Проблеми ефективності цивільного судочинства

(0)
Артикул: 15037
Проблеми ефективності цивільного судочинства

Переглянути зміст

Автор
Джавадов Х.А.
Видавництво
Юридична думка
Рік видання
2018
Палітурка
тверда

Всі характеристики

Анотація

Монографія присвячена дослідженню проблем ефективності цивільного судочинства. Аналізуються наукові погляди на поняття ефективності, обгрунтовується і розвивається авторський підхід до визначення цієї категорії, досліджується її структура та виявляється специфіка окремих складових. З'ясовується... Читати далі

Інші видання

  Швидка відправка
  Рекордний час відправки замовлення 10 хвилин
  Безпечна оплата
  Доступні всі популярні сервіси Google Pay, Apple Pay, Privat24
  Надійне пакування
  Екологічне до природи та бережливе до книжок
  Немає в наявності
  380 грн.
  Дізнайтеся першим, коли буде в наявності
  Характеристики
  Анотація
  Передмова
  Відгуки (0)
   • Самовивізбезкоштовно
   • Нова Поштавід 35 грн.
   • Кур'єр Нова Поштавід 70 грн.
  • Онлайн-оплата
  • єПідтримка
  • Готівка при отриманні
  • Термінал / готівка при самовивозі
  • Оплата за рахунком (для юридичних осіб)
  Анотація

  Монографія присвячена дослідженню проблем ефективності цивільного судочинства. Аналізуються наукові погляди на поняття ефективності, обгрунтовується і розвивається авторський підхід до визначення цієї категорії, досліджується її структура та виявляється специфіка окремих складових. З'ясовується вплив на ефективність цивільного судочинства основних елементів цивільної процесуальної діяльності - цілей цивільного судочинства, його результатів, а також витрачених ресурсів. Досліджуються проблеми ефективності окремих судових процедур в цивільному судочинстві. Приділяється увага ефективності підготовчого провадження, котре створює умови для правильного і своєчасного розгляду і вирішення справи. Розглядаються проблеми реалізації вимоги ефективності в загальних положеннях розгляду справи по суті, структурі цієї стадії і правовому регулюванні судових актів. В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд пропозицій, котрі стосуються оптимізації цивільних процесуальних норм і практики їх застосування.

  Для науковців, суддів, адвокатів, співробітників юридичних фірм, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, усіх, хто цікавиться проблемами цивільного судочинства.

  Передмова

  Ефективність цивільного судочинства належить до переліку найбільш проблемних питань у правовій системі України. Цивільне судочинство повинно забезпечити розгляд і вирішення спорів і інших питань з метою захисту порушених і оспорюваних прав фізичних і юридичних осіб. Без судового розгляду значна кількість правових питань залишаться неврегульованими. Саме вирішення цивільних справ є останнім етапом у застосуванні норм матеріального права, установлюючи й підтверджуючи волею держави відповідність праву тієї чи іншої поведінки. З огляду на це, справедливість і ефективність цивільного судочинства - характеристики, які поширюють свій вплив не тільки на окремо взяту галузь цивільного процесуального права, а й на всі сфери суспільного життя, спори в яких належать до юрисдикції цивільного суду.

  Розгляд і вирішення цивільно-правових спорів і інших справ, віднесених до компетенції суду, є одною з найважливіших функцій сучасної держави. Норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлюють, що кожен у разі спору про його цивільні права і обов'язки або при пред'явленні йому будь-якого кримінального обвинувачення має право на справедливий і публічний розгляд справи в розумний строк незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. Українська держава, прийнявши на себе зобов'язання з дотримання і захисту прав людини, приділяє значну увагу створенню відповідної системи цивільної юрисдикції. Значну кількість кроків зроблено у напрямку реформування судової системи, розвитку інститутів громадянського суспільства і демократії. Проте, основним елементом забезпечення права на справедливий судовий розгляд є цивільне судочинство. Діяльність суду і інших учасників процесу щодо розгляду і вирішення справ, заснована на цивільному процесуальному законодавстві, знаходиться в центрі уваги законодавця, юристів-практиків і учених.

  Українське цивільне процесуальне законодавство перебуває на черговому знаменному етапі свого розвитку. Недоліки судового правозастосування привели до необхідності його істотного оновлення, в результаті якого в 2017 р. Цивільний процесуальний кодекс був викладений в новій редакції. Багато проблем отримали своє вирішення, були реалізовані апробовані в зарубіжних державах процедури і інститути, модернізовані застарілі правила. Законодавство стало більш сучасним і ближчим до світових стандартів.

  Досить показовим і актуальним є сформульоване Конституційним Судом України твердження, згідно з яким правосуддя визнається таким тільки за умови, якщо воно забезпечує ефективне відновлення у правах. Ефективність цивільного судочинства - це не бажаний ідеальний стан, це нагальна потреба сьогоднішнього дня. Ефективність цивільного судочинства є найважливішою його характеристикою, що відображає його функціональність, затребуваність, здатність досягати тих цілей і завдань, для вирішення яких воно існує.

  Цивільне судочинство являє собою вид державно-владної діяльності. Для здійснення правосуддя у цивільних справах створюється розгалужена судово-правова система, функціонує численний апарат. Утримання судово-правової системи важким тягарем лягає на платників податків. На жаль, усе частіше створюється враження, що система не забезпечує правосудного вирішення спорів, однак вимагає значних фінансових і часових витрат. Судові рішення в багатьох випадках залишаються декларативними, фізичні і юридичні особи не знаходять реального захисту своїх прав. Правосуддя стає випадковим і вкрай дорогим результатом судочинства. Така ситуація неприпустима в демократичному суспільстві, що дотримується пріоритету прав людини.

  Зважаючи на це, ефективність цивільного судочинства перебуває з центрі уваги законодавця, юристів-практиків і вчених. На підвищення ефективності цивільного судочинства спрямована постійна нормотворча робота. Значна кількість новел ЦПК України безпосередньо спрямовані на підвищення ефективності цивільного судочинства.

  Універсальність та прикладне значення категорії ефективності є суттєвим, оскільки за допомогою використання цієї характеристики можливе дослідження досягнення цілей судочинства, співрозмірності витрат часу і засобів, оптимальності процесуальних механізмів. Ефективність є категорією, що також дозволяє надати оцінку цивільному судочинству з системі правового регулювання.

  Водночас досягнення поставленої мети вимагає створення науково та практично обгрунтованої доктрини ефективності. Тому проблема ефективності цивільного судочинства викликає значний інтерес у науці цивільного процесу. Зокрема, слід зазначити праці таки авторів, як В. Д. Андрійцьо, С. С. Бичкова, В. І. Бобрик, О. О. Грабовська, К. В. Гусаров, О. С. Захарова, О О. Кармаза, В. В. Комарої С. О. Короєд, М. П. Курило, Ю. Д. Притика, Н. Ю. Сакара, В. І. Тертишніков, Г. П. Тимченко, Т. А. Цувіна, М. Й. Штефан, М. М. Ясинок і багатьох інших. Проте тема ефективності цивільного судочинства достатньо складна і багато її аспектів залишаються недостатньо дослідженими. Крім того, оновлення цивільного процесуального законодавства також додає нових акцентів науковим дослідженням. Наявні напрацювання вимагають систематизації, узгодження упорядкування в єдиному підході, розробки практичних аспекті їх реалізації. Зважаючи на це, тема ефективності цивільного судочинства є досить актуальною.

  У пропонованій роботі зроблено спробу системного дослідження ефективності цивільного судочинства. Розглядаються проблеми доктрини ефективності, особливості її реалізації у сфері цивільного процесу. Досліджується історичний аспект застосування цієї категорії в галузі цивільного судочинства, зв'язок ефективності з типологією цивільного процесу. Обґрунтовується значення діяльнісного підходу ДЛЯ формування методології дослідження ефективності цивільного судочинства. Розглядається структура цивільної процесуальної діяльності, роль основних її елементів у формуванні ознак ефективності. Значна уваг приділяється реалізації вимоги ефективності на різних стадіях цивільного судочинства. Досліджується проблема формування раціональної цивільної юрисдикції як передумови й початкового етапу доступного та ефективного судочинства. Також аналізується потенціал підвищення ефективності стадії підготовки справи до судового розгляду, виявляються основні складові створення умов для справедливого, правильного і своєчасного розгляду цивільних справ судом. Особлива увага приділяється проблемам ефективності розгляду справи по суті як основної стадії цивільного судочинства. Акцентується увага на відображені положень ефективності в основах стадії, вимогах до форми й змісту судових актів. Окремо оцінюється потенційна ефективність новели ЦПК 2017 р. -спрощеного провадження.

  У роботі аналізується цивільне процесуальне законодавство в динаміці його розвитку, а також у взаємозв'язку із положеннями Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практикою Європейського суду із прав людини. Використовуються правої позиції, напрацьовані практикою українських судів. Водночас у роботі зроблено спробу відмови від нормативістських традицій і сприйняття багатьох природно-правових аспектів праворозуміння.

  Автор пропонує своє розуміння ефективності цивільного судочинства і способів вирішення основних проблем її реалізації у вітчизняних реаліях. У представленій роботі висвітлюються ті аспекти, які вбачаються найбільш значущими і практично важливими. Автор висловлює сподівання, що це дослідження приверне увагу теоретиків і практиків до проблеми ефективності цивільного судочинства і буде сприяти актуалізації наукової дискусії в зазначеному напрямі.

  Характеристики
  Автор
  Джавадов Х.А.
  Видавництво
  Юридична думка
  Тип видання
  Монографія
  Рік видання
  2018
  Кількість сторінок
  334
  ISBN
  978-617-665-038-6
  Палітурка
  тверда
  Мова
  українська
  Вага
  0.5 кг
  Формат
  170х240 мм
  Наклад
  100
  Відгуки
  Залиште відгук про цей товар першим!
  Завантажуйте наш мобільний додаток
  Каталог