Рекомендуем

Міжнародне публічне право. Том 2. Основні галузі. У двох томах

(0)
Артикул: 15006

Смотреть содержание

Автор
Гнатовський М.М., ещё 2
Издательство
Право
Год издания
2018
Переплет
твердый

Все характеристики

Аннотация

Підготовлено відповідно до вимог освітньої програми «Міжнародне право» за спеціальністю 293 «Міжнародне право», галузь знань 29 «Міжнародні відносини», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та підготовки до Єдиного фахового вступного випробування з права для вступу на магістерські програми... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
Нет в наличии
Узнайте первым, когда появится в наличии
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 45 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 80 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

Підготовлено відповідно до вимог освітньої програми «Міжнародне право» за спеціальністю 293 «Міжнародне право», галузь знань 29 «Міжнародні відносини», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та підготовки до Єдиного фахового вступного випробування з права для вступу на магістерські програми за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

У томі 2 підручника з позицій сучасної науки міжнародного права ХХI ст. викладені актуальні питання становлення та сучасного стану розвитку і функціонування основних галузей міжнародного права. 

Матеріал підготовлений з метою вивчення системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовної діяльності суб’єктів міжнародного права, вироблення навичок розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкриття основних напрямів розвитку міжнародного права.

Для бакалаврів, магістрантів, аспірантів та викладачів юридичних закладів вищої освіти і юридичних факультетів, а також осіб, які цікавляться питаннями міжнародного права.

Предисловие

У Декларації Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури «Вища освіта в XXI столітті: підходи і практичні заходи» головним завданням держав-членів проголошено «забезпечувати підготовку висококваліфікованих випускників і відповідальних громадян, здатних задовольняти потреби у всіх сферах людської діяльності шляхом надання можливості отримання відповідних кваліфікацій, включаючи професійну підготовку, що поєднують знання і навички високого рівня, на основі використання курсів і навчальних програм, які постійно адаптуються до сучасних і майбутніх потреб суспільства».

Саме такими ідеями керувався колектив кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка під час написання підручника «Міжнародне публічне право. Основні галузі».

Підручник призначений для ознайомлення студентів 4-го курсу відділення «міжнародне право» з усіма основними галузями та інститутами сучасного міжнародного публічного права, зокрема: правом міжнародних договорів – виникнення та розвиток права міжнародних договорів, правоздатність та стадії укладання міжнародного договору, надання згоди на обов’язковість міжнародного договору та його тлумачення; міжнародним правом прав людини – поняття, джерела та принципи, його природа та класифікація норм, поняття трьох «поколінь» прав людини, система органів ООН та регіональні системи захисту прав людини, універсальні міжнародно-правові акти у цій сфері, європейська система захисту прав людини та практика Європейського суду з прав людини, права національних меншин та корінних народів; міжнародним гуманітарним правом – історія становлення і сучасний стан, джерела, принципи, сфера застосування, основні засади ведення воєнних дій, класифікація збройного конфлікту на території України (від 2014 р.); міжнародним кримінальним правом – поняття права і джерела, поняття міжнародних злочинів та індивідуальна кримінальна відповідальність за міжнародним правом, діяльність міжнародних кримінальних судових установ, основи транснаціонального кримінального права. Висвітлено такі питання: права зовнішніх зносин – органів зовнішніх зносин, дипломатичного права, дипломатичних привілей та імунітетів, консульського прав, структури і персоналу консульських установ, функцій консульських установ і консулів та засоби їх здійснення, консульські привілеї та імунітети, право спеціальних місій та їх функції, дипломатичне право міжнародних організацій; права міжнародних організацій – його поняття, джерела і принципи, компетенції міжнародних організацій, діяльність ООН та її спеціалізованих установ, регіональних міжнародних організацій, особливості функціонування міжнародних неурядових організацій; права міжнародної безпеки – поняття, предмет та джерела права міжнародної безпеки, міжнародно-правові засади загальної та регіональних систем колективної безпеки, міжнародно-правове регулювання роззброєння та скорочення озброєнь, види законного застосування сили у сучасному міжнародному праві.

Приділено увагу мирним засобам вирішення міжнародних спорів – поняттю та класифікації міжнародних спорів та мирних засобів вирішення міжнародних спорів, дипломатичним засобам такого вирішення, міжнародним засобам ад’юдикації та вирішення міжнародних спорів у межах міжнародних організацій. Міжнародне трудове право потребує розгляду питань щодо з’ясування його поняття, джерел та принципів, діяльності контрольного механізму за дотриманням норм міжнародного трудового права, визначення міжнародних правових стандартів у сфері праці та регулювання трудових відносин міжнародних цивільних службовців; міжнародне морське право передбачає вивчення питань поняття, джерел та принципів, делімітації морських просторів, інституційних механізмів міжнародного морського права; міжнародне повітряне право складається з визначення його поняття, функціонування міжнародних авіаційних організацій, з’ясування правового статусу та режиму використання повітряного простору, правового статусу повітряного судна та його екіпажу, правового регулювання міжнародних авіаперевезень і правових стандартів відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден; міжнародне космічне право містить питання стосовно його поняття, джерел та принципів, діяльності міжнародних космічних організацій, правового режиму космічного простору, правового статусу космічних апаратів та космонавтів, інституту відповідальності у міжнародному космічному праві та проблем техногенного забруднення космічного простору.

У підручнику з позицій сучасного стану науки міжнародного права викладені актуальні питання міжнародного права навколишнього середовища – поняття, джерела, принципи права, інституційний механізм, міжнародноправове регулювання поводження з небезпечними речовинами, охорона природних об’єктів та середовищ існування; міжнародного економічного права – особливості творення джерела і застосування принципів; важливе місце займає міжнародне торговельне право і право СОТ, міжнародне інвестиційне право та міжнародне фінансове право як його підгалузі; міжнародного енергетичного права містить поняття, джерела, принципи та інституційні механізми; розглянуті екологічні аспекти міжнародного енергетичного права та міжнародно-правові аспекти міжнародної енергетичної безпеки; міжнародного атомного права – вивчає проблеми міжнародно-правового забезпечення фізичної ядерної безпеки, міжнародно-правового забезпечення технічної ядерної безпеки, міжнародного агентства з атомної енергії та міжнародної співпраці з мирного використання атомної енергії. Міжнародне інформаційне право належить до нової популярної і перспективної галузі права.

Основними питаннями для вивчення є поняття та принципи міжнародного інформаційного права, його становлення і розвиток, діяльність інституційного механізму, поняття міжнародно-правового режиму інформації та міжнародна інформаційна безпека; міжнародне освітнє право розглядається як галузь сучасного міжнародного права, що формується.

Пропонуються такі питання для вивчення: поняття, функції, принципи, джерела міжнародного освітнього права, міжнародно-правові механізми забезпечення права на освіту, освітні системи та освітнє законодавство зарубіжних країн, Болонський процес: принципи, завдання, цілі, етапи розвитку, основні терміни, європейський освітній простір.

Важливу увагу приділено темам: юрисдикція та імунітети держави – поняття та види юрисдикції держави, принципи здійснення державної юрисдикції, юрисдикційні імунітети держави та її власності, імунітет найвищих посадових осіб держави; та населення в міжнародному праві – основні питання: міжнародна юрисдикція стосовно населення і фізичних осіб, міжнародно-правові питання громадянства, міжнародно-правовий і внутрішньодержавний статус іноземців, осіб з подвійним громадянством та осіб безгромадянства, особливості інституту громадянства ЄС, регулювання питань громадянства в Україні, правовий статус біженців, вимушених переселенців та переміщених осіб, право притулку, інститут екстрадиції в міжнародному праві.

Підручник «Міжнародне публічне право. Основні галузі» спрямовано на вивчення системи міжнародного права, правотворчої і правозастосовної діяльності суб’єктів міжнародного права, насамперед держав.

При написанні підручника фахівці ставили за мету вироблення у студентів навичок розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкриття основних напрямів розвитку міжнародного права.

Характеристики
Автор
Гнатовський М.М., Буроменський М.В., Мицик В.В.
Издательство
Право
Тип издания
Учебник
Год издания
2018
Количество страниц
624
ISBN
978-966-937-519-3
Переплет
твердый
Язык
украинский
Вес
1 кг
Формат
145х215 мм
Тираж
300
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог