Задать вопрос о книге:

Провадження в справах про проступки

Провадження в справах про проступки - фото

Автор: Пєтков С.В., Іванов І.Є.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2020

Количество страниц: 256

ISBN: 978-966-916-970-9

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У роботі визначено сутність та зміст провадження у справах про проступки.

Обґрунтовується, що цю юридичну категорію варто розглядати як складову адміністративно-юрисдикційного процесу, у межах якого компетентні суб’єкти реалізують сукупність процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивної істини щодо факту вчинення протиправного діяння, або відсутності ознак проступку, що виключає підстави притягнення до адміністративної відповідальності. 

Виокремлено основні риси провадження в справах про проступки, які притаманні для сучасного стану вітчизняного правового забезпечення функціонування інституту адміністративної відповідальності.

Сформульовані у дослідженні науково-теоретичні положення, висновки, рекомендації та пропозиції можуть використовуватися у науково-дослідній роботі, правотворчій та правозастосовній діяльності, у навчальному процесі під час розробки навчально-методичного забезпечення й викладання навчальних дисциплін.

Авторы

Авторы книги Провадження в справах про проступки
Пєтков С.В. доктор юридичних наук, професор.

Предисловие

З моменту проголошення державного суверенітету України правотворча та правозастосовна діяльність суб’єктів владних повноважень із питань забезпечення функціонування інституту адміністративної відповідальності стала більш розвиненою, набула більш оптимізованих форм і методів втілення в життя. Зазнали змін матеріальні й процесуальні аспекти, які корегувалися з урахуванням суспільно-політичних запитів, зокрема, протидія та боротьба з корупцією та іншими схожими правопорушеннями. Вони є особливо резонними під час реалізації та захисту публічних і приватних інтересів. Водночас структурна й змістова застарілість основ адміністративно-деліктного законодавства досі не дає змогу запровадити справді дієві юридичні механізми здійснення провадження в справах про проступки.

За останні десятиліття до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. (далі – КУпАП) внесено надзвичайно велику кількість змін і доповнень. Однак це не вирішило окреслену проблему, оскільки він певною мірою послуговується радянськими ідеологічними підходами до процедури накладення на осіб, які вчинили проступок, адміністративних стягнень. Розуміння доцільності прийняття нового кодифікованого акта було закладене ще в положеннях Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98, що зумовило розроблення відповідних законопроектів. Проте виявлені в останніх значні недоліки не дали змогу Верховній Раді України прийняти їх, показали складність процесу ґрунтовного оновлення адміністративно-деліктного законодавства та необхідність подальших теоретико-правових напрацювань у цьому напрямі. Також дедалі більшого значення набуває необхідність упровадження законодавчого акта, присвяченого процесуальним питанням притягнення до адміністративної відповідальності.

Розвиток глобалізованих демократичних поглядів на забезпечення прав і свобод людини під час взаємодії з органами публічної влади, включення їх у правову систему України як держави – учасниці Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи відіграє вкрай важливу роль у подальшій європейській інтеграції. Отже, сьогодні чинні норми основного адміністративно-деліктного закону пронизані порушеннями відповідних міжнародних стандартів, без усунення яких складно вести мову про адаптацію до законодавства Європейського Союзу.

 Різноманітні питання щодо провадження в справах про проступки ставали предметом наукового дослідження багатьох учених, низка з яких у сучасній історії заклали основи вітчизняного адміністративно-деліктного права: В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, О.М. Миколенко, С.Г. Стеценко, М.М. Тищенко, В.К. Шкарупа). Останнім часом тривають активні наукові пошуки в аналізованій сфері, які розширили безпосередній предмет дослідження, їх здійснюють В.А. Бердник, С.С. Гнатюк, О.В. Джафарова, Я.В. Задорожня, І.В. Казачук, М.В. Ковалів, В.М. Кондратенко, Р.В. Миронюк, Р.Є. Строцький та інші автори.

Проте поза їхньою увагою залишилися окремі актуальні питання, які мають бути доопрацьовані з урахуванням сучасного законодавчого підґрунтя й теоретико-правових поглядів на процесуальний складник адміністративно-деліктного права та за його межами.

С. Пєтков
доктор юридичних наук, професор

Отзывы

Отзывы к книге Провадження в справах про проступки

У роботі визначено сутність та зміст провадження у справах про проступки.

Обґрунтовується, що цю юридичну категорію варто розглядати як складову адміністративно-юрисдикційного процесу, у межах якого компетентні суб’єкти реалізують сукупність процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивної істини щодо факту вчинення протиправного діяння, або відсутності ознак проступку, що виключає підстави притягнення до адміністративної відповідальності. 

Виокремлено основні риси провадження в справах про проступки, які притаманні для сучасного стану вітчизняного правового забезпечення функціонування інституту адміністративної відповідальності.

Сформульовані у дослідженні науково-теоретичні положення, висновки, рекомендації та пропозиції можуть використовуватися у науково-дослідній роботі, правотворчій та правозастосовній діяльності, у навчальному процесі під час розробки навчально-методичного забезпечення й викладання навчальних дисциплін.

Авторы книги Провадження в справах про проступки
Пєтков С.В. доктор юридичних наук, професор.

З моменту проголошення державного суверенітету України правотворча та правозастосовна діяльність суб’єктів владних повноважень із питань забезпечення функціонування інституту адміністративної відповідальності стала більш розвиненою, набула більш оптимізованих форм і методів втілення в життя. Зазнали змін матеріальні й процесуальні аспекти, які корегувалися з урахуванням суспільно-політичних запитів, зокрема, протидія та боротьба з корупцією та іншими схожими правопорушеннями. Вони є особливо резонними під час реалізації та захисту публічних і приватних інтересів. Водночас структурна й змістова застарілість основ адміністративно-деліктного законодавства досі не дає змогу запровадити справді дієві юридичні механізми здійснення провадження в справах про проступки.

За останні десятиліття до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. (далі – КУпАП) внесено надзвичайно велику кількість змін і доповнень. Однак це не вирішило окреслену проблему, оскільки він певною мірою послуговується радянськими ідеологічними підходами до процедури накладення на осіб, які вчинили проступок, адміністративних стягнень. Розуміння доцільності прийняття нового кодифікованого акта було закладене ще в положеннях Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98, що зумовило розроблення відповідних законопроектів. Проте виявлені в останніх значні недоліки не дали змогу Верховній Раді України прийняти їх, показали складність процесу ґрунтовного оновлення адміністративно-деліктного законодавства та необхідність подальших теоретико-правових напрацювань у цьому напрямі. Також дедалі більшого значення набуває необхідність упровадження законодавчого акта, присвяченого процесуальним питанням притягнення до адміністративної відповідальності.

Розвиток глобалізованих демократичних поглядів на забезпечення прав і свобод людини під час взаємодії з органами публічної влади, включення їх у правову систему України як держави – учасниці Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи відіграє вкрай важливу роль у подальшій європейській інтеграції. Отже, сьогодні чинні норми основного адміністративно-деліктного закону пронизані порушеннями відповідних міжнародних стандартів, без усунення яких складно вести мову про адаптацію до законодавства Європейського Союзу.

 Різноманітні питання щодо провадження в справах про проступки ставали предметом наукового дослідження багатьох учених, низка з яких у сучасній історії заклали основи вітчизняного адміністративно-деліктного права: В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, О.М. Миколенко, С.Г. Стеценко, М.М. Тищенко, В.К. Шкарупа). Останнім часом тривають активні наукові пошуки в аналізованій сфері, які розширили безпосередній предмет дослідження, їх здійснюють В.А. Бердник, С.С. Гнатюк, О.В. Джафарова, Я.В. Задорожня, І.В. Казачук, М.В. Ковалів, В.М. Кондратенко, Р.В. Миронюк, Р.Є. Строцький та інші автори.

Проте поза їхньою увагою залишилися окремі актуальні питання, які мають бути доопрацьовані з урахуванням сучасного законодавчого підґрунтя й теоретико-правових поглядів на процесуальний складник адміністративно-деліктного права та за його межами.

С. Пєтков
доктор юридичних наук, професор

Отзывы к книге Провадження в справах про проступки
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Deliktology. Volume 2
950 грн.

Deliktology. Volume 2

В наличии

1 x 950 грн.
Deliktology. Volume 1
950 грн.

Deliktology. Volume 1

В наличии

1 x 950 грн.
Завантажуйте наш мобільний додаток