Задать вопрос о книге:

Світова класична думка про державу і право
СКИДКА

Світова класична думка про державу і право - фото
14756
Нет в наличии

250 грн.

220 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Ковальський В.С., Безродний Є.Ф.

Издательство: Юрінком Iнтер

Год издания: 2017

Количество страниц: 400

ISBN: 978-966-667-690-3

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.7 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 100

Аннотация

Це науково-популярне видання містить матеріал про історичний рух думок, ідей, поглядів щодо виникнення права і держави, про ос­нову державного суверенітету і розуміння напрямів регулювання та охорони державного ладу, власності, системи господарювання.

Мисли­телі прагнули удосконалення чинного устрою, законодавства, взаємо­дії влади, провладних інституцій та громадян. Вивчення місії держа­ви і права серед мислителів різних часів надає можливість глибше пізнати сьогодення, простежити формування політичних цінностей.

Книга задумана авторами як виклад узагальнюючих пізнаваль­них проблем, виходячи з досвіду їх викладання у вищих навчальних закладах. Об’єктивність подачі матеріалу — суттєва риса всієї книги, яка стане в нагоді не лише студентам і викладачам, а й громадянам, небайдужим до подій у світі та в Україні.

Вона сприятиме процесу по­ступального розвитку правової думки, постійного спілкування і зростання зв’язків між громадянами різних держав. 

Авторы

Авторы книги Світова класична думка про державу і право
Ковальський В.С. Ковальський В.С. Доктор юридичних наук, Видавнича організація "Юрінком Інтер", професор Академії адвокатури

Предисловие

Мрії про справедливе суспільство з давніх часів оволодіва­ли думками великих вчених і мислителів. Вони шукали відпо­віді, іноді помилялися, але відповідали на запитання, які ста­вило життя. Як учив стародавній грецький історик і письмен­ник Плутарх, в історію слід дивитися як у дзеркало. Мудрець розумів: у цьому дзеркалі можна побачити не лише героїв ми­нулого, а й самих себе. Бо кожне покоління має свої пристрасті й уподобання, власні уявлення про добро і зло. Чи не тому та­кою зрадливою буває посмертна доля навіть визнаних у віках героїв? На наш погляд, історія про державу і право - це духов­ний заповіт одного покоління, старшого, молодшому, що погли­нає життя. Це як наказ жити за людськими законами у поєд­нанні із законами природи. Увесь час історично людство послі­довно розвивається.

Цей розвиток захоплює своїми досягненнями розум, серце, пам’ять поколінь; він стає автогра- фією, що зветься всесвітньою історією. Проте історія про держа­ву і право це не лише минуле, вона накопичує численні доку­менти, які вводять людей у сучасний світ та за якими вони опановують істини, аксіоми та знання, здобуті стражданнями й кров’ю цілих поколінь. Історія про державу і право - це програ­ма майбутнього суспільного життя. Адже історичні закономір­ності вибудовують для сучасників той зріз оцінок, знань і фак­тажу, покликаних допомогти уникнути політичних помилок, знизити суспільні загострення, знайти основу громадянського миру - соціально-психологічний спокій, правовий порядок, справедливість і рівновагу між людиною та владою.

В історичному русі думок, ідей і виникнення понять про державу і право відбивалися рівень правової культури суспіль­ства, стрижень державного суверенітету, розуміння правового регулювання та охорони державного ладу, власності, системи господарювання. Мислителі прагнули удосконалення чинного устрою, законодавства, взаємодії влади і провладних інститу­цій. Перед кожною державою, її можновладцями стояло питан­ня, як посісти гідне місце у сучасному світі, які пріоритети при цьому мають бути визначальними, а які другорядними. І яко­го б питання правового життя не торкалися мислителі у мину­лому, воно часто-густо зосереджувалося на тому, як визначати сутність влади, держави та її території, державних ресурсів, законодавства, як згасити сепаратистські настрої, як визначи­ти та відстояти національні інтереси тощо.

Отже вивчення ро­зуміння місії держави і права у думках мислителів різних часів надає можливість глибше пізнати сьогодення, простежити, як формувалися політичні цінності тих чи інших народів, як скла­далося й піднімалося їх суспільне мислення.

Посібник задума­ний авторами як виклад узагальнюючих пізнавальних історич­них проблем, виходячи з досвіду їх викладання у вищих на­вчальних закладах, з урахуванням розвитку світової політичної думки.

Об’єктивність викладу матеріалу - суттєва риса змісту книги, яка, сподіваємося, стане в нагоді не лише студентам та викладачам, а й кожному громадянинові, небайдужому до по­дій у світі й Україні та до себе як суб’єкта політичної або соці­альної практики.

Посібник сприятиме процесу поступального розвитку правової думки, постійного спілкування і налагоджен­ню зв’язків між громадянами.

Отзывы

Отзывы к книге Світова класична думка про державу і право

Це науково-популярне видання містить матеріал про історичний рух думок, ідей, поглядів щодо виникнення права і держави, про ос­нову державного суверенітету і розуміння напрямів регулювання та охорони державного ладу, власності, системи господарювання.

Мисли­телі прагнули удосконалення чинного устрою, законодавства, взаємо­дії влади, провладних інституцій та громадян. Вивчення місії держа­ви і права серед мислителів різних часів надає можливість глибше пізнати сьогодення, простежити формування політичних цінностей.

Книга задумана авторами як виклад узагальнюючих пізнаваль­них проблем, виходячи з досвіду їх викладання у вищих навчальних закладах. Об’єктивність подачі матеріалу — суттєва риса всієї книги, яка стане в нагоді не лише студентам і викладачам, а й громадянам, небайдужим до подій у світі та в Україні.

Вона сприятиме процесу по­ступального розвитку правової думки, постійного спілкування і зростання зв’язків між громадянами різних держав. 

Авторы книги Світова класична думка про державу і право
Ковальський В.С. Ковальський В.С. Доктор юридичних наук, Видавнича організація "Юрінком Інтер", професор Академії адвокатури

Мрії про справедливе суспільство з давніх часів оволодіва­ли думками великих вчених і мислителів. Вони шукали відпо­віді, іноді помилялися, але відповідали на запитання, які ста­вило життя. Як учив стародавній грецький історик і письмен­ник Плутарх, в історію слід дивитися як у дзеркало. Мудрець розумів: у цьому дзеркалі можна побачити не лише героїв ми­нулого, а й самих себе. Бо кожне покоління має свої пристрасті й уподобання, власні уявлення про добро і зло. Чи не тому та­кою зрадливою буває посмертна доля навіть визнаних у віках героїв? На наш погляд, історія про державу і право - це духов­ний заповіт одного покоління, старшого, молодшому, що погли­нає життя. Це як наказ жити за людськими законами у поєд­нанні із законами природи. Увесь час історично людство послі­довно розвивається.

Цей розвиток захоплює своїми досягненнями розум, серце, пам’ять поколінь; він стає автогра- фією, що зветься всесвітньою історією. Проте історія про держа­ву і право це не лише минуле, вона накопичує численні доку­менти, які вводять людей у сучасний світ та за якими вони опановують істини, аксіоми та знання, здобуті стражданнями й кров’ю цілих поколінь. Історія про державу і право - це програ­ма майбутнього суспільного життя. Адже історичні закономір­ності вибудовують для сучасників той зріз оцінок, знань і фак­тажу, покликаних допомогти уникнути політичних помилок, знизити суспільні загострення, знайти основу громадянського миру - соціально-психологічний спокій, правовий порядок, справедливість і рівновагу між людиною та владою.

В історичному русі думок, ідей і виникнення понять про державу і право відбивалися рівень правової культури суспіль­ства, стрижень державного суверенітету, розуміння правового регулювання та охорони державного ладу, власності, системи господарювання. Мислителі прагнули удосконалення чинного устрою, законодавства, взаємодії влади і провладних інститу­цій. Перед кожною державою, її можновладцями стояло питан­ня, як посісти гідне місце у сучасному світі, які пріоритети при цьому мають бути визначальними, а які другорядними. І яко­го б питання правового життя не торкалися мислителі у мину­лому, воно часто-густо зосереджувалося на тому, як визначати сутність влади, держави та її території, державних ресурсів, законодавства, як згасити сепаратистські настрої, як визначи­ти та відстояти національні інтереси тощо.

Отже вивчення ро­зуміння місії держави і права у думках мислителів різних часів надає можливість глибше пізнати сьогодення, простежити, як формувалися політичні цінності тих чи інших народів, як скла­далося й піднімалося їх суспільне мислення.

Посібник задума­ний авторами як виклад узагальнюючих пізнавальних історич­них проблем, виходячи з досвіду їх викладання у вищих на­вчальних закладах, з урахуванням розвитку світової політичної думки.

Об’єктивність викладу матеріалу - суттєва риса змісту книги, яка, сподіваємося, стане в нагоді не лише студентам та викладачам, а й кожному громадянинові, небайдужому до по­дій у світі й Україні та до себе як суб’єкта політичної або соці­альної практики.

Посібник сприятиме процесу поступального розвитку правової думки, постійного спілкування і налагоджен­ню зв’язків між громадянами.

Отзывы к книге Світова класична думка про державу і право
14756
Нет в наличии

250 грн.

220 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Пенітенціарна система України
110 грн.

Пенітенціарна система України

Нет в наличии

просмотренные товары

Кримінологія. Підручник
220 грн.

Кримінологія. Підручник

Нет в наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток