Задать вопрос о книге:

Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень

Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень - фото
15386
Нет в наличии

345 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Даніель А.В.

Издательство: Право

Год издания: 2019

Количество страниц: 192

ISBN: 978-966-937-691-6

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, суть якого полягає у всебічному дослідженні проблем використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень, і формування на цій основі висновків, пропозицій та рекомендацій, що відповідають вимогам наукової новизни та мають теоретичне і практичне значення.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів, а також широкого загалу читачів.

Авторы

Авторы книги Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень

Предисловие

Соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються Україні, відкрили можливості для побудови нової системи відносин між громадянином, суспільством і державою на основі цінностей свободи і демократії. Як зазначається у Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 2 січня 2015 р. №5/2015, наразі в державі відбувається процес оновлення влади, реформування судової та правоохоронної системи, телекомунікаційної інфраструктури, метою яких є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.

Досягнення окреслених цілей передбачає всебічний захист прав та свобод людини і громадянина, що є неможливим без ефективної протидії злочинності, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень. Разом із тим складна соціально-економічна ситуація в державі, значна кількість зброї, що перебуває в незаконному обігу у зв’язку з проведенням Антитерористичної операції на Сході України, зумовлюють негативну тенденцію зростання рівня злочинності.

Так, за даними офіційної статистичної звітності Генеральної прокуратури України щодо стану протидії організованій злочинності за п’ять останніх років, у період із 2014 по 2018 р., правоохоронними органами викрито 935 стійких злочинних угруповань (Додаток В), загальна кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, вчинених у складі злочинних угруповань за 2014-2018 рр. становить 7818, причому у 2018 р. кількість є найвищою і становить 2513 кримінальних правопорушень.

Недооцінювати загрозу від злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями зважаючи на високий ступінь суспільної небезпеки вчинених ними протиправних діянь, з одного боку, та високий рівень їх латентності - з другого, не можна. Саме тому питання протидії організованим групам і злочинним організаціям є наразі одним із найбільш актуальних для безпеки України.

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:

- висвітлити історіографію дослідження проблем використання можливостей засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень;

- визначити поняття та здійснити класифікацію електронних засобів масової інформації, можливості яких доцільно використовувати під час розслідування кримінальних правопорушень;

- охарактеризувати форми взаємодії органів досудового розслідування з електронними засобами масової інформації під час розслідування кримінальних правопорушень та виділити найбільш ефективні з них;

- систематизувати заходи, спрямовані на виявлення кримінальних правопорушень за допомогою електронних засобів масової інформації;

- виокремити напрями використання можливостей електронних засобів масової інформації в розшуковій діяльності слідчого;

- визначити коло тактичних завдань розслідування кримінальних правопорушень, які доцільно вирішувати за допомогою електронних засобів масової інформації;

- класифікувати журналістські розслідування, які проводяться в Україні за фактом вчинення кримінальних правопорушень, а також визначити їх мету, завдання, методи та джерела інформації;

- висвітлити особливості забезпечення таємниці досудового слідства при оприлюдненні результатів журналістських розслідувань;

- окреслити теоретичні та практичні проблеми використання матеріалів журналістських розслідувань під час збирання доказів у кримінальному провадженні.

Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети було застосовано сукупність методів і прийомів наукового пізнання соціально-правових явищ, що сприяло розумінню об’єкта дослідження в контексті поєднання потреб науки та практики, зокрема, методи формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування), що дало можливість детально усвідомити зміст розглядуваних питань.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені й обґрунтовані положення, висновки та рекомендації впроваджено та надалі може бути використано у:

законотворчій діяльності - при внесенні змін і доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства України;

практичній діяльності слідчих підрозділів Національної поліції - як рекомендації та пропозиції, спрямовані на використання можливостей електронних ЗМІ під час розслідування кримінальних правопорушень;

освітньому процесі - під час підготовки навчально-методичних матеріалів для проведення занять з навчальних дисциплін «Криміналістика», «Розслідування окремихвидів злочинів», «Організація розслідування кримінальних правопорушень», «Тактика проведення слідчих (розшукових) дій», а також безпосередньо під час проведення занять у системі підготовки та підвищення кваліфікації слідчих і працівників підрозділів кримінальної поліції та превенції.

Отзывы

Отзывы к книге Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень

У монографії здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, суть якого полягає у всебічному дослідженні проблем використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень, і формування на цій основі висновків, пропозицій та рекомендацій, що відповідають вимогам наукової новизни та мають теоретичне і практичне значення.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів, а також широкого загалу читачів.

Авторы книги Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень

Соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються Україні, відкрили можливості для побудови нової системи відносин між громадянином, суспільством і державою на основі цінностей свободи і демократії. Як зазначається у Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 2 січня 2015 р. №5/2015, наразі в державі відбувається процес оновлення влади, реформування судової та правоохоронної системи, телекомунікаційної інфраструктури, метою яких є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.

Досягнення окреслених цілей передбачає всебічний захист прав та свобод людини і громадянина, що є неможливим без ефективної протидії злочинності, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень. Разом із тим складна соціально-економічна ситуація в державі, значна кількість зброї, що перебуває в незаконному обігу у зв’язку з проведенням Антитерористичної операції на Сході України, зумовлюють негативну тенденцію зростання рівня злочинності.

Так, за даними офіційної статистичної звітності Генеральної прокуратури України щодо стану протидії організованій злочинності за п’ять останніх років, у період із 2014 по 2018 р., правоохоронними органами викрито 935 стійких злочинних угруповань (Додаток В), загальна кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, вчинених у складі злочинних угруповань за 2014-2018 рр. становить 7818, причому у 2018 р. кількість є найвищою і становить 2513 кримінальних правопорушень.

Недооцінювати загрозу від злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями зважаючи на високий ступінь суспільної небезпеки вчинених ними протиправних діянь, з одного боку, та високий рівень їх латентності - з другого, не можна. Саме тому питання протидії організованим групам і злочинним організаціям є наразі одним із найбільш актуальних для безпеки України.

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:

- висвітлити історіографію дослідження проблем використання можливостей засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень;

- визначити поняття та здійснити класифікацію електронних засобів масової інформації, можливості яких доцільно використовувати під час розслідування кримінальних правопорушень;

- охарактеризувати форми взаємодії органів досудового розслідування з електронними засобами масової інформації під час розслідування кримінальних правопорушень та виділити найбільш ефективні з них;

- систематизувати заходи, спрямовані на виявлення кримінальних правопорушень за допомогою електронних засобів масової інформації;

- виокремити напрями використання можливостей електронних засобів масової інформації в розшуковій діяльності слідчого;

- визначити коло тактичних завдань розслідування кримінальних правопорушень, які доцільно вирішувати за допомогою електронних засобів масової інформації;

- класифікувати журналістські розслідування, які проводяться в Україні за фактом вчинення кримінальних правопорушень, а також визначити їх мету, завдання, методи та джерела інформації;

- висвітлити особливості забезпечення таємниці досудового слідства при оприлюдненні результатів журналістських розслідувань;

- окреслити теоретичні та практичні проблеми використання матеріалів журналістських розслідувань під час збирання доказів у кримінальному провадженні.

Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети було застосовано сукупність методів і прийомів наукового пізнання соціально-правових явищ, що сприяло розумінню об’єкта дослідження в контексті поєднання потреб науки та практики, зокрема, методи формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування), що дало можливість детально усвідомити зміст розглядуваних питань.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені й обґрунтовані положення, висновки та рекомендації впроваджено та надалі може бути використано у:

законотворчій діяльності - при внесенні змін і доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства України;

практичній діяльності слідчих підрозділів Національної поліції - як рекомендації та пропозиції, спрямовані на використання можливостей електронних ЗМІ під час розслідування кримінальних правопорушень;

освітньому процесі - під час підготовки навчально-методичних матеріалів для проведення занять з навчальних дисциплін «Криміналістика», «Розслідування окремихвидів злочинів», «Організація розслідування кримінальних правопорушень», «Тактика проведення слідчих (розшукових) дій», а також безпосередньо під час проведення занять у системі підготовки та підвищення кваліфікації слідчих і працівників підрозділів кримінальної поліції та превенції.

Отзывы к книге Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень
15386
Нет в наличии

345 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Обшук - ознака успіху
360 грн.

Обшук - ознака успіху

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток