Задать вопрос о книге:

Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі. Матеріали круглого столу

Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі. Матеріали круглого столу - фото

Автор: Харитонов Є.О.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2012

Количество страниц: 244

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У збірці містяться матеріали доповідей з теоретичних, історичних та методологічних проблем цивільного права і процесу та інтелектуального права, які були оприлюднені па круглому столі «Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі», який відбувся 9 жовтня 2012 р. на базі Національного університету «Одеська юридична академія».

Матеріали видано за авторською редакцією. Повну відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їхні наукові керівники, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та установ, які рекомендували ці матеріали до друку.

Авторы

Авторы книги Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі. Матеріали круглого столу
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Предисловие

Головне завдання розвитку цивільного законодавства України — визначення пріоритетів та вдосконалення механізмів правового регулювання цивільних відносин — зумовило тематику доповідей на круглому і голі. Доповідачі та промовці відзначили, що дослідження проблем цивільного права підтвердило їх актуальність у світлі еволюції соціально-економічних відносин в Україні, які відбуваються на основі принципів демократизації, юридичної рівності, справедливості.

У промовах учасників піднімалися як теоретичні проблеми, гак і питання практичного втілення в життя норм Цивільного кодексу. Не обійшлося і без уже традиційної полеміки між прибічниками існування лише єдиного Цивільного кодексу та тими, хто стоїть на позиціях осібного існування Господарського кодексу.

Будь-яке наукове дослідження передбачає точне визначення не тільки мети і предмета дослідження, але і прийомів, способів і засобів вирішення відповідної наукової задачі. Методи наукового дослідження — і є ті прийоми і способи, які використовуються в науці для аналізу і пізнання її предмета і отримання необхідного наукового результату. Вчення про методи наукового пізнання називається методологією.

Знання прийомів і способів виконання виникаючих завдань - обов’язкова умова професіоналізму. Для юриста-професіонала необхідні навички вирішення правових, в тому числі цивільно-правових завдань. До числа таких навичок належать навички наукового аналізу правових ситуацій і наукові способи вирішення виникаючих проблем.

Адже сучасний юрист повинен бути не тільки і не стільки знавцем різноманітної правової інформації, скільки творчим працівником, здатним самостійно, грамотно аналізувати виникаючі ситуації і готувати продумані, обґрунтовані рекомендації щодо найкращих шляхів та способів їх вирішення. Очевидно, що для цього необхідне знання методів наукового вирішення правових задач. Водночас методологічні ілсади аналізу поняття і форм цивільного законодавства ще потребують і псціального дослідження, оскільки велика кількість форм цивільного іаконодавства вперше отримала законодавче закріплення в Українілише в ЦК. До його прийняття і доктрина радянського цивільного права, і практика нормотворчості в УРСР виходили з того, що єдиною формою цивільного законодавства є закони і підзаконні акти.

Круглий стіл об’єднав провідних і молодих вчених, що займаються науковими дослідженнями з метою вдосконалення цивільного законодавства України, надавши можливість обмінятися думками з найбільш актуальних питань.

Говорячи про значення круглого столу, який відбувся, необхідно зауважити, що Національний університет «Одеська юридична академія», як провідний вищий юридичний навчальний заклад, велику увагу приділяє розвитку здібностей аспірантів, які під керівництвом досвідчених вчених мають змогу спробувати себе на цивілістичній ниві юридичної науки. Участь у круглому столі юристів-практиків дає можливість для перевірки теоретичних наробок та закладає основу для подальшого наукового пошуку та висування нової проблематики.

Вважаю, що проведення таких заходів є необхідним для забезпечення належного розвитку науки цивільного права та пошуку шляхів вдосконалення цивільного законодавства України.

С.В. КІВАЛОВ

доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України,

Президент Національного університету «Одеська юридична академія»,

голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя

Отзывы

Отзывы к книге Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі. Матеріали круглого столу

У збірці містяться матеріали доповідей з теоретичних, історичних та методологічних проблем цивільного права і процесу та інтелектуального права, які були оприлюднені па круглому столі «Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі», який відбувся 9 жовтня 2012 р. на базі Національного університету «Одеська юридична академія».

Матеріали видано за авторською редакцією. Повну відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їхні наукові керівники, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та установ, які рекомендували ці матеріали до друку.

Авторы книги Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі. Матеріали круглого столу
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Головне завдання розвитку цивільного законодавства України — визначення пріоритетів та вдосконалення механізмів правового регулювання цивільних відносин — зумовило тематику доповідей на круглому і голі. Доповідачі та промовці відзначили, що дослідження проблем цивільного права підтвердило їх актуальність у світлі еволюції соціально-економічних відносин в Україні, які відбуваються на основі принципів демократизації, юридичної рівності, справедливості.

У промовах учасників піднімалися як теоретичні проблеми, гак і питання практичного втілення в життя норм Цивільного кодексу. Не обійшлося і без уже традиційної полеміки між прибічниками існування лише єдиного Цивільного кодексу та тими, хто стоїть на позиціях осібного існування Господарського кодексу.

Будь-яке наукове дослідження передбачає точне визначення не тільки мети і предмета дослідження, але і прийомів, способів і засобів вирішення відповідної наукової задачі. Методи наукового дослідження — і є ті прийоми і способи, які використовуються в науці для аналізу і пізнання її предмета і отримання необхідного наукового результату. Вчення про методи наукового пізнання називається методологією.

Знання прийомів і способів виконання виникаючих завдань - обов’язкова умова професіоналізму. Для юриста-професіонала необхідні навички вирішення правових, в тому числі цивільно-правових завдань. До числа таких навичок належать навички наукового аналізу правових ситуацій і наукові способи вирішення виникаючих проблем.

Адже сучасний юрист повинен бути не тільки і не стільки знавцем різноманітної правової інформації, скільки творчим працівником, здатним самостійно, грамотно аналізувати виникаючі ситуації і готувати продумані, обґрунтовані рекомендації щодо найкращих шляхів та способів їх вирішення. Очевидно, що для цього необхідне знання методів наукового вирішення правових задач. Водночас методологічні ілсади аналізу поняття і форм цивільного законодавства ще потребують і псціального дослідження, оскільки велика кількість форм цивільного іаконодавства вперше отримала законодавче закріплення в Українілише в ЦК. До його прийняття і доктрина радянського цивільного права, і практика нормотворчості в УРСР виходили з того, що єдиною формою цивільного законодавства є закони і підзаконні акти.

Круглий стіл об’єднав провідних і молодих вчених, що займаються науковими дослідженнями з метою вдосконалення цивільного законодавства України, надавши можливість обмінятися думками з найбільш актуальних питань.

Говорячи про значення круглого столу, який відбувся, необхідно зауважити, що Національний університет «Одеська юридична академія», як провідний вищий юридичний навчальний заклад, велику увагу приділяє розвитку здібностей аспірантів, які під керівництвом досвідчених вчених мають змогу спробувати себе на цивілістичній ниві юридичної науки. Участь у круглому столі юристів-практиків дає можливість для перевірки теоретичних наробок та закладає основу для подальшого наукового пошуку та висування нової проблематики.

Вважаю, що проведення таких заходів є необхідним для забезпечення належного розвитку науки цивільного права та пошуку шляхів вдосконалення цивільного законодавства України.

С.В. КІВАЛОВ

доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України,

Президент Національного університету «Одеська юридична академія»,

голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя

Отзывы к книге Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі. Матеріали круглого столу
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Завантажуйте наш мобільний додаток