Теоретичні та практичні аспекти організації і функціонування касаційної інстанції (господарська юрисдикція)

(0)
Артикул: 153320
Теоретичні та практичні аспекти організації і функціонування касаційної інстанції (господарська юрисдикція)

Смотреть содержание

Автор
Пономарьова О.О.
Издательство
Алерта
Год издания
2020
Переплет
твердый

Все характеристики

Аннотация

У монографії на підставі результатів проведеного аналізу наукових джерел з судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, вітчизняного і зарубіжного законодавства, матеріалів правозастосовної практики розроблено теоретичні, правові та праксеологічні засади діяльності Касаційного... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
В наличии
350 грн.
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
ПонедельникОтправка до 19.00
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 65 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 90 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

У монографії на підставі результатів проведеного аналізу наукових джерел з судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, вітчизняного і зарубіжного законодавства, матеріалів правозастосовної практики розроблено теоретичні, правові та праксеологічні засади діяльності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Монографія адресована науковцям і практикам, а також тим, хто досліджує проблеми судоустрою та судової влади в Україні.

Предисловие

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» декларує, що судова влада в Україні функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд. Дане положення є однією з головних ознак правової та демократичної держави. Водночас закріплення законодавцем відповідної норми на даний час лише визначає напрямок організації та вдосконалення механізму відправлення правосуддя, в той час як сама судова система постійно перебуває в руслі змін, що запроваджуються в ході пошуку оптимальної її форми.

Питання щодо необхідності реформування судової системи України через її малоефективність піднімалось неодноразово, але дійсно суттєвих змін, спрямованих на відновлення довіри до правосуддя зі сторони суспільства, судоустрій почав зазнавати лише в ході реформи 2016-2019 років. Так, у 2017 році було створено новий Верховний Суд та у його складі касаційні господарський, цивільний, кримінальний та адміністративний суди. Оновлено в цілому законодавство про судоустрій та розроблено нові процесуальні кодекси. При цьому реформування саме системи судів касаційної інстанції зайняло ключове місце серед вказаних змін та справедливо в значній мірі привернуло увагу громадськості, сформувавши пов'язані з цим надії на якісні зміни в процесі здійснення судочинства.

Заміна чотирьохрівневої структури системи судоустрою на трьохрівневу, запровадження єдиного найвищого суду з наділенням його функціями касаційної інстанції, введення якісно нової відкритої та прозорої процедури добору суддів Верховного Суду виступили головними змінами, спрямованими на формування якісного механізму забезпечення сталості та єдності судової практики, який має стати реальним кроком на шляху зміцнення законності та дотримання принципу верховенства права. Саме касації, як останній та найвищій судовій інституції, відведено провідне місце в судовій системі. При цьому особливого значення в умовах розбудови економіки держави і, як наслідок, благополуччя громадян, в першу чергу, набуває діяльність Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, покликаного забезпечити швидке та ефективне вирішення спорів за участю суб’єктів господарювання.

Проблеми правового статусу та організації функціонування суду касаційної інстанції, в тому числі в сфері господарської юрисдикції, неодноразово ставали предметом наукових досліджень. Зокрема, особливу увагу цим питанням приділяли такі вчені як К. М. Біда, А. М. Бірюкова, В.Д. Бринцев, К.Л. Василяка, М. Й. Вільгушинський, Н. І. Глазунова, Л.Є. Гузь, С. В. Глущенко, В. В. Городовенко, К. В. Гусаров, О. Ю. Дудченко, А. А. Іванищук, Р. В. Ігонін, Т. Є. Кагановська, В. В. Калініченко, В. М. Коваль, С. В. Когоробай, О. В. Краснобарова, І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, А. О. Неугодніков, С.Ю. Обрусна, А. Й. Осетинський, Б.Д. Плотніцький, М. А. Погорецький, В.Я. Погребняк, С. В. Прилуцький, Д. М. Притика, І.Л. Самсін, В. В. Сердюк, Н.В. Сібільова, А. А. Стрижак, Л.І. Фесенко, Т. Ю. Фортуна, 0.З. Хотинська-Нор, О.Г. Яновськата інші.

Водночас особливості створення, організації та функціонування Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в Україні на даний час не було предметом окремого комплексного доктринального дослідження, а тому набуває особливої актуальності за сучасних умов реформування судової системи.

Зазначене зумовлює необхідність подальших розробок у цій сфері, свідчить про актуальність теми дослідження, що і визначило її вибір.

В основу монографії покладено дисертацію на тему: «Правовий статус Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в Україні», яка захищена автором у 2019 році.

Метою цього дослідження є вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних, правових та практичних засад правового статусу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на підставі узагальнення думок вчених та аналізу відповідної нормативно-правової бази.

Для досягнення поставленої мети у монографії було поставлено ряд наступних завдань: визначити та охарактеризувати етапи становлення та розвитку касаційної інстанції господарської юрисдикції на українських землях; встановити особливості функціонування судів касаційної інстанції в господарському судочинстві зарубіжних країн; розкрити зміст правового статусу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду; класифікувати функції Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду; визначити поняття «повноваження Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду», а також здійснити їх класифікацію; надати визначення понять «організаційно-правове забезпечення діяльності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду» та «адміністрування у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду»; визначити адміністративні посади у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду; проаналізувати особливості кадрового забезпечення Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та класифікувати суб’єктів, які його здійснюють; розробити та надати пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства України, які забезпечують процес організації та функціонування Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Безмежну вдячність висловлюю моєму науковому керівнику - вельмишановній доктору юридичних наук, професору Яновській Олександрі Григорівні за сприяння у здійсненні цього дослідження, слушні зауваженням та мудрі поради щодо удосконалення роботи.

Висловлюю щиру вдячність докторам юридичних наук Бірюковій Аліні Миколаївні та Хотинській-Нор Оксані Зиновіївні, а також кандидату юридичних наук Саленко Ользі Василівні за рецензування та слушні зауваження і поради, які з вдячністю сприйняті та враховані у монографії, а також колективу кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сприяння у підготовці цієї монографії до друку.

Також висловлюю величезну подяку моїм батькам та рідним, які вірили в мене і підтримували протягом усього часу написання цієї монографії.

Характеристики
Автор
Пономарьова О.О.
Издательство
Алерта
Год издания
2020
Количество страниц
286
ISBN
978-617-566-618-0
Переплет
твердый
Язык
украинский
Вес
0.4 кг
Формат
145х200 мм
Тираж
300
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог