У новому, 6-му виданні Коментаря враховані зміни, внесені до ЦК, положення нових актів законодавства, новітня судова практика тощо.

Видання розраховане на суддів, працівників прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатів, спеціалістів юридичних служб підприємств та організацій усіх форм власності, науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів.

Авторы книги Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах
Дзера О.В. Дзера О.В. Доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України

Напрями наукової діяльності: цивільне право, сімейне право. Опублікував понад 160 наукових та навчально-методичних праць. Член редакційних колегій наукових видань «Юридична Україна», «Вісник господарського судочинства», «Приватне право», «Альманах цивілістики». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук Вищої школи України (1997).

Заслужений юрист України (2009), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2002), Лауреат премії Спілки юристів України (2005).

З 1 січня 2004 р. набрав чинності новий Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р., який прийшов на зміну Цивільному кодексу УРСР 1963 р. Новий ЦК регулює надзвичайно важливу сферу особистих немайнових та майнових відносин за участю фізичних та юридичних осіб, держави, територіальних громад. Невипадково його ще називають «Громадянською Конституцією», «Кодексом громадянського суспільства», «Кодексом приватного життя». До нього ввійшли численні новели у регулюванні цивільних відносин (порівняно з ЦК УРСР), обумовлені здійснюваними в Україні соціально-економічними і політичними реформами. У ньому застосовуються також складні конструкції правових норм, зміст яких може по-різному тлумачитися на практиці. Все це вимагає ретельного наукового аналізу кожної статті Кодексу. Однак цивільні відносини регулюються не лише нормами ЦК, на них поширюються сотні законів та інших актів законодавства України. Тому в запропонованому читачеві Коментарі їм також дано правову оцінку.

Як відомо, одночасно з ЦК набрали чинності нові Сімейний кодекс України та Господарський кодекс України, які також певною мірою регулюють цивільні відносини. Паралельне регулювання одних і тих самих відносин ЦК і ГК виявилося не досить вдалим експериментом, адже норми ГК вступили в суперечність із багатьма нормами ЦК. Відповідно, авторський колектив Коментаря прагнув запропонувати фахівцям оптимальні варіанти вирішення цих правових колізій.

В Україні вже було видано кілька постатейних науково-практичних коментарів ЦК (зокрема, за редакцією доктора юридичних наук, професора Є. О. Харитонова - 2003 р.; за редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Я. М. Шевченко - 2004 р.; за редакцією доктора юридичних наук, професора В. М. Коссака - 2004 р.). Останніми роками видано багатотомний коментар до ЦК за редакцією доктора юридичних наук, професора І. В. Спасибо-Фатєєвої. Однак цих видань недостатньо для вирішення всіх проблем цивільного законодавства України. Крім того, практика застосування ЦК постійно ставить перед юристами нові завдання, адже приймаються нові законодавчі акти, вносяться зміни до прийнятого раніше законодавства, юридичні терміни наповнюються новим змістом, оскільки вони обслуговують нові відносини, що виникають у суспільстві.

З урахуванням викладеного видавництво «Юрінком Інтер» сприяло створенню для підготовки Науково-практичного коментаря ЦК такого авторського колективу, який врахував би досвід видання попередніх праць, позиції відомих фахівців, а також юристів-практиків. У запропонованому Коментарі використано нові, оригінальні підходи до тлумачення складних правових норм і найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовній діяльності. У його пі дготовні брали участь вчені-цивілісти всіх наукових центрів України, судці Верховного Суду України у відставці, судді нового Верховного Суду, судді інших судів, нотаріуси.

У новому виданні Науково-практичного коментаря враховано зміни, внесені до ЦК, положення нових актів законодавства, нову судову практику тощо.

З моменту набрання чинності новим ЦК (з 1 січня 2004 р.) було змінено та доповнено велику кількість його статей, введено нові статті, внесено численні зміни до окремих законів, прийнято нові закони, які так чи інакше стосуються регулювання цивільних відносин.

Значною подією для юридичної спільноти стала конституційна судова реформа, яка зумовила запровадження адвокатської монополії, формування нового Верховного Суду, створення Вищої ради правосуддя та розроблення нових процесуальних кодексів, які радикально змінюють підходи до деяких «класичних» юридичних конструкцій.

Авторський колектив сподівається, що оновлений Науково-практичний коментар ЦК буде корисним суддям, усім практикуючим юристам, науковцям, студентам, а також пересічним громадянам. Він сприятиме підвищенню ефективності реалізації та захисту цивільних прав фізичних і юридичних осіб.

Отзывы к книге Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

Доставка - Бесплатно

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Конституція України
50 грн.

Конституція України

В наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток