Задать вопрос о книге:

Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю
ХИТ ПРОДАЖ
Эксклюзив

Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю - фото

Автор: Шаповалова І.С., Рогальська В.В.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2020

Количество страниц: 274

ISBN: 978-966-992-354-7

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографію присвячено дослідженню питань застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю, зокрема визначено сутність, стадії, функціональне призначення та напрями підвищення ефективності застосування практики ЄСПЛ слідчим суддею місцевого загального суду. 

Проаналізовано та систематизовано правові позиції ЄСПЛ, які доцільно застосовувати слідчому судді під час реалізації своїх повноважень, особливо під час вирішення питань, що найменш врегульовані в кримінальному процесуальному законодавстві України. 

Викладено відповідні пропозиції спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності застосування слідчим суддею практики ЄСПЛ при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) юридичних факультетів, юридичних навчальних закладів, співробітників МВС, СБУ, прокуратури та суддів, а також правозахисників і усіх, хто цікавиться зазначеною проблематикою.

Авторы

Авторы книги Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю
Шаповалова І.С. Шаповалова І.С. Cуддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області

Cуддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Є тренером-викладачем Національної школи суддів України, активно займається викладацькою діяльністю для суддів та працівників апарату суду, кандидатів на посаду судді, помічників суддів, адвокатів.

Рогальська В.В. Рогальська В.В. Кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції, доцент

Доцент кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Є автором понад 120 наукових і навчально- методичних праць в галузі кримінального процесу а також сертифікованою тренеркою з проведення тренінгів на правозахисні тематики (IMS, ICITAP, Amnesty International Ukraine, ULAF, OSCE, тощо).


Предисловие

Монографію присвячено дослідженню питань застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю.

Проаналізовано ґенезу кримінального процесуального законодавства, що регламентувало повноваження слідчих суддів (або інших суб’єктів, які в різні періоди здійснювали функцію судового контролю) щодо застосування практики ЄСПЛ при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні, та визначено характерні ознаки, які притаманні кожному із вищезазначених періодів.

Сформульовано визначення поняття «застосування слідчим суддею практики ЄСПЛ під час здійснення судового контролю у кримінальному провадженні». Запропоновано систему суттєвих ознак діяльності слідчого судді щодо застосування практики ЄСПЛ під час здійснення судового контролю у кримінальному провадженні. Визначено основні стадії застосування практики ЄСПЛ слідчим суддею під час здійснення своїх повноважень.

Удосконалено систему повноважень слідчого судді в межах здійснення судового контролю. Зокрема, обґрунтовано необхідність виключення з кола повноважень слідчого судді місцевого загального суду повноваження щодо розгляду клопотань установи виконання покарання про конфіскацію речей і предметів, які заборонено використовувати в колоніях, або про передачу їх на зберігання до звільнення засудженого.

Здійснено дослідження процесу реалізації повноважень слідчого судді місцевого загального суду в контексті застосування практики ЄСПЛ щодо забезпечення прав осіб, що регламентовані ЄКПЛ.

Обґрунтовано, що з метою ефективного забезпечення прав людини, які гарантовані ст.ст. 5, 6, 8, 13 ЄКПЛ, ст. 1 Протоколу 1 до ЄКПЛ, слідчому судді місцевого загального суду доцільно застосовувати під час реалізації своїх повноважень, особливо під часвирішення питань, що найменш врегульовані в кримінальному процесуальному законодавстві України та є постійним предметом розгляду заяв у ЄСПЛ проти України, норми ЄКПЛ і враховувати правові позиції ЄСПЛ, які містяться в його рішеннях.

Надано визначення поняття «ефективність застосування слідчим суд дею практики ЄСПЛ під час здійснення судового контролю у кримінальному провадженні» як показник діяльності слідчих судців щодо здатності повною мірою забезпечити захист прав, свобод і інтересів осіб під час звернення до практики ЄСПЛ при реалізації своїх повноважень у межах здійснення судового контролю у кримінальному провадженні.

Запропоновано напрями підвищення ефективності застосування слідчим суддею місцевого загального суду практики ЄСПЛ при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні, що передбачають у тому числі і внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів.

Монографію написано на основі дисертації на тему «Застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (081 - Право), підготовленою суддею Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області І.Є. Шаповаловою як аспірантом кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під керівництвом к.ю.н., доцента В.В. Рогальської.

Автори висловлюють подяку за слушні зауваження щодо змісту монографії рецензентам - д.ю.н., професору І.В. Гловюк та к.ю.н., доценту Т.Г. Фоміній, к.ю.н. Мовчану Д.В., а також д.ю.н., доценту Дарагану В.В., д.ю.н., професору Кобзарю О.Ф., д.ю.н., професору Лобойко Л.М., д.ю.н., доценту Лоскутову Т.О., заслуженому юристу України, к.ю.н. Мартиненко О.В., д.ю.н., доценту Михайленко Д.Г., д.ю.н., професору Пиріг І.В., заслуженому юристу України, к.ю.н. Поплавському В.Ю., д.ю.н., професору Тертишнику В.М., к.ю.н., доценту Федченко В.М., заслуженому юристу України, к.ю.н. Шаповаловій О.А.

Отзывы

Отзывы к книге Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю

Монографію присвячено дослідженню питань застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю, зокрема визначено сутність, стадії, функціональне призначення та напрями підвищення ефективності застосування практики ЄСПЛ слідчим суддею місцевого загального суду. 

Проаналізовано та систематизовано правові позиції ЄСПЛ, які доцільно застосовувати слідчому судді під час реалізації своїх повноважень, особливо під час вирішення питань, що найменш врегульовані в кримінальному процесуальному законодавстві України. 

Викладено відповідні пропозиції спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності застосування слідчим суддею практики ЄСПЛ при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) юридичних факультетів, юридичних навчальних закладів, співробітників МВС, СБУ, прокуратури та суддів, а також правозахисників і усіх, хто цікавиться зазначеною проблематикою.

Авторы книги Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю
Шаповалова І.С. Шаповалова І.С. Cуддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області

Cуддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Є тренером-викладачем Національної школи суддів України, активно займається викладацькою діяльністю для суддів та працівників апарату суду, кандидатів на посаду судді, помічників суддів, адвокатів.

Рогальська В.В. Рогальська В.В. Кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції, доцент

Доцент кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Є автором понад 120 наукових і навчально- методичних праць в галузі кримінального процесу а також сертифікованою тренеркою з проведення тренінгів на правозахисні тематики (IMS, ICITAP, Amnesty International Ukraine, ULAF, OSCE, тощо).


Монографію присвячено дослідженню питань застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю.

Проаналізовано ґенезу кримінального процесуального законодавства, що регламентувало повноваження слідчих суддів (або інших суб’єктів, які в різні періоди здійснювали функцію судового контролю) щодо застосування практики ЄСПЛ при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні, та визначено характерні ознаки, які притаманні кожному із вищезазначених періодів.

Сформульовано визначення поняття «застосування слідчим суддею практики ЄСПЛ під час здійснення судового контролю у кримінальному провадженні». Запропоновано систему суттєвих ознак діяльності слідчого судді щодо застосування практики ЄСПЛ під час здійснення судового контролю у кримінальному провадженні. Визначено основні стадії застосування практики ЄСПЛ слідчим суддею під час здійснення своїх повноважень.

Удосконалено систему повноважень слідчого судді в межах здійснення судового контролю. Зокрема, обґрунтовано необхідність виключення з кола повноважень слідчого судді місцевого загального суду повноваження щодо розгляду клопотань установи виконання покарання про конфіскацію речей і предметів, які заборонено використовувати в колоніях, або про передачу їх на зберігання до звільнення засудженого.

Здійснено дослідження процесу реалізації повноважень слідчого судді місцевого загального суду в контексті застосування практики ЄСПЛ щодо забезпечення прав осіб, що регламентовані ЄКПЛ.

Обґрунтовано, що з метою ефективного забезпечення прав людини, які гарантовані ст.ст. 5, 6, 8, 13 ЄКПЛ, ст. 1 Протоколу 1 до ЄКПЛ, слідчому судді місцевого загального суду доцільно застосовувати під час реалізації своїх повноважень, особливо під часвирішення питань, що найменш врегульовані в кримінальному процесуальному законодавстві України та є постійним предметом розгляду заяв у ЄСПЛ проти України, норми ЄКПЛ і враховувати правові позиції ЄСПЛ, які містяться в його рішеннях.

Надано визначення поняття «ефективність застосування слідчим суд дею практики ЄСПЛ під час здійснення судового контролю у кримінальному провадженні» як показник діяльності слідчих судців щодо здатності повною мірою забезпечити захист прав, свобод і інтересів осіб під час звернення до практики ЄСПЛ при реалізації своїх повноважень у межах здійснення судового контролю у кримінальному провадженні.

Запропоновано напрями підвищення ефективності застосування слідчим суддею місцевого загального суду практики ЄСПЛ при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні, що передбачають у тому числі і внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів.

Монографію написано на основі дисертації на тему «Застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (081 - Право), підготовленою суддею Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області І.Є. Шаповаловою як аспірантом кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під керівництвом к.ю.н., доцента В.В. Рогальської.

Автори висловлюють подяку за слушні зауваження щодо змісту монографії рецензентам - д.ю.н., професору І.В. Гловюк та к.ю.н., доценту Т.Г. Фоміній, к.ю.н. Мовчану Д.В., а також д.ю.н., доценту Дарагану В.В., д.ю.н., професору Кобзарю О.Ф., д.ю.н., професору Лобойко Л.М., д.ю.н., доценту Лоскутову Т.О., заслуженому юристу України, к.ю.н. Мартиненко О.В., д.ю.н., доценту Михайленко Д.Г., д.ю.н., професору Пиріг І.В., заслуженому юристу України, к.ю.н. Поплавському В.Ю., д.ю.н., професору Тертишнику В.М., к.ю.н., доценту Федченко В.М., заслуженому юристу України, к.ю.н. Шаповаловій О.А.

Отзывы к книге Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток