Задать вопрос о книге:

Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект

Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект - фото
15260
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Заярний О.А.

Издательство: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Год издания: 2017

Количество страниц: 700

ISBN: 978-966-916-331-8

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 1 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія є першим у вітчизняному правознавстві комплексним дослідженням проблем правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України засобами адміністративно-деліктної політики. У роботі в системному зв’язку досліджені адміністративні інформаційні правопорушення, розкрито особливості їх окремих видів, проаналізовано причини й умови, що сприяють їх вчиненню.

Обґрунтовано загальнотеоретичні засади формування та реалізації адміністративно-деліктної політики держави як цілісного, послідовного, багато-функціонального механізму правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України.

Особливу увагу автор приділяє:

- проблемам адміністративно-правової охорони та захисту інформаційних прав і свобод особи від протиправних посягань суб'єктів публічної адміністрації, їх посадових осіб;

- сформульований авторський підхід до розуміння змісту відповідальності держави за правопорушення в інформаційній сфері.

- досліджено особливості запобігання адміністративним правопорушенням у сфері обігу публічної інформації, діяльності засобів масової інформації, в галузі телекомунікацій та інформатизації, запропоновано науково обґрунтовані критерії й етапи адміністративної деліктолізації протиправних діянь, що вчиняються в інформаційній сфері України.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, суддів, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України.

Авторы

Авторы книги Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект
Заярний О.А. Заярний О.А. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2008 році закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 «господарське право; господарське-проце-суальне право» на тему: «Відповідальність в організаційно-господарських відносинах».

З 2012 року працює на кафедрі адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здійснює підготовку дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертаційного дослідження - «Теорія та практика адміністративної деліктології в інформаційній сфері».

Заярний О.А. є автором близько 90 наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, співавтором підручника «Загальне адміністративне право» (2015), навчальних посібників «Актуальні проблеми господарського права України» (І - II видань, 2012-2013). Брав участь у розробленні сорока восьми проектів законів, інших нормативно-правових актів України, надавав наукові висновки для комітетів Верховної Ради України з питань освіти та науки, з питань правоохоронної політики, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, для Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Конституційного Суду України, Міністерства юстиції України.

Сфера наукових інтересів: запобігання інформаційним правопорушенням у діяльності суб’єктів публічної адміністрації; проблеми правового забезпечення захисту інформаційних прав і свобод особи від порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації; проблемні аспекти застосування технологій штучного інтелекту в діяльності суб’єктів публічної адміністрації та захист прав людини.

Предисловие

У межах цієї роботи автором зроблено спробу розкрити адміністративно-деліктні аспекти механізму правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України, насамперед сутність поняття, ознаки та особливості окремих видів адміністративних інформаційних правопорушень як дестабілізуючих соціально-правових чинників, що негативно позначаються на сучасних умовах здійснення інформаційної діяльності в нашій державі, ступені задоволення правомірних потреб та інтересів учасників публічно-правових інформаційних відносин.

На цій основі в роботі досліджено в системному зв'язку елементи механізму запобігання адміністративним інформаційним правопорушенням, засоби адміністративно-правової охорони та захисту соціальних цінностей, що існують в інформаційній сфері, запропоновано концепцію державної адміністративно-деліктної політики України, що здійснюється в інформаційній сфері.

У роботі на основі додаткової аргументації розвинуто наукову позицію, відповідно до якої адміністративним інформаційним правопорушенням є саме протиправне діяння суб'єкта публічної адміністрації, його посадових осіб, інших учасників публічно-правових відносин, які здійснюють владні управлінські повноваження в інформаційній сфері чи надають публічні інформаційні послуги та несуть передбачену законом адміністративну відповідальність, якщо названі суб’єкти не доведуть, що ними було вжито усіх необхідних заходів для запобігання делікту.

Застосування такого концептуального підходу у визначенні поняття «адміністративне інформаційне правопорушення» дозволило виробити науково обґрунтовану систему критеріїв адміністративної деліктолізації протиправних діянь учасників публічно-правових інформаційних відносин, обґрунтувати ключове значення судів адміністративної юрисдикції у забезпеченні адміністративно-правової охорони та захисту суб'єктивних публічних інформаційних прав, свобод особи, публічного інформаційного правопорядку від протиправного посягання з боку суб’єктів публічної адміністрації, інших виконавців владних управлінських повноважень.

Поряд із цим з метою підвищення ефективності адміністративно-правового захисту інформаційних прав і свобод особи, сприяння протидії неправомірному втручанню суб’єктів публічної адміністрації в інформаційну діяльність фізичних та юридичних осіб автором обґрунтовано пропозицію про необхідність запровадження у національний правовий простір інституту державного уповноваженого з питань інформації з одночасним наділенням цього органу державної влади повноваженнями щодо здійснення державного нагляду і контролю за додержанням норм інформаційного законодавства всіма носіями суб'єктивних інформаційних прав і юридичних обов'язків в інформаційній сфері.

Отзывы

Отзывы к книге Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект

Монографія є першим у вітчизняному правознавстві комплексним дослідженням проблем правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України засобами адміністративно-деліктної політики. У роботі в системному зв’язку досліджені адміністративні інформаційні правопорушення, розкрито особливості їх окремих видів, проаналізовано причини й умови, що сприяють їх вчиненню.

Обґрунтовано загальнотеоретичні засади формування та реалізації адміністративно-деліктної політики держави як цілісного, послідовного, багато-функціонального механізму правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України.

Особливу увагу автор приділяє:

- проблемам адміністративно-правової охорони та захисту інформаційних прав і свобод особи від протиправних посягань суб'єктів публічної адміністрації, їх посадових осіб;

- сформульований авторський підхід до розуміння змісту відповідальності держави за правопорушення в інформаційній сфері.

- досліджено особливості запобігання адміністративним правопорушенням у сфері обігу публічної інформації, діяльності засобів масової інформації, в галузі телекомунікацій та інформатизації, запропоновано науково обґрунтовані критерії й етапи адміністративної деліктолізації протиправних діянь, що вчиняються в інформаційній сфері України.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, суддів, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України.

Авторы книги Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект
Заярний О.А. Заярний О.А. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2008 році закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 «господарське право; господарське-проце-суальне право» на тему: «Відповідальність в організаційно-господарських відносинах».

З 2012 року працює на кафедрі адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здійснює підготовку дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертаційного дослідження - «Теорія та практика адміністративної деліктології в інформаційній сфері».

Заярний О.А. є автором близько 90 наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, співавтором підручника «Загальне адміністративне право» (2015), навчальних посібників «Актуальні проблеми господарського права України» (І - II видань, 2012-2013). Брав участь у розробленні сорока восьми проектів законів, інших нормативно-правових актів України, надавав наукові висновки для комітетів Верховної Ради України з питань освіти та науки, з питань правоохоронної політики, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, для Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Конституційного Суду України, Міністерства юстиції України.

Сфера наукових інтересів: запобігання інформаційним правопорушенням у діяльності суб’єктів публічної адміністрації; проблеми правового забезпечення захисту інформаційних прав і свобод особи від порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації; проблемні аспекти застосування технологій штучного інтелекту в діяльності суб’єктів публічної адміністрації та захист прав людини.

У межах цієї роботи автором зроблено спробу розкрити адміністративно-деліктні аспекти механізму правового забезпечення розвитку інформаційної сфери України, насамперед сутність поняття, ознаки та особливості окремих видів адміністративних інформаційних правопорушень як дестабілізуючих соціально-правових чинників, що негативно позначаються на сучасних умовах здійснення інформаційної діяльності в нашій державі, ступені задоволення правомірних потреб та інтересів учасників публічно-правових інформаційних відносин.

На цій основі в роботі досліджено в системному зв'язку елементи механізму запобігання адміністративним інформаційним правопорушенням, засоби адміністративно-правової охорони та захисту соціальних цінностей, що існують в інформаційній сфері, запропоновано концепцію державної адміністративно-деліктної політики України, що здійснюється в інформаційній сфері.

У роботі на основі додаткової аргументації розвинуто наукову позицію, відповідно до якої адміністративним інформаційним правопорушенням є саме протиправне діяння суб'єкта публічної адміністрації, його посадових осіб, інших учасників публічно-правових відносин, які здійснюють владні управлінські повноваження в інформаційній сфері чи надають публічні інформаційні послуги та несуть передбачену законом адміністративну відповідальність, якщо названі суб’єкти не доведуть, що ними було вжито усіх необхідних заходів для запобігання делікту.

Застосування такого концептуального підходу у визначенні поняття «адміністративне інформаційне правопорушення» дозволило виробити науково обґрунтовану систему критеріїв адміністративної деліктолізації протиправних діянь учасників публічно-правових інформаційних відносин, обґрунтувати ключове значення судів адміністративної юрисдикції у забезпеченні адміністративно-правової охорони та захисту суб'єктивних публічних інформаційних прав, свобод особи, публічного інформаційного правопорядку від протиправного посягання з боку суб’єктів публічної адміністрації, інших виконавців владних управлінських повноважень.

Поряд із цим з метою підвищення ефективності адміністративно-правового захисту інформаційних прав і свобод особи, сприяння протидії неправомірному втручанню суб’єктів публічної адміністрації в інформаційну діяльність фізичних та юридичних осіб автором обґрунтовано пропозицію про необхідність запровадження у національний правовий простір інституту державного уповноваженого з питань інформації з одночасним наділенням цього органу державної влади повноваженнями щодо здійснення державного нагляду і контролю за додержанням норм інформаційного законодавства всіма носіями суб'єктивних інформаційних прав і юридичних обов'язків в інформаційній сфері.

Отзывы к книге Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект
15260
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток