Задать вопрос о книге:

Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу

Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу - фото

Автор: Волощук О.Т., Гетманцев М.О.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2020

Количество страниц: 170

ISBN: 978-617-7087-82-2

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія присвячена комплексному дослідженню правового статусу арбітра міжнародного комерційного арбітражу, яка базується на матеріалах вітчизняного, зарубіжного арбітражного законодавства та практики.

Досліджується історія розвитку та становлення інституту арбітра, а також аналізуються причини звернення учасників міжнародної торгівлі до арбітрів за вирішенням спорів. Центральне місце відведено дослідженню таких елементів правового статусу арбітра, як: право-суб’єктність, права та обов’язки арбітрів та їх притягнення до відповідальності.

Монографія адресована науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам, арбітрам міжнародних комерційних арбітражів та всім, хто цікавиться актуальними питаннями міжнародного комерційного арбітражу.

Авторы

Авторы книги Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу

Предисловие

Важливу роль та значення міжнародного комерційного арбітражу в системі міжнародних економічних зв’язків вже давно визнано міжнародною спільнотою. Адже міжнародні комерційні арбітражі є ефективним та надійним засобом вирішення спорів, що виникають у процесі міжнародної торгівлі. Швидке та справедливе вирішення арбітражними судами таких спорів сприяє розширенню та полегшенню торговельного та економічного співробітництва. В багатьох країнах світу протягом останніх десятиліть саме міжнародний комерційний арбітраж став основним засобом вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, а постійнодіючі міжнародні арбітражні суди набули авторитету та визнання.

Сформоване відношення до такого альтернативного засобу вирішення спорів не в останню чергу пов’язується із тим, що арбітрами, які залучаються до вирішення комерційних спорів, виступають високо-кваліфіковані фахівці з беззаперечним авторитетом і визнанням як у наукових колах, так і серед учасників торговельного обороту. Поряд із сторонами арбітражного процесу арбітр чи арбітри є центральними фігурами у галузі відправлення третейського судочинства.

Питання правового статусу арбітра являє собою одну із ключових проблем міжнародного комерційного арбітражу. Зазначимо, що досі немає загальновизнаного підходу до проблеми поняття та змісту правового статусу арбітра. В найбільш широкому розумінні його суть полягає у з’ясуванні питання про те, що собою являє правовий статус арбітра та які елементи він охоплює.

Усі ці питання по-різному вирішуються у зарубіжних країнах. Різне законодавче вирішення окресленої проблеми аж ніяк не сприяє уніфікації норм у галузі міжнародного комерційного арбітражу, виробленню єдиних модельних правил щодо арбітражного розгляду. Розв’язання цих проблем, безперечно, полегшило б для учасників міжнародної торгівлі вирішення тих чи інших спорів, що в кінцевому результаті дозволило б не розривати комерційні відносини, а розвивати їх у майбутньому.

Зважаючи на вищенаведене, можна зробити висновок, що питання правового статусу арбітра міжнародного комерційного арбітражу є досить актуальними нині для науки міжнародного приватного права та арбітражної практики. Його ґрунтовне дослідження вбачається необхідним для того, щоб вирішити вищеокреслені проблеми і зробити спробу дати відповіді на питання, які зумовлюють для науки і практики підвищений інтерес.

Визначення правового статусу арбітра міжнародного комерційного арбітражу потребує ґрунтовного наукового дослідження. Такий стан пояснюється в основному тим, що науковці недооцінюють проблему правового статусу арбітра. Адже результат арбітражного розгляду прямо залежить від арбітрів, їх компетентності, кваліфікованості, порядності, справедливості. Проте у цілому наукових праць щодо організації та діяльності міжнародного комерційного арбітражу стає дедалі більше. Фундаментальні розробки у цій галузі були здійснені такими науковцями, як: М. Богуславський, П. Браше, О. Брунцева, Р. Давід, О. Данилевич, Г. Дмитрієва, М. Єлісєєв, Н. Єрпильова, Б. Карабельніков, О. Казачков, В. Комаров, О. Комаров, С. Кравцов, О. Крупчан, О. Костин, Ф. Клейн, С. Курочкін, С. Лазарева,С. Лебедєв, Л. Лунц, М. Мальський, І. Маришева, О. Мінаков, М. Месжер, В. Мусін, С. Ніколюкін, Дж. Паулсон, Ю. Притика, А. Піле, І. Побірченко, М. Розенберг, Ж. Рубелен-Девіші, Ф. Рюсель, П. Сандерс, О. Скворцов, Дж. Сюіссе-Хол, Т. Сліпачук, О. Торгашин, П. Фушар, Н. Хаммонд, Б. Хейфец, І. Хлестова, Г. Цірат, В. Штейнер, К. ІІІміттгофф, М. Шварц та ін.

Вважаємо, що монографія буде корисна науковим та науковопедагогічним працівникам вищих навчальних закладів і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам, арбітрам міжнародних комерційних арбітражів та всім, хто цікавиться актуальними питаннями міжнародного комерційного арбітражу.

Отзывы

Отзывы к книге Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу

Монографія присвячена комплексному дослідженню правового статусу арбітра міжнародного комерційного арбітражу, яка базується на матеріалах вітчизняного, зарубіжного арбітражного законодавства та практики.

Досліджується історія розвитку та становлення інституту арбітра, а також аналізуються причини звернення учасників міжнародної торгівлі до арбітрів за вирішенням спорів. Центральне місце відведено дослідженню таких елементів правового статусу арбітра, як: право-суб’єктність, права та обов’язки арбітрів та їх притягнення до відповідальності.

Монографія адресована науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам, арбітрам міжнародних комерційних арбітражів та всім, хто цікавиться актуальними питаннями міжнародного комерційного арбітражу.

Авторы книги Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу

Важливу роль та значення міжнародного комерційного арбітражу в системі міжнародних економічних зв’язків вже давно визнано міжнародною спільнотою. Адже міжнародні комерційні арбітражі є ефективним та надійним засобом вирішення спорів, що виникають у процесі міжнародної торгівлі. Швидке та справедливе вирішення арбітражними судами таких спорів сприяє розширенню та полегшенню торговельного та економічного співробітництва. В багатьох країнах світу протягом останніх десятиліть саме міжнародний комерційний арбітраж став основним засобом вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, а постійнодіючі міжнародні арбітражні суди набули авторитету та визнання.

Сформоване відношення до такого альтернативного засобу вирішення спорів не в останню чергу пов’язується із тим, що арбітрами, які залучаються до вирішення комерційних спорів, виступають високо-кваліфіковані фахівці з беззаперечним авторитетом і визнанням як у наукових колах, так і серед учасників торговельного обороту. Поряд із сторонами арбітражного процесу арбітр чи арбітри є центральними фігурами у галузі відправлення третейського судочинства.

Питання правового статусу арбітра являє собою одну із ключових проблем міжнародного комерційного арбітражу. Зазначимо, що досі немає загальновизнаного підходу до проблеми поняття та змісту правового статусу арбітра. В найбільш широкому розумінні його суть полягає у з’ясуванні питання про те, що собою являє правовий статус арбітра та які елементи він охоплює.

Усі ці питання по-різному вирішуються у зарубіжних країнах. Різне законодавче вирішення окресленої проблеми аж ніяк не сприяє уніфікації норм у галузі міжнародного комерційного арбітражу, виробленню єдиних модельних правил щодо арбітражного розгляду. Розв’язання цих проблем, безперечно, полегшило б для учасників міжнародної торгівлі вирішення тих чи інших спорів, що в кінцевому результаті дозволило б не розривати комерційні відносини, а розвивати їх у майбутньому.

Зважаючи на вищенаведене, можна зробити висновок, що питання правового статусу арбітра міжнародного комерційного арбітражу є досить актуальними нині для науки міжнародного приватного права та арбітражної практики. Його ґрунтовне дослідження вбачається необхідним для того, щоб вирішити вищеокреслені проблеми і зробити спробу дати відповіді на питання, які зумовлюють для науки і практики підвищений інтерес.

Визначення правового статусу арбітра міжнародного комерційного арбітражу потребує ґрунтовного наукового дослідження. Такий стан пояснюється в основному тим, що науковці недооцінюють проблему правового статусу арбітра. Адже результат арбітражного розгляду прямо залежить від арбітрів, їх компетентності, кваліфікованості, порядності, справедливості. Проте у цілому наукових праць щодо організації та діяльності міжнародного комерційного арбітражу стає дедалі більше. Фундаментальні розробки у цій галузі були здійснені такими науковцями, як: М. Богуславський, П. Браше, О. Брунцева, Р. Давід, О. Данилевич, Г. Дмитрієва, М. Єлісєєв, Н. Єрпильова, Б. Карабельніков, О. Казачков, В. Комаров, О. Комаров, С. Кравцов, О. Крупчан, О. Костин, Ф. Клейн, С. Курочкін, С. Лазарева,С. Лебедєв, Л. Лунц, М. Мальський, І. Маришева, О. Мінаков, М. Месжер, В. Мусін, С. Ніколюкін, Дж. Паулсон, Ю. Притика, А. Піле, І. Побірченко, М. Розенберг, Ж. Рубелен-Девіші, Ф. Рюсель, П. Сандерс, О. Скворцов, Дж. Сюіссе-Хол, Т. Сліпачук, О. Торгашин, П. Фушар, Н. Хаммонд, Б. Хейфец, І. Хлестова, Г. Цірат, В. Штейнер, К. ІІІміттгофф, М. Шварц та ін.

Вважаємо, що монографія буде корисна науковим та науковопедагогічним працівникам вищих навчальних закладів і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам, арбітрам міжнародних комерційних арбітражів та всім, хто цікавиться актуальними питаннями міжнародного комерційного арбітражу.

Отзывы к книге Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток