Задать вопрос о книге:

Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії

Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії - фото

Автор: Собко Г.М.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2020

Количество страниц: 484

ISBN: 978-966-992-045-4

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми кримінології та кримінального права України, яка має міждисциплінарний характер аналізу складних у науково-теоретичному та практичному аспектах проблем протидії психічному насильству в Україні.

Увага зосереджується на широкому колі проблемних питань від теоретико-методологічних засад пізнання феномену «психічне насильство» до сучасної парадигми кримінально-правової охорони особи від зазначеного нефізичного впливу. Розкрито світоглядні філософсько-правові концепції та соціокультурні й юридико-психологічні аспекти усвідомлення змісту феномену психічного насильства. Досліджено складові кримінально-правової характеристики та види психічного насильства в системі кримінального права України. Проаналізовано кримінологічні аспекти характеристики та на основі узагальнення зарубіжного досвіду, обґрунтовано ключові напрями та заходи запобігання психічному насильству в Україні.

Монографія розрахована на широке коло фахівців у сфері протидії психічному насильству, науковців, викладачів та студентів за напрямами кримінології та кримінального права.

Авторы

Авторы книги Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії

Предисловие

Запропоноване монографічне дослідження має важливе значення для науковців, що вивчають кримінальне право, кримінологію та інші галузі права. Ця праця буде корисною для студентів, магістрів та студентів-випускників юридичних вузів. Зазначений контингент, у тому числі представники правозастосовчих органів мають можливість поглибити знання з проблем теорії, методологій правотворчої і правозастосовчої практики у сфері кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого та інших правових галузевих дисциплін. Джерелом цих знань можуть стати праці провідних вчених, власні наукові експрес-розвідки тих, хто прагне з’ясувати певнізагальнотеоретичні і прикладні проблеми вітчизняного, зарубіжного та міжнародного права в контексті відповідних тенденцій стрімкого зростання сучасної злочинності й гармонізації кримінального законодавства України кримінологічних та інших пошуків з міжнародно–правовими стандартами в зазначеній сфері діяльності. Головними завданнями цієї праці ми бачимо виділення найбільш масштабних теоретичних і прикладних проблем кримінального права, кримінології та інших сфер правових знань. Запропоновані шляхи розв’язання цих проблем мають показати методологічну послідовність і праксеологічну продуктивність вітчизняної науки кримінального права та кримінології права. Їх узгодженість з фундаментальними принципами міжнародного права та здатність продовжити формування методологічно вивірених підходів як визначення, так і до розв’язання наявних проблем. Не претендуючи на вичерпний розгляд наявних у кримінальному праві, кримінології та інших галузях права проблем, запропоновані підходи і засади їх визначення та розв’язання свідчать про надзвичайну важливість їх для фахівців у сферах, що нами зазначені.

Так, психічне насильство як універсальна категорія, яка має наскрізне кримінально–правове значення, потребує окремого наукового дослідження. Разом з тим, поняття та зміст психічного насильства залишається недостатньо вивченим у юридичній науці. Ця проблема потребує застосування системного підходу до вивчення психічного насильства в межах Загальної та Особливої частин кримінального права. Необхідною та важливою є розробка ефективних заходів протидії застосуванню психічного насильства до особи в сучасній Україні.

На сьогоднішній день в Україні існує велика кількість робіт присвячена розкриттю поняття насильства, проте серед фахівців у галузі кримінального права та кримінології не існує уніфікованого підходу до розуміння сутності психічного насильства та заходів протидії різним його видам.

Орієнтація багатьох галузей українського права на норми міжнародного (їх імплементація) права стимулює вивчення кримінального законодавства зарубіжних країн, в тому числі в сфері злочинів, пов’язаних із застосуванням психічного насильства, та з’ясуванням його сутності, видів і форм.

Отзывы

Отзывы к книге Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми кримінології та кримінального права України, яка має міждисциплінарний характер аналізу складних у науково-теоретичному та практичному аспектах проблем протидії психічному насильству в Україні.

Увага зосереджується на широкому колі проблемних питань від теоретико-методологічних засад пізнання феномену «психічне насильство» до сучасної парадигми кримінально-правової охорони особи від зазначеного нефізичного впливу. Розкрито світоглядні філософсько-правові концепції та соціокультурні й юридико-психологічні аспекти усвідомлення змісту феномену психічного насильства. Досліджено складові кримінально-правової характеристики та види психічного насильства в системі кримінального права України. Проаналізовано кримінологічні аспекти характеристики та на основі узагальнення зарубіжного досвіду, обґрунтовано ключові напрями та заходи запобігання психічному насильству в Україні.

Монографія розрахована на широке коло фахівців у сфері протидії психічному насильству, науковців, викладачів та студентів за напрямами кримінології та кримінального права.

Авторы книги Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії

Запропоноване монографічне дослідження має важливе значення для науковців, що вивчають кримінальне право, кримінологію та інші галузі права. Ця праця буде корисною для студентів, магістрів та студентів-випускників юридичних вузів. Зазначений контингент, у тому числі представники правозастосовчих органів мають можливість поглибити знання з проблем теорії, методологій правотворчої і правозастосовчої практики у сфері кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого та інших правових галузевих дисциплін. Джерелом цих знань можуть стати праці провідних вчених, власні наукові експрес-розвідки тих, хто прагне з’ясувати певнізагальнотеоретичні і прикладні проблеми вітчизняного, зарубіжного та міжнародного права в контексті відповідних тенденцій стрімкого зростання сучасної злочинності й гармонізації кримінального законодавства України кримінологічних та інших пошуків з міжнародно–правовими стандартами в зазначеній сфері діяльності. Головними завданнями цієї праці ми бачимо виділення найбільш масштабних теоретичних і прикладних проблем кримінального права, кримінології та інших сфер правових знань. Запропоновані шляхи розв’язання цих проблем мають показати методологічну послідовність і праксеологічну продуктивність вітчизняної науки кримінального права та кримінології права. Їх узгодженість з фундаментальними принципами міжнародного права та здатність продовжити формування методологічно вивірених підходів як визначення, так і до розв’язання наявних проблем. Не претендуючи на вичерпний розгляд наявних у кримінальному праві, кримінології та інших галузях права проблем, запропоновані підходи і засади їх визначення та розв’язання свідчать про надзвичайну важливість їх для фахівців у сферах, що нами зазначені.

Так, психічне насильство як універсальна категорія, яка має наскрізне кримінально–правове значення, потребує окремого наукового дослідження. Разом з тим, поняття та зміст психічного насильства залишається недостатньо вивченим у юридичній науці. Ця проблема потребує застосування системного підходу до вивчення психічного насильства в межах Загальної та Особливої частин кримінального права. Необхідною та важливою є розробка ефективних заходів протидії застосуванню психічного насильства до особи в сучасній Україні.

На сьогоднішній день в Україні існує велика кількість робіт присвячена розкриттю поняття насильства, проте серед фахівців у галузі кримінального права та кримінології не існує уніфікованого підходу до розуміння сутності психічного насильства та заходів протидії різним його видам.

Орієнтація багатьох галузей українського права на норми міжнародного (їх імплементація) права стимулює вивчення кримінального законодавства зарубіжних країн, в тому числі в сфері злочинів, пов’язаних із застосуванням психічного насильства, та з’ясуванням його сутності, видів і форм.

Отзывы к книге Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Справедливці
180 грн.

Справедливці

В наличии

1 x 180 грн.
Завантажуйте наш мобільний додаток