Задать вопрос о книге:

Міжнародне публічне право. Том 2. Основні галузі. У двох томах
РЕКОМЕНДУЕМ

Міжнародне публічне право. Том 2. Основні галузі. У двох томах - фото
15006
Нет в наличии

450 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Гнатовський М.М., Буроменський М.В., Мицик В.В.

Издательство: Право

Год издания: 2018

Количество страниц: 624

ISBN: 978-966-937-519-3

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 1 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 300

Аннотация

Підготовлено відповідно до вимог освітньої програми «Міжнародне право» за спеціальністю 293 «Міжнародне право», галузь знань 29 «Міжнародні відносини», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та підготовки до Єдиного фахового вступного випробування з права для вступу на магістерські програми за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

У томі 2 підручника з позицій сучасної науки міжнародного права ХХI ст. викладені актуальні питання становлення та сучасного стану розвитку і функціонування основних галузей міжнародного права. 

Матеріал підготовлений з метою вивчення системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовної діяльності суб’єктів міжнародного права, вироблення навичок розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкриття основних напрямів розвитку міжнародного права.

Для бакалаврів, магістрантів, аспірантів та викладачів юридичних закладів вищої освіти і юридичних факультетів, а також осіб, які цікавляться питаннями міжнародного права.

Авторы

Авторы книги Міжнародне публічне право. Том 2. Основні галузі. У двох томах
Буроменський М.В. Буроменський М.В. доктор юридичних наук, професор

Фахівець з питань міжнародно-правового співробітництва у сфері прав людини, співвідношенні міжнародного і національного права, міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю та міжнародного кримінального права, правових питань міжнародної безпеки, історії міжнародних відносин, конституційного права іноземних держав.

Гнатовський М.М. Гнатовський М.М. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням. Микола Миколайович є кандидатом юридичних наук та викладачем кафедри міжнародного права КНУ ім. Т. Шевченка. 

Закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, також проходив стажування в Гарвардському університеті (США) та Йоркському університеті (Канада). 

З 2009 року є членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням, у 2013-2015 рр. був його віце-президентом, а у 2015 р. обраний Президентом Комітету. 

Як експерт співпрацює з Радою Європи, ОБСЄ, ПРООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ін.. Спеціаліст із питань міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права та міжнародного захисту прав людини, автор понад 80 наукових публікацій.

Мицик В.В. Мицик В.В. доктор юридичних наук, професор

Фахівець з теорії та практики міжнародного права, міжнародно-правового регулювання захисту прав людини,національних меншин та мов меншин, визнання в міжнародному праві. Заслужений діяч науки і техніки України.

Предисловие

У Декларації Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури «Вища освіта в XXI столітті: підходи і практичні заходи» головним завданням держав-членів проголошено «забезпечувати підготовку висококваліфікованих випускників і відповідальних громадян, здатних задовольняти потреби у всіх сферах людської діяльності шляхом надання можливості отримання відповідних кваліфікацій, включаючи професійну підготовку, що поєднують знання і навички високого рівня, на основі використання курсів і навчальних програм, які постійно адаптуються до сучасних і майбутніх потреб суспільства».

Саме такими ідеями керувався колектив кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка під час написання підручника «Міжнародне публічне право. Основні галузі».

Підручник призначений для ознайомлення студентів 4-го курсу відділення «міжнародне право» з усіма основними галузями та інститутами сучасного міжнародного публічного права, зокрема: правом міжнародних договорів – виникнення та розвиток права міжнародних договорів, правоздатність та стадії укладання міжнародного договору, надання згоди на обов’язковість міжнародного договору та його тлумачення; міжнародним правом прав людини – поняття, джерела та принципи, його природа та класифікація норм, поняття трьох «поколінь» прав людини, система органів ООН та регіональні системи захисту прав людини, універсальні міжнародно-правові акти у цій сфері, європейська система захисту прав людини та практика Європейського суду з прав людини, права національних меншин та корінних народів; міжнародним гуманітарним правом – історія становлення і сучасний стан, джерела, принципи, сфера застосування, основні засади ведення воєнних дій, класифікація збройного конфлікту на території України (від 2014 р.); міжнародним кримінальним правом – поняття права і джерела, поняття міжнародних злочинів та індивідуальна кримінальна відповідальність за міжнародним правом, діяльність міжнародних кримінальних судових установ, основи транснаціонального кримінального права. Висвітлено такі питання: права зовнішніх зносин – органів зовнішніх зносин, дипломатичного права, дипломатичних привілей та імунітетів, консульського прав, структури і персоналу консульських установ, функцій консульських установ і консулів та засоби їх здійснення, консульські привілеї та імунітети, право спеціальних місій та їх функції, дипломатичне право міжнародних організацій; права міжнародних організацій – його поняття, джерела і принципи, компетенції міжнародних організацій, діяльність ООН та її спеціалізованих установ, регіональних міжнародних організацій, особливості функціонування міжнародних неурядових організацій; права міжнародної безпеки – поняття, предмет та джерела права міжнародної безпеки, міжнародно-правові засади загальної та регіональних систем колективної безпеки, міжнародно-правове регулювання роззброєння та скорочення озброєнь, види законного застосування сили у сучасному міжнародному праві.

Приділено увагу мирним засобам вирішення міжнародних спорів – поняттю та класифікації міжнародних спорів та мирних засобів вирішення міжнародних спорів, дипломатичним засобам такого вирішення, міжнародним засобам ад’юдикації та вирішення міжнародних спорів у межах міжнародних організацій. Міжнародне трудове право потребує розгляду питань щодо з’ясування його поняття, джерел та принципів, діяльності контрольного механізму за дотриманням норм міжнародного трудового права, визначення міжнародних правових стандартів у сфері праці та регулювання трудових відносин міжнародних цивільних службовців; міжнародне морське право передбачає вивчення питань поняття, джерел та принципів, делімітації морських просторів, інституційних механізмів міжнародного морського права; міжнародне повітряне право складається з визначення його поняття, функціонування міжнародних авіаційних організацій, з’ясування правового статусу та режиму використання повітряного простору, правового статусу повітряного судна та його екіпажу, правового регулювання міжнародних авіаперевезень і правових стандартів відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден; міжнародне космічне право містить питання стосовно його поняття, джерел та принципів, діяльності міжнародних космічних організацій, правового режиму космічного простору, правового статусу космічних апаратів та космонавтів, інституту відповідальності у міжнародному космічному праві та проблем техногенного забруднення космічного простору.

У підручнику з позицій сучасного стану науки міжнародного права викладені актуальні питання міжнародного права навколишнього середовища – поняття, джерела, принципи права, інституційний механізм, міжнародноправове регулювання поводження з небезпечними речовинами, охорона природних об’єктів та середовищ існування; міжнародного економічного права – особливості творення джерела і застосування принципів; важливе місце займає міжнародне торговельне право і право СОТ, міжнародне інвестиційне право та міжнародне фінансове право як його підгалузі; міжнародного енергетичного права містить поняття, джерела, принципи та інституційні механізми; розглянуті екологічні аспекти міжнародного енергетичного права та міжнародно-правові аспекти міжнародної енергетичної безпеки; міжнародного атомного права – вивчає проблеми міжнародно-правового забезпечення фізичної ядерної безпеки, міжнародно-правового забезпечення технічної ядерної безпеки, міжнародного агентства з атомної енергії та міжнародної співпраці з мирного використання атомної енергії. Міжнародне інформаційне право належить до нової популярної і перспективної галузі права.

Основними питаннями для вивчення є поняття та принципи міжнародного інформаційного права, його становлення і розвиток, діяльність інституційного механізму, поняття міжнародно-правового режиму інформації та міжнародна інформаційна безпека; міжнародне освітнє право розглядається як галузь сучасного міжнародного права, що формується.

Пропонуються такі питання для вивчення: поняття, функції, принципи, джерела міжнародного освітнього права, міжнародно-правові механізми забезпечення права на освіту, освітні системи та освітнє законодавство зарубіжних країн, Болонський процес: принципи, завдання, цілі, етапи розвитку, основні терміни, європейський освітній простір.

Важливу увагу приділено темам: юрисдикція та імунітети держави – поняття та види юрисдикції держави, принципи здійснення державної юрисдикції, юрисдикційні імунітети держави та її власності, імунітет найвищих посадових осіб держави; та населення в міжнародному праві – основні питання: міжнародна юрисдикція стосовно населення і фізичних осіб, міжнародно-правові питання громадянства, міжнародно-правовий і внутрішньодержавний статус іноземців, осіб з подвійним громадянством та осіб безгромадянства, особливості інституту громадянства ЄС, регулювання питань громадянства в Україні, правовий статус біженців, вимушених переселенців та переміщених осіб, право притулку, інститут екстрадиції в міжнародному праві.

Підручник «Міжнародне публічне право. Основні галузі» спрямовано на вивчення системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовної діяльності суб’єктів міжнародного права, насамперед держав.

При написанні підручника фахівці ставили за мету вироблення у студентів навичок розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкриття основних напрямів розвитку міжнародного права.

Отзывы

Отзывы к книге Міжнародне публічне право. Том 2. Основні галузі. У двох томах

Підготовлено відповідно до вимог освітньої програми «Міжнародне право» за спеціальністю 293 «Міжнародне право», галузь знань 29 «Міжнародні відносини», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та підготовки до Єдиного фахового вступного випробування з права для вступу на магістерські програми за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

У томі 2 підручника з позицій сучасної науки міжнародного права ХХI ст. викладені актуальні питання становлення та сучасного стану розвитку і функціонування основних галузей міжнародного права. 

Матеріал підготовлений з метою вивчення системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовної діяльності суб’єктів міжнародного права, вироблення навичок розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкриття основних напрямів розвитку міжнародного права.

Для бакалаврів, магістрантів, аспірантів та викладачів юридичних закладів вищої освіти і юридичних факультетів, а також осіб, які цікавляться питаннями міжнародного права.

Авторы книги Міжнародне публічне право. Том 2. Основні галузі. У двох томах
Буроменський М.В. Буроменський М.В. доктор юридичних наук, професор

Фахівець з питань міжнародно-правового співробітництва у сфері прав людини, співвідношенні міжнародного і національного права, міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю та міжнародного кримінального права, правових питань міжнародної безпеки, історії міжнародних відносин, конституційного права іноземних держав.

Гнатовський М.М. Гнатовський М.М. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням. Микола Миколайович є кандидатом юридичних наук та викладачем кафедри міжнародного права КНУ ім. Т. Шевченка. 

Закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, також проходив стажування в Гарвардському університеті (США) та Йоркському університеті (Канада). 

З 2009 року є членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням, у 2013-2015 рр. був його віце-президентом, а у 2015 р. обраний Президентом Комітету. 

Як експерт співпрацює з Радою Європи, ОБСЄ, ПРООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ін.. Спеціаліст із питань міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права та міжнародного захисту прав людини, автор понад 80 наукових публікацій.

Мицик В.В. Мицик В.В. доктор юридичних наук, професор

Фахівець з теорії та практики міжнародного права, міжнародно-правового регулювання захисту прав людини,національних меншин та мов меншин, визнання в міжнародному праві. Заслужений діяч науки і техніки України.

У Декларації Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури «Вища освіта в XXI столітті: підходи і практичні заходи» головним завданням держав-членів проголошено «забезпечувати підготовку висококваліфікованих випускників і відповідальних громадян, здатних задовольняти потреби у всіх сферах людської діяльності шляхом надання можливості отримання відповідних кваліфікацій, включаючи професійну підготовку, що поєднують знання і навички високого рівня, на основі використання курсів і навчальних програм, які постійно адаптуються до сучасних і майбутніх потреб суспільства».

Саме такими ідеями керувався колектив кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка під час написання підручника «Міжнародне публічне право. Основні галузі».

Підручник призначений для ознайомлення студентів 4-го курсу відділення «міжнародне право» з усіма основними галузями та інститутами сучасного міжнародного публічного права, зокрема: правом міжнародних договорів – виникнення та розвиток права міжнародних договорів, правоздатність та стадії укладання міжнародного договору, надання згоди на обов’язковість міжнародного договору та його тлумачення; міжнародним правом прав людини – поняття, джерела та принципи, його природа та класифікація норм, поняття трьох «поколінь» прав людини, система органів ООН та регіональні системи захисту прав людини, універсальні міжнародно-правові акти у цій сфері, європейська система захисту прав людини та практика Європейського суду з прав людини, права національних меншин та корінних народів; міжнародним гуманітарним правом – історія становлення і сучасний стан, джерела, принципи, сфера застосування, основні засади ведення воєнних дій, класифікація збройного конфлікту на території України (від 2014 р.); міжнародним кримінальним правом – поняття права і джерела, поняття міжнародних злочинів та індивідуальна кримінальна відповідальність за міжнародним правом, діяльність міжнародних кримінальних судових установ, основи транснаціонального кримінального права. Висвітлено такі питання: права зовнішніх зносин – органів зовнішніх зносин, дипломатичного права, дипломатичних привілей та імунітетів, консульського прав, структури і персоналу консульських установ, функцій консульських установ і консулів та засоби їх здійснення, консульські привілеї та імунітети, право спеціальних місій та їх функції, дипломатичне право міжнародних організацій; права міжнародних організацій – його поняття, джерела і принципи, компетенції міжнародних організацій, діяльність ООН та її спеціалізованих установ, регіональних міжнародних організацій, особливості функціонування міжнародних неурядових організацій; права міжнародної безпеки – поняття, предмет та джерела права міжнародної безпеки, міжнародно-правові засади загальної та регіональних систем колективної безпеки, міжнародно-правове регулювання роззброєння та скорочення озброєнь, види законного застосування сили у сучасному міжнародному праві.

Приділено увагу мирним засобам вирішення міжнародних спорів – поняттю та класифікації міжнародних спорів та мирних засобів вирішення міжнародних спорів, дипломатичним засобам такого вирішення, міжнародним засобам ад’юдикації та вирішення міжнародних спорів у межах міжнародних організацій. Міжнародне трудове право потребує розгляду питань щодо з’ясування його поняття, джерел та принципів, діяльності контрольного механізму за дотриманням норм міжнародного трудового права, визначення міжнародних правових стандартів у сфері праці та регулювання трудових відносин міжнародних цивільних службовців; міжнародне морське право передбачає вивчення питань поняття, джерел та принципів, делімітації морських просторів, інституційних механізмів міжнародного морського права; міжнародне повітряне право складається з визначення його поняття, функціонування міжнародних авіаційних організацій, з’ясування правового статусу та режиму використання повітряного простору, правового статусу повітряного судна та його екіпажу, правового регулювання міжнародних авіаперевезень і правових стандартів відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден; міжнародне космічне право містить питання стосовно його поняття, джерел та принципів, діяльності міжнародних космічних організацій, правового режиму космічного простору, правового статусу космічних апаратів та космонавтів, інституту відповідальності у міжнародному космічному праві та проблем техногенного забруднення космічного простору.

У підручнику з позицій сучасного стану науки міжнародного права викладені актуальні питання міжнародного права навколишнього середовища – поняття, джерела, принципи права, інституційний механізм, міжнародноправове регулювання поводження з небезпечними речовинами, охорона природних об’єктів та середовищ існування; міжнародного економічного права – особливості творення джерела і застосування принципів; важливе місце займає міжнародне торговельне право і право СОТ, міжнародне інвестиційне право та міжнародне фінансове право як його підгалузі; міжнародного енергетичного права містить поняття, джерела, принципи та інституційні механізми; розглянуті екологічні аспекти міжнародного енергетичного права та міжнародно-правові аспекти міжнародної енергетичної безпеки; міжнародного атомного права – вивчає проблеми міжнародно-правового забезпечення фізичної ядерної безпеки, міжнародно-правового забезпечення технічної ядерної безпеки, міжнародного агентства з атомної енергії та міжнародної співпраці з мирного використання атомної енергії. Міжнародне інформаційне право належить до нової популярної і перспективної галузі права.

Основними питаннями для вивчення є поняття та принципи міжнародного інформаційного права, його становлення і розвиток, діяльність інституційного механізму, поняття міжнародно-правового режиму інформації та міжнародна інформаційна безпека; міжнародне освітнє право розглядається як галузь сучасного міжнародного права, що формується.

Пропонуються такі питання для вивчення: поняття, функції, принципи, джерела міжнародного освітнього права, міжнародно-правові механізми забезпечення права на освіту, освітні системи та освітнє законодавство зарубіжних країн, Болонський процес: принципи, завдання, цілі, етапи розвитку, основні терміни, європейський освітній простір.

Важливу увагу приділено темам: юрисдикція та імунітети держави – поняття та види юрисдикції держави, принципи здійснення державної юрисдикції, юрисдикційні імунітети держави та її власності, імунітет найвищих посадових осіб держави; та населення в міжнародному праві – основні питання: міжнародна юрисдикція стосовно населення і фізичних осіб, міжнародно-правові питання громадянства, міжнародно-правовий і внутрішньодержавний статус іноземців, осіб з подвійним громадянством та осіб безгромадянства, особливості інституту громадянства ЄС, регулювання питань громадянства в Україні, правовий статус біженців, вимушених переселенців та переміщених осіб, право притулку, інститут екстрадиції в міжнародному праві.

Підручник «Міжнародне публічне право. Основні галузі» спрямовано на вивчення системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовної діяльності суб’єктів міжнародного права, насамперед держав.

При написанні підручника фахівці ставили за мету вироблення у студентів навичок розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкриття основних напрямів розвитку міжнародного права.

Отзывы к книге Міжнародне публічне право. Том 2. Основні галузі. У двох томах
15006
Нет в наличии

450 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Митний кодекс України
120 грн.

Митний кодекс України

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток