Бакай Ю.Ю.

кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
1 book

Автор та співавтор понад 50 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, сфера наукових інтересів пов'язана з державно-правовим регулюванням агробізнесу в Україні та міжнародним співробітництвом в агросфері.

Завантажуйте наш мобільний додаток
Каталог