Задать вопрос о книге:

Особливості касаційного провадження в адміністративному судочинстві

Особливості касаційного провадження в адміністративному судочинстві - фото
153738
Нет в наличии

150 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Бітов А.І.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2016

Количество страниц: 190

ISBN: 978-966-928-101-2

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії здійснено історичний генезис касаційного провадження в адміністративному судочинстві, розглянуто основні етапи його розвитку; визначено поняття, завдання та принципи касаційного провадження в адміністративному судочинстві; з’ясовано правові засади касаційного провадження в адміністративному судочинстві. 

Проаналізовано порядок розгляду й вирішення справ у суду касаційної інстанції: межі перегляду судом касаційної інстанції в адміністративному судочинстві, структура касаційного провадження та особливості розгляду справи судом касаційної інстанції. 

Повноваження суду касаційної інстанції досліджено через підстави перегляду рішень у порядку касації: підстави для скасування рішення суду та передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції; підстави для скасування рішення адміністратив: ого суду із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду; підстави для скасування рішення адміністративного суду першої інстанції та ухвалення нового рішення. З метою удосконалення касаційного провадження в адміністративному судочинстві запропоновано внести зміни до КАС України від 6.06. 2005 р. № 2747-ІУ.

Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів, практичних працівників, усіх тих, хто цікавиться проблематикою касаційного провадження в адміністративному судочинстві.

Авторы

Авторы книги Особливості касаційного провадження в адміністративному судочинстві
Бітов А.І. Бітов А.І. Кандидат юридичних наук, суддя

Голова Одеського апеляційного адміністративного суду. Автор наукових публікацій з питань касаційного провадження в адміністративному судочинстві.

Предисловие

Конституцією України закріплено право кожної людини на судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності державно-владних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб для захисту своїх порушених, оспорюваних або невизнаних прав. Реалізується таке право в порядку адміністративного судочинства та гарантоване можливістю касаційного перегляду.

Здійснення адміністративними судами правосуддя є ефективним способом вирішення конфліктів у сфері діяльності органів виконавчої влади. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві є одним із засобів захисту прав і свобод людини, громадянина, юридичних осіб. У процесуальному сенсі касація означає перегляд або скасування вищою судовою інстанцією судового рішення з підстав порушення правил судочинства або їх недотримання нижчестоящою судовою інстанцією.

Касація реалізується у касаційному провадженні, що здійснюється відповідно до норм адміністративного процесуального законодавства. У процесі інтенсивного розвитку нормативної бази та правозастосовної практики адміністративного процесуального права в суді касаційної інстанції набуває значення вивчення сутності та особливостей касаційного провадження.

Проблематиці касаційного провадження в адміністративному судочинстві більшою чи меншою мірою приділяли увагу у своїх працях такі науковці, як: В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, К.В. Бортняк, К.М. Біда, Л.Р. Біла, О.П. Гетьманець, І.П. Голосніченко, К.В. Гусаров, Е.Ф. Демський, Є.В. Додін, С.В. Ківалов, І.Б. Коліушко, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіда, Д.В. Ліпський, Р.С. Мельник, A. О. Монаєнко, О.В. Покатаєва, В.В. Сердюк, А.А. Соловйов, Є.О. Сорочко, Ю.М. Старилов, В.С. Стефанюк, М.М. Тищенко, B. Д. Чернадчук та ін. Втім, попри вагомий внесок учених, питання касаційного провадження в адміністративному судочинстві досі залишаються остаточно не вирішеними, багато аспектів вказаної проблематики потребує подальшого ґрунтовного комплексного наукового дослідження та вдосконалення.

Актуальність дослідження зумовлена водночас і відсутністю грунтовних праць з вказаного питання, і необхідністю у зв’язку з цим, визначення особливостей касаційного провадження в адміністративному судочинстві, виявлення існуючих проблем та висловлення пропозицій щодо їх усунення.

Метою монографічного дослідження є розробка науково-теоретичних та практичних пропозицій щодо розвитку касаційного провадження в адміністративному судочинстві на основі комплексного аналізу наукової юридичної літератури, а також адміністративного законодавства України. З цією метою досліджений історичний генезис касаційного провадження в адміністративному судочинстві; з’ясована правова природа поняття касаційного провадження в адміністративному судочинстві та виокремленні його ознаки; розглянуті шляхи вдосконалення касаційного провадження в адміністративному судочинстві; виділені основні етапи здійснення права на касаційне оскарження; проаналізовані межі перегляду рішень судом касаційної інстанції в адміністративному судочинстві; встановлені підстави, що враховуються апеляційними та касаційними судами при прийнятті рішень щодо скасування рішення адміністра. ивного суду й направлення справи до суду першої інстанції; визначені підстави, що дають змогу суду апеляційної інстанції залишити позовну заяву без розгляду.

Методологічною основою монографічного дослідження стали такі методи: діалектичний, системний, системно-структурний, історичний, логічні методи та прийоми. Діалектичний метод застосовувався для виявлення внутрішньої сутності речей та явищ предмета дослідження у процесі їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх суперечностей; системний метод - для повного й об’єктивного розкриття відповідного конкретно окресленого предмета наукового пізнання; загальний системно-структурний метод - забезпечив високий ефект побудови моделей розв’язаний поставлених завдань; історичний метод сприяв простеженню виникнення, формування й розвитку процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей і суперечностей; логічні методи та прийоми (дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез допомогли) здійснити науковий аналіз зазначеної проблематики.

Нормативну базу монографічного дослідження становлять норми Конституції України, міжнародно-правових актів, законів України та інших нормативно-правових актів, які містять положення щодо касаційного провадження в адміністративному судочинстві. У роботі використано нормативно-правову базу ряду зарубіжних країн у зазначеній сфері.

У монографічному дослідженні визначене поняття касаційного провадження в адміністративному судочинстві як процесуальну гарантію законності рішень і ухвал адміністративного суду першої та апеляційної інстанцій, що набрали законної сили, і захисту прав, свобод фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у публічно-правових відносинах шляхом здійснення перевірки цих актів на предмет правильного застосування норм матеріального й процесуального права.

Фактично вперше: запропоновано встановити додаткові правові гарантії реалізації принципів адміністративного судочинства в касаційному провадженні; комплексно визначено шляхи вдосконалення касаційного провадження в адміністративному судочинстві; удосконалено науково-практичний підхід до розвитку адміністративного законодавства у сфері касаційного провадження; порядок касаційного розгляду адміністративних справ запропоновано класифікувати за предметом і межами касаційного перегляду, за процесуальною формою здійснення касаційного перегляду. Запропоновано внести й інші зміни до КАС України № 2747-ІУ від 6.07. 2005 р з метою вдосконалення касаційного провадження в адміністративному судочинстві.

Отзывы

Отзывы к книге Особливості касаційного провадження в адміністративному судочинстві

У монографії здійснено історичний генезис касаційного провадження в адміністративному судочинстві, розглянуто основні етапи його розвитку; визначено поняття, завдання та принципи касаційного провадження в адміністративному судочинстві; з’ясовано правові засади касаційного провадження в адміністративному судочинстві. 

Проаналізовано порядок розгляду й вирішення справ у суду касаційної інстанції: межі перегляду судом касаційної інстанції в адміністративному судочинстві, структура касаційного провадження та особливості розгляду справи судом касаційної інстанції. 

Повноваження суду касаційної інстанції досліджено через підстави перегляду рішень у порядку касації: підстави для скасування рішення суду та передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції; підстави для скасування рішення адміністратив: ого суду із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду; підстави для скасування рішення адміністративного суду першої інстанції та ухвалення нового рішення. З метою удосконалення касаційного провадження в адміністративному судочинстві запропоновано внести зміни до КАС України від 6.06. 2005 р. № 2747-ІУ.

Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів, практичних працівників, усіх тих, хто цікавиться проблематикою касаційного провадження в адміністративному судочинстві.

Авторы книги Особливості касаційного провадження в адміністративному судочинстві
Бітов А.І. Бітов А.І. Кандидат юридичних наук, суддя

Голова Одеського апеляційного адміністративного суду. Автор наукових публікацій з питань касаційного провадження в адміністративному судочинстві.

Конституцією України закріплено право кожної людини на судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності державно-владних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб для захисту своїх порушених, оспорюваних або невизнаних прав. Реалізується таке право в порядку адміністративного судочинства та гарантоване можливістю касаційного перегляду.

Здійснення адміністративними судами правосуддя є ефективним способом вирішення конфліктів у сфері діяльності органів виконавчої влади. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві є одним із засобів захисту прав і свобод людини, громадянина, юридичних осіб. У процесуальному сенсі касація означає перегляд або скасування вищою судовою інстанцією судового рішення з підстав порушення правил судочинства або їх недотримання нижчестоящою судовою інстанцією.

Касація реалізується у касаційному провадженні, що здійснюється відповідно до норм адміністративного процесуального законодавства. У процесі інтенсивного розвитку нормативної бази та правозастосовної практики адміністративного процесуального права в суді касаційної інстанції набуває значення вивчення сутності та особливостей касаційного провадження.

Проблематиці касаційного провадження в адміністративному судочинстві більшою чи меншою мірою приділяли увагу у своїх працях такі науковці, як: В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, К.В. Бортняк, К.М. Біда, Л.Р. Біла, О.П. Гетьманець, І.П. Голосніченко, К.В. Гусаров, Е.Ф. Демський, Є.В. Додін, С.В. Ківалов, І.Б. Коліушко, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіда, Д.В. Ліпський, Р.С. Мельник, A. О. Монаєнко, О.В. Покатаєва, В.В. Сердюк, А.А. Соловйов, Є.О. Сорочко, Ю.М. Старилов, В.С. Стефанюк, М.М. Тищенко, B. Д. Чернадчук та ін. Втім, попри вагомий внесок учених, питання касаційного провадження в адміністративному судочинстві досі залишаються остаточно не вирішеними, багато аспектів вказаної проблематики потребує подальшого ґрунтовного комплексного наукового дослідження та вдосконалення.

Актуальність дослідження зумовлена водночас і відсутністю грунтовних праць з вказаного питання, і необхідністю у зв’язку з цим, визначення особливостей касаційного провадження в адміністративному судочинстві, виявлення існуючих проблем та висловлення пропозицій щодо їх усунення.

Метою монографічного дослідження є розробка науково-теоретичних та практичних пропозицій щодо розвитку касаційного провадження в адміністративному судочинстві на основі комплексного аналізу наукової юридичної літератури, а також адміністративного законодавства України. З цією метою досліджений історичний генезис касаційного провадження в адміністративному судочинстві; з’ясована правова природа поняття касаційного провадження в адміністративному судочинстві та виокремленні його ознаки; розглянуті шляхи вдосконалення касаційного провадження в адміністративному судочинстві; виділені основні етапи здійснення права на касаційне оскарження; проаналізовані межі перегляду рішень судом касаційної інстанції в адміністративному судочинстві; встановлені підстави, що враховуються апеляційними та касаційними судами при прийнятті рішень щодо скасування рішення адміністра. ивного суду й направлення справи до суду першої інстанції; визначені підстави, що дають змогу суду апеляційної інстанції залишити позовну заяву без розгляду.

Методологічною основою монографічного дослідження стали такі методи: діалектичний, системний, системно-структурний, історичний, логічні методи та прийоми. Діалектичний метод застосовувався для виявлення внутрішньої сутності речей та явищ предмета дослідження у процесі їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх суперечностей; системний метод - для повного й об’єктивного розкриття відповідного конкретно окресленого предмета наукового пізнання; загальний системно-структурний метод - забезпечив високий ефект побудови моделей розв’язаний поставлених завдань; історичний метод сприяв простеженню виникнення, формування й розвитку процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей і суперечностей; логічні методи та прийоми (дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез допомогли) здійснити науковий аналіз зазначеної проблематики.

Нормативну базу монографічного дослідження становлять норми Конституції України, міжнародно-правових актів, законів України та інших нормативно-правових актів, які містять положення щодо касаційного провадження в адміністративному судочинстві. У роботі використано нормативно-правову базу ряду зарубіжних країн у зазначеній сфері.

У монографічному дослідженні визначене поняття касаційного провадження в адміністративному судочинстві як процесуальну гарантію законності рішень і ухвал адміністративного суду першої та апеляційної інстанцій, що набрали законної сили, і захисту прав, свобод фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у публічно-правових відносинах шляхом здійснення перевірки цих актів на предмет правильного застосування норм матеріального й процесуального права.

Фактично вперше: запропоновано встановити додаткові правові гарантії реалізації принципів адміністративного судочинства в касаційному провадженні; комплексно визначено шляхи вдосконалення касаційного провадження в адміністративному судочинстві; удосконалено науково-практичний підхід до розвитку адміністративного законодавства у сфері касаційного провадження; порядок касаційного розгляду адміністративних справ запропоновано класифікувати за предметом і межами касаційного перегляду, за процесуальною формою здійснення касаційного перегляду. Запропоновано внести й інші зміни до КАС України № 2747-ІУ від 6.07. 2005 р з метою вдосконалення касаційного провадження в адміністративному судочинстві.

Отзывы к книге Особливості касаційного провадження в адміністративному судочинстві
153738
Нет в наличии

150 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток