Black Friday

Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні

(0)
Артикул: 153477

Переглянути зміст

Автор
Гловюк І.В., ще 2
Видавництво
Видавничий дім "Гельветика"
Рік видання
2020
Палітурка
тверда

Всі характеристики

Анотація

Навчально-методичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні».  Містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для... Читати далі

Швидка відправка
Рекордний час відправки замовлення 10 хвилин
Безпечна оплата
Доступні всі популярні сервіси Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надійне пакування
Екологічне до природи та бережливе до книжок
Є в наявності
680 грн.578 грн.
-15%Вигода 102 грн.
Характеристики
Анотація
Передмова
Відгуки (0)
ЗавтраВідправка до 19.00
  • Самовивізбезкоштовно
  • Нова Поштавід 65 грн.
  • Кур'єр Нова Поштавід 90 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Готівка при отриманні
 • Термінал / готівка при самовивозі
 • Оплата за рахунком (для юридичних осіб)
Анотація

Навчально-методичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні». 

Містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу.

Передмова

У зв’язку зі зміною суспільно-політичних умов в України, відповідно, потребує змін і юридична освіта. Виходячи з положень проекту Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії, однією з найважливіших тенденцій розвитку правничої (юридичної) освіти стає її європеїзація. Це вимагає, відповідно, змін навчальних планів у ЗВО, оновлення змісту діючих та запровадження нових навчальних дисциплін, орієнтованих на профіль викладання у відповідному підрозділі ЗВО.

Не є винятком і викладання дисциплін, пов’язаних із кримінально-процесуальною діяльністю. Прийняття Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), ідеологія якого заснована на європейських стандартах прав людини, зумовило необхідність, з одного боку, зміни ідеології застосування норм кримінального процесуального права у контексті людиноцентричного спрямування, з іншого боку, зміну підходів до підготовки фахівців, до компетенції яких відноситься застосування цих норм. Так, норми КПК містять ряд посилань на практику Європейського суду з прав людини, наприклад: кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Засвоєння нової ідеології норм КПК та їх застосування у контексті практики Європейського суду з прав людини вимагає вивчення змісту положень КПК на основі положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики її тлумачення Європейським судом з прав людини. Тільки за такої умови буде забезпечено набуття фахівцями навичок застосування КПК у повній відповідності «духові» та «букві» Конвенції та практиці її тлумачення й застосування.

Це, відповідно, вимагає зміни підходів до навчання правників, «конституціоналізації» та «європеїзації» дисциплін, пов’язаних із кримінально-процесуальною діяльністю, що має полягати у розширенні змісту матеріалу, що викладається, за рахунок систематизації правових позицій, викладених у прецедентних рішеннях Європейського суду з прав людини. У руслі таких змін у Національного університету «Одеська юридична академія» в межах магістерських та аспірантської програм було запроваджено курс «Використання практики Європейського суду з прав людини в кримінальному судочинстві», розробниками якого стали І.В. Гловюк та М.М. Стоянов. Його впровадження обумовлено трьома основними причинами: по-перше, спрямуванням на врахування положень Брайтонської декларації щодо забезпечення належною інформацією, підготовкою та підвищенням кваліфікації суддів, юристів та прокурорів та Рекомендації Rec(2004) Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці, Рекомендації CM/Rec (2019) 5 Комітету Міністрів державам-членам про систему Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в університетській освіті та професійній підготовці; по-друге, положеннями ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», у відповідності до якої суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права; по-третє, нормами КПК України щодо використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні.

Слід при цьому відмітити, що у контексті методики викладання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і прецедентного права Європейського суду з прав людини пропонується інтегрувати вивчення Конвенції у традиційні навчальні дисципліни  , а також зазначається: «що ж до спецкурсів – можливості тут обмежуються лише фантазією та фаховою підготовкою розробників»  ; крім того, інтеграція вивчення Конвенції у традиційні навчальні дисципліни має не замінювати чи скасовувати, а доповнювати і конкретизувати викладання Конвенції окремими курсом  . Саме тому, як видається, впровадження цього курсу є правильним з позицій методики викладання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

Метою курсу є надати уявлення про правила використання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини як джерел кримінального процесуального права, можливості врахування їх при здійсненні кримінального провадження, виробити навички їх використання у практичній діяльності у сфері кримінальної юстиції.

Після успішного завершення цього курсу здобувач вищої освіти буде спроможний: впорядкувати знання щодо правових підстав застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні; враховувати практику Європейського суду з прав людини для оцінки відповідності положень кримінального процесуального законодавства положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для здійснення професійної діяльності у кримінальному провадженні; оцінювати відповідність процесуальних дій та рішень органів досудового розслідування, прокурорів, суддів вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини; формувати навички використання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини стосовно кримінального провадження при здійсненні професійної діяльності у кримінальному провадженні; узагальнювати практику Європейського суду з прав людини.

Тематично курс поділено на дев’ять блоків, серед яких: практика ЄСПЛ та кримінальне провадження: загальні засади. Рішення ЄСПЛ у механізмі перегляду судових рішень в Україні; застосування практики ЄСПЛ та забезпечення ефективного розслідування загибелі особи; боротьба з поганим поводженням і безкарністю, забезпечення ефективного розслідування поганого поводження; застосування практики ЄСПЛ та забезпечення права на приватність у кримінальному провадженні; забезпечення права на свободу та особисту недоторканність: урахування та використання практики ЄСПЛ; забезпечення права на справедливий судовий розгляд у кримінальному провадженні; забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: урахування та використання практики ЄСПЛ; урахування практики ЄСПЛ при здійсненні кримінального провадження стосовно неповнолітніх та осіб, щодо яких здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру; професійні права адвоката та практика ЄСПЛ.

При підготовці цього компедіуму стали у нагоді знання та навички, отримані І.В. Гловюк при участі у Методологічній школі «Викладання Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини», яка проводилася у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Урядів Канади та Федеративної Республіки Німеччина. З 13 по 16 липня 2017 р. у межах Методологічної школи розглядалися питання методики викладання для дорослих та досвід викладання Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини, а також у заходах Школи з прав людини (викладання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини), що проводилась з 12 по 15 грудня 2017 р. у м. Полтава. При підготовці були використані матеріали, розміщені на сайті Практика ЄСПЛ: Український аспект | ECHR: Ukrainian Aspect , а також огляди практики ЄСПЛ, підготовлені Верховним Судом.

Цей компендіум є доповненим виданням навчально-методичного посібника 2017 р., підготовленого для викладання курсів у Національному університеті «Одеська юридична академія» (Гловюк І.В. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні: навчально-методичний посібник / І.В. Гловюк, М.М. Стоянов, В.А. Завтур. Одеса: Юридична література, 2017. 224 с.). Уточнений та доповнений текст підготовлено на основі наукових та практичних напрацювань та публікацій (на які зроблено посилання) І.В. Гловюк, М.М. Стоянова та В.А. Завтура.

Характеристики
Автор
Гловюк І.В., Стоянов М.М., Завтур В.А.
Видавництво
Видавничий дім "Гельветика"
Рік видання
2020
Кількість сторінок
420
ISBN
978-966-992-081-2
Палітурка
тверда
Мова
українська
Вага
0.5 кг
Формат
145х200 мм
Наклад
300
Відгуки
Залиште відгук про цей товар першим!
Підписуйтесь на розсилку!

Ніякого спаму та реклами. Лише бонуси, новинки та корисна информація

Каталог