Задать вопрос о книге:

Прокурор на початку досудового розслідування

Прокурор на початку досудового розслідування - фото
15204
Нет в наличии

320 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Цимбалістенко О.О.

Издательство: Право

Год издания: 2019

Количество страниц: 256

ISBN: 978‑966‑937‑595-7

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії досліджено теоретичні, правові й організаційні основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. Визначено роль прокурора на цьому етапі.

Проаналізовано зміни у цьому напрямі діяльності прокурорів у контексті реформування початкового етапу досудового розслідування.

Для прокурорів, працівників органів правопорядку і суду, науковців, студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої освіти і широкого кола осіб, яких цікавлять актуальні проблеми прокурорської діяльності та кримінального процесу.

Авторы

Авторы книги Прокурор на початку досудового розслідування
Цимбалістенко О.О. Цимбалістенко О.О. кандидат юридичних наук, старший радник юстиції

Заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області

Предисловие

Загальний результат кримінального провадження залежить від своєчасного, обґрунтованого і процесуально правильного початку досудового розслідування. Основним гарантом додержання законів на цьому етапі є прокурор. Однак із прийняттям нового КПК 2012 р. початковий етап досудового розслідування був радикально реформований, що позначилось на реалізації прокурорської діяльності.

Перед прокурором постали нові завдання щодо забезпечення законності початку досудового розслідування, захисту прав і свобод особи, взаємодії із органами досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності. Практика показує, що в середовищі прокурорсько-слідчих працівників відсутнє єдине розуміння процесуальних і організаційних правовідносин на початковому етапі досудового розслідування, що негативно позначається на ефективності кримінального провадження. У зв’язку з цим діяльність прокурора на початковому етапі досудового розслідування потребує концептуального переосмислення і надання науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення її організаційних і тактико-методичних основ.

Проблеми забезпечення законності на початковому етапі досудового розслідування були у полі зору багатьох українських та зарубіжних вчених у галузі кримінального процесу та теорії прокурорської діяльності, зокрема: Ю. П. Аленіна, Ю. М. Грошевого, В.В. Долежана, В.С. Зеленецького, С.О. Іваницького, О.В. Капліної, П.М. Каркача, М.В. Косюти, А.В. Лапкіна, Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, І. Є. Марочкіна, О. Р. Михайленка, М. А. Погорецького, І.В. Статіви, О. Г. Шило та ін. Із вказаних питань Г. П. Середою ще у 2000 р. було захищено кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації, перевірці та вирішенні заяв і повідомлень про злочини» у межах спеціальності 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура».

Разом із тим проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування відповідно до КПК досі не стали предметом самостійного дослідження. У цій ситуації питання забезпечення прокурором законності на початковому етапі досудового розслідування потребують належного наукового аналізу, розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері й розробки методичних рекомендацій для практичних працівників. Зазначене визначило теоретичну актуальність і практичне значення обраної теми монографічної роботи.

Метою дослідження стала розробка теоретичних, правових і організаційно-методичних основ прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. Об’єктом дослідження виступили правовідносини, що складаються у зв’язку із початком досудового розслідування.

Предметом дослідження є організаційно-правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. При проведенні дослідження було використано комплекс таких загальнонаукових і спеціальних методів, як діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, функціонального аналізу, правового моделювання, соціологічний, статистичний.

Нормативну основу дослідження становлять положення Конституції України, КПК, законів України «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяльність» та ін., відомчих актів прокуратури, ОВС, СБУ та ін. Досліджено міжнародні стандарти прокурорської діяльності, закріплені у Керівних принципах ООН, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, 1990 р.; Рекомендації КМРЄ R (2000) 19 про роль державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя 2000 р. та інших міжнародних документах.

Отзывы

Отзывы к книге Прокурор на початку досудового розслідування

У монографії досліджено теоретичні, правові й організаційні основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. Визначено роль прокурора на цьому етапі.

Проаналізовано зміни у цьому напрямі діяльності прокурорів у контексті реформування початкового етапу досудового розслідування.

Для прокурорів, працівників органів правопорядку і суду, науковців, студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої освіти і широкого кола осіб, яких цікавлять актуальні проблеми прокурорської діяльності та кримінального процесу.

Авторы книги Прокурор на початку досудового розслідування
Цимбалістенко О.О. Цимбалістенко О.О. кандидат юридичних наук, старший радник юстиції

Заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області

Загальний результат кримінального провадження залежить від своєчасного, обґрунтованого і процесуально правильного початку досудового розслідування. Основним гарантом додержання законів на цьому етапі є прокурор. Однак із прийняттям нового КПК 2012 р. початковий етап досудового розслідування був радикально реформований, що позначилось на реалізації прокурорської діяльності.

Перед прокурором постали нові завдання щодо забезпечення законності початку досудового розслідування, захисту прав і свобод особи, взаємодії із органами досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності. Практика показує, що в середовищі прокурорсько-слідчих працівників відсутнє єдине розуміння процесуальних і організаційних правовідносин на початковому етапі досудового розслідування, що негативно позначається на ефективності кримінального провадження. У зв’язку з цим діяльність прокурора на початковому етапі досудового розслідування потребує концептуального переосмислення і надання науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення її організаційних і тактико-методичних основ.

Проблеми забезпечення законності на початковому етапі досудового розслідування були у полі зору багатьох українських та зарубіжних вчених у галузі кримінального процесу та теорії прокурорської діяльності, зокрема: Ю. П. Аленіна, Ю. М. Грошевого, В.В. Долежана, В.С. Зеленецького, С.О. Іваницького, О.В. Капліної, П.М. Каркача, М.В. Косюти, А.В. Лапкіна, Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, І. Є. Марочкіна, О. Р. Михайленка, М. А. Погорецького, І.В. Статіви, О. Г. Шило та ін. Із вказаних питань Г. П. Середою ще у 2000 р. було захищено кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації, перевірці та вирішенні заяв і повідомлень про злочини» у межах спеціальності 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура».

Разом із тим проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування відповідно до КПК досі не стали предметом самостійного дослідження. У цій ситуації питання забезпечення прокурором законності на початковому етапі досудового розслідування потребують належного наукового аналізу, розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері й розробки методичних рекомендацій для практичних працівників. Зазначене визначило теоретичну актуальність і практичне значення обраної теми монографічної роботи.

Метою дослідження стала розробка теоретичних, правових і організаційно-методичних основ прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. Об’єктом дослідження виступили правовідносини, що складаються у зв’язку із початком досудового розслідування.

Предметом дослідження є організаційно-правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування. При проведенні дослідження було використано комплекс таких загальнонаукових і спеціальних методів, як діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, функціонального аналізу, правового моделювання, соціологічний, статистичний.

Нормативну основу дослідження становлять положення Конституції України, КПК, законів України «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяльність» та ін., відомчих актів прокуратури, ОВС, СБУ та ін. Досліджено міжнародні стандарти прокурорської діяльності, закріплені у Керівних принципах ООН, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, 1990 р.; Рекомендації КМРЄ R (2000) 19 про роль державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя 2000 р. та інших міжнародних документах.

Отзывы к книге Прокурор на початку досудового розслідування
15204
Нет в наличии

320 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток