Задать вопрос о книге:

Переміщення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України

Переміщення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України - фото

Автор: Білак Н.І., Прокопенко В.В.

Год издания: 2019

Количество страниц: 192

ISBN: 978-966-328-162-9

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія присвячена питанням теоретичного узагальнення особливостей правового регулювання порядку переміщення через митний кордон України товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності. 

Досліджено генезис національного законодавства та розвиток наукової думки, охарактеризовано об’єкти інтелектуальної власності та товари, які підлягають захисту митними органами, а також здійснено класифікацію суб’єктів правовідносин, які беруть безпосередню участь у переміщенні через митний кордон України таких товарів. 

Розкрито процедуру реєстрації в митному реєстрі об’єктів інтелектуальної власності, виокремлено особливості здійснення митних формальностей відносно товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності та встановлено вплив ліцензійних платежів на визначення митної вартості товарів.

Для науковців, практичних працівників, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів та закладів освіти.

Авторы

Авторы книги Переміщення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України

Предисловие

Формування дієвого національного правового механізму охорони прав інтелектуальної власності свідчить про розвиток економічного рівня держави, її готовність до інтегрування у європейський економічний простір. Для України активна інвестиційна політика є передумовою стабілізації економіки. При цьому одним із визначальних факторів для інвесторів залишається ефективність дій, спрямованих на недопущення правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

В Україні створена сучасна законодавча база в частині охорони прав інтелектуальної власності, яка є однією із найефективніших у Східній Європі. Про позитивну динаміку змін українського законодавства в частині ІРК. відзначають ВОІВ, Міжнародний альянс інтелектуальної власності та інші організації.

Значну частину повноважень у цій сфері покладено на митні органи, які здійснюють сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Саме митниця є тим першим бар’єром, який покликаний запобігти потраплянню на митну територію України контрафактних та фальсифікованих товарів.

Наразі митні органи перебувають у стадії чергової реорганізації. Постійні зміни в системі митних органів негативно позначаються на стані виконання основних завдань, у тому числі на сприянні захисту прав інтелектуальної власності. Питання охорони прав інтелектуальної власності в митно-правовій сфері безпосередньо пов’язані зі значною кількістю нормативно-правових актів, які за своєю природою є динамічними. Тому, незважаючи на функціонування в Україні розгалуженої організаційно-правової системи охорони прав інтелектуальної власності, існує необхідність комплексного дослідження та пошуку нових шляхів розв’язання проблем та посилення практичного захисту цих прав.

Митний кодекс України містить низку особливостей щодо порядку переміщення та застосування митних формальностей до товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, що, насамперед, пов’язано з митно-правовою та цивільною сферами, які врегульовують такі правовідносини.

Науково-теорет ичне підґрунтя монографії становлять наукові праці фахівців у галузі філософії, права інтелектуальної власності, теорії держави і права, адміністративного та митного права, інших галузевих правових наук, у тому числі зарубіжних дослідників, зокрема: В. Б. Авер’янова, Д. М. Бахраха, С. С. Волкова, Є. М. Гелеверя, Є. В. Додіна, Н. М. Дукової, Р. Є. Еннана, І. Г. Запорожець, О. Ф. Запорожець, А. А. Зотенко, О. С. Іоффе, С. В. Ківалова, Ф. О. Кіріленка, ГІ. В. Пашка, О. О. Гіідоприіори, Д. В. Приймаченка, О. О. Пунди, Г. С. Римарчука, В. А. Свириди, А. І. Тищенка, А. Н. Тропіної, В. І. Царенка, О. II. Федотової, Г. В. Фомич, 0.1. Харитонової, В. О. Хоми, Є. В. Юркова та інших.

Мета монографічного дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу пріоритетів розвитку сучасної державної митної політики, норм національного та міжнародного законодавства, узагальнення практики їх реалізації, визначити характерні особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, охарактеризувати митні формальності, які при цьому застосовуються, та розробити на цій підставі науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення відносин, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності у митно-правовій сфері.

Для досягнення поставленої мети основну увагу приділено вирішенню таких задач:
- визначити ґенезу механізму правового регулювання правовідносин, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України га проаналізувати розвиток наукової думки з досліджуваної теми;
-охарактеризувати об’єкти права інтелектуальної власності та товари, які підлягають захисту митними органами під час їх переміщення через митний кордон України;
-визначити коло та статус суб’єктів правовідносин, які беруть участь у переміщенні через митний кордон України об’єктів права інтелектуальної власності;
- з’ясувати особливості реєстрації об’єктів інтелектуальної власності в митному реєстрі та визначити основні проблемні питання його функціонування;
-встановити особливості процедури митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелекгуальної власності, визначивши перелік митних формальностей, які можуть бути при цьому застосовані;
-з’ясувати вплив ліцензійних платежів на визначення митної вартості товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності;
-дослідити особливості застосування процедури зміни маркування на товарах та їх упаковці та спрощеної процедури знищення товарів;
-дослідити захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку за участю митних органів;
-розробити пропозиції щодо удосконалення діючого законодавства з регулювання відносин, пов’язаних із переміщенням товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності через митний кордон України.

Отзывы

Отзывы к книге Переміщення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України

Монографія присвячена питанням теоретичного узагальнення особливостей правового регулювання порядку переміщення через митний кордон України товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності. 

Досліджено генезис національного законодавства та розвиток наукової думки, охарактеризовано об’єкти інтелектуальної власності та товари, які підлягають захисту митними органами, а також здійснено класифікацію суб’єктів правовідносин, які беруть безпосередню участь у переміщенні через митний кордон України таких товарів. 

Розкрито процедуру реєстрації в митному реєстрі об’єктів інтелектуальної власності, виокремлено особливості здійснення митних формальностей відносно товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності та встановлено вплив ліцензійних платежів на визначення митної вартості товарів.

Для науковців, практичних працівників, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів та закладів освіти.

Авторы книги Переміщення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України

Формування дієвого національного правового механізму охорони прав інтелектуальної власності свідчить про розвиток економічного рівня держави, її готовність до інтегрування у європейський економічний простір. Для України активна інвестиційна політика є передумовою стабілізації економіки. При цьому одним із визначальних факторів для інвесторів залишається ефективність дій, спрямованих на недопущення правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

В Україні створена сучасна законодавча база в частині охорони прав інтелектуальної власності, яка є однією із найефективніших у Східній Європі. Про позитивну динаміку змін українського законодавства в частині ІРК. відзначають ВОІВ, Міжнародний альянс інтелектуальної власності та інші організації.

Значну частину повноважень у цій сфері покладено на митні органи, які здійснюють сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Саме митниця є тим першим бар’єром, який покликаний запобігти потраплянню на митну територію України контрафактних та фальсифікованих товарів.

Наразі митні органи перебувають у стадії чергової реорганізації. Постійні зміни в системі митних органів негативно позначаються на стані виконання основних завдань, у тому числі на сприянні захисту прав інтелектуальної власності. Питання охорони прав інтелектуальної власності в митно-правовій сфері безпосередньо пов’язані зі значною кількістю нормативно-правових актів, які за своєю природою є динамічними. Тому, незважаючи на функціонування в Україні розгалуженої організаційно-правової системи охорони прав інтелектуальної власності, існує необхідність комплексного дослідження та пошуку нових шляхів розв’язання проблем та посилення практичного захисту цих прав.

Митний кодекс України містить низку особливостей щодо порядку переміщення та застосування митних формальностей до товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, що, насамперед, пов’язано з митно-правовою та цивільною сферами, які врегульовують такі правовідносини.

Науково-теорет ичне підґрунтя монографії становлять наукові праці фахівців у галузі філософії, права інтелектуальної власності, теорії держави і права, адміністративного та митного права, інших галузевих правових наук, у тому числі зарубіжних дослідників, зокрема: В. Б. Авер’янова, Д. М. Бахраха, С. С. Волкова, Є. М. Гелеверя, Є. В. Додіна, Н. М. Дукової, Р. Є. Еннана, І. Г. Запорожець, О. Ф. Запорожець, А. А. Зотенко, О. С. Іоффе, С. В. Ківалова, Ф. О. Кіріленка, ГІ. В. Пашка, О. О. Гіідоприіори, Д. В. Приймаченка, О. О. Пунди, Г. С. Римарчука, В. А. Свириди, А. І. Тищенка, А. Н. Тропіної, В. І. Царенка, О. II. Федотової, Г. В. Фомич, 0.1. Харитонової, В. О. Хоми, Є. В. Юркова та інших.

Мета монографічного дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу пріоритетів розвитку сучасної державної митної політики, норм національного та міжнародного законодавства, узагальнення практики їх реалізації, визначити характерні особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, охарактеризувати митні формальності, які при цьому застосовуються, та розробити на цій підставі науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення відносин, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності у митно-правовій сфері.

Для досягнення поставленої мети основну увагу приділено вирішенню таких задач:
- визначити ґенезу механізму правового регулювання правовідносин, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України га проаналізувати розвиток наукової думки з досліджуваної теми;
-охарактеризувати об’єкти права інтелектуальної власності та товари, які підлягають захисту митними органами під час їх переміщення через митний кордон України;
-визначити коло та статус суб’єктів правовідносин, які беруть участь у переміщенні через митний кордон України об’єктів права інтелектуальної власності;
- з’ясувати особливості реєстрації об’єктів інтелектуальної власності в митному реєстрі та визначити основні проблемні питання його функціонування;
-встановити особливості процедури митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелекгуальної власності, визначивши перелік митних формальностей, які можуть бути при цьому застосовані;
-з’ясувати вплив ліцензійних платежів на визначення митної вартості товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності;
-дослідити особливості застосування процедури зміни маркування на товарах та їх упаковці та спрощеної процедури знищення товарів;
-дослідити захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку за участю митних органів;
-розробити пропозиції щодо удосконалення діючого законодавства з регулювання відносин, пов’язаних із переміщенням товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності через митний кордон України.

Отзывы к книге Переміщення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Об адвокате (Парадокс)
180 грн.

Об адвокате (Парадокс)

В наличии

Римське право
380 грн.

Римське право

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток