Black Friday

Доказування у цивільному процесі України та Франції

(0)
Артикул: 152833

Смотреть содержание

Автор
Дрогозюк К.Б.
Издательство
Фенікс
Год издания
2019
Переплет
твердый

Все характеристики

Аннотация

Монографія є першим у вітчизняній науці цивільного процесуального права спеціальним комплексним дослідженням інституту доказування у цивільному процесі України та Франції. У монографії здійснено аналіз становлення та розвитку законодавства щодо доказування у цивільному процесі України... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
В наличии
350 грн.280 грн.
-20%Выгода 70 грн.
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
ЗавтраОтправка до 19.00
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 65 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 90 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

Монографія є першим у вітчизняній науці цивільного процесуального права спеціальним комплексним дослідженням інституту доказування у цивільному процесі України та Франції.

У монографії здійснено аналіз становлення та розвитку законодавства щодо доказування у цивільному процесі України та Франції. Досліджено особливості законодавчого регулювання електронних доказів за чинним за­конодавством України та Франції. Визначено поняття суб’єктів доказування, мету та предмет доказування. 

Здійснено класифікацію суб’єктів доказування у цивільному процесі України. Розглянуто особливості діяльності окремих суб’єктів доказування у цивільному процесі України та Франції.

Монографія може бути корисною для студентів, аспірантів, наукових працівників та викладачів юридичних факультетів закладів вищої освіти, практикуючих юристів та інших фахівців у сфері права.

Предисловие

Процес доказування у цивільному процесі є важливим для вирішення кожної справи, оскільки без правильного встанов лення суб’єктів доказування, предмета доказування та фактів (об­ставин), що підлягають доказуванню, неможливо вирішити справу і ухвалити законне та обґрунтоване рішення. Без належного під­твердження необхідних фактів (обставин) особа не отримає бажа­ного результату та не зможе повною мірою використати надані державою гарантії захисту прав, свобод та інтересів осіб у разі їх порушення, невизнання або оспорювання.

Увага до даного інституту обумовлена у першу чергу тією значимістю, яку він має для практичної діяльності: кожна стадія цивільного процесу, здійснення будь-якої процесуальної дії в тій чи іншій мірі зачіпає процес доказування.

Цивільне процесуальне законодавство відрізняє розвиток прин­ципу змагальності сторін, що передусім знаходить відображення в системі доказування. На сторони покладається обов’язок по зби­ранню, наданню доказів до суду, їх дослідженню. Суд наділений повноваженнями з надання сприяння учасникам справи в про­цесі доказування. Проте суд, як і раніше, визначає предмет до­казування, належність, допустимість, достовірність, достатність доказів та інш. У зв’язку з цим суд та учасники справи повинні здійснювати багато юридично значимих дій в процесі доказування з метою правильного розгляду і вирішення справи.

Варто підкреслити, що в Національному Університеті «Одеська юридична академія» дисципліна «Доказування та докази в цивільному судочинстві» викладається окремо від «Цивільного процесу», що обумовлено специфікою доказування. На думку окремих процесуалістів, доказування в цивільному, третейсь­кому, господарському процесах має багато спільного: предмет доказування, розподіл обов’язків по доказуванню, засоби доказу­вання тощо. Зазначена подібність обумовила те, що докази і до­казування в процесуальній науці давно визнаються міжгалузевим інститутом.

Не зважаючи на те, що дослідженню доказування у цивільному процесі України приділяли увагу багато вчених, у сучасних умовах все ще залишається низка невирішених проблем, пов’язаних з не­обхідністю подальшого дослідження визначення поняття, мети, суб’єктів, предмета судового доказування тощо, оскільки огляд сучасних наукових праць із досліджуваної проблематики дозволяє констатувати відсутність єдності у розумінні даних категорій та необхідності їх переосмислення з урахуванням реформування у цивільному процесуальному законодавстві України. Так, Законом України №2147-УІІІ «Про внесення змін до Господарського проце­суального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», який набрав чинності 15 грудня 2017 року, було внесено значні зміни до Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) щодо сфери доказування.

Особливої актуальності набирає звернення до зарубіжного зако­нодавчого досвіду при реформуванні цивільного процесуального законодавства України. Надзвичайно своєчасним для розвитку на­ціонального законодавства та судової практики є законодавчий досвід Франції як країни з усталеними правовими традиціями. Вибір французької системи цивільного судочинства для порів­няльного правового дослідження обґрунтовується масштабним ре­формуванням цивільного процесуального законодавства Франції в 2008 р., коли набрав чинності Закон Франції №2007-1787 від 20 грудня 2007 року «Про спрощення права». Даним Законом були скасовані положення ЦПК Франції 1806 р., який діяв в не­значній частині, яка до того моменту ще зберігала свою силу. А Новий Цивільний процесуальний кодекс Франції перейменували в Цивільний процесуальний кодекс Франції.

Протягом багатьох років предмет доказування та суб’єкти до­казування у цивільному процесі досліджуються, в основному, з урахуванням юридичної природи позовного провадження (в зма­гальному процесі), та поза увагою залишається їх дослідження в окремому та наказному провадженні.

Актуальність теми зумовлюється відсутністю комплексного на­укового дослідження інституту доказування у цивільному процесі на базі чинного цивільного процесуального законодавства України та Франції. Доцільність обраної теми дослідження пояснюється єдністю мети та завдань цивільного судочинства України та Франції, що полягають у справедливому, неупередженому та своє­часному розгляді і вирішенні цивільних справ з метою захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юри­дичних осіб, інтересів держави, важливе місце в досягненні яких займає судове доказування.

Дане монографічне дослідження орієнтоване на надання спри­яння тим, хто бажає вивчити теорію судових доказів і практики їх використання в цивільному судочинстві.

Характеристики
Автор
Дрогозюк К.Б.
Издательство
Фенікс
Тип издания
Монография
Год издания
2019
Количество страниц
238
ISBN
978-966-928-431-0
Переплет
твердый
Язык
украинский
Вес
0.3 кг
Формат
145х200 мм
Тираж
200
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог