Задать вопрос о книге:

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар - фото
15007
Нет в наличии

300 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Яновська О.Г., Погорецький М.А., Хотинська-Нор О.З.

Издательство: Алерта

Год издания: 2018

Количество страниц: 296

ISBN: 978-617-566-518-3

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу норм чинного законодавства, міжнародних стандартів, адвокатської та судової практики наводиться постатейне викладення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який врегульовує правові засади організації та діяльності адвокатури. 

Зокрема, розкривається зміст термінології та засад функціонування адвокатури в Україні; аналізуються питання допуску до адвокатської професії, організаційних форм і видів адвокатської діяльності та її гарантій; розглядаються інститут дисциплінарної відповідальності адвоката та організація адвокатського самоврядування.

Видання розраховане на широку цільову аудиторію та буде корисним адвокатам, суддям, прокурорам, науковцям, викладачам і студентам ЗВО юридичного спрямування, а також іншим правникам і небайдужим до сфери вітчизняної адвокатури.

Авторы

Авторы книги Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар
Погорецький М.А. Погорецький М.А. Завідувач кафедри правосуддя, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат

Є автором та співавтором понад 650 наукових та навчально-методичних праць.

За плідну багаторічну практичну юридичну, наукову та громадську діяльність нагороджений 42 державними, у тому числі й зарубіжними, відомчими та громадськими відзнаками. Серед них: відзнаки Президента України – медаль "Захиснику вітчизни", медаль "Ветеран війни – учасник бойових дій", "Заслужений діяч науки і техніки України"; відзнаки Служби безпеки України – "Хрест Доблесті" I та II ступенів, медаль – "За відзнаку в службі" І, ІІ, та ІІІ ступенів, медаль "Ветеран державної безпеки"; відзнаки МВС України – "Почесний знак МВС України", "За розвиток науки, техніки та освіти" І та II ступенів, медаль "За сприяння органам внутрішніх справ України", медаль "За заслуги у боротьбі зі злочинністю" IIІ ступеню, дипломи за кращі наукові видання з обмеженим доступом в системі МВС України (2009, 2011 р.р.); відзнака Української Православної Церкви – орден Української Православної Церкви Святителя Димитрія (Туптала) Митрополита Ростовського та Грамота «За заслуги перед Українською Православною Церквою»; відзнаки Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів): орден "За доблесть і честь", медаль "За звитягу", медаль "За віру і мужність" та ін.

Яновська О.Г. Яновська О.Г. Український юрист, науковець, громадський діяч

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Адвокат адвокатського об'єднання «Подільська юридична консультація м. Києва». Суддя Ad hoc Європейського суду з прав людини. Була членом комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України (за квотою Кабінету Міністрів; грудень 2014 — квітень 2015).

Предисловие

Змагальна модель правосуддя як невід'ємний елемент правової, демократичної держави передбачає функціонування в ній розвинутих інститутів правового захисту, чільне місце серед яких відводиться адвокатурі як недержавному самоврядному інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів право­вої допомоги на професійній основі, а також вирішує питання своєї організації та діяльності.

Стан організації адвокатури в державі та проблеми її функціону­вання відображають рівень демократизації суспільства та втілення в ііого життя принципу верховенства права.

Новий етап конституційної реформи у сфері правосуддя, початок якому поклав Закон України від 2 червня 2016 р. «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», концептуально змінив місце адвокатури в системі правосуддя.

Водночас вітчизняна адвокатура як особливий інститут, винят­ковим повноваженням якого є відповідно до ст. 1312 Конституції України надання професійної правничої допомоги, на сьогодні функціонує у складних умовах розвитку суспільства та держави, які характеризуються нестабільністю, що закономірно відображається па професійній діяльності адвокатів і реалізації її гарантій, здатних убезпечити адвокатуру й адвокатів від неправомірних втручань, і пеку та впливу з боку держави, її органів і посадових осіб, чим порушується конституційний принцип незалежності адвокатури.

Незалежність адвокатури як правозахисної інституції відповідно до правових актів ООН та Ради Європи є міжнародним стандартом правової демократичної держави. На особливу роль адвокатури в пра­вовій системі держави та на суспільне значення її функцій неодно­разово вказував у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, зазначаючи, що «хоча адвокатська практика є незалежною професією, вона тим не менш становить собою службу в публічних інтересах».

Незважаючи на викладене вище та враховуючи закріплене у ст. 1 Конституції України положення про те, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною й правовою державою, а в ст. 8 Основного Закону визначений принцип верховенства права, за оприлюдненими даними Національної асоціації адвокатів України, порушення прав адвокатів у країні в 2013-2018 роках набуло критич­ного загрозливого стану, що свідчить про порушення прав людини в нашій державі та відсутність в Україні верховенства права. Ризики та погрози адвокатам через їхню професійну діяльність, як зазнача­ється Національною асоціацією адвокатів України, набувають все більшого поширення. На сьогодні в Україні професія адвоката є професією, небезпечною для життя.

Серед причин такої ситуації є не лише порушення законодавчих приписів, а й неправильне їх тлумачення та реалізація положень чинного законодавства України всупереч його ідеології. З огляду на зазначене виникає потреба в науковому коментуванні законо­давчих норм, які регулюють питання організації й функціонування адвокатури в Україні, що сприятиме їх правильному розумінню, належному застосуванню та формуванню єдиної правозастосовної практики.

Виходячи з викладеного, колектив авторів, серед яких - нау­ковці, адвокати, судді, експерти, міжнародні арбітри, з урахуванням доктринальних положень організації й функціонування адвокатури та адвокатської діяльності; чинного законодавства України; положень міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України; висновків і рекомендацій міжнародних інституцій; практики Європейського суду з прав людини та вітчизняних судів, зокрема, правових позицій Верховного Суду; корпоративних актів міжнародної адвокатської спільноти та органів адвокатського само­врядування України; статистичних даних здійснили наукове комен­тування Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Підготовлений авторським колективом науково-практичний коментар Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль­ність» не лише сприятиме правильному розумінню змісту його норм, їх основної мети і соціальної спрямованості та однозначному їх застосуванню в практичній діяльності, а й закладатиме підгрунтя для розуміння перспектив розвитку адвокатури як недержавного само­врядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також вирішує питання своєї організації та діяльності.

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам - докторам юридичних наук Нані Мезенівні Бакаяновій, Тетяні Вікторівні Варфоломеєвій, Тетяні Борисівні Вільчик, Олегу Степановичу Ткачуку, а також членам кафедри правосуддя юридичного факультету Київ­ського національного університету імені Тараса Шевченка за рецен­зування і слушні зауваження, пропозиції та поради, й усім тим, хто сприяв виходу цього науково-практичного коментаря у світ.

Отзывы

Отзывы к книге Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар

У науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу норм чинного законодавства, міжнародних стандартів, адвокатської та судової практики наводиться постатейне викладення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який врегульовує правові засади організації та діяльності адвокатури. 

Зокрема, розкривається зміст термінології та засад функціонування адвокатури в Україні; аналізуються питання допуску до адвокатської професії, організаційних форм і видів адвокатської діяльності та її гарантій; розглядаються інститут дисциплінарної відповідальності адвоката та організація адвокатського самоврядування.

Видання розраховане на широку цільову аудиторію та буде корисним адвокатам, суддям, прокурорам, науковцям, викладачам і студентам ЗВО юридичного спрямування, а також іншим правникам і небайдужим до сфери вітчизняної адвокатури.

Авторы книги Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар
Погорецький М.А. Погорецький М.А. Завідувач кафедри правосуддя, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат

Є автором та співавтором понад 650 наукових та навчально-методичних праць.

За плідну багаторічну практичну юридичну, наукову та громадську діяльність нагороджений 42 державними, у тому числі й зарубіжними, відомчими та громадськими відзнаками. Серед них: відзнаки Президента України – медаль "Захиснику вітчизни", медаль "Ветеран війни – учасник бойових дій", "Заслужений діяч науки і техніки України"; відзнаки Служби безпеки України – "Хрест Доблесті" I та II ступенів, медаль – "За відзнаку в службі" І, ІІ, та ІІІ ступенів, медаль "Ветеран державної безпеки"; відзнаки МВС України – "Почесний знак МВС України", "За розвиток науки, техніки та освіти" І та II ступенів, медаль "За сприяння органам внутрішніх справ України", медаль "За заслуги у боротьбі зі злочинністю" IIІ ступеню, дипломи за кращі наукові видання з обмеженим доступом в системі МВС України (2009, 2011 р.р.); відзнака Української Православної Церкви – орден Української Православної Церкви Святителя Димитрія (Туптала) Митрополита Ростовського та Грамота «За заслуги перед Українською Православною Церквою»; відзнаки Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів): орден "За доблесть і честь", медаль "За звитягу", медаль "За віру і мужність" та ін.

Яновська О.Г. Яновська О.Г. Український юрист, науковець, громадський діяч

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Адвокат адвокатського об'єднання «Подільська юридична консультація м. Києва». Суддя Ad hoc Європейського суду з прав людини. Була членом комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України (за квотою Кабінету Міністрів; грудень 2014 — квітень 2015).

Змагальна модель правосуддя як невід'ємний елемент правової, демократичної держави передбачає функціонування в ній розвинутих інститутів правового захисту, чільне місце серед яких відводиться адвокатурі як недержавному самоврядному інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів право­вої допомоги на професійній основі, а також вирішує питання своєї організації та діяльності.

Стан організації адвокатури в державі та проблеми її функціону­вання відображають рівень демократизації суспільства та втілення в ііого життя принципу верховенства права.

Новий етап конституційної реформи у сфері правосуддя, початок якому поклав Закон України від 2 червня 2016 р. «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», концептуально змінив місце адвокатури в системі правосуддя.

Водночас вітчизняна адвокатура як особливий інститут, винят­ковим повноваженням якого є відповідно до ст. 1312 Конституції України надання професійної правничої допомоги, на сьогодні функціонує у складних умовах розвитку суспільства та держави, які характеризуються нестабільністю, що закономірно відображається па професійній діяльності адвокатів і реалізації її гарантій, здатних убезпечити адвокатуру й адвокатів від неправомірних втручань, і пеку та впливу з боку держави, її органів і посадових осіб, чим порушується конституційний принцип незалежності адвокатури.

Незалежність адвокатури як правозахисної інституції відповідно до правових актів ООН та Ради Європи є міжнародним стандартом правової демократичної держави. На особливу роль адвокатури в пра­вовій системі держави та на суспільне значення її функцій неодно­разово вказував у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, зазначаючи, що «хоча адвокатська практика є незалежною професією, вона тим не менш становить собою службу в публічних інтересах».

Незважаючи на викладене вище та враховуючи закріплене у ст. 1 Конституції України положення про те, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною й правовою державою, а в ст. 8 Основного Закону визначений принцип верховенства права, за оприлюдненими даними Національної асоціації адвокатів України, порушення прав адвокатів у країні в 2013-2018 роках набуло критич­ного загрозливого стану, що свідчить про порушення прав людини в нашій державі та відсутність в Україні верховенства права. Ризики та погрози адвокатам через їхню професійну діяльність, як зазнача­ється Національною асоціацією адвокатів України, набувають все більшого поширення. На сьогодні в Україні професія адвоката є професією, небезпечною для життя.

Серед причин такої ситуації є не лише порушення законодавчих приписів, а й неправильне їх тлумачення та реалізація положень чинного законодавства України всупереч його ідеології. З огляду на зазначене виникає потреба в науковому коментуванні законо­давчих норм, які регулюють питання організації й функціонування адвокатури в Україні, що сприятиме їх правильному розумінню, належному застосуванню та формуванню єдиної правозастосовної практики.

Виходячи з викладеного, колектив авторів, серед яких - нау­ковці, адвокати, судді, експерти, міжнародні арбітри, з урахуванням доктринальних положень організації й функціонування адвокатури та адвокатської діяльності; чинного законодавства України; положень міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України; висновків і рекомендацій міжнародних інституцій; практики Європейського суду з прав людини та вітчизняних судів, зокрема, правових позицій Верховного Суду; корпоративних актів міжнародної адвокатської спільноти та органів адвокатського само­врядування України; статистичних даних здійснили наукове комен­тування Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Підготовлений авторським колективом науково-практичний коментар Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль­ність» не лише сприятиме правильному розумінню змісту його норм, їх основної мети і соціальної спрямованості та однозначному їх застосуванню в практичній діяльності, а й закладатиме підгрунтя для розуміння перспектив розвитку адвокатури як недержавного само­врядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також вирішує питання своєї організації та діяльності.

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам - докторам юридичних наук Нані Мезенівні Бакаяновій, Тетяні Вікторівні Варфоломеєвій, Тетяні Борисівні Вільчик, Олегу Степановичу Ткачуку, а також членам кафедри правосуддя юридичного факультету Київ­ського національного університету імені Тараса Шевченка за рецен­зування і слушні зауваження, пропозиції та поради, й усім тим, хто сприяв виходу цього науково-практичного коментаря у світ.

Отзывы к книге Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар
15007
Нет в наличии

300 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток