Задать вопрос о книге:

Юридична відповідальність за порушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології

Юридична відповідальність за порушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології - фото
15258
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Аннотация

Монографію присвячено актуальній у сучасній юридичній літературі темі - теоретичним та практичним проблемам юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері (інформаційні делікти).

Розглядається зміст і структура інформаційної сфери, як предмету правового регулювання інформаційної діяльності та об’єкту інформаційних правовідносин. Вперше проводиться комплексне дослідження з погляду інформаційної деліктології як інституту інформаційного права.

Авторы

Авторы книги Юридична відповідальність за порушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології
Баранов А.А. Баранов А.А. Доктор юридичних наук.

Понад 20 років обіймав керівні посади в державних органах.

Є членом Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України з 1998 року.

Кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого.

Опубліковано понад 10 монографій, 26 свідоцтв на винаходи, понад 140 наукових праць, публіцистичних статей з проблематики інформаційного права, інформатизації, складних систем управління, інформаційної безпеки, телекомунікацій тощо. Є співавтором понад 20 законопроектів, а також Модельного інформаційного кодексу, прийнятого Міжпарламентською асамблеєю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Савінова Н.А. Савінова Н.А. Доктор юридичних наук, адвокат

Науковець, експерт, викладач, адвокат.

З 2000 року у своїх наукових пошуках досліджує детермінацію новітньої злочинності та ефективність правового й кримінально-правового регулювання відносин у Інформаційному суспільстві.

Бєляков К.І. Бєляков К.І. Доктор юридичних наук, професор

Український вчений-правознавець, завідувач наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної Академії правових наук України.

Головні напрямами наукових інтересів — інформаційно-правові дослідження: проблеми формування і розвитку інформаційного права та правової інформатики, інформаційної діяльності, інформаційної безпеки. Є фундатором наукового напряму «Правнича інформологія».

Автор (співавтор) понад 130 наук. праць, серед яких: одноосібні монографії — «Управление и право в период информатизации» (2001), «Інформація в праві: теорія і практика» (2006), «Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення» (2008); колективні монографії — «Інформаційна культура: правовий вимір» (2018), «Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології» (2019); підручник академічного курсу "Адміністративне право України (2009); науковий твір «Концепція кодифікації інформаційного законодавства України» (2012).

Підготував чотирьох докторів та п'ять кандидатів юридичних наук.

Заярний О.А. Заярний О.А. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2008 році закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 «господарське право; господарське-проце-суальне право» на тему: «Відповідальність в організаційно-господарських відносинах».

З 2012 року працює на кафедрі адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здійснює підготовку дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертаційного дослідження - «Теорія та практика адміністративної деліктології в інформаційній сфері».

Заярний О.А. є автором близько 90 наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, співавтором підручника «Загальне адміністративне право» (2015), навчальних посібників «Актуальні проблеми господарського права України» (І - II видань, 2012-2013). Брав участь у розробленні сорока восьми проектів законів, інших нормативно-правових актів України, надавав наукові висновки для комітетів Верховної Ради України з питань освіти та науки, з питань правоохоронної політики, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, для Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Конституційного Суду України, Міністерства юстиції України.

Сфера наукових інтересів: запобігання інформаційним правопорушенням у діяльності суб’єктів публічної адміністрації; проблеми правового забезпечення захисту інформаційних прав і свобод особи від порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації; проблемні аспекти застосування технологій штучного інтелекту в діяльності суб’єктів публічної адміністрації та захист прав людини.

Предисловие

Монографія є складовою процесу супроводження НДР "Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері в умовах формування інформаційного суспільства в Україні", яка проводилася творчим колективом НДІІП НАПрН України в межах планів науково-дослідних робіт на 2011-2016 роки.

Автори видання пропонують своє бачення деяких традиційних та дискусійних питань розгляду правового інституту "юридична відповідальність" в специфічному секторі соціального буття та діяльності людини - інформаційній сфері, та в цілому, цивілізації майбутнього - інформаційному суспільстві.

В ході проведення дослідження виконавці зіткнулися з відомою для багатьох галузей права, зокрема і для інформаційного права, проблемою - не однозначною визначеністю ключових наукових понять, як правових категорій, яку можливо вирішити лише в процесі формування термінологічно-понятійного апарату - аксіоматики інформаційно-правових досліджень.

У монографії, що пропонується, досить ретельно проаналізовано зміст та структура інформаційної сфери, як предмету правового регулювання та об’єкту інформаційних правовідносин, пов’язаного з обігом інформації, інформаційною діяльністю, виникаючими правовідносинами.

Надаються авторські бачення змісту та структури цієї важливої для розвитку інформаційно-правових досліджень соціальної інституції.

Проведення дослідження та науковий аналіз проблем інформаційної деліктології супроводжуються відповідно обґрунтованими висновками та пропозиціями щодо вдосконалення інформаційного законодавства.

Отзывы

Отзывы к книге Юридична відповідальність за порушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології

Монографію присвячено актуальній у сучасній юридичній літературі темі - теоретичним та практичним проблемам юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері (інформаційні делікти).

Розглядається зміст і структура інформаційної сфери, як предмету правового регулювання інформаційної діяльності та об’єкту інформаційних правовідносин. Вперше проводиться комплексне дослідження з погляду інформаційної деліктології як інституту інформаційного права.

Авторы книги Юридична відповідальність за порушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології
Баранов А.А. Баранов А.А. Доктор юридичних наук.

Понад 20 років обіймав керівні посади в державних органах.

Є членом Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України з 1998 року.

Кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого.

Опубліковано понад 10 монографій, 26 свідоцтв на винаходи, понад 140 наукових праць, публіцистичних статей з проблематики інформаційного права, інформатизації, складних систем управління, інформаційної безпеки, телекомунікацій тощо. Є співавтором понад 20 законопроектів, а також Модельного інформаційного кодексу, прийнятого Міжпарламентською асамблеєю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Савінова Н.А. Савінова Н.А. Доктор юридичних наук, адвокат

Науковець, експерт, викладач, адвокат.

З 2000 року у своїх наукових пошуках досліджує детермінацію новітньої злочинності та ефективність правового й кримінально-правового регулювання відносин у Інформаційному суспільстві.

Бєляков К.І. Бєляков К.І. Доктор юридичних наук, професор

Український вчений-правознавець, завідувач наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної Академії правових наук України.

Головні напрямами наукових інтересів — інформаційно-правові дослідження: проблеми формування і розвитку інформаційного права та правової інформатики, інформаційної діяльності, інформаційної безпеки. Є фундатором наукового напряму «Правнича інформологія».

Автор (співавтор) понад 130 наук. праць, серед яких: одноосібні монографії — «Управление и право в период информатизации» (2001), «Інформація в праві: теорія і практика» (2006), «Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення» (2008); колективні монографії — «Інформаційна культура: правовий вимір» (2018), «Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології» (2019); підручник академічного курсу "Адміністративне право України (2009); науковий твір «Концепція кодифікації інформаційного законодавства України» (2012).

Підготував чотирьох докторів та п'ять кандидатів юридичних наук.

Заярний О.А. Заярний О.А. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2008 році закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 «господарське право; господарське-проце-суальне право» на тему: «Відповідальність в організаційно-господарських відносинах».

З 2012 року працює на кафедрі адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здійснює підготовку дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертаційного дослідження - «Теорія та практика адміністративної деліктології в інформаційній сфері».

Заярний О.А. є автором близько 90 наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, співавтором підручника «Загальне адміністративне право» (2015), навчальних посібників «Актуальні проблеми господарського права України» (І - II видань, 2012-2013). Брав участь у розробленні сорока восьми проектів законів, інших нормативно-правових актів України, надавав наукові висновки для комітетів Верховної Ради України з питань освіти та науки, з питань правоохоронної політики, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, для Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Конституційного Суду України, Міністерства юстиції України.

Сфера наукових інтересів: запобігання інформаційним правопорушенням у діяльності суб’єктів публічної адміністрації; проблеми правового забезпечення захисту інформаційних прав і свобод особи від порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації; проблемні аспекти застосування технологій штучного інтелекту в діяльності суб’єктів публічної адміністрації та захист прав людини.

Монографія є складовою процесу супроводження НДР "Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері в умовах формування інформаційного суспільства в Україні", яка проводилася творчим колективом НДІІП НАПрН України в межах планів науково-дослідних робіт на 2011-2016 роки.

Автори видання пропонують своє бачення деяких традиційних та дискусійних питань розгляду правового інституту "юридична відповідальність" в специфічному секторі соціального буття та діяльності людини - інформаційній сфері, та в цілому, цивілізації майбутнього - інформаційному суспільстві.

В ході проведення дослідження виконавці зіткнулися з відомою для багатьох галузей права, зокрема і для інформаційного права, проблемою - не однозначною визначеністю ключових наукових понять, як правових категорій, яку можливо вирішити лише в процесі формування термінологічно-понятійного апарату - аксіоматики інформаційно-правових досліджень.

У монографії, що пропонується, досить ретельно проаналізовано зміст та структура інформаційної сфери, як предмету правового регулювання та об’єкту інформаційних правовідносин, пов’язаного з обігом інформації, інформаційною діяльністю, виникаючими правовідносинами.

Надаються авторські бачення змісту та структури цієї важливої для розвитку інформаційно-правових досліджень соціальної інституції.

Проведення дослідження та науковий аналіз проблем інформаційної деліктології супроводжуються відповідно обґрунтованими висновками та пропозиціями щодо вдосконалення інформаційного законодавства.

Отзывы к книге Юридична відповідальність за порушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології
15258
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Основи ІТ-права
  • Эксклюзив
380 грн.

Основи ІТ-права

В наличии

просмотренные товары

Військове право
400 грн.

Військове право

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток