Задать вопрос о книге:

Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя. Підручник

Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя. Підручник - фото

Автор: Тертишник В.М.

Издательство: Алерта

Год издания: 2021

Количество страниц: 276

ISBN: 978-617-566-645-6

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Пропонований підручник являє собою унікальну працю – інтегративний курс навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя» для професійної підготовки магістрів з правознавства.

Підручник підготовлений з урахуванням сучасного стану законодавства та прецедентної практики Європейського суду з прав людини. 

У підручнику відповідно до програми курсу подано аналіз сучасного законодавства та практики його застосування, розглянуто актуальні проблеми кримінально-процесуальної науки.

Значної уваги надано розгляду питань забезпечення верховенства права та інших принципів кримінального процесу при екстрадиції та застосуванні інших форм міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях, проблем доказового права, провадження слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій в порядку взаємодопомоги у кримінальних провадженнях, проблем накладення арешту на банківські вклади і майно, забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди потерпілим. Внесені пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики його застосування.

Підручник розрахований на студентів, магістрантів, слухачів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Право», «Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність». Він буде слушним помічником тим, хто прагне до поглибленого вивчення кримінального процесу та міжнародного права, аспірантам, докторантам, а також практичним працівникам правоохоронних та правозахисних органів, слідчим, детективам, суддям, адвокатам, прокурорам, іншим працівникам, які мають справу із застосуванням норм кримінально-процесуального та міжнародного права.

Авторы

Авторы книги Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя. Підручник
Тертишник В.М. Тертишник В.М. Український правник, доктор юридичних наук, професор, Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів.

У 1979 році з відзнакою закінчив юридичний вуз, спеціальність «Правознавство». Був нагороджений медаллю Міністерства освіти «За відмінне навчання». З 1983 по 1986 роки навчався в ад'юнктурі ВНДІ МВС СРСР (м. Москва). 29 січня 1987 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 в ВНДІ МВС СРСР (м. Москва) на тему «Проблеми збирання та дослідження речових доказів на початковому етапі розслідування».

Працював на посадах завідувача кафедрою в юридичних вузах Харкова і Дніпропетровська. Став засновником юридичного факультету Сумського державного університету.

25 грудня 2009 року захистив дисертацію доктора юридичних наук на тему «Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України».

З 20 вересня 2016 року - Академік Академії політичних наук.

Предисловие

Перехід до розбудови правової держави, демократизація і лібералізація суспільства, встановлення цивілізованих стосунків між Україною і іншими державами, що відбувається протягом останнього десятиліття, істотно видозмінив економічну, соціальну і правову системи суспільства, сприяє більш повній інтеграції України у світовий економічний, фінансовий і правовий простір, визначають необхідність розвитку міжнародного співробітництва слідчих і судових органів України і закордонних країн з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів людини, безпеки суспільства й держави.

Разом з тим, мають місце певні прояви міжнародної злочинності, ріст економічної злочинності, особливо в банківській сфері, насамперед, фінансових шахрайств і кримінального відмивання коштів, нажитих злочинним шляхом, і інтернаціоналізація цього напрямку злочинної діяльності.

Транснаціональний характер деяких злочинів та способів приховання викрадених коштів за рубежем вимагає активної взаємодії з правоохоронними органами закордонних країн, яка вже знає такі форми як екстрадиція, передача предметів, виконання окремих процесуальних дій, здійснення кримінального переслідування по клопотанню іноземної держави і передачі засуджених. Потребує розвитку правовий інституті арешт і конфіскація отриманих злочинним шляхом коштів і майна.

Недостатня вивченість, з погляду потреб правосуддя, основних механізмів і особливостей переміщення за межі країни з використанням банківських технологій коштів, отриманих злочинним шляхом; відсутність ясних, узгоджених з законодавством закордонних держав, методик подолання банківської (комерційної) таємниці тягне численні помилки в діяльності органів попереднього слідства, неприйняття судами правових рішень про конфіскацію й відшкодування збитку за рахунок звернення стягнення на грошові кошти, що виявляються за кордоном.

Підставою для надання й одержання правової допомоги по кримінальних справах є численні міжнародні конвенції, а також двосторонні угоди і договори про надання правової допомоги по різних питаннях цивільного, сімейного, карного й карно-процесуального права і т.д. Однак, невірним було би твердження, що наявність договірної основи міжнародної боротьби зі злочинністю цілком забезпечують потреби слідчо-судової практики. Розгляду проблем практичного застосування правових механізмів взаємодії держав в сфері правосуддя присвячена дана робота.

Отзывы

Отзывы к книге Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя. Підручник

Пропонований підручник являє собою унікальну працю – інтегративний курс навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя» для професійної підготовки магістрів з правознавства.

Підручник підготовлений з урахуванням сучасного стану законодавства та прецедентної практики Європейського суду з прав людини. 

У підручнику відповідно до програми курсу подано аналіз сучасного законодавства та практики його застосування, розглянуто актуальні проблеми кримінально-процесуальної науки.

Значної уваги надано розгляду питань забезпечення верховенства права та інших принципів кримінального процесу при екстрадиції та застосуванні інших форм міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях, проблем доказового права, провадження слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій в порядку взаємодопомоги у кримінальних провадженнях, проблем накладення арешту на банківські вклади і майно, забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди потерпілим. Внесені пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики його застосування.

Підручник розрахований на студентів, магістрантів, слухачів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Право», «Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність». Він буде слушним помічником тим, хто прагне до поглибленого вивчення кримінального процесу та міжнародного права, аспірантам, докторантам, а також практичним працівникам правоохоронних та правозахисних органів, слідчим, детективам, суддям, адвокатам, прокурорам, іншим працівникам, які мають справу із застосуванням норм кримінально-процесуального та міжнародного права.

Авторы книги Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя. Підручник
Тертишник В.М. Тертишник В.М. Український правник, доктор юридичних наук, професор, Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів.

У 1979 році з відзнакою закінчив юридичний вуз, спеціальність «Правознавство». Був нагороджений медаллю Міністерства освіти «За відмінне навчання». З 1983 по 1986 роки навчався в ад'юнктурі ВНДІ МВС СРСР (м. Москва). 29 січня 1987 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 в ВНДІ МВС СРСР (м. Москва) на тему «Проблеми збирання та дослідження речових доказів на початковому етапі розслідування».

Працював на посадах завідувача кафедрою в юридичних вузах Харкова і Дніпропетровська. Став засновником юридичного факультету Сумського державного університету.

25 грудня 2009 року захистив дисертацію доктора юридичних наук на тему «Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України».

З 20 вересня 2016 року - Академік Академії політичних наук.

Перехід до розбудови правової держави, демократизація і лібералізація суспільства, встановлення цивілізованих стосунків між Україною і іншими державами, що відбувається протягом останнього десятиліття, істотно видозмінив економічну, соціальну і правову системи суспільства, сприяє більш повній інтеграції України у світовий економічний, фінансовий і правовий простір, визначають необхідність розвитку міжнародного співробітництва слідчих і судових органів України і закордонних країн з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів людини, безпеки суспільства й держави.

Разом з тим, мають місце певні прояви міжнародної злочинності, ріст економічної злочинності, особливо в банківській сфері, насамперед, фінансових шахрайств і кримінального відмивання коштів, нажитих злочинним шляхом, і інтернаціоналізація цього напрямку злочинної діяльності.

Транснаціональний характер деяких злочинів та способів приховання викрадених коштів за рубежем вимагає активної взаємодії з правоохоронними органами закордонних країн, яка вже знає такі форми як екстрадиція, передача предметів, виконання окремих процесуальних дій, здійснення кримінального переслідування по клопотанню іноземної держави і передачі засуджених. Потребує розвитку правовий інституті арешт і конфіскація отриманих злочинним шляхом коштів і майна.

Недостатня вивченість, з погляду потреб правосуддя, основних механізмів і особливостей переміщення за межі країни з використанням банківських технологій коштів, отриманих злочинним шляхом; відсутність ясних, узгоджених з законодавством закордонних держав, методик подолання банківської (комерційної) таємниці тягне численні помилки в діяльності органів попереднього слідства, неприйняття судами правових рішень про конфіскацію й відшкодування збитку за рахунок звернення стягнення на грошові кошти, що виявляються за кордоном.

Підставою для надання й одержання правової допомоги по кримінальних справах є численні міжнародні конвенції, а також двосторонні угоди і договори про надання правової допомоги по різних питаннях цивільного, сімейного, карного й карно-процесуального права і т.д. Однак, невірним було би твердження, що наявність договірної основи міжнародної боротьби зі злочинністю цілком забезпечують потреби слідчо-судової практики. Розгляду проблем практичного застосування правових механізмів взаємодії держав в сфері правосуддя присвячена дана робота.

Отзывы к книге Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя. Підручник
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Римське право
380 грн.

Римське право

В наличии

International Judicial Institutions
190 грн.

International Judicial Institutions

В наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток