Задать вопрос о книге:

Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги

Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги - фото

Автор: Андрушко А.В.

Издательство: ТОВ "РІК-У"

Год издания: 2019

Количество страниц: 228

ISBN: 978-617-7692-72-9

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія присвячена проблемним питанням кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги (ст. 151 КК України). Прослідковано еволюцію законодавства про кримінальну відповідальність за вказане посягання. 

Висвітлено основні фактори, які обумовили встановлення кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги.

Розглянуто зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за даний злочин. Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 151 КК України. 

Досліджено проблемні аспекти диференціації кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги, а також питання встановлення покарання за цей злочин. На підставі проведеного дослідження сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення ст. 151 КК України.

Видання може бути корисним для науковців, викладачів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, студентів, аспірантів, працівників правоохоронних і судових органів, усіх, кого цікавлять проблеми кримінального права.

Авторы

Авторы книги Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги
Андрушко А.В. Андрушко А.В. Кандидат юридичних наук

Доцент кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету

Предисловие

Згідно з ч. 1 ст. З Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 28 Основного Закону гарантує кожному право на повагу до його гідності, а ст. 29 закріплює право на свободу та особисту недоторканність.

Виходячи із вказаних конституційних норм, кримінальне законодавство України встановлює відповідальність за найбільш небезпечні посягання на зазначені цінності, тим самим підтверджуючи їх значущість як для конкретного індивіда, так і для суспільства загалом. Серед діянь, відповідальність за які передбачена розділом III «Злочини проти волі, честі та гідності особи» Особливої частини Кримінального кодексу (далі - КК) України, - незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги (ст. 151).

У правозастосовній практиці цей злочин трапляється рідко, однак недооцінювати його суспільну небезпеку не варто. Як відомо, в Радянському Союзі примусова госпіталізація до спеціальних психіатричних лікарень застосовувалась для боротьби з інакомислячими. Нині ж незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги може вчинятися задля заволодіння нерухомістю потерпілого, з метою усунення «зайвої» людини тощо.

Попри те, що до офіційної статистичної звітності вказане діяння потрапляє щороку, жодного випадку засудження за цей злочин упродовж 2013-2019 рр. не зафіксовано. Більше того, за увесь зазначений період жодній особі не було вручено повідомлення про підозру у його вчиненні. Існують достатні підстави для того, аби стверджувати, що відповідний стан речей значною мірою пояснюється недосконалою редакцією ст. 151 КК України.

Проблемам кримінально-правової протидії незаконному поміщенню в заклад з надання психіатричної допомоги у юридичній літературі приділяється небагато уваги. Серед науковців, які цікавились вказаним питанням, необхідно назвати О.Є. Амосова, Ю.М. Аргунову, М.І. Кажанова, А.О. Байду, В.І. Борисова, С.В. Бородіна, І.А. Вартилецьку, В.К. Грищука, С.Ф. Денисова, К.В. Євстіфеєву, А.О. Жинкіна, В.І. Зубкову, Г.О. Зубова, В.О. Корнієнка, М.Ю. Карасьову, І.В. Кирилюка, Я.Г. Лизогуба, К.О. Марахтанову, О.С. Наумову, А.С. Політову, Г.А. Решетнікову, М.Р. Снахову, Є.Л. Стрельцова, І.М. Тяжкову, М.І. Хавронюка, С.Д. Шапченка та ін. Доводиться, однак, констатувати, що дане питання розглядається переважно на рівні підручників та науково-практичних коментарів. Наскільки авторові відомо, жодного монографічного дослідження, присвяченого проблемам кримінальної відповідальності за цей злочин, не було опубліковано не тільки в Україні, айв державах, кримінальне законодавство яких встановлює відповідальність за вказане вище діяння. Відтак дискусійними на сьогодні є більшість питань відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги.

Метою цієї роботи є комплексна розробка питань кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги, а також формулювання на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на удосконалення ст. 151 КК України.

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання:
• прослідкувати еволюцію законодавства про кримінальну відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги;
• висвітлити основні фактори, які обумовили встановлення кримінальної відповідальності за вказане посягання;
• розглянути особливості кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги за законодавством зарубіжних держав;
• проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 151 ККУкраїни;
• дослідити проблемні аспекти диференціації кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги;
• розглянути проблемні питання встановлення покарання за вказаний злочин;
• на підставі проведеного дослідження сформулювати пропозиції, спрямовані на вдосконалення ст. 151 КК України.

Своїм приємним обов’язком вважаю висловити щиру подяку рецензентам дослідження - доктору юридичних наук, професору Бурдіну Володимиру Миколайовичу, доктору юридичних наук, доценту Вознюку Андрію Андрійовичу та доктору юридичних наук, професору Письменському Євгену Олександровичу. Слова щирої вдячності за змістовні дискусії адресую також кандидату юридичних наук, доценту Примаченку Віталію Федоровичу.  

Отзывы

Отзывы к книге Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги

Монографія присвячена проблемним питанням кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги (ст. 151 КК України). Прослідковано еволюцію законодавства про кримінальну відповідальність за вказане посягання. 

Висвітлено основні фактори, які обумовили встановлення кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги.

Розглянуто зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за даний злочин. Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 151 КК України. 

Досліджено проблемні аспекти диференціації кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги, а також питання встановлення покарання за цей злочин. На підставі проведеного дослідження сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення ст. 151 КК України.

Видання може бути корисним для науковців, викладачів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, студентів, аспірантів, працівників правоохоронних і судових органів, усіх, кого цікавлять проблеми кримінального права.

Авторы книги Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги
Андрушко А.В. Андрушко А.В. Кандидат юридичних наук

Доцент кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету

Згідно з ч. 1 ст. З Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 28 Основного Закону гарантує кожному право на повагу до його гідності, а ст. 29 закріплює право на свободу та особисту недоторканність.

Виходячи із вказаних конституційних норм, кримінальне законодавство України встановлює відповідальність за найбільш небезпечні посягання на зазначені цінності, тим самим підтверджуючи їх значущість як для конкретного індивіда, так і для суспільства загалом. Серед діянь, відповідальність за які передбачена розділом III «Злочини проти волі, честі та гідності особи» Особливої частини Кримінального кодексу (далі - КК) України, - незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги (ст. 151).

У правозастосовній практиці цей злочин трапляється рідко, однак недооцінювати його суспільну небезпеку не варто. Як відомо, в Радянському Союзі примусова госпіталізація до спеціальних психіатричних лікарень застосовувалась для боротьби з інакомислячими. Нині ж незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги може вчинятися задля заволодіння нерухомістю потерпілого, з метою усунення «зайвої» людини тощо.

Попри те, що до офіційної статистичної звітності вказане діяння потрапляє щороку, жодного випадку засудження за цей злочин упродовж 2013-2019 рр. не зафіксовано. Більше того, за увесь зазначений період жодній особі не було вручено повідомлення про підозру у його вчиненні. Існують достатні підстави для того, аби стверджувати, що відповідний стан речей значною мірою пояснюється недосконалою редакцією ст. 151 КК України.

Проблемам кримінально-правової протидії незаконному поміщенню в заклад з надання психіатричної допомоги у юридичній літературі приділяється небагато уваги. Серед науковців, які цікавились вказаним питанням, необхідно назвати О.Є. Амосова, Ю.М. Аргунову, М.І. Кажанова, А.О. Байду, В.І. Борисова, С.В. Бородіна, І.А. Вартилецьку, В.К. Грищука, С.Ф. Денисова, К.В. Євстіфеєву, А.О. Жинкіна, В.І. Зубкову, Г.О. Зубова, В.О. Корнієнка, М.Ю. Карасьову, І.В. Кирилюка, Я.Г. Лизогуба, К.О. Марахтанову, О.С. Наумову, А.С. Політову, Г.А. Решетнікову, М.Р. Снахову, Є.Л. Стрельцова, І.М. Тяжкову, М.І. Хавронюка, С.Д. Шапченка та ін. Доводиться, однак, констатувати, що дане питання розглядається переважно на рівні підручників та науково-практичних коментарів. Наскільки авторові відомо, жодного монографічного дослідження, присвяченого проблемам кримінальної відповідальності за цей злочин, не було опубліковано не тільки в Україні, айв державах, кримінальне законодавство яких встановлює відповідальність за вказане вище діяння. Відтак дискусійними на сьогодні є більшість питань відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги.

Метою цієї роботи є комплексна розробка питань кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги, а також формулювання на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на удосконалення ст. 151 КК України.

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання:
• прослідкувати еволюцію законодавства про кримінальну відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги;
• висвітлити основні фактори, які обумовили встановлення кримінальної відповідальності за вказане посягання;
• розглянути особливості кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги за законодавством зарубіжних держав;
• проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 151 ККУкраїни;
• дослідити проблемні аспекти диференціації кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги;
• розглянути проблемні питання встановлення покарання за вказаний злочин;
• на підставі проведеного дослідження сформулювати пропозиції, спрямовані на вдосконалення ст. 151 КК України.

Своїм приємним обов’язком вважаю висловити щиру подяку рецензентам дослідження - доктору юридичних наук, професору Бурдіну Володимиру Миколайовичу, доктору юридичних наук, доценту Вознюку Андрію Андрійовичу та доктору юридичних наук, професору Письменському Євгену Олександровичу. Слова щирої вдячності за змістовні дискусії адресую також кандидату юридичних наук, доценту Примаченку Віталію Федоровичу.  

Отзывы к книге Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток