Задать вопрос о книге:

Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства в Україні: теорія та практика

Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства в Україні: теорія та практика - фото
15029
Нет в наличии

320 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Фасій Б.В.

Издательство: Видавництво "Юридична література"

Год издания: 2017

Количество страниц: 152

ISBN: 978-966-419-316-7

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.2 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 200

Аннотация

Монографія присвячена спеціальному комплексному дослідженню субсидіарного застосування норм цивільного законодавства в Україні. Досліджується сутність та місце субсидіарного застосування норм цивільного законодавства в системі національного законодавства. Аналізуються теоретико-правові засади субсидіарного застосування норм цивільного законодавства як способу подолання прогалин та правового засобу для економії нормативного матеріалу. Досліджуються умови, види, принципи та методологічні питання сфери субсидіарного застосування норм цивільного законодавства.

Досліджується субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до сімейних, трудових, житлових, земельних, природноресур-сових, господарських, бюджетних, податкових, митних, кримінальних, цивільних процесуальних, адміністративних процесуальних, господарських процесуальних та кримінально-процесуальних відносин.

Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів юридичного напряму, практичних працівників судових, правоохоронних, правозастосовних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами субсидіарного застосування норм цивільного законодавства.

Авторы

Авторы книги Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства в Україні: теорія та практика

Предисловие

Одним із напрямів реалізації прагнення українського суспільства до побудови правової держави в умовах євроінтеграції є подолання прогалин, які є різновидом дефектів правового забезпечення правопорядку. На сучасному етапі реформування правової системи України неможливо уникнути прогалин. Способи подолання прогалин у законодавстві потребують нових правових рішень, зумовлених потребами суспільного життя та розвитку. Жодне законодавство чи то матеріальне, чи то процесуальне не в змозі врахувати все різноманіття суспільних відносин, що потребує правового регулювання.

В юриспруденції особлива увага приділяється розмежуванню галузей права. Разом із тим це питання залишається недостатньо дослідженим. Зокрема, йдеться про проблеми взаємодії та взаємопроникнення галузей права, попри те що між ними немає чіткої грані. Подібність предмета і методу правового регулювання дозволяє говорити про відносну єдність галузей права. Тому не випадково в одному і тому самому нормативно-правовому акті можна знайти норми різних галузей права. Законодавець у цьому випадку вчиняє практично, керуючись принципом економії, раціональним використанням нормативного матеріалу, він знаходить цілком обґрунтовані рішення, замість викладу в новому нормативно-правовому акті вже існуючих ним правил, тільки посилається на джерела, в яких вони знаходяться. У таких випадках йдеться про субсидіарне застосування норм законодавства.

В умовах становлення нової правової системи сучасної України, її інтеграції в європейську правову систему виникли питання щодо нового розуміння субсидіарного застосування норм цивільного законодавства.

Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства є специфічним прийомом, що використовується в юридичній техніці при підготовці нормативно-правового акта, що містить відсильні правові норми. Але зміни, що відбуваються в суспільно-політичному житті країни, її правовій системі, змушують виходити за межі традиційного розуміння субсидіарного застосування норм законодавства, яке було представлене попередніми дослідженнями.

Проблеми виявлення та подолання прогалин шляхом використання субсидіарного застосування норм цивільного законодавства були предметом дослідження як вітчизняних, так зарубіжних до-слідників.

Водночас у сучасній науці цивільного права відсутні спеціальні комплексні дослідження субсидіарного застосування норм цивільного законодавства.

Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідністю розвитку теорії цивільного права щодо поняття, умов, видів, принципів субсидіарного застосування норм цивільного законодавства, а також удосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики в цій сфері.

Вагома частина висновків роботи ґрунтується на виконанні плану науково-дослідної роботи кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» «Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства» на 2011-2015 роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» на 2011-2015 роки (державний реєстраційний номер 0110Ш00671), а також плану науково-дослідної роботи кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» «Цивілістичний вимір інтеграційного розвитку України» на 2016-2020 роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» на 2016-2020 роки (державний реєстраційний номер 011611001842).

В основі даної роботи лежать здобутки автора, отримані при написанні кандидатської дисертації.

Автор не претендує на завершеність свого дослідження, повноту вивчення особливостей субсидіарного застосування норм цивільного законодавства, але розраховує на сприйняття читачами цієї роботи як пропозиції по-новому проглянути актуальні проблеми цивільного та інших галузей приватного та публічного права у цій частині.

Дякую за увагу!

Отзывы

Отзывы к книге Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства в Україні: теорія та практика

Монографія присвячена спеціальному комплексному дослідженню субсидіарного застосування норм цивільного законодавства в Україні. Досліджується сутність та місце субсидіарного застосування норм цивільного законодавства в системі національного законодавства. Аналізуються теоретико-правові засади субсидіарного застосування норм цивільного законодавства як способу подолання прогалин та правового засобу для економії нормативного матеріалу. Досліджуються умови, види, принципи та методологічні питання сфери субсидіарного застосування норм цивільного законодавства.

Досліджується субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до сімейних, трудових, житлових, земельних, природноресур-сових, господарських, бюджетних, податкових, митних, кримінальних, цивільних процесуальних, адміністративних процесуальних, господарських процесуальних та кримінально-процесуальних відносин.

Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів юридичного напряму, практичних працівників судових, правоохоронних, правозастосовних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами субсидіарного застосування норм цивільного законодавства.

Авторы книги Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства в Україні: теорія та практика

Одним із напрямів реалізації прагнення українського суспільства до побудови правової держави в умовах євроінтеграції є подолання прогалин, які є різновидом дефектів правового забезпечення правопорядку. На сучасному етапі реформування правової системи України неможливо уникнути прогалин. Способи подолання прогалин у законодавстві потребують нових правових рішень, зумовлених потребами суспільного життя та розвитку. Жодне законодавство чи то матеріальне, чи то процесуальне не в змозі врахувати все різноманіття суспільних відносин, що потребує правового регулювання.

В юриспруденції особлива увага приділяється розмежуванню галузей права. Разом із тим це питання залишається недостатньо дослідженим. Зокрема, йдеться про проблеми взаємодії та взаємопроникнення галузей права, попри те що між ними немає чіткої грані. Подібність предмета і методу правового регулювання дозволяє говорити про відносну єдність галузей права. Тому не випадково в одному і тому самому нормативно-правовому акті можна знайти норми різних галузей права. Законодавець у цьому випадку вчиняє практично, керуючись принципом економії, раціональним використанням нормативного матеріалу, він знаходить цілком обґрунтовані рішення, замість викладу в новому нормативно-правовому акті вже існуючих ним правил, тільки посилається на джерела, в яких вони знаходяться. У таких випадках йдеться про субсидіарне застосування норм законодавства.

В умовах становлення нової правової системи сучасної України, її інтеграції в європейську правову систему виникли питання щодо нового розуміння субсидіарного застосування норм цивільного законодавства.

Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства є специфічним прийомом, що використовується в юридичній техніці при підготовці нормативно-правового акта, що містить відсильні правові норми. Але зміни, що відбуваються в суспільно-політичному житті країни, її правовій системі, змушують виходити за межі традиційного розуміння субсидіарного застосування норм законодавства, яке було представлене попередніми дослідженнями.

Проблеми виявлення та подолання прогалин шляхом використання субсидіарного застосування норм цивільного законодавства були предметом дослідження як вітчизняних, так зарубіжних до-слідників.

Водночас у сучасній науці цивільного права відсутні спеціальні комплексні дослідження субсидіарного застосування норм цивільного законодавства.

Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідністю розвитку теорії цивільного права щодо поняття, умов, видів, принципів субсидіарного застосування норм цивільного законодавства, а також удосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики в цій сфері.

Вагома частина висновків роботи ґрунтується на виконанні плану науково-дослідної роботи кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» «Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства» на 2011-2015 роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» на 2011-2015 роки (державний реєстраційний номер 0110Ш00671), а також плану науково-дослідної роботи кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» «Цивілістичний вимір інтеграційного розвитку України» на 2016-2020 роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» на 2016-2020 роки (державний реєстраційний номер 011611001842).

В основі даної роботи лежать здобутки автора, отримані при написанні кандидатської дисертації.

Автор не претендує на завершеність свого дослідження, повноту вивчення особливостей субсидіарного застосування норм цивільного законодавства, але розраховує на сприйняття читачами цієї роботи як пропозиції по-новому проглянути актуальні проблеми цивільного та інших галузей приватного та публічного права у цій частині.

Дякую за увагу!

Отзывы к книге Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства в Україні: теорія та практика
15029
Нет в наличии

320 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток