Задать вопрос о книге:

Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні

Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні - фото
15268
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Кушнір І.М.

Издательство: Юрінком Iнтер

Год издания: 2019

Количество страниц: 432

ISBN: 978-966-667-737-5

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні. Досліджено питання розвитку будівельної галузі України та визначено її вплив на розбудову національної економіки через призму податково-правового регулювання. 

Завдяки аналізу функцій податкової системи, принципів оподаткування та елементів податку визначено вплив податкової політики на розвиток будівельної галузі. Проана-лізовано зміст податкових правовідносин у сфері будівельної діяльності та виявлено особливості їх об’єктного та суб’єктного складу. 

Досліджено податково-правові аспекти залучення фінансово-правових моделей у будівництво. Розкрито особливості справляння окремих податків у будівельній галузі. 

Запропоновано шляхи удосконалення національного законодавства у сфері оподаткування будівельної діяльності через призму впровадження фінансових, податкових та галузевих європейських стандартів.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчаль-них закладів, практиків, долучених до правового супроводження будівельної галузі, а також усіх, хто цікавиться проблемами податкового права.

Авторы

Авторы книги Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні
Кушнір  І.М. Кушнір І.М. Кандидат юридичних наук, Голова правління - президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Віце-президент Будівельної палати України. Має великий досвід успішної діяльності у бізнесі.

Трудову діяльність розпочав у 1988 році електрозварником Кременчуцького житлово-будівельного комбінату. У 1986-1990 роках навчався у Крю-ківському машинобудівному технікумі. У 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет (за фахом інженер-механщ), а в 2004 році - факультет довузівської та післявузівської освіти цього ж університету за фахом економіст підприємств. З лютого 2008 року по березень 2010 року - заступник директора ТОВ «Житлоіявест» (м. Кременчук). Депутат Кременчуцької міської ради у 2002-2010 роках. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року призначений на посаду заступника міністра оборони України, очолював напрям діяльності, пов'язаний з будівництвом. У квітні 2012 року був обраний Головою правління - президентом ПАТ «ХК «Київміськбуд». З цього часу команді під егідою І. М. Кушніра із напівзруйнованої та майже збанкрутілої компанії вдалося повернути «Київміськбуду» лідерські позиції, вивести компанію з фінансової ями, вийти на прибуток та щорічно сплачувати місту дивіденди, що обчислюються мільйонними сумами.

Має нагороду Президента України (2016), відзнаки МО України (2011), у 2016 та 2017 роках визнавався одним із кращих управлінців України. Заслужений економіст України (2012).

Автор понад 100 наукових та практичних публікацій з актуальних питань податкової, фінансово-правової та економічної тематики у розрізі будівельного бізнесу.

Предисловие

Дослідження данної проблематики, що представлена у даній монографії, присвячена розкриттю теоретичних та практичних проблем оподаткування будівельної діяльності в Україні. Основні завдання, поставлені у монографії, були пов’язані з розкриттям теоретико-правових та методологічних підходів щодо розуміння будівельної діяльності як об’єкта податково-правового регулювання; з аналізом податкових правовідносин у галузі будівництва та виявленням особливостей їх об’єктного та суб’єктного складу.

У роботі було проведено ґрунтовний аналіз податково-правових аспектів залучення фінансово-правових моделей у будівництво, розкрито особливості справляння окремих податків у сфері будівельної діяльності. Євроінтеграційний вектор розвитку України обумовив логічність включення до монографії розділу, присвяченого пошуку шляхів удосконалення національного законодавства у сфері оподаткування будівельної діяльності через призму впровадження європейських стандартів.

У ході дослідження були проаналізовані численні теоретико-моногра-фічні джерела, акти національного та європейського законодавства, міжнародні стандарти у галузі будівельної діяльності, фінансової звітності й бухгалтерського обліку, оподаткування, соціальних стандартів тощо. З метою комплексного розкриття обраної для дослідження проблематики за доцільне було обрано вивчення не лише суто юридичних (конституційних, фінансових, податкових, цивільних, господарських, земельних) аспектів, а й розробок філософії, економіки, будівництва й архітектури, технічних наук тощо.

Саме такий підхід дозволив всебічно розкрити такі поняття як «будівельна галузь», «будівельна діяльність», «будівництво» та дослідити податково-правові аспекти оподаткування учасників будівельної діяльності.

Україна реформує національне законодавство, у тому числі гармонізуючи його з європейськими нормами та імплементуючи відповідні європейські стандарти. При цьому перед державою стоїть завдання й приведення у відповідність між собою національного галузевого стандарту. Адже для нас не рідкісними є ситуації, коли навіть понятійний ряд відрізняється у податковому та спеціальному, у тому числі й будівельному, законодавстві. Що породжує численні проблеми у правозастосуванні та тягне за собою складні довготривалі спори. Все це обумовлює пошук теоретичних моделей та практичних порад у частині удосконалення не лише нормативного масиву, а й правозастосування.

Загальний аналіз монографічних й періодичних джерел дає можливість стверджувати, що, незважаючи на крайню актуальність обраної для дослідження проблематики стосовно оподаткування будівельної діяльності, вона практично не знайшла відображення у численних наукових дослідженнях із податкового права чи будівництва, зокрема й в економічному розрізі.

Однак проведення податкової реформи, необхідність імплементації європейських стандартів, а також створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівельну галузь вимагають не лише законодавчих змін, але й вироблення теоретичних підходів для таких змін та удосконалення правозастосування в цілому.

Саме вирішенню цих та інших проблем теоретико-прикладного характеру й стосується дана монографія, яка, сподіваємося, сприятиме систематизації наукових поглядів у досліджуваній сфері.

Отзывы

Отзывы к книге Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні

У монографії розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні. Досліджено питання розвитку будівельної галузі України та визначено її вплив на розбудову національної економіки через призму податково-правового регулювання. 

Завдяки аналізу функцій податкової системи, принципів оподаткування та елементів податку визначено вплив податкової політики на розвиток будівельної галузі. Проана-лізовано зміст податкових правовідносин у сфері будівельної діяльності та виявлено особливості їх об’єктного та суб’єктного складу. 

Досліджено податково-правові аспекти залучення фінансово-правових моделей у будівництво. Розкрито особливості справляння окремих податків у будівельній галузі. 

Запропоновано шляхи удосконалення національного законодавства у сфері оподаткування будівельної діяльності через призму впровадження фінансових, податкових та галузевих європейських стандартів.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчаль-них закладів, практиків, долучених до правового супроводження будівельної галузі, а також усіх, хто цікавиться проблемами податкового права.

Авторы книги Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні
Кушнір  І.М. Кушнір І.М. Кандидат юридичних наук, Голова правління - президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Віце-президент Будівельної палати України. Має великий досвід успішної діяльності у бізнесі.

Трудову діяльність розпочав у 1988 році електрозварником Кременчуцького житлово-будівельного комбінату. У 1986-1990 роках навчався у Крю-ківському машинобудівному технікумі. У 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет (за фахом інженер-механщ), а в 2004 році - факультет довузівської та післявузівської освіти цього ж університету за фахом економіст підприємств. З лютого 2008 року по березень 2010 року - заступник директора ТОВ «Житлоіявест» (м. Кременчук). Депутат Кременчуцької міської ради у 2002-2010 роках. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року призначений на посаду заступника міністра оборони України, очолював напрям діяльності, пов'язаний з будівництвом. У квітні 2012 року був обраний Головою правління - президентом ПАТ «ХК «Київміськбуд». З цього часу команді під егідою І. М. Кушніра із напівзруйнованої та майже збанкрутілої компанії вдалося повернути «Київміськбуду» лідерські позиції, вивести компанію з фінансової ями, вийти на прибуток та щорічно сплачувати місту дивіденди, що обчислюються мільйонними сумами.

Має нагороду Президента України (2016), відзнаки МО України (2011), у 2016 та 2017 роках визнавався одним із кращих управлінців України. Заслужений економіст України (2012).

Автор понад 100 наукових та практичних публікацій з актуальних питань податкової, фінансово-правової та економічної тематики у розрізі будівельного бізнесу.

Дослідження данної проблематики, що представлена у даній монографії, присвячена розкриттю теоретичних та практичних проблем оподаткування будівельної діяльності в Україні. Основні завдання, поставлені у монографії, були пов’язані з розкриттям теоретико-правових та методологічних підходів щодо розуміння будівельної діяльності як об’єкта податково-правового регулювання; з аналізом податкових правовідносин у галузі будівництва та виявленням особливостей їх об’єктного та суб’єктного складу.

У роботі було проведено ґрунтовний аналіз податково-правових аспектів залучення фінансово-правових моделей у будівництво, розкрито особливості справляння окремих податків у сфері будівельної діяльності. Євроінтеграційний вектор розвитку України обумовив логічність включення до монографії розділу, присвяченого пошуку шляхів удосконалення національного законодавства у сфері оподаткування будівельної діяльності через призму впровадження європейських стандартів.

У ході дослідження були проаналізовані численні теоретико-моногра-фічні джерела, акти національного та європейського законодавства, міжнародні стандарти у галузі будівельної діяльності, фінансової звітності й бухгалтерського обліку, оподаткування, соціальних стандартів тощо. З метою комплексного розкриття обраної для дослідження проблематики за доцільне було обрано вивчення не лише суто юридичних (конституційних, фінансових, податкових, цивільних, господарських, земельних) аспектів, а й розробок філософії, економіки, будівництва й архітектури, технічних наук тощо.

Саме такий підхід дозволив всебічно розкрити такі поняття як «будівельна галузь», «будівельна діяльність», «будівництво» та дослідити податково-правові аспекти оподаткування учасників будівельної діяльності.

Україна реформує національне законодавство, у тому числі гармонізуючи його з європейськими нормами та імплементуючи відповідні європейські стандарти. При цьому перед державою стоїть завдання й приведення у відповідність між собою національного галузевого стандарту. Адже для нас не рідкісними є ситуації, коли навіть понятійний ряд відрізняється у податковому та спеціальному, у тому числі й будівельному, законодавстві. Що породжує численні проблеми у правозастосуванні та тягне за собою складні довготривалі спори. Все це обумовлює пошук теоретичних моделей та практичних порад у частині удосконалення не лише нормативного масиву, а й правозастосування.

Загальний аналіз монографічних й періодичних джерел дає можливість стверджувати, що, незважаючи на крайню актуальність обраної для дослідження проблематики стосовно оподаткування будівельної діяльності, вона практично не знайшла відображення у численних наукових дослідженнях із податкового права чи будівництва, зокрема й в економічному розрізі.

Однак проведення податкової реформи, необхідність імплементації європейських стандартів, а також створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівельну галузь вимагають не лише законодавчих змін, але й вироблення теоретичних підходів для таких змін та удосконалення правозастосування в цілому.

Саме вирішенню цих та інших проблем теоретико-прикладного характеру й стосується дана монографія, яка, сподіваємося, сприятиме систематизації наукових поглядів у досліджуваній сфері.

Отзывы к книге Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в Україні
15268
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Речові права
400 грн.

Речові права

В наличии

1 x 400 грн.
Обшук - ознака успіху
360 грн.

Обшук - ознака успіху

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток