Задать вопрос о книге:

Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві

Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві - фото

Автор: Остапович В.П., Кихтюк Р.М.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2020

Количество страниц: 222

ISBN: 978-966-992-158-1

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії досліджується правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві. Охарактеризовано процесуальний статус сторін в адміністративному судочинстві, досліджено його реалізацію та визначено шляхи удосконалення правових засад такого статусу. Отримані в результаті висновки дозволяють показати не лише окремі недоліки в правових засадах процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві, але й сформувати напрями удосконалення.

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто небайдужий до проблем адміністративного процесу.

Авторы

Авторы книги Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві

Предисловие

Сторони виступають головними учасниками адміністративного судочинства, адже саме їх дії обумовлюють виникнення спору та необхідність судового захисту прав. Водночас правозастосовна практика свідчить про наявність завад реалізації сторонами адміністративного судочинства свого процесуального статусу. Зокрема, існують різні позиції щодо можливості участі як відповідачів у справі певного кола суб’єктів, склалася неоднозначна судова практика щодо кваліфікації дій сторін як зловживання процесуальними правами, неоднозначним є вирішення адміністративними судами питання про умови реалізації процесуального статусу позивача в разі оскарження дій чи рішень органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову та митну політику, відсутній дієвий механізм реалізації сторонами окремих процесуальних прав тощо. Подібна судова практика обумовлена незадовільним станом чинного законодавства, успішне застосування якого в адміністративному судочинстві значною мірою залежить від його досконалості. Достатньо гострою проблемою, з-поміж іншого, слід визнати відсутність єдиного сприйняття засад реалізації процесуального статусу сторін у адміністративному судочинстві.

Правову основу процесуального статусу сторін у адміністративному судочинстві представлено Кодексом адміністративного судочинства України (далі — КАСУ). Однак незважаючи на оновлення адміністративного процесуального законодавства, чимало положень КАСУ виявилися такими, що не відповідають повною мірою сучасним вимогам судочинства. Зокрема, повільно врегульованим є порядок реалізації права сторін на ознайомлення з матеріалами справи, правила поведінки під час судового засідання тощо. Певні положення КАСУ не позбавлені неточностей та протиріч. Зазначене стосується, зокрема, публічного правонаступництва в адміністративному судочинстві, забезпечення реалізації права відповідача юридичної особи на належне повідомлення про час та місце розгляду справи, заходів процесуального примусу щодо виконання процесуальних обов’язків тощо.

Правові питання процесуального статусу сторін у адміністративному судочинстві були предметом дослідження І. В. Топор. Водночас після набуття чинності КАСУ в новій редакції 2017 року спеціальних монографічних робіт не видавалося.

Окремі аспекти процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві розглядалися в роботах О. М. Андруневича, Д. С. Бакаєва, О. В. Бачерікова, О. В. Бачун, В. М. Бевзенка, С. В. Безпалька, Л. В. Бердникої, Н. В. Боженко, І. В. Болокан, А. В. Бречко, П. В. Вовк, Д.О. Власенко, А. Е. Ганєва, М. М. Гімони, Д. Д. Гнап, І. І. Діткевича, В. В. Ількова, Е. В. Женеску, Р. П. Кайдашева, О. М. Каплі, С. В. Ківалова, О. Р. Ковалишина, В. О. Коваль, О. В. Константого, І. О. Корецького, В. М. Котенка, О. В. Кощій, А. В. Красовської, Є. В. Лазнюк, Ю. О. Лисенка, О. С. Луніної, О. А. Мілієнко, К. В. Мінаєвої, Г. В. Мойсеєнко, Т. А. Остапенка, О. В. Пабата, В. Г. Перепелюка, Р. В. Попова, К. Ю. Пуданс-Шушлебіної, О. М. Рєзніка, А. О. Рибченка, О. Я. Рогача, А. В. Руденка, Т. М. Савон, І. І. Сіліча, О. Д. Сидєльникова, О. Ф. Ситникова, М. І. Смоковича, М. М. Стефанчук, Р. В. Чорнолуцького, О. О. Шишова, Є. О. Яковенка та інших вчених.

Дослідження процесуального статусу учасників позовного провадження в цивільному судочинстві здійснювала С. С. Бичкова, у господарському судочинстві — В. М. Дем’як та Т. В. Степанова.

Певні складові змісту статусу учасників процесу досліджували у кримінальному процесі О. В. Белькова, А. Є. Голубов, О. І. Литвинчук, у цивільному — Т. В. Руда, Х. А. Джавадов, С. О. Короєд, Н. С. Кравченко, Я. Я. Мельник, С. Я. Фурса, у господарському процесі — В. Є. Беляневич, О. В. Богомол, О. М. Борщевська, В. М. Коваль, С. В. Смола та інші дослідники.

Значення рішень Європейського суду з прав людини для реалізації процесуального статусу сторін розкрито в доробку Т. Б. Вільчик, У. З. Коруц, О. В. Саленко та інших науковців.

Утім, у науці адміністративного процесуального права приділено недостатньо уваги реалізації сторонами права на примирення та вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин за участю судді. Дискусійним залишається визначення поняття «правовий статус», «зміст процесуального статусу», нерозробленими є теоретичні аспекти кваліфікації дії сторін як зловживання процесуальними правами, додаткового розроблення вимагають питання віднесення певних правомочностей сторін до прав чи обов’язків тощо.

Викладене вище вказує на актуальність і доцільність наукового дослідження правових засад процесуального статусу сторін у адміністративному судочинстві.

Отзывы

Отзывы к книге Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві

У монографії досліджується правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві. Охарактеризовано процесуальний статус сторін в адміністративному судочинстві, досліджено його реалізацію та визначено шляхи удосконалення правових засад такого статусу. Отримані в результаті висновки дозволяють показати не лише окремі недоліки в правових засадах процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві, але й сформувати напрями удосконалення.

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто небайдужий до проблем адміністративного процесу.

Авторы книги Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві

Сторони виступають головними учасниками адміністративного судочинства, адже саме їх дії обумовлюють виникнення спору та необхідність судового захисту прав. Водночас правозастосовна практика свідчить про наявність завад реалізації сторонами адміністративного судочинства свого процесуального статусу. Зокрема, існують різні позиції щодо можливості участі як відповідачів у справі певного кола суб’єктів, склалася неоднозначна судова практика щодо кваліфікації дій сторін як зловживання процесуальними правами, неоднозначним є вирішення адміністративними судами питання про умови реалізації процесуального статусу позивача в разі оскарження дій чи рішень органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову та митну політику, відсутній дієвий механізм реалізації сторонами окремих процесуальних прав тощо. Подібна судова практика обумовлена незадовільним станом чинного законодавства, успішне застосування якого в адміністративному судочинстві значною мірою залежить від його досконалості. Достатньо гострою проблемою, з-поміж іншого, слід визнати відсутність єдиного сприйняття засад реалізації процесуального статусу сторін у адміністративному судочинстві.

Правову основу процесуального статусу сторін у адміністративному судочинстві представлено Кодексом адміністративного судочинства України (далі — КАСУ). Однак незважаючи на оновлення адміністративного процесуального законодавства, чимало положень КАСУ виявилися такими, що не відповідають повною мірою сучасним вимогам судочинства. Зокрема, повільно врегульованим є порядок реалізації права сторін на ознайомлення з матеріалами справи, правила поведінки під час судового засідання тощо. Певні положення КАСУ не позбавлені неточностей та протиріч. Зазначене стосується, зокрема, публічного правонаступництва в адміністративному судочинстві, забезпечення реалізації права відповідача юридичної особи на належне повідомлення про час та місце розгляду справи, заходів процесуального примусу щодо виконання процесуальних обов’язків тощо.

Правові питання процесуального статусу сторін у адміністративному судочинстві були предметом дослідження І. В. Топор. Водночас після набуття чинності КАСУ в новій редакції 2017 року спеціальних монографічних робіт не видавалося.

Окремі аспекти процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві розглядалися в роботах О. М. Андруневича, Д. С. Бакаєва, О. В. Бачерікова, О. В. Бачун, В. М. Бевзенка, С. В. Безпалька, Л. В. Бердникої, Н. В. Боженко, І. В. Болокан, А. В. Бречко, П. В. Вовк, Д.О. Власенко, А. Е. Ганєва, М. М. Гімони, Д. Д. Гнап, І. І. Діткевича, В. В. Ількова, Е. В. Женеску, Р. П. Кайдашева, О. М. Каплі, С. В. Ківалова, О. Р. Ковалишина, В. О. Коваль, О. В. Константого, І. О. Корецького, В. М. Котенка, О. В. Кощій, А. В. Красовської, Є. В. Лазнюк, Ю. О. Лисенка, О. С. Луніної, О. А. Мілієнко, К. В. Мінаєвої, Г. В. Мойсеєнко, Т. А. Остапенка, О. В. Пабата, В. Г. Перепелюка, Р. В. Попова, К. Ю. Пуданс-Шушлебіної, О. М. Рєзніка, А. О. Рибченка, О. Я. Рогача, А. В. Руденка, Т. М. Савон, І. І. Сіліча, О. Д. Сидєльникова, О. Ф. Ситникова, М. І. Смоковича, М. М. Стефанчук, Р. В. Чорнолуцького, О. О. Шишова, Є. О. Яковенка та інших вчених.

Дослідження процесуального статусу учасників позовного провадження в цивільному судочинстві здійснювала С. С. Бичкова, у господарському судочинстві — В. М. Дем’як та Т. В. Степанова.

Певні складові змісту статусу учасників процесу досліджували у кримінальному процесі О. В. Белькова, А. Є. Голубов, О. І. Литвинчук, у цивільному — Т. В. Руда, Х. А. Джавадов, С. О. Короєд, Н. С. Кравченко, Я. Я. Мельник, С. Я. Фурса, у господарському процесі — В. Є. Беляневич, О. В. Богомол, О. М. Борщевська, В. М. Коваль, С. В. Смола та інші дослідники.

Значення рішень Європейського суду з прав людини для реалізації процесуального статусу сторін розкрито в доробку Т. Б. Вільчик, У. З. Коруц, О. В. Саленко та інших науковців.

Утім, у науці адміністративного процесуального права приділено недостатньо уваги реалізації сторонами права на примирення та вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин за участю судді. Дискусійним залишається визначення поняття «правовий статус», «зміст процесуального статусу», нерозробленими є теоретичні аспекти кваліфікації дії сторін як зловживання процесуальними правами, додаткового розроблення вимагають питання віднесення певних правомочностей сторін до прав чи обов’язків тощо.

Викладене вище вказує на актуальність і доцільність наукового дослідження правових засад процесуального статусу сторін у адміністративному судочинстві.

Отзывы к книге Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток