Задать вопрос о книге:

Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика

Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика - фото

Автор: Антонюк Н.О., Верба-Сидор О.Б., Пашук Т.І., Рабінович С.П.

Издательство: Алерта

Год издания: 2021

Количество страниц: 248

ISBN: 978-617-566-664-7

Переплет: твердый

Язык: русский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Досліджено теоретичні і прикладні проблеми незалежності та юридичної відповідальності суддів як засобів забезпечення справедливого правосуддя.

Детально проаналізовано національні, зарубіжні й міжнародні стандарти судової незалежності та юридичну практику в означеніий сфері. 

Запропоновано практичні рекомендації для підвищення ефективності гарантіиї незалежності суддів, а також дієвості заходів відповідальності за правопорушення, допущені при здіийсненні правосуддя.

Адресовано суддям, адвокатам, іншим особам, дотичним до здіийснення судочинства, а також науковцям.

Авторы

Авторы книги Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика
Антонюк Н.О. Антонюк Н.О. Суддя Великої Палати Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатська дисертація: “Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання д

Кандидатська дисертація: “Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою” (2006 р.)

Автор більше 60-ти наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: диференціація кримінальної відповідальності, теорія кримінально-правової кваліфікації, злочини проти власності.

Предисловие

Проблема незалежного правосуддя існує, мабуть, стільки ж, скільки існує і сама судова діяльність. І аж ніяк не тільки з іменем Ш. Монтеск’є пов'язані уявлення про шляхи розв’язання цієї проблеми. Зокрема, вже висловлювалася думка про те, що спроби обґрунтування її вирішення можна знайти у Біблії. І навіть дотепер вона не має однозначного розв’язку як у юридичній доктрині, так і в національному та міжнародному праві.

Між тим, практичне забезпечення незалежності суду при ухваленні рішень набуває мало не вирішальне значення для досягнення їхньої правосудності.

Черговим свідченням актуальності означеної проблеми є пропонована увазі читачів монографія, яка являє собою доповнене і перероблене видання колективної праці «Незалежність і юридична відповідальність суддів як гарантії верховенства права» (Львів, 2019).

Прикметні особливості обох видань зумовлені, зокрема, тим, що фахова діяльність співавторів тривалий час здійснюється у різних сферах теоретичної і практичної юриспруденції -у національній та міжнародно-судовій практиці, наукових дослідженнях національного і зарубіжного судочинства та викладацькій роботі.

Спільними дослідницькими сюжетами авторських розмірковувань є такі наскрізні методологічно значущі питання як:

- матеріальні та організаційно-правові гарантії забезпечення судової незалежності;

- балансування засад незалежності здійснення правосуддя, з одного боку, та неприпустимості зловживання юрисдикцій-ними повноваженнями судді, з іншого;

- підстави юридичної відповідальності суддів;

- їхня дисциплінарна відповідальність.

При цьому у виданні унаочнено як єдність засадничих доктринальних підходів до забезпечення правосудності судових рішень, так і певний плюралізм поглядів представників різних юридичних шкіл України на окремі аспекти вирішення означених питань.

Водночас можна зауважити і те, що - з огляду на багатоплановість і складність досліджуваної проблематики - книга, ясна річ, не претендує на всеосяжність. Так, зокрема, у ній не знайшло свого детального висвітлення, питання про змістові межі судової незалежності. Адже, як давно відомо, жити в суспільстві і бути незалежним від нього неможливо. Інакше кажучи, обстоюючи незалежність здійснення правосуддя, не можна оминути проблему саме об’єктивно неминучої його залежності, - не вказуючи того, від кого і від чого така залежність є невідворотною. Видається, що це може стати предметом майбутніх поглиблених досліджень, у яких розкриватиметься складна діалектика залежності і незалежності судової влади. Це й спонукало мене торкнутися останнього питання у своїй доповіді, виголошеній 22 листопада 2019 року на VII Міжнародному форумі з практики Європейського суду з прав людини на тему «Залежність незалежності суду: матеріально-правовий аспект».

Вважаю, що є підстави сподіватися, що названий науковий збірник приверне увагу суддів, а також інших фахівців, які стають так чи інакше причетними до судового правозастосування.

Петро Рабінович

доктор юридичних наук,

професор кафедри теорії та філософії права

ЛНУ імені Івана Франка,

завідувач Львівської лабораторії прав людини і громадянина

НДІ державного будівництва

та місцевого самоврядування НАПрН України, академік НАПрН України

Отзывы

Отзывы к книге Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика

Досліджено теоретичні і прикладні проблеми незалежності та юридичної відповідальності суддів як засобів забезпечення справедливого правосуддя.

Детально проаналізовано національні, зарубіжні й міжнародні стандарти судової незалежності та юридичну практику в означеніий сфері. 

Запропоновано практичні рекомендації для підвищення ефективності гарантіиї незалежності суддів, а також дієвості заходів відповідальності за правопорушення, допущені при здіийсненні правосуддя.

Адресовано суддям, адвокатам, іншим особам, дотичним до здіийснення судочинства, а також науковцям.

Авторы книги Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика
Антонюк Н.О. Антонюк Н.О. Суддя Великої Палати Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатська дисертація: “Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання д

Кандидатська дисертація: “Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою” (2006 р.)

Автор більше 60-ти наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: диференціація кримінальної відповідальності, теорія кримінально-правової кваліфікації, злочини проти власності.

Проблема незалежного правосуддя існує, мабуть, стільки ж, скільки існує і сама судова діяльність. І аж ніяк не тільки з іменем Ш. Монтеск’є пов'язані уявлення про шляхи розв’язання цієї проблеми. Зокрема, вже висловлювалася думка про те, що спроби обґрунтування її вирішення можна знайти у Біблії. І навіть дотепер вона не має однозначного розв’язку як у юридичній доктрині, так і в національному та міжнародному праві.

Між тим, практичне забезпечення незалежності суду при ухваленні рішень набуває мало не вирішальне значення для досягнення їхньої правосудності.

Черговим свідченням актуальності означеної проблеми є пропонована увазі читачів монографія, яка являє собою доповнене і перероблене видання колективної праці «Незалежність і юридична відповідальність суддів як гарантії верховенства права» (Львів, 2019).

Прикметні особливості обох видань зумовлені, зокрема, тим, що фахова діяльність співавторів тривалий час здійснюється у різних сферах теоретичної і практичної юриспруденції -у національній та міжнародно-судовій практиці, наукових дослідженнях національного і зарубіжного судочинства та викладацькій роботі.

Спільними дослідницькими сюжетами авторських розмірковувань є такі наскрізні методологічно значущі питання як:

- матеріальні та організаційно-правові гарантії забезпечення судової незалежності;

- балансування засад незалежності здійснення правосуддя, з одного боку, та неприпустимості зловживання юрисдикцій-ними повноваженнями судді, з іншого;

- підстави юридичної відповідальності суддів;

- їхня дисциплінарна відповідальність.

При цьому у виданні унаочнено як єдність засадничих доктринальних підходів до забезпечення правосудності судових рішень, так і певний плюралізм поглядів представників різних юридичних шкіл України на окремі аспекти вирішення означених питань.

Водночас можна зауважити і те, що - з огляду на багатоплановість і складність досліджуваної проблематики - книга, ясна річ, не претендує на всеосяжність. Так, зокрема, у ній не знайшло свого детального висвітлення, питання про змістові межі судової незалежності. Адже, як давно відомо, жити в суспільстві і бути незалежним від нього неможливо. Інакше кажучи, обстоюючи незалежність здійснення правосуддя, не можна оминути проблему саме об’єктивно неминучої його залежності, - не вказуючи того, від кого і від чого така залежність є невідворотною. Видається, що це може стати предметом майбутніх поглиблених досліджень, у яких розкриватиметься складна діалектика залежності і незалежності судової влади. Це й спонукало мене торкнутися останнього питання у своїй доповіді, виголошеній 22 листопада 2019 року на VII Міжнародному форумі з практики Європейського суду з прав людини на тему «Залежність незалежності суду: матеріально-правовий аспект».

Вважаю, що є підстави сподіватися, що названий науковий збірник приверне увагу суддів, а також інших фахівців, які стають так чи інакше причетними до судового правозастосування.

Петро Рабінович

доктор юридичних наук,

професор кафедри теорії та філософії права

ЛНУ імені Івана Франка,

завідувач Львівської лабораторії прав людини і громадянина

НДІ державного будівництва

та місцевого самоврядування НАПрН України, академік НАПрН України

Отзывы к книге Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток