Задать вопрос о книге:

Стажист адвоката. Стажування. Навчально-практичний посібник. Видання друге

Стажист адвоката. Стажування. Навчально-практичний посібник. Видання друге - фото

Автор: Вереша Р.В., Якуба Г.О.

Издательство: Алерта

Год издания: 2021

Количество страниц: 156

ISBN: 978-617-566-659-3

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.2 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У навчально-практичному посібнику системно та комплексно висвітлюються відповіді на питання щодо основних засад та змісту стажування майбутніх адвокатів, окреслюється зміст етапів стажування, визначено план та програму стажування, а також наводиться перелік типових документів, необхідних для проходження стажування. 

Посібник розроблено відповідно до чинного Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України.

Видання розраховане на стажистів адвокатів та на осіб, які готуються до проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів та слухачів вищих навчальних закладів правового спрямування та юридичних факультетів, а також адвокатів та всіх, хто цікавиться правом.

Авторы

Авторы книги Стажист адвоката. Стажування. Навчально-практичний посібник. Видання друге
Вереша Р.В. Вереша Р.В. Доктор юридичних наук, професор Академії адвокатури України, адвокат.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, підручника з грифом МОН України, 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 5 монографій, 2 бібліографічних видань, 8 науково-практичних посібників, 4 видань узагальнення правозастосовної практики Верховного Суду, 5 публікацій у виданням іноземних держав, що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus.

Предисловие

ПЕРЕДМОВА 

Невід’ємним елементом правової, демократичної держави є функціонування в ній розвинутих правових інститутів, чільне місце серед яких відводиться адвокатурі як недержавному самоврядному інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, атакож самостійно вирішує питання своєї організації і діяльності.

Важливість завдань, які покладаються на адвокатів та їх особлива роль у житті українського суспільства вимагають, щоб адвокатура України була високопрофесійною, незалежною та ефективною у здійсненні своїх функцій. Створення ефективної та високопрофесійної адвокатури є пріоритетним завданням держави, а стан її діяльності - показником правової захищеності особи в суспільстві.

Під час розробки Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» було враховано сучасні європейські стандарти щодо організації і діяльності адвокатури, висновки та пропозиції експертів Ради Європи, Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія), пропозиції провідних вітчизняних науковців, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, суддів, адвокатів, членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, представників Асоціації правників України і Спілки адвокатів України, членів утвореної Президентом України робочої групи з питань реформування прокурату ри та адвокатури.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» організація та діяльність адвокатури України здійснюється на принципах: верховенства права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності. При цьому гарантується незалежність адвокатури від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Обов’язок із створення належних умов діяльності адвокатури та забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності покладається на державу.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надає адвокатурі широкі функції самоврядування та саморегулювання. Завданнями адвокатського самоврядування визначено: забезпечення незалежності адвоката, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності, підтримання високого кваліфікаційного рівня адвокатів, створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності, забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність, забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України та ін.

Органи адвокатського самоврядування самостійно вирішують питання встановлення професійних стандартів та етичних вимог до здійснення адвокатської діяльності, представництва та захисту спільних інтересів адвокатів, співпраці адвокатури з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування, а також питання формування високопрофесійного адвокатського корпусу.

Одним із етапів отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю є необхідність проходження стажування (крім випадків, встановлених Законом).

Стажування, як один з етапів отримання права на заняття адвокатською діяльністю, є досить новим правовим інститутом в Україні. Беззаперечним є той факт, що ефективність роботи інституту адвокатури України безпосередньо залежить від професіоналізму адвокатів, їх ділових та морально-етичних якостей. Адже саме від компетентності адвоката залежить реалізація конституційного права особи на правову допомогу. З урахуванням цього, важливого значення набуває питання набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Отзывы

Отзывы к книге Стажист адвоката. Стажування. Навчально-практичний посібник. Видання друге

У навчально-практичному посібнику системно та комплексно висвітлюються відповіді на питання щодо основних засад та змісту стажування майбутніх адвокатів, окреслюється зміст етапів стажування, визначено план та програму стажування, а також наводиться перелік типових документів, необхідних для проходження стажування. 

Посібник розроблено відповідно до чинного Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України.

Видання розраховане на стажистів адвокатів та на осіб, які готуються до проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів та слухачів вищих навчальних закладів правового спрямування та юридичних факультетів, а також адвокатів та всіх, хто цікавиться правом.

Авторы книги Стажист адвоката. Стажування. Навчально-практичний посібник. Видання друге
Вереша Р.В. Вереша Р.В. Доктор юридичних наук, професор Академії адвокатури України, адвокат.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, підручника з грифом МОН України, 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 5 монографій, 2 бібліографічних видань, 8 науково-практичних посібників, 4 видань узагальнення правозастосовної практики Верховного Суду, 5 публікацій у виданням іноземних держав, що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus.

ПЕРЕДМОВА 

Невід’ємним елементом правової, демократичної держави є функціонування в ній розвинутих правових інститутів, чільне місце серед яких відводиться адвокатурі як недержавному самоврядному інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, атакож самостійно вирішує питання своєї організації і діяльності.

Важливість завдань, які покладаються на адвокатів та їх особлива роль у житті українського суспільства вимагають, щоб адвокатура України була високопрофесійною, незалежною та ефективною у здійсненні своїх функцій. Створення ефективної та високопрофесійної адвокатури є пріоритетним завданням держави, а стан її діяльності - показником правової захищеності особи в суспільстві.

Під час розробки Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» було враховано сучасні європейські стандарти щодо організації і діяльності адвокатури, висновки та пропозиції експертів Ради Європи, Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія), пропозиції провідних вітчизняних науковців, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, суддів, адвокатів, членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, представників Асоціації правників України і Спілки адвокатів України, членів утвореної Президентом України робочої групи з питань реформування прокурату ри та адвокатури.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» організація та діяльність адвокатури України здійснюється на принципах: верховенства права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності. При цьому гарантується незалежність адвокатури від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Обов’язок із створення належних умов діяльності адвокатури та забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності покладається на державу.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надає адвокатурі широкі функції самоврядування та саморегулювання. Завданнями адвокатського самоврядування визначено: забезпечення незалежності адвоката, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності, підтримання високого кваліфікаційного рівня адвокатів, створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності, забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність, забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України та ін.

Органи адвокатського самоврядування самостійно вирішують питання встановлення професійних стандартів та етичних вимог до здійснення адвокатської діяльності, представництва та захисту спільних інтересів адвокатів, співпраці адвокатури з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування, а також питання формування високопрофесійного адвокатського корпусу.

Одним із етапів отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю є необхідність проходження стажування (крім випадків, встановлених Законом).

Стажування, як один з етапів отримання права на заняття адвокатською діяльністю, є досить новим правовим інститутом в Україні. Беззаперечним є той факт, що ефективність роботи інституту адвокатури України безпосередньо залежить від професіоналізму адвокатів, їх ділових та морально-етичних якостей. Адже саме від компетентності адвоката залежить реалізація конституційного права особи на правову допомогу. З урахуванням цього, важливого значення набуває питання набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Отзывы к книге Стажист адвоката. Стажування. Навчально-практичний посібник. Видання друге
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток