Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення

(0)
Артикул: 15279
Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення

Смотреть содержание

Автор
Бєляков К.І.
Издательство
КВІЦ
Год издания
2008
Переплет
твердый

Все характеристики

Аннотация

Монографія є комплексним теоретико-методологічним дослідженням проблем забезпечення процесів інформатизації України. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми формування національного законодавства, що регулює сферу інформаційних відносин та інформаційного права в цілому. Ґрунтуючись на... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
Нет в наличии
Узнайте первым, когда появится в наличии
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 45 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 80 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

Монографія є комплексним теоретико-методологічним дослідженням проблем забезпечення процесів інформатизації України. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми формування національного законодавства, що регулює сферу інформаційних відносин та інформаційного права в цілому.

Ґрунтуючись на комплексному аналізі міжнародного досвіду управління інформаційною сферою та ролі держави, автор розглядає проблеми державної інформаційної політики, стан проходження інформатизації українського суспільства, пропонує конкретні адміністративні та правові заходи щодо подальшої оптимізації цього процесу, підтримує та розвиває концепцію систематизації інформаційного законодавства України на рівні кодифікації.

На підставі вивчення та аналізу процесів розвитку наукових знань в галузі інформатизації, їх впливу та проникнення у наукові дослідження в галузі юриспруденції та правничу практику, автор доходить висновку про необхідність проведення міждисциплінарних наукових досліджень, обумовлених сучасними тенденціями диференціації та інтеграції наукових напрямів. Вперше в правовій науці автором запропоновано формування "правничої інформаціології" (її основ) - міжгалузевого напряму наукових досліджень, методологію якого складає інформаціологічний підхід до розгляду правових предметів, процесів та явищ в основі якого полягає міждисциплінарно-системно-синергетичне розуміння наукової діяльності.

Розраховано на фахівців в галузі права, соціального управління, інформатики, викладачів, студентів та слухачів як гуманітарних, так й технічних навчальних закладів, а також інших читачів, які цікавляться інформаційно-правовою проблематикою. Робота є науковим виданням і може використовуватися у навчальному процесі.

Предисловие

Проблеми виникнення, природи та сутності інформації, її впливу на людину і суспільство, проходження інформатизації як процесу переходу людства на чергову стадію соціального пінесення - від індустріального до інформаційного суспільства, розвитку інформаційних технологій, їхнє впровадження в соціальну діяльність, пов'язані з ними політико-правові та економічні процеси, відносяться сьогодні до числа найважливіших і ключових. Теоретичне осмислення цих проблем - об'єктивна потреба і необхідна умова подальшої розбудови суспільства та науково-обrрунтованого управління соціальними процесами.

В таких умовах з особливою гостротою виникають нові фундаментальні проблеми у розумінні сучасного права та соціального управління, пов'язані, насамперед, зі зміною сучасних поглядів на їх роль, обумовлених формуванням основ інформаційного суспільства та впливом сучасних досягнень науки і техніки на стиль мислення фахівців і вчених в галузі гуманітарних наук. Таких проблем чимало, однак серед них можна виділити ті, які носять загальнометодологічний характер, а отже, багато в чому обумовлюють вирішення інших.

По-перше, нині з особливою гостротою відчувається інтенсивність процесів зміни нової гуманітарної, у тому числі правової, парадигми, формування нових, основаних на виявленні зв'язків багатоскладової єдності реального світу із розвитком сучасного суспільства, включаючи правовий простір як сферу інформаційного управління соціальними процесами. Вченими різних наукових напрямків і шкіл досліджуються розвиток, взаємозв 'язки та взаємовплив базових концепцій нової природничо-наукової парадигми, таких як загальна теорія систем, інформатика, кібернетика, синергетика та ін., на зміни в уявленні та  розумінні правового статусу і правового простору життя та діяльності людини в інформаційному суспільстві.

По-друге, як в Україні, так й за рубежем широко аналізуються заємозв'язки правових проблем постіндустріального суспільства зі змінами традиційних уявлень (XVIII-XIX ст.) про право як про ідеа-ли справедливості, механізму захисту прав, свобод та інтересів людини, із реальними парадоксами нормативної системи права (ХХ ст.) як політичної надбудови, що фактично закріплює різні форми нерівності, зокрема інформаційної. Співвідношення силових прийомів державної машини та правових гуманітарних дій цивільного суспільства - першорядне питання демократичного розвитку України, інтеграції до світової спільноти. Гостро проявляє себе парадокс подвійних стандартів, що реально сформувався у правових системах практично усіх розвинених країн світу та наростаючого в умовах соціального розшарування і глобальний стратегічній нестабільності (ресурсні війни, тероризм і т. ін.).

По-третє, інформатизація зміщає соціальні аспекти в проблемі забезпечення, збереження та розвитку природних прав людини до природно-правової доктрини. Її формування відбувається на основі комплексного міждисциплінарного підходу до людини та суспільства як до складної нелінійної системи, що володіє індивідуальною свободою на тлі дії інтегруючих соціальних законів і закономірностей.Сучасна практика висуває підвищені вимоги до якості й обфунтованості наукових розробок.

Саме життя висуває нові об'єкти пізнання, відхиляє віджилі. Традиційна проблематика науки доповнюється новими напрямками досліджень, що останнім часом нерідко ведуть у сферу інших галузей наукового знання. Так поступово розвивається
інтеграція різних наук, з'являються комплексні, міжгалузеві дослідження, що плідно впливають на прогрес науки в цілому . До таких міжгалузевих досліджень сьогодні можна віднести наукові розробки у галузі інформаційного права, правової інформатики та запропонована в роботі правнича інформаціологія, які в Україні знаходяться у стадії становлення.

Ефективність інформатизації суспільства та пов'язаних з цим процесів, перш за все, залежить від рівня вирішення проблем якорганізаційного, правового, науково-методологічного, так й навчальнометодичного їх забезпечення. Теоретичне обrрунтування інформатизації суспільства та його окремих підсистем є сьогодні інтегральною практичною функцією сучасної науки.
Саме тому розробка зазначених теоретичних та практичних проблем, як обrрунтування інформатизації суспільства взагалі, сфери правої діяльності та соціального управління (правової інформатизації) зокрема, бачиться актуальним й заслуговує на увагу з боку вчених і практиків.

Характеристики
Автор
Бєляков К.І.
Издательство
КВІЦ
Тип издания
Монография
Год издания
2008
Количество страниц
576
ISBN
978-966-2003-32-1
Переплет
твердый
Язык
украинский
Вес
0.6 кг
Формат
145х200 мм
Тираж
300
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог