Заярний О.А.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2 книги

У 2008 році закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 «господарське право; господарське-проце-суальне право» на тему: «Відповідальність в організаційно-господарських відносинах».

З 2012 року працює на кафедрі адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здійснює підготовку дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертаційного дослідження - «Теорія та практика адміністративної деліктології в інформаційній сфері».

Заярний О.А. є автором близько 90 наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, співавтором підручника «Загальне адміністративне право» (2015), навчальних посібників «Актуальні проблеми господарського права України» (І - II видань, 2012-2013). Брав участь у розробленні сорока восьми проектів законів, інших нормативно-правових актів України, надавав наукові висновки для комітетів Верховної Ради України з питань освіти та науки, з питань правоохоронної політики, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, для Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Конституційного Суду України, Міністерства юстиції України.

Сфера наукових інтересів: запобігання інформаційним правопорушенням у діяльності суб’єктів публічної адміністрації; проблеми правового забезпечення захисту інформаційних прав і свобод особи від порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації; проблемні аспекти застосування технологій штучного інтелекту в діяльності суб’єктів публічної адміністрації та захист прав людини.

Підписуйтесь на розсилку!

Ніякого спаму та реклами. Лише бонуси, новинки та корисна информація

Каталог