Задать вопрос о книге:

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю - фото

Автор: Татаров О.Ю., Свириденко С.В.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2019

Количество страниц: 212

ISBN: 978-966-916-867-2

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії розглянуто питання особливостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю.

На основі дослідження питань теоретичних та правових засад, процесуального порядку досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю, а також нормативного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій щодо зазначеної категорії осіб розроблено та обгрунтовано пропозиції спрямовані на удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства і практики його застосування.

Авторы

Авторы книги Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю

Предисловие

В умовах реформування національного законодавства, що зумовлено євроінтеграційним курсом України, концептуальним питанням є оновлення правової бази та побудова фундаментальної системи права. З одного боку, це надасть можливість удосконалити механізм захисту особи, охорони її прав, свобод та законних інтересів, а з іншого – вирішити питання, пов’язані з протидією злочинності. Сьогодні одним із пріоритетних напрямів наукових розробок у цій сфері є переосмислення змісту нормативно-правового підґрунтя здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю. Зазначене зумовлено необхідністю забезпечення верховенства права, законності, рівності всіх перед законом і судом, підтримання правопорядку в країні, здійснення ефективної протидії злочинності тощо.

Інститут недоторканності певної категорії осіб існує здебільшого в демократичних країнах і є гарантією їхньої захищеності від неправомірного кримінального переслідування під час виконання ними своїх професійних обов’язків. Однак в Україні недоторканність таких осіб має широкий характер, що значною мірою ускладнює розслідування вчинених ними кримінальних правопорушень. Норми чинного кримінального процесуального законодавства України фактично унеможливлюють здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які користуються недоторканністю. Це, безперечно, вимагає удосконалення правового регулювання розслідування злочинів, вчинених особами, які користуються недоторканністю, форм і методів його проведення, а також перегляду усталеної практики проведення окремих процесуальних дій. Більше того, у демократичній, правовій державі притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які користуються недоторканністю, а також здійснення щодо них кримінального провадження має відбуватися на загальних підставах виходячи з конституційної засади рівності громадян перед законом і судом.

Проблемні аспекти досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю впродовж багатьох років, не втрачають своєї актуальності та є предметом уваги вчених і сьогодні. Окремим питанням цієї проблематики присвятили свої праці Ю. П. Аленін, С. С. Аскеров, І. В. Бабій, С. Г. Волкотруб, О. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, І. В. Грицюк, Ю. М. Грошевий, В. С. Зеленецький, Н. С. Карпов, О. В. Капліна, В. В. Лисенко, Л. М. Лобойко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, О. В. Сіренко, О. С. Старенький, М. С. Строгович, В. М. Тертишник, В. В. Топчій, Л. Д. Удалова, В. І. Фаринник, В. М. Федченко, Ю. В. Циганюк, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, А. В. Шевчишен, В. М. Юрчишин та ін.

Проте, зважаючи на останні законодавчі зміни в рамках розглядуваної тематики, наукові дослідження щодо досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю, комплексно не проводились. Дослідження цієї проблематики потребує врахування нових напрямів розвитку сучасної юридичної науки з одночасним переосмисленням прикладних аспектів застосування чинного кримінального процесуального законодавства України.

Як і будь-яке інше дослідження, ця монографія не позбавлена дискусійних положень, деякі з яких будуть сприйняті критично, інші піддані сумніву. Водночас кожна з запропонованих пропозицій є результатом тривалого творчого пошуку авторів, в основі якого значний досвід роботи в слідчих підрозідлах, а також досвід адвокатської діяльності, що зумовило можливість розгляду та вирішення практичних проблем при розслідуванні зазначеної категорії проваджень. Маємо сподівання, що представлене на розсуд наукової спільноти дослідження стане темою наукових дискусій та зумовить подальший творчий пошук.

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам, близьким та друзям за постійне спонукання в творчому пошуку, підтримку та конструктивну критику, за висловлені зауваження та рекомендації, усім, хто долучився добрим словом чи порадою, коментарем, науковою позицією до публікації цієї праці.

Отзывы

Отзывы к книге Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю

У монографії розглянуто питання особливостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю.

На основі дослідження питань теоретичних та правових засад, процесуального порядку досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю, а також нормативного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій щодо зазначеної категорії осіб розроблено та обгрунтовано пропозиції спрямовані на удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства і практики його застосування.

Авторы книги Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю

В умовах реформування національного законодавства, що зумовлено євроінтеграційним курсом України, концептуальним питанням є оновлення правової бази та побудова фундаментальної системи права. З одного боку, це надасть можливість удосконалити механізм захисту особи, охорони її прав, свобод та законних інтересів, а з іншого – вирішити питання, пов’язані з протидією злочинності. Сьогодні одним із пріоритетних напрямів наукових розробок у цій сфері є переосмислення змісту нормативно-правового підґрунтя здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю. Зазначене зумовлено необхідністю забезпечення верховенства права, законності, рівності всіх перед законом і судом, підтримання правопорядку в країні, здійснення ефективної протидії злочинності тощо.

Інститут недоторканності певної категорії осіб існує здебільшого в демократичних країнах і є гарантією їхньої захищеності від неправомірного кримінального переслідування під час виконання ними своїх професійних обов’язків. Однак в Україні недоторканність таких осіб має широкий характер, що значною мірою ускладнює розслідування вчинених ними кримінальних правопорушень. Норми чинного кримінального процесуального законодавства України фактично унеможливлюють здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які користуються недоторканністю. Це, безперечно, вимагає удосконалення правового регулювання розслідування злочинів, вчинених особами, які користуються недоторканністю, форм і методів його проведення, а також перегляду усталеної практики проведення окремих процесуальних дій. Більше того, у демократичній, правовій державі притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які користуються недоторканністю, а також здійснення щодо них кримінального провадження має відбуватися на загальних підставах виходячи з конституційної засади рівності громадян перед законом і судом.

Проблемні аспекти досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю впродовж багатьох років, не втрачають своєї актуальності та є предметом уваги вчених і сьогодні. Окремим питанням цієї проблематики присвятили свої праці Ю. П. Аленін, С. С. Аскеров, І. В. Бабій, С. Г. Волкотруб, О. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, І. В. Грицюк, Ю. М. Грошевий, В. С. Зеленецький, Н. С. Карпов, О. В. Капліна, В. В. Лисенко, Л. М. Лобойко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, О. В. Сіренко, О. С. Старенький, М. С. Строгович, В. М. Тертишник, В. В. Топчій, Л. Д. Удалова, В. І. Фаринник, В. М. Федченко, Ю. В. Циганюк, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, А. В. Шевчишен, В. М. Юрчишин та ін.

Проте, зважаючи на останні законодавчі зміни в рамках розглядуваної тематики, наукові дослідження щодо досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю, комплексно не проводились. Дослідження цієї проблематики потребує врахування нових напрямів розвитку сучасної юридичної науки з одночасним переосмисленням прикладних аспектів застосування чинного кримінального процесуального законодавства України.

Як і будь-яке інше дослідження, ця монографія не позбавлена дискусійних положень, деякі з яких будуть сприйняті критично, інші піддані сумніву. Водночас кожна з запропонованих пропозицій є результатом тривалого творчого пошуку авторів, в основі якого значний досвід роботи в слідчих підрозідлах, а також досвід адвокатської діяльності, що зумовило можливість розгляду та вирішення практичних проблем при розслідуванні зазначеної категорії проваджень. Маємо сподівання, що представлене на розсуд наукової спільноти дослідження стане темою наукових дискусій та зумовить подальший творчий пошук.

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам, близьким та друзям за постійне спонукання в творчому пошуку, підтримку та конструктивну критику, за висловлені зауваження та рекомендації, усім, хто долучився добрим словом чи порадою, коментарем, науковою позицією до публікації цієї праці.

Отзывы к книге Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Преступник и толпа
440 грн.

Преступник и толпа

В наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток