Задать вопрос о книге:

Історія держави і права України: навчально-методичний посібник

Історія держави і права України: навчально-методичний посібник - фото
153393
Нет в наличии

550 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Кудін С.В., Шевченко А.Є.

Издательство: ТОВ "ТВОРИ"

Год издания: 2020

Количество страниц: 688

ISBN: 978-966-949-281-4

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 1 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У навчально-методичному посібнику містяться рекомендації щодо опрацювання тем з навчальної дисципліни «Історія держави і права України», починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Він містить правові джерела різних часів історичного розвитку держави на території сучасної України.

Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Історія держави і права України», розробленої на кафедрі теорії, історії права і держави та конституційного права Університету державної фіскальної служби України.

Навчально-методичний посібник побудовано за модульним принципом і відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферної системи навчання студентів-бакалаврів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також на широкий загал читачів, які цікавляться історією державного й правового розвитку України.

Авторы

Авторы книги Історія держави і права України: навчально-методичний посібник
Кудін С.В. Кудін С.В. Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права

Предисловие

За умов становлення і розвитку української державності, розбудови правової системи України значно зростає потреба у вивченні історії України, основою якої є проблема державно-правових інституцій. «Історія держави і права України» є не лише загальноосвітньою, а й спеціально-юридичною фундаментальною навчальною дисципліною, вона має історично-правовий характер і є своєрідним вступом до інших юридичних дисциплін. Під час вивчення цього курсу студенти знайомляться з основними правовими поняттями, термінами та категоріями, отримують перший значущий досвід аналізу державно-правових інститутів, чим закладається міцна база для подальшого оволодіння спеціальністю юриста.

Історія держави і права України надзвичайно складна і суперечлива, в окремі періоди героїчна, часто - драматична, а подекуди - трагічна. Історія державності й права - це частина загальної історії українського народу, вона сприяє піднесенню культурного рівня народу та формуванню його національної самосвідомості і правосвідомості. Без глибокого осмислення історичного минулого в усій його складності й суперечливості важко зрозуміти здобутки українського народу у державно-правовому будівництві України, а також сучасні процеси державотворення і розбудови правової системи України.

Особливістю історії держави і права України є те, що український народ не мав власної безперервної держави. Існували періоди, коли українські землі були розчленовані і століттями перебували під владою інших держав, які намагались нищити національну державність та право, проводили колоніальну імперську політику, через власні державно-правові традиції впливали на організацію державної влади й характерні особливості права України.

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає у тому, щоб знати справжню історію держави і права України, проявляти об’єктивність при аналізі історичних подій і державно-правових інститутів. При цьому слід пам’ятати, що вивчення історії держави та права України має здійснюватись з урахуванням як вітчизняних державно-правових традицій, так і загальнолюдських світових цінностей. Такий підхід дасть можливість глибше зрозуміти ті процеси, які мають місце в сучасному процесі становлення і розвитку української національної державності і права, побудови суверенної, незалежної держави Україна, де повинно ствердитися верховенство права.

Метою навчальної дисципліни є надання студентам юридичних факультетів знань щодо основних закономірностей, особливостей та тенденцій становлення і розвитку державно-правових інститутів України у хронологічній послідовності.

Відповідно до мети завданням дисципліни «Історія держави і права України» є надання студентам знань щодо:

 • закономірностей та тенденцій становлення і розвитку державно-правових інститутів України, а також історичних типів, форм держави і права в Україні у хронологічній послідовності;
 • особливостей становлення і розвитку механізму держави та правових інститутів в Україні у хронологічній послідовності;
 • еволюції вітчизняної державно-правової традиції і формування правосвідомості українського народу.

Після вивчення дисципліни студенти повинні не тільки оволодіти знаннями, а й навчитись:

 • об’єктивно оцінювати історію державно-правового розвитку України;
 • працювати з науковими джерелами, історично-правовими матеріалами, нормативно-правовою базою;
 • практично використовувати набуті знання, історичний досвід вітчизняної державно-правової традиції під час розбудови сучасної Української держави та її правової системи.

Цей навчально-методичний посібник має на меті допомогти майбутнім фахівцям у сфері юриспруденції оволодіти програмою навчальної дисципліни «Історія держави і права України». Він складається з:

 • методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів;
 • методичних рекомендацій до семінарських занять;
 • методичних рекомендацій до написання і оформлення рефератів;
 • тематики семінарських занять та питань для обговорення, дискусії;
 • основних (ключових) понять з кожної теми;
 • тематики реферативних повідомлень до кожної теми;
 • питань для самостійного опрацювання з кожної теми;
 • глосарія з кожної теми;
 • питань для самоконтролю з кожної теми;
 • тестових завдань з кожної теми;
 • першоджерел і завдань до документів;
 • бібліографічних даних Президентів України;
 • короткої хронології подій історії державно-правового розвитку України;
 • списку загальної літератури.

Отзывы

Отзывы к книге Історія держави і права України: навчально-методичний посібник

У навчально-методичному посібнику містяться рекомендації щодо опрацювання тем з навчальної дисципліни «Історія держави і права України», починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Він містить правові джерела різних часів історичного розвитку держави на території сучасної України.

Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Історія держави і права України», розробленої на кафедрі теорії, історії права і держави та конституційного права Університету державної фіскальної служби України.

Навчально-методичний посібник побудовано за модульним принципом і відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферної системи навчання студентів-бакалаврів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також на широкий загал читачів, які цікавляться історією державного й правового розвитку України.

Авторы книги Історія держави і права України: навчально-методичний посібник
Кудін С.В. Кудін С.В. Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права

За умов становлення і розвитку української державності, розбудови правової системи України значно зростає потреба у вивченні історії України, основою якої є проблема державно-правових інституцій. «Історія держави і права України» є не лише загальноосвітньою, а й спеціально-юридичною фундаментальною навчальною дисципліною, вона має історично-правовий характер і є своєрідним вступом до інших юридичних дисциплін. Під час вивчення цього курсу студенти знайомляться з основними правовими поняттями, термінами та категоріями, отримують перший значущий досвід аналізу державно-правових інститутів, чим закладається міцна база для подальшого оволодіння спеціальністю юриста.

Історія держави і права України надзвичайно складна і суперечлива, в окремі періоди героїчна, часто - драматична, а подекуди - трагічна. Історія державності й права - це частина загальної історії українського народу, вона сприяє піднесенню культурного рівня народу та формуванню його національної самосвідомості і правосвідомості. Без глибокого осмислення історичного минулого в усій його складності й суперечливості важко зрозуміти здобутки українського народу у державно-правовому будівництві України, а також сучасні процеси державотворення і розбудови правової системи України.

Особливістю історії держави і права України є те, що український народ не мав власної безперервної держави. Існували періоди, коли українські землі були розчленовані і століттями перебували під владою інших держав, які намагались нищити національну державність та право, проводили колоніальну імперську політику, через власні державно-правові традиції впливали на організацію державної влади й характерні особливості права України.

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає у тому, щоб знати справжню історію держави і права України, проявляти об’єктивність при аналізі історичних подій і державно-правових інститутів. При цьому слід пам’ятати, що вивчення історії держави та права України має здійснюватись з урахуванням як вітчизняних державно-правових традицій, так і загальнолюдських світових цінностей. Такий підхід дасть можливість глибше зрозуміти ті процеси, які мають місце в сучасному процесі становлення і розвитку української національної державності і права, побудови суверенної, незалежної держави Україна, де повинно ствердитися верховенство права.

Метою навчальної дисципліни є надання студентам юридичних факультетів знань щодо основних закономірностей, особливостей та тенденцій становлення і розвитку державно-правових інститутів України у хронологічній послідовності.

Відповідно до мети завданням дисципліни «Історія держави і права України» є надання студентам знань щодо:

 • закономірностей та тенденцій становлення і розвитку державно-правових інститутів України, а також історичних типів, форм держави і права в Україні у хронологічній послідовності;
 • особливостей становлення і розвитку механізму держави та правових інститутів в Україні у хронологічній послідовності;
 • еволюції вітчизняної державно-правової традиції і формування правосвідомості українського народу.

Після вивчення дисципліни студенти повинні не тільки оволодіти знаннями, а й навчитись:

 • об’єктивно оцінювати історію державно-правового розвитку України;
 • працювати з науковими джерелами, історично-правовими матеріалами, нормативно-правовою базою;
 • практично використовувати набуті знання, історичний досвід вітчизняної державно-правової традиції під час розбудови сучасної Української держави та її правової системи.

Цей навчально-методичний посібник має на меті допомогти майбутнім фахівцям у сфері юриспруденції оволодіти програмою навчальної дисципліни «Історія держави і права України». Він складається з:

 • методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів;
 • методичних рекомендацій до семінарських занять;
 • методичних рекомендацій до написання і оформлення рефератів;
 • тематики семінарських занять та питань для обговорення, дискусії;
 • основних (ключових) понять з кожної теми;
 • тематики реферативних повідомлень до кожної теми;
 • питань для самостійного опрацювання з кожної теми;
 • глосарія з кожної теми;
 • питань для самоконтролю з кожної теми;
 • тестових завдань з кожної теми;
 • першоджерел і завдань до документів;
 • бібліографічних даних Президентів України;
 • короткої хронології подій історії державно-правового розвитку України;
 • списку загальної літератури.
Отзывы к книге Історія держави і права України: навчально-методичний посібник
153393
Нет в наличии

550 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток