Задать вопрос о книге:

Речові докази у кримінальному провадженні

Речові докази у кримінальному провадженні - фото
14892
Нет в наличии

380 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Крицька І.О.

Издательство: Право

Год издания: 2018

Количество страниц: 280

ISBN: 978-966-937-455-4

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Тираж: 150

Аннотация

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів нормативної регламентації процесуального порядку формування речових доказів та їх використання у кримінальному провадженні. 

У роботі удосконалено доктринальне визначення поняття речових доказів;розкрито їх сутнісні елементи та ознаки;встановлено співвідношення між речовими доказами та іншими матеріальними об’єктами; запропоновано авторську класифікацію речових доказів у кримінальному провадженні залежно від способу їх отримання та за характером правообмеження при їх збиранні. 

Розкрито сутність і структуру процессуального механізму формування речових доказів у кримінальному провадженні та розглянуто його елементи.

На підставі проведенного дослідження, а також узагальнення правозастосовної практики виявлено недоліки правового регулювання процесуального порядку формування речових доказів у кримінальному провадженні, а також сформульовано науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінального процессуального законодавства.

Для науковців, аспірантів, практичних працівників, студентів юридичних закладів вищої освіти.

Авторы

Авторы книги Речові докази у кримінальному провадженні

Предисловие

Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. містить низку законодавчих конструкцій, які втілюють принципово нові концептуальні підходи до розуміння доказування в кримінальному процесі. Закономірним результатом законодавчих новацій стали, зокрема, зміни в регламентації порядку формування речових доказів у кримінальному провадженні.

Системний аналіз чинного правового регулювання механізму формування речових доказів свідчить про його недосконалість, що виявляється в наявності прогалин, а також застосуванні норм права, які викликають неоднозначне їх тлумачення правозастосовниками. Окрім того, плюралізм наукових підходів до розуміння сутності речових доказів і належного процесуального порядку їх формування, що, у свою чергу, виражається у пропонованих ученими рекомендаціях практико-прикладного характеру, які суттєво розрізняються між собою й тому не сприяють єдності правозастосовної практики, також обумовлює потребу проведення комплексного дослідження вказаної проблематики на монографічному рівні.

Вагомим підґрунтям для дослідження питань доказового права є праці видатних учених дореволюційного періоду, серед яких варто згадати І. Бентама, С. І. Вікторського, Л. Є. Владимирова, О. С. Жиряєва, М. М. Розіна, В. К. Случевського, В. Д. Спасовича, І. Я. Фойницького та ін. Посилення наукового інтересу до проблематики речових доказів спостерігалося також і в радянські часи в роботах таких учених, як В. Д. Арсеньєв, Р. С. Бєлкін, Т. В. Варфоломєєва, Г. Ф. Горський, М. М. Гродзинський, А. І. Дворкін, В. Я. Дорохов, М. В. Жогін,О. О. Ейсман, П. С. Елькінд, Г. Б. Карнович, А. Х. Кежоян, Н. М. Кіпніс, Л. Д. Кокорєв, М. П. Кузнецов, П. А. Лупинська, А. О. Ляш, М. М. Михеєнко, Ю. К. Орлов, В. М. Савицький, М. О. Селіванов, Н. В. Сибільова, М. С. Строгович, О. І. Трусов, Ф. Н. Фаткуллін, С. А. Шейфер, М. Л. Якуб та ін.

Різні аспекти проблематики речових доказів у кримінальному процесі стали предметом дослідження і в працях науковців сучасного періоду, Передмова 8 серед яких доречно відзначити О. С. Александрова, О. Я. Баєва, В. С. Балакшина, О. А. Баригіну, Н. М. Басай, А. Р. Бєлкіна, Ю. П. Боруленкова, Р. А. Бостанова, В. В. Вапнярчука, А. А. Васяєва, І. В. Гловюк, В. П. Гмирка, О. Є. Головкіна, В. О. Гринюка, Ю. М. Грошевого, Д. В. Давидову, Е. А. Долю, М. М. Єгорова, В. А. Журавля, В. І. Зажицького, М. А. Іванова, І. Ю. Кайла, О. В. Капліну, С. О. Ковальчука, П. В. Козловського, В. О. Коновалову, Р. В. Костенка, М. Є. Кравченка, Л. М. Лобойка, Д. А. Лопаткіна, Л. І. Малахову, Р. Я. Мамедова, А. В. Панову, П. С. Пастухова, М. А. Погорецького, Н. А. Попову, С. Б. Россинського, О. О. Рясова, В. О. Семенцова, Ю. М. Середу, О. Б. Соловйова, О. С. Старенького, С. М. Стахівського, М. М. Стояна, В. В. Тютюнника, С. Б. Фоміна, Ю. В. Худякову, В. Ю. Шепітька, О. Г. Шило, М. Є. Шумила та ін.

Водночас, незважаючи на значну кількість наукових праць та підвищений інтерес до проблем доказового права в кримінальному процесі, досі залишаються дискусійними або взагалі невирішеними багато питань, пов’язаних з речовими доказами в кримінальному провадженні як доктринального, так і суто прикладного характеру.

До того ж переважна більшість наукових досліджень ґрунтується на раніше чинному законодавстві, а отже, у них не були й не могли бути враховані зміни, пов’язані з новою парадигмою кримінального процесу. Крім того, досі не здійснювалося дослідження речових доказів крізь призму процесуального механізму їх формування в кримінальному провадженні.

Зазначене стало базовим чинником при виборі теми монографічної праці та визначило напрями наукового пошуку.

Автор висловлює щиру вдячність і глибоку повагу науковому керівнику – доценту кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидату юридичних наук, доценту Ануш Робертівні Туманянц – за спрямування творчого пошуку та всебічну допомогу й підтримку під час написання цієї роботи. Окремі слова подяки завідувачу кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України Оксані Володимирівні Капліній, поради, постійна допомога та підтримка якої відіграли важливу роль при підготовці цього видання.

Ця робота навряд чи відбулася б без підтримки та допомоги колективів кафедри кримінального процесу й кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного універси- Передмова тету імені Ярослава Мудрого, які створили максимально сприятливі умови для наукової діяльності автора.

Глибоку вдячність за цінні поради, конструктивні зауваження та доброзичливе ставлення автор висловлює вельмишановним рецензентам монографії – професору кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслуженому діячу науки і техніки України, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору Миколі Єгоровичу Шумилу та кандидату юридичних наук, доценту кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів, доценту Валерію Петровичу Гмирку. Також слова вдячності моїй родині – за розуміння, терпіння та підтримку.

Отзывы

Отзывы к книге Речові докази у кримінальному провадженні

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів нормативної регламентації процесуального порядку формування речових доказів та їх використання у кримінальному провадженні. 

У роботі удосконалено доктринальне визначення поняття речових доказів;розкрито їх сутнісні елементи та ознаки;встановлено співвідношення між речовими доказами та іншими матеріальними об’єктами; запропоновано авторську класифікацію речових доказів у кримінальному провадженні залежно від способу їх отримання та за характером правообмеження при їх збиранні. 

Розкрито сутність і структуру процессуального механізму формування речових доказів у кримінальному провадженні та розглянуто його елементи.

На підставі проведенного дослідження, а також узагальнення правозастосовної практики виявлено недоліки правового регулювання процесуального порядку формування речових доказів у кримінальному провадженні, а також сформульовано науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінального процессуального законодавства.

Для науковців, аспірантів, практичних працівників, студентів юридичних закладів вищої освіти.

Авторы книги Речові докази у кримінальному провадженні

Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. містить низку законодавчих конструкцій, які втілюють принципово нові концептуальні підходи до розуміння доказування в кримінальному процесі. Закономірним результатом законодавчих новацій стали, зокрема, зміни в регламентації порядку формування речових доказів у кримінальному провадженні.

Системний аналіз чинного правового регулювання механізму формування речових доказів свідчить про його недосконалість, що виявляється в наявності прогалин, а також застосуванні норм права, які викликають неоднозначне їх тлумачення правозастосовниками. Окрім того, плюралізм наукових підходів до розуміння сутності речових доказів і належного процесуального порядку їх формування, що, у свою чергу, виражається у пропонованих ученими рекомендаціях практико-прикладного характеру, які суттєво розрізняються між собою й тому не сприяють єдності правозастосовної практики, також обумовлює потребу проведення комплексного дослідження вказаної проблематики на монографічному рівні.

Вагомим підґрунтям для дослідження питань доказового права є праці видатних учених дореволюційного періоду, серед яких варто згадати І. Бентама, С. І. Вікторського, Л. Є. Владимирова, О. С. Жиряєва, М. М. Розіна, В. К. Случевського, В. Д. Спасовича, І. Я. Фойницького та ін. Посилення наукового інтересу до проблематики речових доказів спостерігалося також і в радянські часи в роботах таких учених, як В. Д. Арсеньєв, Р. С. Бєлкін, Т. В. Варфоломєєва, Г. Ф. Горський, М. М. Гродзинський, А. І. Дворкін, В. Я. Дорохов, М. В. Жогін,О. О. Ейсман, П. С. Елькінд, Г. Б. Карнович, А. Х. Кежоян, Н. М. Кіпніс, Л. Д. Кокорєв, М. П. Кузнецов, П. А. Лупинська, А. О. Ляш, М. М. Михеєнко, Ю. К. Орлов, В. М. Савицький, М. О. Селіванов, Н. В. Сибільова, М. С. Строгович, О. І. Трусов, Ф. Н. Фаткуллін, С. А. Шейфер, М. Л. Якуб та ін.

Різні аспекти проблематики речових доказів у кримінальному процесі стали предметом дослідження і в працях науковців сучасного періоду, Передмова 8 серед яких доречно відзначити О. С. Александрова, О. Я. Баєва, В. С. Балакшина, О. А. Баригіну, Н. М. Басай, А. Р. Бєлкіна, Ю. П. Боруленкова, Р. А. Бостанова, В. В. Вапнярчука, А. А. Васяєва, І. В. Гловюк, В. П. Гмирка, О. Є. Головкіна, В. О. Гринюка, Ю. М. Грошевого, Д. В. Давидову, Е. А. Долю, М. М. Єгорова, В. А. Журавля, В. І. Зажицького, М. А. Іванова, І. Ю. Кайла, О. В. Капліну, С. О. Ковальчука, П. В. Козловського, В. О. Коновалову, Р. В. Костенка, М. Є. Кравченка, Л. М. Лобойка, Д. А. Лопаткіна, Л. І. Малахову, Р. Я. Мамедова, А. В. Панову, П. С. Пастухова, М. А. Погорецького, Н. А. Попову, С. Б. Россинського, О. О. Рясова, В. О. Семенцова, Ю. М. Середу, О. Б. Соловйова, О. С. Старенького, С. М. Стахівського, М. М. Стояна, В. В. Тютюнника, С. Б. Фоміна, Ю. В. Худякову, В. Ю. Шепітька, О. Г. Шило, М. Є. Шумила та ін.

Водночас, незважаючи на значну кількість наукових праць та підвищений інтерес до проблем доказового права в кримінальному процесі, досі залишаються дискусійними або взагалі невирішеними багато питань, пов’язаних з речовими доказами в кримінальному провадженні як доктринального, так і суто прикладного характеру.

До того ж переважна більшість наукових досліджень ґрунтується на раніше чинному законодавстві, а отже, у них не були й не могли бути враховані зміни, пов’язані з новою парадигмою кримінального процесу. Крім того, досі не здійснювалося дослідження речових доказів крізь призму процесуального механізму їх формування в кримінальному провадженні.

Зазначене стало базовим чинником при виборі теми монографічної праці та визначило напрями наукового пошуку.

Автор висловлює щиру вдячність і глибоку повагу науковому керівнику – доценту кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидату юридичних наук, доценту Ануш Робертівні Туманянц – за спрямування творчого пошуку та всебічну допомогу й підтримку під час написання цієї роботи. Окремі слова подяки завідувачу кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України Оксані Володимирівні Капліній, поради, постійна допомога та підтримка якої відіграли важливу роль при підготовці цього видання.

Ця робота навряд чи відбулася б без підтримки та допомоги колективів кафедри кримінального процесу й кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного універси- Передмова тету імені Ярослава Мудрого, які створили максимально сприятливі умови для наукової діяльності автора.

Глибоку вдячність за цінні поради, конструктивні зауваження та доброзичливе ставлення автор висловлює вельмишановним рецензентам монографії – професору кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслуженому діячу науки і техніки України, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору Миколі Єгоровичу Шумилу та кандидату юридичних наук, доценту кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів, доценту Валерію Петровичу Гмирку. Також слова вдячності моїй родині – за розуміння, терпіння та підтримку.

Отзывы к книге Речові докази у кримінальному провадженні
14892
Нет в наличии

380 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток